De Polderpioniers

Beeldhouwer Kees Jansen maakt, of heeft laten maken, wéér een slechte miniatuurreplica van zijn 'De Polderpioniers'-beeld  (16 juni 2021)

 

FlevoPost

 

Woensdag 16 juni 2021 wordt des middags hier bij ons de klep voor onze brievengleuf weer opgetild en schuift naar binnen de FlevoPost, en wat lezen wij op pagina 5:

 

Beeld 'De Polderpioniers' nu in het klein te koop

Er staat bij dit stukje niet wie het geschreven heeft of waar het vandaan komt. Niet de naam van een redacteur van de FlevoPost, of iets? Niet de Gemeente Dronten? Niet de naam van beeldhouwer Kees Jansen? Maakt de Gemeente Dronten hier reclame voor de oude Kees Jansen? Is het Kees Jansen zelf misschien? Of samen?

We spreken hier van een 'Advertorial' in de FlevoPost. Een 'Advertorial' is een advertentie, die wordt gepresenteerd als een redactioneel artikel. We spreken dus van een verkapte reclame. Kees Jansen probeert in ieder geval zijn beeldje aan de man of vrouw te brengen, en er nog wat extra aan te verdienen, zeg maar een slaatje uit te slaan. Hij is wel blij met al die publiciteit, tweespalt en verdriet, rond zijn beeldje en speelt er handig op in. Tenminste is het wel zo handig wat Kees Jansen doet? Misschien is de advertentie wel betaald door de Gemeente Dronten uit bepaalde zakken. De zogenaamde 'Goedmakingszakken'. Want er was, en er is veel leed in Dronten vanwege het beeld 'De Polderpioniers' van Kees Jansen, wat tegenwoordig dus dan ook heet 'Het Verdriet van Dronten'.

In rood ons commentaar, Reiger, over de Kunsten, én speciaal de Hedendaagse Geschiedschrijving van en in de Gouw Drontenland

 

FlevoPost 16 juni 2021:

Dronten - Beeldhouwer Kees Jansen, die ooit (1977) het beeld 'De Polderpioniers' heeft gemaakt, gaat nu miniatuurreplica's van het in Dronten zeer alom bekende beeld verkopen.

Het "zeer alom bekende" en verguisde beeld 'Het Verdriet van Dronten'. Ieder jaar houden honderden doden halt hier bij dit beeldje aan de kruising 'De Noord' met 'De Dukdalf'. Het is zo een beetje dagelijkse bedoening hier. Ligt de dode in een kist of op een plank in een zwarte lijkkoets getrokken door paarden, dan worden de gordijntjes aan de zijde waar Dré en Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed") staan, opengeschoven. Dan worden er rouwkransen om 'De Polderpioniers' Dré en Gertra gehangen, en rouwbloemen voor de sokkel neergelegd, er wordt een stilte in acht genomen, geschrei alom, en tranen van intens verdriet worden geplengd. Dan worden gezamenlijk enkele liederen gezongen. Na een laatste groet gaan de gordijntjes weer dicht en zet de rouwstoet zich opnieuw in beweging, richting het 'Huis van de Gemeente Dronten' om de dode uit te schrijven, en vervolgens gaat het richting kerk, graf, of crematorium. Voorop loopt de uitvaartleider. De lijkwagen of koets wordt keer op keer bedolven onder de bloemen door mensen die langsheen de route de dode een laatste eer bewijzen. In Dronten worden de doden nog geëerd.

Een "replica" is een nauwkeurig nagemaakte kopie of afgietsel van een voorwerp of een kunstwerk,    en dat is dit miniatuur beslist niet, en dat gaan wij uitleggen op deze internetpagina op onze "eigen internetsite", om de woorden van mevrouw drs. Tineke van Lenthe, Secretaris van de Gemeente Dronten maar te gebruiken. Wij 'liken' niet of niet-'liken' niet, wij doen niet een duim omhoog of omlaag, néé, wij geven heel "gemotiveerd" aan waarom iets goed of niet goed is, volgens onze 'zienswijze' dan. 
 

Het beeld 'De Polderpioniers' is een herinnering aan de pionierstijd van wat later de provincie Flevoland zou gaan heten (een tijd materialiseert zich in een provincie? Dit is bijna van een 'Einsteiniaanse' orde, dit kan niet een journalist van de FlevoPost geschreven hebben, dit moet welhaast de Burgemeester zijn of een Wethouder of andere hoge ambtenaar). Het beeld, dat Jansen maakte in opdracht van de gemeente Dronten, verbeeldt een jong echtpaar dat aan de vooravond staat van een nieuw avontuur in zijn bestaan.

Het echtpaar staat aan de vooravond van een nieuw avontuur? Volgens ons staat het echtpaar met hun poten in de klei, in hun werkkleding, Dré heeft zijn laarzen aan. Deze mensen zijn al volop aan het pionieren hier, niks geen vooravond, de kinderen liggen net op bed. We zien Gertra (uit te spreken als "Kèrtra") reeds opnieuw in verwachting van de volgende.
 

Nu is er dus een miniatuur van 'De Polderpioniers'. "Nou ja, eigenlijk is het er al wat langer", zegt Jansen. "Een jaar of twee, drie geleden heeft de gemeente mij gevraagd een miniatuur te maken als relatiegeschenk. Die waren slecht gemaakt, dus mochten niet verkocht worden. Later heb ik er tien van brons gemaakt, die op één na zijn verkocht".

Kees Jansen heeft twee, drie jaar geleden een slechte miniatuur gemaakt als relatiegeschenk voor de Gemeente Dronten? Daar zullen ze blij mee zijn geweest, Kees, op het 'Stadse Huis', dus niet, hier in Dronten.
 

Nu heeft Kees Jansen dus nieuwe miniaturen gemaakt. Het beeldje is 19 centimeter hoog en uitgevoerd in Neolith, een sterke kunststof. "Het beeldje heeft dezelfde krachtige expressie gekregen als het origineel", zegt de maker.

Over "dezelfde krachtige expressie" van dit miniatuur als het origineel komen we zo te spreken.
 

Het miniatuur van 'De Polderpionier' is te bestellen via de website https://www.beeldhouwerkeesjansen.nl

 

_______________________ einde artikel in de FlevoPost

 

 

Miniatuurreplica's 'De Polderpioniers' in Neolith

Neolith is een kunstharscomposiet. De vloeibare kunsthars wordt onder andere gebruikt voor het gieten van objecten met veel details. Bijvoorbeeld relatiegeschenken, souvenirs, kunstobjecten, awards (onderscheidingen), grafmonumenten, grafbeelden, sportprijzen, en sokkels. Door pigment aan de hars toe te voegen kan het uiteindelijke gietwerk ieder gewenste kleur krijgen. Neolith is stukken voordeliger dan brons, maar met dezelfde uitstraling. Kortom je kunt het eigenlijk overal voor gebruiken, en het is relatief goedkoop.

 

Heel slim plaatst Kees Jansen zijn "miniatuurreplica" van Dré en Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed") nu wel voor een zogenaamd weids polderlandschap. Wij denken dat het beeldje ergens is opgesteld op een witte ondergrond in de buurt van de Hoge Rokken 2 te Gendringen, 17 m boven NAP, dus niks geen onderwaterpolder. De horizon ligt op 1/3 in de hoogte, dus veel lucht en wolken moeten er een soort Flevopolder van maken. Jansen geeft niet aan waar de foto is genomen. Waarschijnlijk is dit achter zijn woning. Van achteren gezien kunnen we beamen wat Kees Jansen over zijn miniatuurreplica zegt. Maar ja, ga je thuis tegen de achterkant van je beeldje aan zitten kijken, of je moet hem hoog in je raamkozijn zetten wijzend naar buiten voor de buren? Het origineel aan de kruising 'De Noord' met 'De Dukdalf' wijst geen weids polderlandschap aan, hooguit waar het station van de NS is en het busvervoer, of het 'noorden' ('De Noord'). Zie ook Kees Jansens webshop https://www.beeldhouwerkeesjansen.nl

 

 

Kees Jansens "miniatuurreplica" zoals hij deze op zijn website in zijn webshop aanbiedt. We zien hoe goed de Neolith-giethars het kleinste detail tot uitdrukking brengt onder andere in de arm van Dré. De gezichtsuitdrukkingen in deze "miniatuurreplica" zijn geheel verdwenen. "Het vastberadenen? dat ik zocht, de tomeloze expansiedrift die je op een zekere leeftijd hebt, dat vond ik terug in zijn gelaatstrekken", sprak Kees Jansen ooit over zijn broer Dré die model stond voor zijn 'De Polderpioniers' (zie zijn citaat op Flevoland Erfgoed). Wel, van de vastberaden gelaatstrekken van zijn broer Dré is weinig meer over in deze "miniatuurreplica" van zijn 'De Polderpioniers' of 'Het Verdriet van Dronten' zo u wilt. Zien we in het origineel nog het hemd van Dré met kraag en de opgerolde mouw, in de "miniatuurreplica" is hier weinig meer van over. Zo ook de hand die Dré om het middel van zijn vrouw heeft en de hand die Gertra (uit te spreken als "Kèrtra") over haar bovenarm heeft, er is weinig meer van over. De uitgestrekte hand van Dré raakt vervormd, of beter misvormd. Het wordt een soort van klomphand. ( https://www.beeldhouwerkeesjansen.nl )

 

Het origineel in Dronten aan de kruising van 'De Noord' met 'De Dukdalf'

 

'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers' van beeldhouwer Kees Jansen, het echte beeld

"Ach", zegt polderpionier Dré tegen zijn vrouw Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed"), "moet je zien wat er van ons werk is terechtgekomen". Het is of zij staan bij het graf van een dierbare. Om dit beeld is gevochten, het is de "geest" die Jan Griede, voormalig Gemeentesecretaris van Dronten, heeft losgelaten uit zijn fles, en er niet weer terug in heeft gekregen. Zijn "geest" heeft tweespalt en verdeeldheid gezaaid, en zwabbert over het Drontense land, deelt rake klappen uit in gezichten van de mensen, en mensen krijgen onverklaarbare pijnen in hun buiken ervan, de "geest" zorgt ervoor dat mensen gaan drinken en erger. De mensen uit de Gouw 'Drontenland' spreken over de "White Spirit", alsof het over een Grote Indiaan gaat, of over het "Witte Wief". Nu heet het beeld "Het Verdriet van Dronten", zelfs zijn eigen houwer, Kees Jansen, is er aan gestorven "van verdriet", nog niet. Er werden sowieso altijd al veel bloemen bij het beeld neergelegd voor overledenen.

