Provincie wil 1.700 hectare extra bos en ziet vooral mogelijkheden in Dronten
Provinciale "zoekgebiedenkaart", een vaag kaartje van de Provincie Flevoland in 'De Drontenaar', zeg maar rustig een "Vod". Dit heet "fijne" informatievoorziening!
 

Synthesekaart Nieuw Bos (lezen we)

 

Zoekgebieden nieuw bos (lezen we)
Bij de Provincie Flevoland vinden we dit piepkleine kabouter zoekkaartje


Stille Zaterdag 3 april 2021, 10:00 uur

Wij denken dat het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten dit stukje zelf heeft geschreven in De Drontenaar

DRONTEN - In de jaren tot 2050 komt er in Flevoland 1700 hectares aan bos bij. Dat schrijft de provincie in de Bossenstrategie, die woensdag is aangenomen door Provinciale Staten. Het provinciebestuur ziet een voortrekkersrol weggelegd voor de gemeente Dronten, met name als het gaat om bosaanleg in combinatie met landbouw.

Voor die combinatie landbouw - bos heeft de provincie een gebied op het oog met een oppervlakte van 10.738 hectare. Met name de gemeente Dronten heeft tegenover de provincie aangegeven hier kansen te zien. In een provinciale ‘zoekgebiedenkaart’ is een groot oppervlak ten zuidwesten van Dronten donkergroen ingekleurd als potentieel bosgebied (zie de afbeelding).

Bos in stedelijk gebied
Provinciale Staten namen woensdag ook een motie aan, waarin gemeenten worden gestimuleerd tot extra bosaanleg in bestaand stedelijk gebied en bij nieuwe woningbouw. De provinciale politiek vindt dat er ‘meetbare afspraken’ met de gemeente moeten worden gemaakt over de hoeveelheid bos.

Deze motie is van belang voor Dronten vanwege de gemeentelijke ambitie op het gebied van woningbouw. De Bossenstrategie spreekt voor Dronten over de bouw van 12.000 nieuwe huizen.

De lat ligt hoog
"Door in te zetten op 1700 hectare extra bos in 2050, waarvan 1200 hectare in 2030, legt de provincie de lat hoog", stelt gedeputeerde Harold Hofstra van de ChristenUnie (CU), "Maar we denken dat het haalbaar is.".


 

Ons, Reiger, commentaar:

1e Alinea:
"Bosaanleg in combinatie met landbouw". In de
FlevoPost van 3 april 2021 14:53 uur lezen wij dat dit "Agroforestry" gaat heten, "nieuwe vormen van landbouw in combinatie met bomen". Heerlijke Flevolandse truffels, bosaardbeien, bospeen, bosuien, varens (geen haaienvinnensoep maar varensoep), bostulpen, bosappels, bosperen, allerlei bospaddenstoelen, bosvarkens, bosgeiten, heerlijke boskwartel, bospatrijs, bosfazant, bosvis, misschien een boskip. Het "Flevolands hout" van deze nieuwe bossen kan over 100 jaar "gebruikt worden in de Flevolandse economie, bijvoorbeeld woningbouw, hout is tenslotte een prachtige duurzame grondstof".

https://flevopost.nl/artikel/1159262/flevoland-krijgt-1700-hectare-extra-bos.html


2e Alinea:

"Met name de gemeente Dronten heeft tegenover de provincie aangegeven hier kansen te zien". Wie heeft dit aangegeven? Burgemeester Jean Paul Gebben die hier net is komen wonen?


"Biodiversiteit"
en "duurzaam" zijn de krachttermen die je moet gebruiken om dit soort plannen aan de man te brengen. Het is zeg maar de saus bij de maaltijd of de barbecue, dan glijdt het makkelijker naar binnen. In het stuk in de FlevoPost komt "biodiversiteit" vier keer voor, en "Hout is tenslotte een prachtige duurzame grondstof". In de biomassacentrale? Voorts wordt gesproken over "meer variatie", "verbinden" en de "Verbindende schakel", en "het behouden en herstellen van het landschap". We liggen bijna in katzwijm.


Slimme uitvoering
FlevoPost van 3 april 2021 14:53 uur
"
Het aanleggen van bossen is een kostbare zaak, en ruimte is schaars in de provincie. Daarom wil de provincie samenwerken met haar partners en slimme koppelingen maken met de dynamiek die kenmerkend is voor Flevoland. Een voorbeeld: het bouwen van nieuwe woonwijken combineren met de aanleg van nieuwe bossen, waarbij zelfs in het nieuwe bos gewoond kan gaan worden. De uitvoering
van de bossenstrategie wordt dit jaar samen met het actieplan biodiversiteit en het natuurherstel, dat nodig is vanwege de stikstofcrisis, uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma 'Flevoland Natuurinclusief'. Hierbij betrekt de provincie ook andere overheden, maatschappelijke partners en diverse organisaties om op deze manier aan een gezamenlijke opgave te werken voor de komende jaren"
.


Ons 'Smart' plan, Reiger
Om te beginnen gaan we de hele Gouw Drontenland vol zetten met reusachtige windmolens. Langs de buitengrens van de Gouw Drontenland komen in totaal acht kerncentrales, twee aan de IJsselmeerkust in het noorden van de Gouw, drie op een nieuw aan te leggen eiland voor Urk, in de termen van de Urkers een nieuwe "Bult", en langs het Ketelmeer nog eens drie kerncentrales op rij. In het warme water van het IJsselmeer kunnen Urkers vis gaan telen. Ook kan door het warme water van het 'nieuwe' IJsselmeer toerisme een ongekende vlucht nemen. In het kader van de echte "VVD-mentality" dragen wij natuurlijk ook zorg voor onze buren van de Gouw: "Je moet een ander ook wat gunnen". Dus de Urkers van Kees van der Staaij, Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) krijgen van ons ruimhartig als wij zijn het alleenrecht op de visteelt in het 'nieuwe' IJsselmeer. De Gouw Drontenland wordt een soort 'Nieuw IJsland' met borrelende warm water baden onder de 'rook' van de kerncentrales. De Groningers hebben een gouden toekomst laten liggen. Drontenland wordt dé Energie Gouw van Europa. In "Gouw" zit iets van goud: "Gouwe ouwe". Energie en Agroforestry dat worden de twee pijlers van de Gouw Drontenland.

 

De Gouw Drontenland


De windmolens gaan verbonden worden met kabelbanen, zoals in de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen. In Almere worden op dit moment proeven gedaan met een kabelbaan overheen de verbrede A6, men wil de mensen vlak over het verkeer heen laten zweven, voor een sénsationele belevenis. De kabelbanen in de Gouw Drontenland komen op het een na hoogste niveau. Toplevel zijn de draaicirkels van de rotors. Hier moeten de kabelbanen voor de veiligheid juist onder komen. Anders hebben we naast het gevogelte dat de rotorbladen uit de lucht slaan en oogsten, ook menselijke vleeswaren op het menu staan. De "Canopy" is het derde level van boven af.
 

 

Kabelbaan Trolley


 

De hele Gouw wordt vol geplant met bomen. De 'gefortuneerden' mogen in en op de "Canopy" prachtige boomhutten en decks laten bouwen. Zij hebben daar een geweldig uitzicht op de draaiende windmolens en zien misschien nog een Don Quichot op zijn Rocinante strijdend tegen de molens, en misschien komen er nog wel plakjes paardenvlees naar beneden. Bij storm kunnen zij deze boomhutten en decks in de "Canopy" laten zakken, en wiegen zijn daar heerlijk mee. Verder naar beneden van de meest luxe boomhutten naar steeds eenvoudigere bouwsels. De sloebers, de armen, en de keuterboeren, vroeger de agrarische ondernemers, leven op de bosvloer, tussen hun varkens, everzwijnen, en kippen.

Doordat er op verschillende niveau's gebouwd kan worden, op verschillende "levels", kunnen er véél meer mensen wonen. Voorts zijn de hutjes op de grond het minst van al, klein en armoedig. Hier woont de laagste klasse onder en op de grond in de schaduw en 'donkerte' onder de "Canopy": sloebers, armoezaaiers, en trollen. Het zijn eigenlijk allemaal "tiny houses", en holen van de holbewoners. Iedereen is vrij om te doen en te laten wat ie wil, om te bouwen wat ie wil, een bouwvergunning is niet meer nodig: "de mensen zien door de bomen het bos niet meer", of andersom, "zij zien door het bos de bomen niet meer". Alleen in de "Canopy", daar zijn natuurlijk de duurste plaatsen voor de elite.