Foto copyright Maarten Heijenk, journalist en eindredacteur van DeDrontenaar uit zijn: Wethouder bekent schuld over Polderpioniers: "Desnoods betaal ik het uit eigen zak". Aan ons allen toegestuurd, in onze brievenbussen geworpen (inwoners Dronten) en digitaal (de hele wereld), door Maarten 7 januari 2021, 20:41 uur. Foto nabewerking Reiger Photography

 

De "miniatuurreplica" in Neolith
 Miniatuurreplica van 'Het Verdriet van Dronten' 2021  https://www.beeldhouwerkeesjansen.nl
 

Geen echte replica
Ze staan niet met hun poten in de klei! Wel néé, ze staan op kasseien, de keien van de oude Pioniersweg in Dronten. Hoewel beeldhouwer Kees Jansen op zijn webwinkel/-shop het beeldje heeft staan als 'De Polderpioniers' zoals dat hier in de Gouw Drontenland algemeen bekend is, heeft hij in de voet van de sokkel nu 'Polderpioniers' staan. Het echte beeldje aan de kruising 'De Noord' met 'De Dukdalf' in Dronten heeft in zijn sokkel 'De Polderpioniers' staan, en is ook alom bekend als 'De Polderpioniers', zoals ook 'De Noord', 'De Dukdalf', en 'De Fruitboog' in Swifterbant. Dus alleen hierom is het beeldje al geen echte replica te noemen. Waarschijnlijk zat beeldhouwer Kees Jansen een beetje te slapen. Kees dacht, "Kom, ik maak wel even een nieuwe", maar deze "nieuwe" is geen 'replica'. Deze miniatuur is een vrije interpretatie van zijn echte beeld, door de kunstenaar zelf.


Een verdrietige toestand
Beeldhouwer Kees Jansen vraagt voor dit beeldje inclusief verzendkosten € 79,35. Onder een miniatuurreplica verstaan wij een zo natuurgetrouwe weergave van het origineel, en dat is deze replica duidelijk en beslist niet. Het is een treurige toestand. Het is een verdrietige toestand. Het is 'Het Verdriet van Dronten'.


Dit is kitsch, dit is prul
Als we dit beeldje kopen bij een souvenirkraam na afloop van ons 'Uitdagje' naar Dronten, en een bezoek en bloemenleggerij bij 'De Polderpioniers' aan de kruising 'De Noord' met 'De Dukdalf' en het beeldje thuis uitpakken, zijn we diep teleurgesteld. Dit is niet wat wij vandaag gezien hebben. Dit is namaak, dit is kitsch, dit is prul. Daar hebben we nu € 72,60 (zonder verzendkosten à € 6,75) voor betaald. Er is maar een oplossing, per direct gaan wij naar de dichtstbijzijnde ondergrondse afvalcontainer.


Inferieure kwaliteit
Wij beseffen dat dit harde kritiek is op de "miniatuurreplica" die beeldhouwer Kees Jansen uit Gendringen nu gemaakt heeft van zijn 'De Polderpioniers'. Misschien gaat het gewoon niet meer. "Hij heeft er duidelijk geen zin meer in", zegt mevrouw Louise de Rooij, kunsthistorica, die mij belde en die ook gekeken had op de site van beeldhouwer Kees Jansen. Deze replica is slordig gemaakt. Dit verhaal is ook bedoeld om mensen te attenderen op de inferieure kwaliteit van deze "miniatuurreplica" van 'Het Verdriet van Dronten'.


Kees Jansen de Kunstenmaker heeft twee sites
Kunstenaar en beeldhouwer Kees Jansen heeft twee sites: https://www.beeldhouwerkeesjansen.nl  (webwinkel/-shop, hier kan je alleen deze ene miniatuurreplica kopen, zeg maar een webwinkel met maar één artikel, de kleinste webshop ter wereld) en https://keesjansen.nl (niet de winkel, maar hier kan je wel zijn boek kopen). Enigszins opmerkelijk. Kees Jansen presenteert zijn "miniatuurreplica" in zijn werkplaats voor een zwart/grijs doek of plastic op een soort van werkbank op een afgezaagd houten schot. De presentatie van zijn "miniatuurreplica" laat te wensen over.


Vrouwonvriendelijk

Op zijn site begint Kees Jansen opnieuw over polderpionier Dré die met een armgebaar de weidsheid van het open landschap aangeeft: "Hij lijkt zijn vrouw ervan te willen overtuigen dat de polder hen nieuwe kansen biedt. In de lichaamshouding van de vrouw zit aarzeling. Alsof ze niet overtuigd is en nog door haar man over de streep getrokken moet worden".
Natúúrlijk is het weer de man die nieuwe kansen ziet, naar de toekomst en het beloofde land wijst, en zeker is van zijn zaak, en de vrouw die twijfelt en aarzelt, en die door de man gewezen moet worden en overtuigd, en over de streep moet worden getrokken. En Gertra
(uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed") vindt het wel prima, dat haar man Dré de leiding heeft en haar omarmt in het beeld van Kees Jansen, zoals de kunstenaar de dingen ziet. Gertra is een volgzame vrouw met de armen over elkaar en doet was haar Dré haar zegt. In het eerste Bijbelboek Genesis is het weer andersom en lezen wij juist dat het Eva is die de leiding neemt, die de appel plukt, er van eet, aan haar Adam geeft, en ons allen in het ongeluk stort.
 


'De allereerste Pluktuin' Olieverfschilderij 1526 van Lucas Cranach de Oude (1472-1553)
Eva geeft Adam de appel die zij juist geplukt heeft, hij krabt zich nog op de kop:
 "Is dit nu wel zo verstandig?".

Genesis 3:6  "En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at".

 

Eerder reeds schreven wij, Reiger, over polderpionier Dré die zijn laarzen aan heeft, met de broekspijpen van zijn werkbroek in die laarzen, de mouwen van zijn werkhemd opgerold tot aan de elleboog. Zijn vrouw heeft ook een werkkleed aan, alleen heeft zij slechts heel korte mouwen en de armen daardoor bijna geheel ontbloot, veel meer dan de man. De afwerking van de kledingstukken rond de hals is niet heel verschillend, behalve dat de man een kraag of een boord heeft, en zijn vrouw nu helemaal niet. Of zien we toch een klein boordje bij haar? De vrouw heeft de armen over elkaar, terwijl haar man haar op de uitgestrektheid van het landschap van de polder wijst. Zij kijkt met neutrale blik, niet blij of vrolijk, zij heeft de uitgestrektheid van de polder natuurlijk al lang gezien, lang voordat haar man haar die nu wijst, zij had het al gezien nog voordat haar man het waar nam. Haar man hoeft haar helemaal niet te wijzen, en ze denkt bij zichzelf: "Ja, en ik zit er hier maar mooi mee, met al onze kinderen". Hoewel kunstenaar Kees Jansen op het briljante idee kwam zijn pionier (zijn broer) een vrouw te schenken, en voor deze vrouw niet een rib uit de man nam, maar haar ook uit de klei trok, zit er in zijn beeld jammer genoeg toch iets van minderwaardig zijn van de vrouw in. De vrouw hoeft in dit geval helemaal niet door haar man gewezen te worden. Laten we nog even kijken wat de vrouw van Dré, aan haar voeten draagt, haar gegeven door beeldhouwer Kees Jansen. Mijn (Reiger) tante pionierde echt niet op zulk schoeisel. Zijn naam Dré betekent mannelijk, heldhaftig en dapper. In het Engels had ie Drew geheten.