 


Voor de sloebers en de laagste klasse, zij die op de bosbodem leven en
 misschien zelfs hun holen onder de grond hebben.

 


"Het is niet anders"


 

Wonen op de bosvloer. De armen schilderen hun huisjes maar in felle kleuren in de donkerte onder het bladerendak, onder de "Canopy", dan kunnen zij hun stulpje nog terugvinden na een tochtje truffels zoeken. De truffels vinden daarna hun weg naar boven, in emmertjes die aan touwen omhoog gehesen worden. Waarna de 'verhevenen' enkele muntstukjes naar beneden werpen.

 

Hier gaan we al hogerop wonen, een niveau hoger. Interessant is het schijthok. Dit is een al wat meer luxe uitvoering boomhut. Hoe hoger in de bomen hoe meer "kak", zeg maar. Normaal zit er in de vloer van de boomhut een rond gat, waarop een verhoging wordt aangebracht om comfortabel te kunnen zitten. In de verhoging zit natuurlijk ook een gat, het is zeg maar een plank om op te zitten, de zitplank met een rond gat erin. Het is een losse plank, omdat voorheen hier een emmer onderstond die geleegd moest kunnen worden. De menselijke fecaliën (Lat. faecalia) kunnen nu rechtstreeks door het gat in de plank, door het gat in de vloer van de boomhut, rechtstreeks naar de bosbodem, waar varkens en kippen er wel raad mee weten. Overigens hoe hoger de hut in de bomen des te meer de uitwerpselen op de bosbodem al uiteenspatten en een verspreiding reeds plaatsvindt. In de boomhut worden truffels gegeten, hoe hoger in de bomen, hoe meer truffels en bosganzenlever, en de uitwerpselen van de boomhutbewoners worden rechtstreeks teruggeven aan de natuur. Agroforestry Optima Forma zoals het Rijk, de Provincie Flevoland, en de Unie van Christenen dit graag zien: de combinatie van boombouw (bosbouw), wonen, en kringlooplandbouw.

 

 

Wolven

Wat wel een probleem wordt als we de hele Gouw Drontenland vol gaan planten met bomen, en het hele gebied verandert in een soort "oerbos", zijn de wolven. De wolven zijn nu al een groot probleem in Nederland. Talloze schapen komen nu al gruwelijk aan hun einde in slacht- en moordpartijen van "Wolf packs". De wolf doodt niet alleen een schaap voor zijn maaltijd, welnee hij moordt meteen de halve kudde uit.

's Nachts kunnen mensen en hun kinderen niet meer slapen vanwege het gehuil en gejank van de wolven. Het gaat ook voorkomen, dat zo nu en dan kinderen en oude omaatjes gaan verdwijnen. Een paar dagen later worden dan de resten van een 'maaltijd', een schrok-, schrans-, en/of kluifpartij, gevonden als een 'wolf pack' weer heeft toegeslagen en spelende kinderen heeft gegrepen of oude mensen uit hun povere optrekje of hutje hebben weggegrist, versleept, en zich eraan vergrepen.
 

 

 


Gelukkig duurt het kort, de wolf wil "vreten", en heeft geen zin in een tegenspartelend kind of oudje, de wolven doden hun prooien snel. De beet van de wolf in de nek is niet prettig, maar de wolf aarzelt niet en bijt door, de speciale snijkiezen van de wolf doorklieven in meerdere beten het vlees als chirurgische messen, de wolf is een specialist, een toppredator, het is een snelle dood, edoch wéérzinwekkend. Geniet u nu ook zo van de documentaires van dr. Freek Vonk? Maar nu is het gewoon om ons heen, en leven we zelf in een groot sprookjesbos, en zitten we zelf in de documentaire. Zijn we zelf Freek Vonk die wordt verscheurd door een troep wolven. De Gemeente Dronten heeft al een vergevorderde proef lopen samen met Staatsbosbeheer: "Het Grote Kabouterbos" in de boswachterij Roggebotzand.

Het lijkt zo leuk, maar straks als uw kind ineens verdwijnt is de lol er gauw af. De oplossing is binnenblijven of proberen hoger te gaan wonen in het bos. Wolven klimmen niet in bomen. Dus als u het zich kunt permitteren, gaat u gewoon opklimmen in het bos. Normale woningen zijn prima bestand tegen wolven, het probleem begint als u naar buiten gaat. U denkt even een karweitje te gaan doen in de tuin, de wolf denkt daar heel anders over. Of u wilt even op uw terrasje een kopje koffie drinken, of u zet de kleine even buiten naast u in de Maxi-Cosi, kinderwagen, of box. Het doet mij herinneren aan toen ik in Indonesië in mijn box zat op het platje van mijn ouders en een enorme python lag te rusten naast mijn box. Op aanwijzing van mijn moeder hebben lokale bewoners het heilige dier niet gedood maar verjaagd. Terug naar uw terrasje en de wolf, plots is uw kleintje weggegrist en er niet meer. Of u drinkt een bakje koffie in uw tuin met uw vader en/of uw moeder. Waar is mama nou gebleven, haar stoel is leeg? Of ineens staat daar slechts nog de rollator die uw vader heeft achtergelaten op zijn gazon. Of oma is uit bed gehaald en meegesleurd.
 


Oude man met rollator verdwaald bij maanlicht in groot donker bos. Dit is vragen om ongelukken. Gelukkig hoort hij het gehuil van de wolven al niet meer. Waar is opa nou toch gebleven? Provincie Flevoland en de Gemeente Dronten willen graag bomen, veel bos, én wolven.


De wolf doet in stilte zijn werk
De Efteling en Paulus de Boskabouter hebben ons eigenlijk al helemaal voorbereid op deze nieuwe situatie. Voor ons is het niet nieuw, we zijn er al aan gewend. Als tienduizenden ouders en kinderen in wat is gaan heten de "Kindertoeslagenaffaire", zéér ernstig benadeeld worden, wie maalt er nog om? Zeker Rutte niet en ook zijn Sigrid niet, en het CDA ook niet. GroenLinks staat ook te popelen om mee te gaan regeren, en moet je Geert-Jan Segers van de ChristenUnie nu sip zien kijken, o wat báált hij: "O, wat dom van mij". Het hele plan van de 1.700 ha bos erbij wordt overigens 'stevig' op de kaart gezet door Gedeputeerde Harold Hofstra, Statenlid van de Provincie Flevoland, en ja u raadt het al, van de ChristenUnie (CU). En de Minister van Landbouw, demissionair weliswaar, is mevrouw Carola Schouten, ook van de ChristenUnie, én van de wolven. En in de Gouw Drontenland gaat Roelof Siepel, ook van de ChristenUnie, over bos en bomen én wolven.
 

"Wolfsrudeltaktik"
Het lijkt wel een 'Wolf Pack', naar de "Wolfsrudeltaktik" van "Großadmiral" und "Oberbefehlshaber der Kriegsmarine", Karl Dönitz (16 september 1891 Berlin-Grünau - 24 december 1980 Aumühle) bijgenaamd "Der Löwe", die in de Tweede Wereldoorlog zijn Duitse U-boten de oceaan op stuurde om vijandelijke schepen tot zinken te brengen en hier uitermate succesvol in en mee was.
Dönitz werd onder andere veroordeeld wegens het plegen van oorlogsmisdrijven, maar kwam in 1956 al weer vrij.
 

'Großadmiral' und 'Oberbefehlshaber der Kriegsmarine', Karl Dönitz, starb 1980 im Alter von 89 Jahren und wurde auf dem Waldfriedhof von Aumühle-Wohltorf, Schleswig-Holstein, neben seiner Frau Ingeborg Dönitz-Weber beerdigt. Das Paar hatte zwei Söhne, die beide während des Krieges starben, und eine Tochter. Sie haben ihre Kinder christlich erzogen (Evangelische Kirche Deutschland)

We kennen allemaal het boek 'Das Boot' van de Duitse schrijver Lothar-Günther Buchheim dat later verfilmd is en waar nog maar kort geleden een televisie-serie van gemaakt is.