Maak een nieuwe echte miniatuur replica
Tegelijkertijd is het misschien nog een aanmoediging voor Kees Jansen om dit werk, deze replica, over te doen en zorg te dragen voor een echte miniatuurreplica. Neolith vloeibare kunsthars is juist heel geschikt voor het gieten van objecten met veel details. Dit betekent wel dat de originele replica, het oermodel, perfect moet zijn, en dat is hier het probleem. De kunstenaar heeft opnieuw een replica gekneed, gevormd, en geboetseerd. Hij heeft geprobeerd 'De Polderpioniers' opnieuw uit de klei te trekken, zeg maar. Maar was dit ook de bedoeling. Een replica of een miniatuurreplica betekent een zo natuurgetrouwe kopie van het beeld 'De Polderpioniers' dat nu staat aan de kruising 'De Noord' met 'De Dukdalf' in Dronten. De replica die hij nu gemaakt heeft, moeten we als mislukt beschouwen. Als je deze mislukte replica vervolgens gaat vermenigvuldigen met gebruik van Neolith giethars zul je allemaal dezelfde mislukkelingen krijgen, zeg maar een hele kloon. Het College van Burgemeester en Wethouders wil natuurlijk graag kwaliteit en geen rotzooi om uit te delen aan 'goede' burgers.

 

 Ing. Reiger
(hsch) Kloosterman, over kunst en historie van de Gouw Drontenland
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 


Mijn naam is Reiger

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 

Een eerdere met toestemming van beeldhouwer Kees Jansen gemaakte 'replica' van 'De Polderpioniers' door beeldend kunstenaar Piet Brouwer (21 mei 1933 Urk - 24 april 2019 Urk). Deze replica wordt gebruikt door de gemeente Dronten als relatiegeschenk. Wij denken dat Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed") hier zwanger is van de volgende. Foto Meertens Instituut Meertens Instituut Polderpioniers. Het Meertens Instituut spreekt van een "replica" en vindt dat deze "replica" identiek is aan het originele werk 'De Polderpioniers' van beeldhouwer Kees Jansen. Dat vinden wij, Reiger, kunst en geschiedenis van de Gouw Drontenland, dus niet. Een "replica" is een nauwkeurig nagemaakte kopie of afgietsel van een voorwerp of een kunstwerk, en daar voldoet ook deze miniatuur beslist niet aan.

Beeldend kunstenaar Piet Brouwer van Urk vertelt op Flevoland Erfgoed - 'De Polderpioniers' dat hij door de Gemeente Dronten gevraagd werd om replica's van 'De Polderpioniers' te maken. Heeft heeft contact gezocht met beeldhouwer Kees Jansen, die hem uitnodigde bij hem langs te komen met zijn ontwerp van de miniatuurreplica. Nadat iets aan een handje te hebben veranderd heeft Kees Jansen aan Piet Brouwer toestemming gegeven de relatiegeschenken voor de Gemeente Dronten te vervaardigen.

Piet Brouwer was in zijn eerste leven directeur van Piet Brouwer Electrotechniek BV een toonaangevend en wereldwijd opererend bedrijf op Urk. Eerst op latere leeftijd ontpopte hij zich als beeldend kunstenaar. Wij denken dat de 'De IJsvlet van Urk' wel zijn indrukwekkendste werk is.
 


'De IJsvlet van Urk' van beeldhouwer en kunstenaar Piet Brouwer
Met dank aan René en Peter van der Krogt
https://standbeelden.vanderkrogt.net

Lees ook het indrukwekkende verhaal achter dit beeldhouwwerk 'De IJsvlet' op:
Flevoland Erfgoed De IJsvlet

 

Piet Brouwer, 'n Gaanzendriewer ('De Ganzendrijver') Brons Klompenmuseum Enter

"Toen een aantal jaren geleden enkele ganzen van de Ganzenhoeder waren gestolen (januari 2014, er restte nog slechts één gans) rustte Piet niet alvorens de mallen van het kunstwerk waren terug gevonden en er nieuwe ganzen waren gegoten", http://www.enterserfgoed.nl/piet-brouwer-overleden

Beeldend kunstenaar Piet Brouwer (21 mei 1933 Urk - 24 april 2019 Urk). Een intelligente en ingetogen man. Zijn interpretatie van De Polderpioniers beschouwen wij, Reiger Hedendaagse Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland als een vergissing. Het is beslist geen miniatuurreplica. Het andere werk van beeldhouwer Piet Brouwer is vele malen belangrijker: 'Meester J.Verstelle', 'De Vroemoêr' (De Vroedvrouw), 'De IJsvlet' (De IJsloper), en de 'Ontruiming van Schokland in 1859', zie ook https://www.emmeloord.info/de-vroemoer

 

 

Moellies

Een gelukkige Perry de Moel op het terras van zijn Eetcafé Moellies aan Het Havenplein in het Stadscentrum SuyderSee te Dronten 9 augustus 2019 in de Stentor. In juni van dat jaar heeft hij zijn "kleine replica" van 'De Polderpioniers' bij de veiling tijdens het Havenfestival weten te scoren voor € 75,- . De 75 euro ging naar de Dierenambulance. Voor € 75,- zo een ophef in de Stentor! Donderdag 8 augustus 2019 heeft hij het beeldje ontvangen uit handen van de Nieuwe Burgemeester drs. Jean Paul Gebben van Dronten. De Burgemeester wilde graag kennis maken met zijn onderdanen, en ook weten waar hij zoal kan gaan uit eten in zijn nieuwe 'Stad'. Zo een burgemeester is er maar druk mee allemaal. Het beeldje is te bewonderen binnen bij Moellies. Gaat u even wat nuttigen bij Moellies en vraagt u de eigenaar of u het het beeldje mag bewonderen, misschien zelfs even aanraken. Na 9 augustus 2019 met dit artikel in de Stentor breekt de ellende uit in Dronten. Het echte beeld wordt geplaatst nabij de appartementsgebouwen van het Heuvelpark. De 'Heuvelparkers' hebben zich hier hard voor gemaakt onder aanvoering van hun wereldberoemde 'Zeskamper' Ino Meijer. Maar dan komen 'De Noordelingen' onder aanvoering van hun leidster Georgette Rozendaal in opstand en breekt de pleuris uit. 'De Noordelingen' en hun Georgette zijn net zo een inhalig en egoïstisch volkje als de 'Heuvelparkers'. Op historische gronden zou het beeldje weer naar hen toe moeten en duwen zij het Bestuur van de Gemeente Dronten een petitie onder de neus. Het College van Burgemeester en Wethouders van Dronten bibbert en gaat overstag, alsof het hier nog een Zuiderzee is. 300 Ondertekenaars misgunnen de 'Heuvelparkers' het beeldje waar kunstenaar Kees Jansen op het Heuvelpark nog naast stond in de krant, of hebben een hekel aan hen. Burgemeester Jean Paul Gebben en zijn Wethouders trappen erin en zwabberen over naar 'De Noordelingen', eender als kunsten- en grappenmaker Kees Jansen, ook zo een zwabberaar.

'Harlekijn Johannes', aan het zwabberen, brons van kunstenaar en grappenmaker Kees Jansen staat tegenwoordig op de Heuvel in Oss. Studie naar Kees Jansen's 'Johannes Reiger Copyright

Het beeld 'De Polderpioniers' gaat naar de kruising van 'De Noord' met 'De Dukdalf'. Rechtszaken worden aangespannen en de 'Heuvelparkers' verliezen uiteindelijk de strijd. De 'Noordelingen' en hun 'Georgetta' juichen, maar bij de 'Heuvelparkers' en hun Ino Meijer is het verdriet veel en groot, en zij zinnen op wraak. De TweeSpalt is geboren in het dorp en het komt nooit meer goed tussen de 'Heuvelparkers' en de 'Noordelingen', en tussen de 'Heuvelparkers' en het Bestuur van de Gemeente Dronten. Deze laatste probeerde de 'Heuvelparkers' af te schepen met een vlaggenmast.
 

Van de gezichtjes van Dré en Gertra is weinig meer over in deze replica die Perry de Moel heeft weten
te scoren bij een veiling tijdens het 'Havenfestival' 2019 in Drontendorp.

De miniatuurreplica die Perry de Moel nu in zijn bezit heeft is niet gemaakt van Neolith, want dat melden kunstenaar Kees Jansen en de FlevoPost eerst 16 juni 2021. Is dit een van de slecht gemaakte exemplaren waar Kees Jansen nu, 8 juni 2021, over spreekt in DeDrontenaar: "Het is gewoon troep"? Perry's miniatuurreplica is in ieder geval geen 'Piet Brouwer'. Als het een brons is, maar dat vertelt de Stentor allemaal niet, dan heeft Perry de Moel er niet veel voor betaald, en is de waarde van het beeldje behoorlijk gekelderd. Maar ja, wat wil je ook, als het 'rotzooi' of "troep" is? Perry vertelt in de Stentor ook: "Wij zijn in 1978 hierheen gekomen. Naar mijn mening was het pioniergevoel er toen al niet echt meer bij ons". De Stentor lijkt meer aandacht te hebben voor Perry, zijn Moellies, en de Burgemeester, dan voor het replicaatje. Het ding is amper te zien op de foto. Of is het slimmigheid. Dan moet men maar naar Moellies komen om het daar te zien, aan te raken, en te aaien, en er wat te nuttigen. Als het een brons is, zal het beeldje hierdoor alleen maar nog mooier gaan glimmen. Misschien leren de mensen de waarde van het beeldje nu beter in te schatten, wordt het een gewild object, komt er een nieuwe veiling, of zal De Moel zijn zaak beter moeten gaan beveiligen, en het beeldje 's nachts beter opbergen in zijn kluis.

Is de Gemeente Dronten niet bang, dat het echte beeld aan de kruising 'De Noord' met 'De Dukdalf' ook niet 's nachts wordt weggehaald? Zoals gebeurde met 'The Sundancer' van beeldhouwer Jits Bakker in Swifterbant, dat van de aardbodem is verdwenen, waarschijnlijk in een smelt. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zullen we maar zeggen. Maar misschien draagt het tegelijkertijd ook een oplossing in zich, als het ding weg is, kan de strijdbijl begraven worden, en de vrede in het dorp worden hersteld. Mogelijkheden zien en kansen benutten, daar draait het om in het leven. En een replica hoeven we niet zo bang voor te zijn, want dat is toch lastiger dan men denkt, en wil niet echt lukken.

https://www.destentor.nl/De Polderpioniers zijn weer te zien in Dronten, in 't klein

 

 

Wat schuift dinsdag 8 juni 2021 om 10:00 uur niet door de brievengleuf, maar via de glasvezel  naar binnen? Ja wel, Den Drontenaar.

In de papieren versie die woensdag 9 juni 2021 door onze brievenopening wordt geworpen staat het volgende stukje nog niet. De vorige dag om 10:00 uur was het druk- en verspreidingsproces van De Drontenaar natuurlijk al in volle gang. Daardoor miste het stukje het papier van die editie. De volgende De Drontenaar krijgen we woensdag 14 juli 2021 door de brievengleuf geschoven.

Het artikel begint met een foto gemaakt door Maarten Heijenk, de hoofdredacteur van De Drontenaar, van de 'Grote' of 'Enig Echte' 'De Polderpioniers' op hun nieuwe locatie aan de kruising 'De Noord' met 'De Dukdalf' in Dronten.
 

De oorspronkelijke kunstenaar verkoopt miniatuur-beeldjes van De Polderpioniers

Woensdag 8 juni 2021 10:00 uur  Cultuur

GARDEREN (Gelderland) - Kees Jansen maakte in 1977 het beeld 'De Polderpioniers'. De kunstenaar heeft dat werk enkele jaren geleden opnieuw ter hand genomen. Hij maakte er een 19 centimeter hoge miniatuur van. Afgietsels zijn sinds kort beschikbaar voor de Drontenaren. "Het kleine beeldje heeft dezelfde krachtige expressie gekregen als het origineel", zegt Kees trots.

Geen naam van een redacteur boven dit stukje? Enkel Cultuur. Dat moet de afdeling Cultuur van het 'Huis van de Gemeente Dronten' zijn, die werken naamloos en 'belangeloos'. Deze 'Advertorial' wordt dus verzorgd en betaald door de Gemeente Dronten? De Gemeente Dronten steunt een armlastige kunstenaar?

Volgens onze informatie woont en werkt Kees Jansen in Gendringen. Garderen ligt van ons (Swifterbant) uit even voorbij Harderwijk. Gendringen ligt weer 75 km verder dan Garderen, voorbij Doetinchem tegen de Duitse grens. Van de "vastberaden gelaatstrekken" is weinig meer over in dit opnieuw door Kees Jansen ter hand genomen "miniatuur". Het gezicht van zijn broer Dré in dit miniatuur is op zijn zachts gezegd misvormd, en van dat van Gertra is ook weinig meer over.'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers' van beeldhouwer Kees Jansen, het echte beeld nu juni 2021 aan de kruising 'De Noord' met 'De Dukdalf'

 


Kees Jansen's "miniatuurreplica" zoals hij deze nu juni 2021 op zijn website in zijn webshop aanbiedt. We zien hier heel goed hoe de Neolith-giethars het kleinste detail uit het oer-model (de miniatuurreplica die kunstenaar Kees Jansen gemaakt heeft) tot uitdrukking brengt onder andere in de arm van Dré. De gezichtsuitdrukkingen in deze "miniatuurreplica" van de hand van de "schepper" Kees Jansen zijn geheel verdwenen.

 


'De Polderpioniers' van beeldhouwer Kees Jansen, hier als "Miniatuurreplica" van de hand van beeldend kunstenaar Piet Brouwer van Urk in het archief van het Meertens Instituut aan de Oudezijds Achterburgwal 185 te Amsterdam

 

'De Polderpioniers' van beeldhouwer Kees Jansen, hier als "Miniatuurreplica" van de hand van beeldend kunstenaar Piet Brouwer van Urk in het archief van het Meertens Instituut aan de Oudezijds Achterburgwal 185 te Amsterdam. Mijn God, wat is er met de gezichten Gertra en Dré gebeurd? Van de "vastberaden gelaatstrekken" van Dré is weinig meer over. En de wijzende hand van Dré is een soort van 'zwemvlies' geworden. Nee, je bent echt blij als je deze "miniatuurreplica" van 'De Polderpioniers', tegenwoordig 'Het Verdriet van Dronten', als relatiegeschenk aangeboden krijgt van Burgemeester drs. Jean Paul Gebben van Dronten. En als inwoner van de Gemeente Dronten schaam je je toch dood, dat jouw gemeente deze "miniatuurreplica's" uitdeelt. Een regelrechte schande is het! Geen wonder dat Perry de Moel van 'uitbaterij' Moellies het ding al wist te scoren voor € 75,- tijdens een veiling. Het is te hopen dat het Meertens Instituut dit 'ding' snel uit zijn verzameling haalt, en van zijn internetsite verwijdert. Om de woorden van beeldhouwer en kunstenaar Kees Jansen zelf te gebruiken: "Het is gewoon troep". Rotzooi bedoelt ie. Maar Kees Jansen bakt er nu zelf ook weinig van met zijn 'Neolithisch' misvormsel (gieterij in Neolith kunsthars). Deze miniatuurreplica's zijn gedrochten, afzichtelijke monstertjes, onooglijke misbaksels, wanstaltig, en gedeformeerd. Het handje is deels afgebroken? Komt dit beeldje uit een opgraving? Of is het gewoon verongelukt, hebben ze het laten vallen bij 'Meertens' in het Museum?

Maar je kunt ook gewoon weigeren hóór, als je er een aangeboden krijgt. Dan zeg je tegen de Burgemeester: "Néé, meneer de Burgemeester, die wil ik écht niet hebben, dat ding komt mijn huis niet in!". Als niemand zijn mond opendoet, blijft dit gewoon doorgaan.

Reiger, over de Kunsten, én speciaal de Hedendaagse Geschiedschrijving van en in de Gouw Drontenland.Jaren geleden kreeg Jansen een telefoontje van een ondernemer (welke ondernemer?) uit Dronten met de vraag of hij een miniatuur van De Polderpioniers mocht maken en verkopen. "Ik heb er een beetje nonchalant op gereageerd", blikt hij terug, "Zonder er goed bij na te denken heb ik ‘ja’ gezegd".

Dus Jansen verkoopt in 1977 zijn beeld voor 27.000 harde guldens aan de Gemeente   Dronten, en dan belt hem een ondernemer uit Dronten met de vraag of hij er miniaturen van mag maken, en dan is Jansen een beetje "nonchalant" en zegt dat dat wel goed is. Dus een ieder kan er met 'De Polderpioniers' vandoor? Zelfs de oorspronkelijke kunstenaar gaat er nu weer een slaatje uit slaan?


Het is gewoon troep
Enkele jaren geleden kreeg hij zo’n reproductie (van die ondernemer?) onder ogen . "Een mevrouw had twee van die minitatuurbeeldjes en daar was iets aan kapot. Ik zei: "Stuur ze mij maar op, dan kijk ik er even naar". Toen ik ze zag, schrok ik er vreselijk van. Het zijn zúlke slechte beeldjes… Het is gewoon troep". Dit gebeurt er dus als je nonchalant bent, Kees!

Hij deed de dame de toezegging zelf een nieuw beeldje te maken en voegde de daad bij het woord. "Ik heb ‘m zo gemaakt dat de expressie van het kleine beeldje precies hetzelfde is als het grote beeld".

We hebben net verteld, wat we van de twee gezichtjes in het nieuwe miniatuur van Kees Jansen vinden. Heeft hij nu zelf niet gewoon rotzooi gemaakt?


Vijftig exemplaren
De gemeente Dronten bestelde vijftig exemplaren (bij die Drontense ondernemer?) om weg te geven bij bijzonder gelegenheden (dus al die mensen hebben "troep" gekregen van de Gemeente Dronten! Je schaamt je toch dood als inwoner van de Gemeente Dronten?). Inwoners kloppen sindsdien regelmatig bij de gemeente aan met de vraag of ze zo’n beeldje mogen kopen.

Zo’n handeltje (dit is wel een beetje denigrerend zeg!) hoort niet bij een gemeente en dus kreeg Jansen de vraag of hij mogelijkheden zag om miniatuurbeeldjes te verkopen. De 75-jarige kunstenaar is niet heel handig op de computer, maar met hulp van zijn zoon slaagde hij erin een webshop (klik hier) te maken. Daar kunnen belangstellenden nu de miniaturen bestellen.