De Bossenstrategie van de Gemeente Dronten en de Provincie Flevoland komt ook tegemoet aan de vraag vanuit de Uitvaartbranche om in de bossen te kunnen begraven, of dat nabestaanden vanuit de kabelbanen de as van hun overledenen overheen het woud kunnen uitstrooien, het zogenaamde  'Waldfriedhof'.


Een
"level" hoger

Bij ons in het dorp Swifterbant verdwenen katten spoorloos van de aardbodem. Het bleken vossen te zijn. 's Nachts hebben wij ook zelf vossen in het dorp zien rondlopen tussen de woningen. Voor een vos is een wat verzwakte of oude kat een prima stukje vlees, en ook de vos heeft jongen.

Een wolf is gewoon een "level" hoger! De wolf gaat de problemen in de Oostvaardersplassen oplossen. Dan heeft de Provincie Flevoland er weer een nieuwe attractie bij. Geen Artis waar de leeuwen van armoe weg moeten, en dode stukken vlees toegeworpen krijgen en verscheuren. Néé, echte 'Wolf-packs' die huis gaan houden in de Oostvaardersplassen. Zeg maar live bij Freek Vonk, of zo u wilt Harold Hofstra, die kaartjes staat te verkopen bij de ingang van het park. Vanuit de kabelbanen overheen het gebied kunnen bezoekers een wolf pack volgen bij het isoleren van een edelhert uit de kudde om het vervolgens te kunnen verscheuren, en iedere wolf afzonderlijk zijn deel kan opeisen. Een fantastische toeristische belevenis.


"Voltooid Leven
"

De wolven zijn belangrijk voor de biodiversiteit die de Provincie Flevoland en het Bestuur van de Gemeente Dronten voorstaan. Ook kunnen de zorgkosten hierdoor aanzienlijk dalen. D66 en haar mevrouw Sigrid Kaag zijn hier ook voorstander van, en spreken in dat geval ook graag van "Voltooid Leven". De reis zit erop zeg maar, de cyclus is rond. Wethouder Roelof Siepel van de ChristenUnie duikt ook alweer op als leider van een 'Wolf pack' en ziet en spreekt al weer van allemaal "grondstoffen", het grote recycleren is begonnen. In zo een woud gaat het allemaal ook veel gemakkelijker. Het is gebeurd voordat je het weet, en "Niemand die het ziet" (Jeroen van Wassenberg en Sijbren van der Land B&S).
 

Een groot hek omheen de Gouw Drontenland
We kunnen ook op democratische wijze besluiten een groot hek om de Gouw Drontenland heen te zetten. In dat geval moeten we nog wel toestemming aan de Koning vragen. Hoe doe je dit? Gewoon even mevrouw Khadija Arib bellen, die heeft het nummer van de Koning, of zij belt hem wel even voor je. Daar heeft zij nu alle tijd voor. Khadija Arib komt uit Marokko, die weet heel goed hoe je democratie en koningshuis met elkaar kan verenigen, zeg maar "mixen". We doen of we een democratie hebben, maar we zijn feitelijk een Koninkrijk. Een dikke toplaag van 'Vazallen' heeft hier baat bij, en heeft er belang bij het Koninkrijk der Nederlanden in stand te houden. Onze nieuwe onderkoning staat al klaar: Frau Sigrid Kaag.

 

 Voorplat boekje

Leuke foto van een bosbeek op het voorplat van het werkje 'Bossenstrategie Provincie Flevoland'. De boeren in de Gouw Drontenland zien het helemaal zitten. Zij kunnen achterover gaan leunen of liggen, er hoeft niet meer gewerkt te worden, de subsidies stromen binnen, en arme sloebers op de bosbodem of nog lager zoeken wat truffels bij elkaar en houden een paar boskippen en in de beek zwemt een bosvis in een fuik van wilgentenen. Over honderd jaar wordt de eerste boom hier gekapt, maar dat gaan de agrarische ondernemers niet meer meemaken, immers: "Boompje groot, plantertje dood". Dan zijn ze al lang in hun lijkkist langs 'Het Verdriet van Dronten', voorheen 'De Polderpioniers' van beeldhouwer Kees Jansen, gereden.
 