De Gemeente Dronten zou nu een behoorlijke som geld kunnen verdienen met de  miniatuurreplica's van het beeld 'De Polderpioniers', maar vindt het wel goed als de oorspronkelijke kunstenaar dit gaat doen, of eerder die ellendige Drontense ondernemer die "troep" produceerde. Op het Huis van de Gemeente Dronten is in de hal voldoende ruimte voor een kraam met deze miniatuurreplica van De Polderpioniers in allerlei soorten van uitvoering, in Neolith, gebakken van echte klei van de Gouw Drontenland, van gietijzer voor in de tuin, in brons, van zilver, en zelfs van goud voor als de Koning langskomt met zijn gemalin. De Gemeentelijke Belastingen zouden aanzienlijk verlaagd kunnen worden, als daar op het 'Stadsehuis' wat meer ijver aan de dag gelegd werd en de kwaliteit zou worden geborgd en bewaakt.

De webwinkel van Kees Jansen is nu de kleinste van de hele wereld, er wordt slechts één ding verkocht en dat is de onooglijke miniatuurreplica van 'De Polderpioniers' uitgevoerd in Neolith.


In brons
Het miniatuur is uitgevoerd in Neolith, een sterke kunststof. Daarnaast heeft Kees Jansen ook
miniaturen in brons gegoten voor speciale gelegenheden: "Bijvoorbeeld voor een burgemeester die afscheid neemt". Van dat bronzen miniatuur mag hij er tien verkopen (De volgende gaan toch naar wij hopen verkocht worden door de Gemeente Dronten in de kraam in de hal van het 'Huis van de Gemeente Dronten'?). Acht zijn er gekocht door de gemeente Dronten. "De negende is naar mijn broer Dré gegaan. Ik had destijds een model nodig en dat heeft hij gedaan. Het hoofd van De Polderpionier is precies zijn portret" (Nou nu niet meer in de miniatuurreplica die Kees Jansen nu gefabriceerd heeft en afgiet in Neolith, het hoofd van broer Dré is onherkenbaar misvormd geworden). Alleen het tiende beeldje is nog te koop.

Discussie over locatie
De webshop start in een periode dat De Polderpioniers in Dronten volop ter discussie stonden (staan?). Het beeldje moest plaatsmaken voor appartementengebouw Parkzicht. Hij werd op verzoek van appartementenbewoners van het Heuvelpark herplaatst aan De Helling. Bewoners van De Noord waren het daar niet mee eens. Na een handtekeningenactie en een excuus van de wethouder plaatste de gemeente ‘m alsnog aan De Noord.

Kees Jansen heeft het beeldje nog niet teruggezien op de nieuwe locatie. Wel heeft hij zich geërgerd aan de manier waarop het kunstwerk vervoerd werd ('De Polderpioniers' werden vervoerd, vastgebonden op een kar achter een trekker, het was een grof schandaal, een respectloze vertoning!) aan de communicatie met de gemeente en aan de sokkel waarop hij aan De Helling was geplaatst.

Jansen ergerde zich ook aan oude polderpioniers die zijn kunstwerk min of meer claimden: "Die wilden ‘m als het ware in hun binnentuin (hier bedoelt Jansen vast en zeker die hebberige 'Heuvelparkers' mee) hebben. En dat is niet de bedoeling, want het beeldje is niet bedoeld voor een klein groepje. Het is bedoeld voor iedereen die in Dronten is gaan wonen".

Hier laat Jansen zien dat hij een overloper is, een opportunist, hij kiest het kamp van 'De Noordelingen'. Jansen weet dondersgoed dat zijn 'Het Verdriet van Dronten' ook niet langer thuishoort daar aan 'De Noord'.
 

Weidsheid
De kunstenaar heeft zich verder niet met die discussie bemoeid: "Het enige dat ik gezegd heb is: hij moet wijzen naar de weidsheid. Zo heb ik ‘m gemaakt: een man die met een armgebaar de weidsheid van het open landschap aangeeft" (Nou, daar is dan weinig van terecht gekomen, Dré wijst nu waar het Station van de NS is en de bussen, en waar het noorden is).

"De man lijkt zijn vrouw ervan te willen overtuigen dat de polder hen nieuwe kansen biedt. In de lichaamshouding van de vrouw zit aarzeling. Alsof ze niet overtuigd is en nog door haar man over
de streep getrokken moet worden".

De kunstenaar Kees Jansen begrijpt zijn eigen beeld niet. Dré en Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed") staan in werkkleding hier in de polder, hij wijst de weidsheid aan. Ze zijn hier al lang gearriveerd, zij is al lang over de streep. De kinderen liggen op bed en de volgende komt eraan. Wat een onzin kraamt de oude man uit.
 

"Ik hoop dat dit nu weer tot z’n recht komt en dat hij kan blijven op de plek waar hij nu staat", besluit Kees Jansen.

Het beeld wijst op deze plek de weidsheid van de de polder niet aan. Wij hebben betere voorstellen gedaan.
 

Webshop

 


Schepper, beeldhouwer en kunstenaar Kees Jansen, van het beeld 'De Polderpioniers' Dré en Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed"), tegenwoordig 'Het Verdriet van Dronten', bij zijn creatie, toen zomer 2020 nog tussen de 'Heuvelparkers': https://www.dedrontenaar.nl/Soap rond De Polderpioniers raakt Kees

 

 

FlevoPost

Woensdag 7 juli 2021

Eerste beeldjes Polderpioniers niet door kunstenaar gemaakt

Een rectificatie en een nieuwe 'advertorial' in de FlevoPost. Wie schrijft dit stukje? De Gemeente Dronten? De FlevoPost? Of Beeldhouwer Kees Jansen die zijn 'Polderpioniertjes' wil verkopen?
 

Dronten In het artikel over de miniatuurreplica's van het beeld De Polderpioniers, dat enige tijd geleden in deze krant heeft gestaan, is de indruk gewekt dat kunstenaar Kees Jansen in 1977 kleine beeldjes heeft gemaakt van De Polderpioniers. Dit is onjuist. De benoemde beeldjes waren door iemand anders in omloop gebracht. In 2018 nam de gemeente contact op met de kunstenaar met de vraag of hij de paar beeldjes die er nog waren kon herstellen - ze waren namelijk beschadigd. Toen Jansen de beeldjes onder ogen kreeg schrok hij van de slechte kwaliteit.

In DeDrontenaar van 8 juni lezen wij
Enkele jaren geleden kreeg hij zo’n reproductie onder ogen . "Een mevrouw had twee van die (minitatuur)beeldjes en daar was iets aan kapot. Ik zei: "Stuur ze mij maar op, dan kijk ik er even naar". Toen ik ze zag, schrok ik er vreselijk van. Het zijn zúlke slechte beeldjes… Het is gewoon troep". Hij deed de dame de toezegging zelf een nieuw beeldje te maken ...

 

Niet meer door derden
Met de stichting Pictoright besloot Jansen dat deze beeldjes niet meer gemaakt mogen worden door derden. Hij bood de gemeente aan een miniatuurbeeldje van De Polderpioniers te maken dat kon worden gebruikt als relatiegeschenk.
"De gemeente Dronten heeft een aantal van deze beeldjes gekocht en ook acht beeldjes in brons in een iets andere uitvoering".
Vanuit de Dronter samenleving kwam er vraag naar het beeldje. Jansen: "De gemeente Dronten mag zelf niets verkopen, dus ook de beeldjes niet (nou de Gemeente Dronten verkoopt van alles hoor, het is een groot verkoopkantoor, diensten, vergunningen, rijbewijzen, paspoorten, identiteitskaarten, ze verkopen werkelijk van alles, tot en met praatjes, 'vodden', en leugens aan toe, en zelfs het 'niets' wordt nog verkocht). Mij werd gevraagd of ik de miniatuurbeeldjes wilde verkopen".

Het miniatuur van 'De Polderpioniers' is te bestellen via de website van Kees Jansen.

www.beeldhouwerkeesjansen.nl

Einde van deze 'Advertorial' in de FlevoPost                         
 

Heel slim verdwijnt in bovenstaande 'advertorial' het woord "replica". Het gaat van "miniatuurreplica's", naar "kleine beeldjes", naar "beeldjes", naar "miniatuurbeeldje", naar "miniatuur". Over beeldhouwer en kunstenaar Piet Brouwer van Urk en het beeldje dat door hem werd gemaakt van 'De Polderpioniers' in opdracht van de Gemeente Dronten wordt in deze 'advertorial' in de FlevoPost met geen woord meer gerept. Het begint een onverkwikkelijk verhaal te worden met 'De Polderpioniers' van Kees Jansen en de Gemeente Dronten.

Er is nog nooit een echte replica gemaakt van 'De Polderpioniers', dat nu staat aan de kruising 'De Noord' met 'De Dukdalf' in Dronten. Ook niet dat wat we nu aantreffen op de site van Kees Jansen. De kunstenaar is lekker aan het kleien en boetseren geweest, maar van een replica kunnen we hier beslist niet spreken, en van de "vastberaden gelaatstrekken" van zijn broer Dré is nu helemaal niets meer over in zijn miniatuur van 'De Polderpioniers'. "T'is op", zeggen wij dan.

 

Kees Jansen's "miniatuurreplica" zoals hij deze nu juni 2021 op zijn website in zijn webshop aanbiedt. De gezichtsuitdrukkingen in deze "miniatuurreplica" van de hand van de "schepper" Kees Jansen zijn geheel verdwenen. De gezichten van Dré en Gertra zijn door de kunstenaar ernstig misvormd, en stom geslagen.


 

Het is verschrikkelijk, dit is gewoon vréselijk!
 

Het is ver-schrik-ke-lijk, het is vréselijk! Dré en Gertra, 'De Polderpioniers' tegenwoordig 'Het Verdriet van Dronten' in Neolith, zoals beeldhouwer en kunstenaar Kees Jansen ze nu anno juli 2021 in zijn webwinkeltje aanbiedt. Dit is geen replica, dit is geen miniatuur, dit is om de woorden van de kunstenmaker zelf te gebruiken: "Het is gewoon troep". Het beeldje dat hij nu afgiet in Neolith is verkleind ten opzichte van zijn originele beeld met een factor 10 of kleiner. We spreken hier niet over een "miniatuur". Als Kees Jansen een zilveren hangertje van zijn 'De Polderpioniers' maakt voor aan een armband bijvoorbeeld of voor in een letterkast dan spreken we van een "miniatuur", en in dat geval kan het niet anders dan dat er van de gezichtjes weinig over zal blijven. Bovenstaand werkje op de foto is gewoon knoeiwerk. Dit zijn niet 'De Polderpioniers' zoals ze staan aan de kruising 'De Noord' met 'De Dukdalf' in Dronten. Ons advies is glashard: "Koop deze rommel niet, en doe een ander er ook geen verdriet mee". Reiger, over de Kunsten, én speciaal de Hedendaagse Geschiedschrijving van en in de Gouw Drontenland.

www.beeldhouwerkeesjansen.nl

 

 

'De Polderpioniers' in Dronten aan de kruising van 'De Noord' met 'De Dukdalf'

 

('Ach' met rechts, Gertra op links)

'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers' van beeldhouwer Kees Jansen (het echte beeld)

Foto copyright Maarten Heijenk, journalist en eindredacteur van DeDrontenaar uit zijn: Wethouder bekent schuld over Polderpioniers: "Desnoods betaal ik het uit eigen zak". Aan ons allen toegestuurd, in onze brievenbussen geworpen (inwoners Dronten) en digitaal (de hele wereld), door Maarten 7 januari 2021, 20:41 uur. Let wel, Maarten Heijenk schrijft niet alleen voor Drontenaren, maar voor de hele wereld, ook de Eskimo's kunnen zijn verhalen lezen, het hele universum. Foto nabewerking Reiger Photography


 

3D-technologie

Met 3D-technologie is eenvoudig een echte "miniatuur"-replica te maken van 'De Polderpioniers' Dré en Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed") zoals zij nu staan aan de kruising 'De Noord' met 'De Dukdalf' in Dronten. Het voordeel is dan ook dat als 'De Polderpioniers' ooit gestolen worden en in een smelt mochten verdwijnen, of indien er bij oefeningen van Defensie 'misschietingen' plaatsvinden, of in een oorlogssituatie het beeld door bombardementen wordt verwoest, wij het zo weer uit de 'cloud' kunnen plukken. Nadat het oer-model van de "miniatuurreplica" geprint is, kan een gespecialiseerd bedrijf als Beeldengieterij Tenax uit Veghel er ontelbare 'De Polderpioniers'-beeldjes van gaan gieten. De beeldjes zullen een veel hogere kwaliteit en detail bezitten dat de "troep" die tot nu toe is geproduceerd door Kees Jansen en de Gemeente Dronten.

 

Detail van de miniatuurreplica's van 'De Polderpioniers' Dré en Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed") of 'Het Verdriet van Dronten' zoals zij door Beeldengieterij Tenax uit Veghel in Neolith vervaardigd zouden kunnen worden. We zien een veel hogere resolutie in beide gezichtjes.

 

 

Vruchtbaarheidscultus

Vervolgens kan er een hele vruchtbaarheidscultus ontstaan in Dronten. Terug naar de Romeinse tijd. De zwangere Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed") naast de sullig kijkende Dré. Dré als 'sul' is een totaal nieuw concept. Misschien heeft Gertra het kindje dat zij draagt wel onbevlekt ontvangen? Gertra kijkt ook sullig. En is Dré bij deze zwangerschap helemaal niet betrokken? Het is zeg maar langs hem heen gegaan. Drontendorp wordt een Cult-centrum en bedevaartsoord van de eerste orde. Uit de hele wereld zullen bedevaartgangers toestromen en landen op Lelystad Airport en met treinen en touringcars naar hier komen. Langs 'De Noord' vanaf het station worden het allemaal eettentjes en souvenirwinkeltjes, het wordt er een groot feest, en vruchtbaarheidsdiensten zullen 24 uur per dag en 7 dagen in de week er worden gehouden. Een levendige handel in zwangere Gertráátjes zal ontstaan, en deze beeldjes zullen de hele wereld overgaan.

 

 

Gaan 'De Polderpioniers' gestolen worden

Het is niet de vraag of 'De Polderpioniers' gestolen gaan worden, de vraag is slechts wanneer. Het dievengilde staat klaar om dit beeld op te laden en er mee van door te gaan. Het beeldje staat op een sokkel. Deze sokkel is niet verankerd in de bodem, maar staat gewoon los op een soort van funderinkje. De fundering van het beeld waar de kunstenaar Kees Jansen zo een ophef over maakte in de krant.

Op de foto zien we de fundering van 'Het Verdriet van Dronten' bestaande uit een aantal losse elementen die in een zandbed 'gestraat' zijn. Hierop is de sokkel los geplaatst, niks geen verankering. 'De Noord' ligt gewoon langszij, wat het aanrijden vergemakkelijkt. Met een aanhanger achteruit tot vlak voor het beeld en dan het beeld kantelen op de aanhanger, met sokkel en al, en er vervolgens mee vandoor met gedoofde lichten. Afbeelding uit documentaire Omroep Flevoland

 

Een minuut stilte

'De Polderpioniers' of 'Het Verdriet van Dronten' staan aan de kruising 'De Noord' met 'De Dukdalf'. De Hedi-mannen (van HediBouw) nemen uit respect een minuut stilte in acht, nadat zij het beeld op hun plaats hebben gezet, uiteindelijk is het natuurlijk toch een grafmonument. Het beeld staat te hoog. Je moet de polderpioniers in de ogen kunnen kijken, mensen moeten het beeld aan kunnen raken en de gezichten van Dré en Gertra kunnen strelen, omhelzen, en kussen. Hoe is het mogelijk dat opdrachtgever er weer de mist mee in gaat. Foto uit de documentaire die Omroep Flevoland maakte van de verhuizing van 'Het Verdriet van Dronten' van het Heuvelpark naar hier:

beeld-de-polderpioniers-na-storm-van-kritiek-weer-terug-langs-de-noord


Een uitvaartondernemer
heeft een paar jaar geleden gevraagd om een hogere sokkel. Is het een idee om dat mee te nemen op de nieuwe locatie is de vraag in DeDrontenaar donderdag 12 november 2020 aan de beeldhouwer. Kees Jansen antwoordt met: "Nee, juist niet! Het is niet een heel groot beeld, je moet 'm niet te hoog zetten. Als je omhoog moet kijken, krijg je het beeld van 'ter ere van' de polderpioniers". Maar het is weer de grandeur die het College van Burgemeester en Wethouders wil uitstralen, en het beeld zo hoog mogelijk heeft laten plaatsen, naar de beeldend kunstenaar wordt niet geluisterd.
 

FlevoPost 16 april 2021 'De Polderpioniers' staan (weer?) op de kruising van 'De Noord' met 'De Dukdalf'. Het beeld is veel te hoog geplaatst. Naar de kunstenaar is niet geluisterd, de gemeente heeft schijt aan de kunstenaar. Maar ja de Gemeente Dronten heeft ook schijt aan ons, Reiger, en waarschijnlijk nog aan veel meer burgers. Met dank aan © Fotostudio Wierd.

 

Grote gemeente zonder inwoners

Het liefst heeft Burgemeester drs. Jean Paul van Gebben tot Dronten een grote Gemeente onder zich. Maar dan zonder inwoners, veel geld (salaris) en geen gezeik (schijt en geen gezeik, schijt zonder gezeik). Wie stond als eerste te juichen, "ik vind 't een uitdaging", "ik ben er eigenlijk wel enthousiast over", bij het VVD-plan om 100.000 woningen in de Flevopolder te gaan bouwen. Of het er nu 10.000 of 20.000 worden voor Dronten, dat zien we later wel (17.000 is het huidige aantal woningen) volgens de plaatselijke hoofdman. "Maar om in Flevoland dat gesprek aan te gaan samen met het kabinet: gráág!", zegt de Burgemeester allemaal in
DeDrontenaar van zondag 23 februari 2020 na eerst uit zijn Thomas Evangelie te hebben voorgelezen bij weer een andere 'gemeente'. Het zojuist 8 maart 2021 gerenoveerde en opnieuw geopende 'Huis van de Gemeente Dronten' is nu al te klein voor al deze grootse plannen. De Burgemeester heeft al een commissie in het leven geroepen die zich bezig gaat houden met het nieuwe 'Stadsehuis'. Na je dood wil je natuurlijk herinnerd worden als die burgemeester van die gróte Gemeente, met héél veel woningen, met héél veel windmolens, de hoogste van de wereld, héél veel bos en héél veel wolven, en niet als burgemeester van een pruts gemeente, Gemeente 'Pruts'. Maar als OberGauMeister van de Gouw Drontenland.

burgemeester-over-de-vraag-of-dronten-dubbel-zo-groot-moet-worden-ik-vind-t-een-uitdaging

Het Gouwhuis Drontenland, Centrum van de nieuwe Bossenstrategie van het Staats Woud Beheer mit OberGauBaumMeister drs. Jean Paul Gebben. De burgemeester wil geen inwoners, néé, hij wil windmolens, wolven, en bomen. Het nieuwe 'Stadsehuis' gaat twee tot drie keer groter worden, dan het huidige Gouwhuis.

 

 

Schedel wolf gevonden tijdens een van mijn vele natuurhistorische wandelingen in
de Gouw Drontenland, Reiger Geschiedschrijving

 

 

Gróót Postbedrijf maar liefst zonder post

Net als burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten wil mevrouw Herna (Hendrica Wilhelmina Petronella Maria Agatha) Verhagen, Voorzitter van de Raad van Bestuur van PostNL, een groot Postbedrijf zonder post. Aan het aantal voornamen en de aard van de voornamen van mevrouw Verhagen dachten we meer aan een koningin of een kloosterzuster, Koningin Wilhelmina of zuster Agatha. Mijn naam is Reiger Kloosterman. Wij werkten voor mevrouw Verhagen. Mevrouw Verhagen staat graag aan het hoofd van een groot Postbedrijf, maar dan het liefst natuurlijk zonder post. Véél geld (salaris en winstdeling) en géén gezeik.

Wij sturen vrijdag 2 juli 2021 voor de lichting van de brievenbussen een mooie kaart naar een oude dame die maandag 5 juli 2021 de leeftijd van 95 jaren bereikte. 24 Juni 2021 sturen wij een kaart naar een bevriende kunstenaar. Beide kaarten komen niet aan. Waarschijnlijk liggen ze nu ergens in een schuurtje en verdwijnen ze langzaam bij het restafval, óh ik vergis mij natuurlijk: in het 'grondstoffendepot' (de ondergrondse container). Als wij bij PostNL op het internet gaan zoeken vinden wij bij 'Klantenservice': "Post zonder track & trace kunnen we niet volgen in onze systemen. Dit betekent dat we helaas niet meer kunnen achterhalen wat er met je post is gebeurd. We vinden het heel erg vervelend, maar in dit geval kunnen we je niet helpen om je post terug te vinden". Begin maar weer eens iedereen met u aan te spreken, mevrouw Herna Post.
 

De kletspraat van mevrouw Herna Verhagen, CEO PostNL
Bovenstaande is natuurlijk een heel raar verhaal. Zodra onze post binnenkomt bij mevrouw Herna Verhagen gaat deze haar geautomatiseerde "systemen" in. Elke brief, of wat dan ook wordt voorzien van een code, en vanaf dat moment weten de "systemen" van mevrouw Herna Verhagen precies waar ons stuk heen moet. Maar dan raakt ons stuk zoek, in die "systemen" van haar, en kan mevrouw Herna Verhagen niet meer achterhalen waar het is zoekgeraakt, en waar ons poststuk is. Wet of geen wet mevrouw Verhagen, u heeft onze poststukken zoek gemaakt, in uw "systemen" is onze post verloren gegaan. U lijkt wel van de Belastingdienst, daar word je ook niet meer geholpen als daar fouten zijn gemaakt. De minister-president treedt wel af met zijn hele kabinet, maar even later gaat Mark Rutte lachend en vrolijk gewoon weer verder, alsof er niets gebeurd is. Het lijkt wel een poppenkast. We zien van u ook veel vrolijke foto's op het internet langskomen. Wij zien veel foto's van u langskomen waarop u kinderlijk blij lacht. Hoe kunt u nu blij zijn als onze post kwijtraakt? Wij denken, dat u totaal ongeschikt bent om het Nationale Postbedrijf te runnen. Er moet geen kind op de stoel zitten van de CEO van het Nationale Postbedrijf, er moet daar een vrouw of kerel zitten die het bedrijf van postbezorgen serieus neemt.
U hebt de taak om onze post te bezorgen. Het is niet uw post, het is onze post, het zijn onze schrijvens, onze spullen. Hoe is het mogelijk dat Rutte lacht, terwijl de ouders al jaren in diepe, diepe ellende verkeren. In Japan pleegt zo een bestuurder zelfmoord, dán ken je de kunst van verantwoordelijkheid dragen.

In het verleden hebben wij tot twee keer aan toe een felicitatiekaart gestuurd met daarin een biljet van € 50. Beide brieven (enveloppen) komen toevallig niet aan!

In artikel 29 van de Postwet 2009 is expliciet opgenomen, dat PostNL niet aansprakelijk is voor kwijtgeraakte poststukken en/of pakketten, tenzij de post of het pakket aangetekend of verzekerd is verstuurd. En dan nog. Aangetekende brief, kosten juni 2021: € 9,05

"Overweging van de Wetgever is, dat het doel van de wettelijke beperking van de aansprakelijkheid in de Postwet is om te voorkomen dat een dienst van maatschappelijk belang als de postbezorgdienst feitelijk onuitvoerbaar of zeer kostbaar wordt vanwege een veelheid aan claims". Veelheid aan claims?

Verantwoordelijkheid dragen voor het bezorgen van onze post valt mevrouw Herna Verhagen zwaar, het is een zware klus. Wij zouden zeggen, in Dronten op het Meerpaalplein hebben wij sinds kort een schandpaal staan, aan de schandpaal ermee, een mandje rotte eieren en een emmer rotte tomaten. Wij zouden geen Bestuursvoorzitter willen zijn van zo een bedrijf. Bij iedere postbezorger die wij zien lopen, denken wij aan schuurtjes vol met post, of aan papierbakken, of gewoon onze post in de ondergrondse containers, of misschien verdwijnt onze post wel naar Afrika, India, Pakistan, of Zuidoost-Azië, om daar gerecycleerd te worden?

Laatst vertelde een mevrouw aan ons, dat zij een brief aan haar gericht, dat deze brief eerst na vijf jaren haar bezorgd werd door mevrouw Herna Verhagen!? U hebt er weinig kaas van gegeten mevrouw Herna Verhagen! Een grote mond heeft u, en een lachebekje bent u.

Wetten in dit land worden gemaakt om de overheid te beschermen, en niet de burgers. En kom niet aan met dat PostNL een "Privaat-bedrijf" is, er is zelf een hele Postwet om heen gebouwd.

En wie maakt die Postwet? Juist de regering en de Tweede Kamer. Mogen we hier spreken van een gelegaliseerde vorm van diefstal? Wij betalen tante Post voor haar diensten, maar vervolgens raakt zij onze stukken kwijt. Dus we zijn niet alleen het geld voor haar 'bezorg'-dienst kwijt, we zijn ook nog eens onze stukken kwijt. En mevrouw Herna Verhagen gaat vervolgens vrijuit, vrolijk lachend.

Mevrouw Herna Verhagen krijgt het zelfs niet voor elkaar ons aangetekende stuk te bezorgen, hier twee straten verder:

Brieven aan mevrouw mr. drs. H.W.P.M.A. Verhagen, CEO en/of Bestuursvoorzitter PostNL,
 en de antwoorden van PostNL
 
(Klik hier)


 

 

 

Terug naar de onvermijdelijke komende diefstal van 'De Polderpioniers'
De hele operatie om het beeld op een aanhanger, paardentrailer, of bus (in) te trekken, zal bij een beetje voorbereiding nog geen twee minuten in beslag nemen, en geen geluid maken. In een werkplaats kunnen beeld en sokkel van elkaar gescheiden worden, en het 'brons' van Kees Jansen kan vervolgens worden versnipperd. 'Versnipperen' of 'hakselen' op dezelfde wijze als het Bestuur van de Gemeente Dronten met onze klachten omgaat. Daarna kunnen de brokstukken van 'De Polderpioniers' of 'Het Verdriet van Dronten' de smeltoven in. De gerecycleerde keitjes uit de sokkel kunnen de dieven misschien symbolisch en uit respect netjes neven de 'Pioniersweg' terugleggen, daar kwamen ze ooit vandaan. De 'Heuvelparkers' samen met hun voorman Ino Meijer zullen nu juichen, en 'De Noordelingen' zullen ontredderd en verslagen bij 'de leegte' achterblijven. Hun aanvoerster
'Georgetta' springt van ellende van de Heilige St. Ludgerustoren, en valt zichzelf te pletter aan de voet van de toren. Juist op dat moment fietst Wethouder Roelof Siepel van de ChristenUnie langs, hij is bezig met zijn inspectieronde. Als hij de troep onderaan de voet van de Heilige St. Ludgerustoren ziet liggen, belt hij direct met zijn afdeling 'Grondstoffen'. In gedachten ziet hij al blikjes 'Georgetta'-kattenvoer van de band rollen. Het is natuurlijk geen fijn gezicht, maar als de mannen van 'Knipscheer' de zaak hier weer hebben schoongespoten met hun stoomspuit, herinnert alleen nog een bosje bloemen aan wat hier gebeurd is.

Overigens ontvingen wij kort geleden, juni 2021, een schrijven van het Ministerie van Volksgezondheid & Covid. We zijn geregistreerd in de systemen als orgaandonor. We hebben er zelf niks voor hoeven doen, het gebeurt automatisch, zonder dat je er erg in hebt. Het registratienummer waaronder wij zijn opgenomen staat rechts bovenaan de brief vermeld. Desnoods nemen ze je hele stoffelijk overschot in beslag. "We gaan hem helemaal bekijken van top tot teen, van binnen en van buiten, en bestuderen, mevrouwtje", zeggen ze dan tegen mijn vrouw. Daar zit je dan bij je eigen afscheidsdienst met een lege kist. Na afloop kan de kist op Marktplaats, voor hergebruik, hij ruikt nog als nieuw. Alleen als je weer uit het register wil, moet je er een beetje moeite voor doen. Onderaan het schrijven van het Ministerie staat speciaal nog: "U hoeft deze brief niet te bewaren".

Bij Georgetta heeft orgaandonatie niet zo veel zin meer natuurlijk, die is geplet. Maar de kat voor wiens neus het blikje wordt opengetrokken, weet er wel raad mee: "Hmmm, lekkere 'Georgetta'-kattenmousse denkt het beestje", en het scheelt weer een paar vogeltjes die anders uit de lucht zouden worden geplukt.

Wij juichen mee met de 'Heuvelparkers', en hijsen mee op het 'Heuvelpark' de overwinningsvlag. Wij denken, dat een beeld dat de Drontense samenleving op een dergelijke manier verscheurt en splijt, en dat in de krant, op het internet, en van het Bestuur van de Gemeente Dronten, een ziekelijke aandacht krijgt, niet in deze Gemeente thuishoort. Weg ermee!

In Swifterbant was de verdrietige diefstal, 28 oktober 2008, van het kunstwerk de 'Sundancer' bij de ingang van het dorp, van beeldhouwer Willem Frederik "Jits" Bakker (Renkum 6 juli 1937 - Wageningen 5 juni 2014) lastiger, omdat hier ter plaatse een diepe sloot voor ligt. Het beeld is hoogstwaarschijnlijk in een smelt verdwenen en teruggegeven aan de natuur. 'The Sundancer' is zeg maar 'gerecycleerd' (Vlaams). Wij, Reiger, komen van Zeeuwsch-Vlaanderen.

 

Nog meer 'Verdriet'

 

'De Blikopener' (Engels 'Eyeopener'), 'Gat geslagen' of 'Zicht op het Verdriet', van de 'Drontense' kunstenaar en beeldhouwer Cyril Lixenberg (Londen 5 july 1932 - Amsterdam 10 january 2015), uitgevoerd in roestig CorTen (corrosion resistance en tensile strength) staal. Cyril Lixenberg creëerde een geheel eigen 'roestige' huisstijl voor de Gemeente Dronten, passend bij de ellende van zo een kale polder na de drooglegging, en al het leed en verdriet dat hier was en is. Van de neergestorte vliegtuigwrakken, waar de bemanning nog dikwijls in zit (oorlogsgraven), de ontbering hier door de arbeiders die de polder klaar maakten voor de toekomstige boeren, die het geluk wel proefden, tot het verdriet van vandaag, uitgedrukt door die andere kunstenmaker Kees Jansen. Cyril Lixenberg was vooral bezig met en in het platte vlak, 'flatland': vierkanten, rechthoeken, driehoeken, en cirkels. Eigenlijk was Lixenberg ten diepste tekenaar en graficus, die zich in bovenstaand werk voorzichtig losmaakt van het vlakke papier. Alsof Cyril zijn kop voor het eerst boven het platte vlak, het maaiveld, uitsteekt. Het heeft iets polderpioniersachtigs, iets onnozels. 16 Januari 2015 kopte de afdeling Cultuur van de Gemeente in DeDrontenaar: 'Roestkunstenaar' Cyril Lixenberg overleden. "Roestkunstenaar", geeft aan hoe de Gemeente Dronten over haar 'belangrijkste' kunstenaar denkt.

www.dedrontenaar.nl/cultuur/roestkunstenaar-cyril-lixenberg-overleden

 


Foto 5543 knvs03 'Squared Sun B' of 'Zicht of het Verdriet' (even verderop staat 'Het Verdriet van Dronten' van die andere 'Drontense' beeldhouwer Kees Jansen) van de 'Drontense' kunstenaar en beeldhouwer Cyril Lixenberg (Londen 5 july 1932 - Amsterdam 10 january 2015), aan de rechterkant van 'De Noord', voor de deur van woningbouwcoöperatie Oost Flevoland Woondiensten zeg maar, als je van het station naar het centrum rijdt. Op de achtergrond de katholieke St. Ludgerustoren. Nee, in Dronten weet men hoe je kunst moet opstellen. Het is geen gezicht zo! Je ziet alleen maar verkeersborden. Het is zeg maar geen 'fijne' plek voor dit kunstwerk. De kunstenaar heeft zijn handtekening op dit werk geplaatst. Foto 4 juli 2021 16:18:51 uur (85,9kB 833x555) Reiger Copyright

 

Foto 5544 knvs06 Handtekening "Cyril Lixenberg 1997" van de Drontense beeldend kunstenaar (Londen 5 july 1932 - Amsterdam 10 january 2015) op zijn 'Squared Sun B'. Op dat moment heeft Cyril Lixenberg nog 18 jaar te gaan. Foto 4 juli 2021 16:19:38 uur (51,2kB 625x391) Reiger Copyright

 

 

Als je niet beter wist, zou je bijkans denken dat het leger ('t Harde is niet ver weg) schietoefeningen heeft gedaan met een Leopard-tank. Geregeld oefent Defensie hier bij ons in de polder, hier is nog ruimte. Schot in de roos zullen we maar zeggen. Wij zijn niet onder de indruk van dit roestige stuk verwrongen staal van de hand van Cyril Lixenberg. Op de foto staan hier nog allemaal essen aan 'De Noord' die later allemaal om zijn gegaan. 'De Noord' moest een facelift krijgen. Weg met Rikken, de Praxis, technische Groothandel Post, Jysk, en Leen Bakker. Hier moet allure komen, hier moeten allemaal notariskantoren, advocaten, makelaars, en private klinieken komen. Via het spoor zullen patiënten van heinde en verre naar Drontendorp komen. En niet te vergeten de Uitvaartbranche, ook makkelijk via het spoor in je lijkkist naar Dronten: 'Het nieuwe afscheid'. Het wordt hier een Allée Grande du Nord, met een strooiveld voor de deur, dat is lekker makkelijk allemaal. Eigenlijk is de 'Squared Sun' van Cyril Lixenberg al het eerste grafmonument aan 'De Noord' in Dronten. Eigenlijk ligt Cyril hier als eerste begraven. Foto Kunstwacht Gemeente Dronten.

 

Lees het vervolg van 'De Polderpioniers in Neolith' > 'Nog meer verdriet', over de 'Drontense' kunstenmaker Cyril Lixenberg, en de echte Drontense kunstenares Else van Luin:

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Nog meer verdriet.htm

 

 

Reiger, over de Kunsten, én speciaal de Hedendaagse Geschiedschrijving van en in de Gouw Drontenland

 

Reiger hedendaagse Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland. Terwijl we om ons heen kijken zien we de geschiedenis ontstaan, we staan aan de bron van deze grote rivier. Direct voor ons ligt de toekomst, een fractie van een seconde geleden is de geschiedenis reeds begonnen. Een uitdrukking is ook: "De Geschiedenis herhaalt zich".

 

 Ing. Reiger
(hsch) Kloosterman, over kunst en historie van de Gouw Drontenland
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 


Mijn naam is Reiger

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 

 


 

Dré en Gertra, 'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers'.
 De man wijst naar, wat zij al weet.

Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed") 'Het Verdriet van Dronten' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, én Boekenvoordeel (De Kiel 13-15), e.a.

Steun de plaatselijke boekhandel

 

 

Twee nieuwe boekenleggers

Skelet van de Swifterbant mens. Dit is weer eens wat anders dan Dré en Gertra (uit te spreken als "Kèrtra"), 'De Polderpioniers', van beeldhouwer Kees Jansen, die in deze omdijkte leeggepompte polders aan de slag mochten.

 

'Het Verdriet van Dronten' (type 1 - rouw)

 

'De Vóór Polderpionier' (type 2 - feest)


Deze twee boekenleggers met daarop het skelet van de Swifterbant mens, de eerste echte
 'Vóór Polderpionier', zijn uitsluitend en gratis verkrijgbaar op het
'Huis van de Gemeente Dronten'

Nu toch ook verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Primera,
 Odd Fellows, én Boekenvoordeel
(De Kiel 13-15), e.a.

Steun de plaatselijke boekhandel

 

Pionieren zonder polder
De Swifterbant mens was pas een échte pionier. Die kwam niet in een drooggelegde polder. Nee, de Swifterbant mens was overgeleverd aan de grillen van de natuur en het water. Die moest pionieren zonder polder, en zich maar zien te redden met gezin en familie. Zijn kennis van de natuur maakte dat hij het hier kon overleven.

 

 


Skelet van 'De Vóór Polderpionier'

Privé-opgraving door Reiger Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland, nabij de
 Klokbekertocht te Swifterbant

 

Op een gebakken polderkleiplaatje
De 'Vóór Polderpionier' wordt ook 3D geprint en op een gebakken polderkleiplaatje als relatiegeschenk door de Gemeente Dronten in een van binnen met prachtig donkergroen fluweel bekleed kistje, u aangeboden, ter herinnering aan het 'fijne' gesprek dat u had op het 'Huis van de Gemeente Dronten', voor op uw bureau.