Bossenstrategie Provincie Flevoland
Voor dit werkje 'Bossenstrategie Provincie Flevoland' gaat u even naar de pagina van de Provincie Flevoland: https://www.flevoland.nl/actueel/1700-ha-extra-bos-in-flevoland
(Klik hier)

Op deze pagina van de Provincie Flevoland klikt u op: Bossenstrategie (pdf, 4 MB)

 

"Agroforestry"
In het boekje 'Bossenstrategie Provincie Flevoland' zetten we de zoekfunctie aan en zoeken op "Agroforestry". Het boekje telt 51 pagina's, het woord "Agroforestry" komt er 57 keer in voor! De Statenleden en de leden van de Gemeente Raad van Dronten zwijmelen weg bij het horen van het woord "Agroforestry", de ogen sluiten zich en hun buiken bollen op en allen krijgen een visioen: "Truffels, bosganzenlever, en gebraden bospatrijs".


"Niemand die het ziet"
Nog even terug naar de gevleugelde uitspraak "Niemand die het ziet". Bossen zijn ideaal om zaken die het daglicht niet zo goed verdragen te verbergen. Op bladzijde 19 van het rapport Bossenstrategie Provincie Flevoland lezen wij: "Op deze manier zorgen we dat grote bouwwerken, zoals datacentra, windmolens en/of zonnevelden, aan het zicht onttrokken worden door bos en/of bosschages (groep geboomte, kleine groep bomen), dan wel meer harmonieus in het landschap passen". Dit brengt ons op ideeën. In een bos kun je natuurlijk nog veel meer zaken verbergen. We hebben reeds gesproken over wolven die in een bos nog makkelijker hun kostje bij elkaar kunnen sprokkelen. Maar ook gewoon een moord gaat in een bos natuurlijk veel gemakkelijker. Drugscriminaliteit in een bos is zoveel eenvoudiger en moeiteloos te plegen. Drugshandel of dealen kan gewoon achter een boom. Ook het gebruik van pilletjes, rookwaar, en spuiterij, of snuiven, hup even achter een boom. En een drugslab, gewoon een beetje "bosschage" ervoor. En het drugsafval dat vrijkomt bij de productie, o, ik vergis mij, "allemaal grondstof" leert wethouder Roelof Siepel ons, daarvoor hoef je niet eens met je aanhanger naar het bos, en het bos in te rijden. Waar je ook om je heen kijkt heeft de Gemeente Dronten en/of Statenlid Harold Hofstra van de Provincie Flevoland allemaal bomen aangeplant en bos aangelegd. Gouden tijden breken aan voor de entrepreneurs in deze, met de Bossenstrategie die nu door de Provincie Flevoland en de Gemeente Dronten wordt uitgerold.

Ook is een bos een ideale plek om elke andere soort afval te dumpen, denk bijvoorbeeld aan asbest, bankstellen, bouwafval, lijken (van moorden niet gepleegd in het bos), en noem maar op.


Iedere vierkante meter telt

Voorts lezen wij dat de Gemeente Dronten en de Provincie Flevoland iedere vierkante meter wil benutten. Dit betekent dat er in de woonkernen ook allemaal bomen en "bosschages" moeten komen. Het rapport spreekt zelfs over "bosaanleg binnen steden of dorpen", pagina 20/51. "Daarnaast stimuleren we andere initiatieven zoals het vergroenen van bestaande buurten bij renovatie of het vervangen van tegels in tuinen door bomen". Doel is om zoveel mogelijk bomen te gaan planten in de straten, op elk stukje groen, geen struiken meer, geen gras dat nog hoeft te worden gemaaid, en ook bij de mensen in hun tuinen: "bomen". Door de bomen en het groen zullen de huizenprijzen explosief stijgen. Heel Nederland wil komen wonen in de BosProvincie Flevoland.


Compenseren van de CO2- uitstoot
De Bossenstrategie Provincie Flevoland komt voort uit het Klimaatakkoord. Op pagina 37/51 van Bossenstrategie Provincie Flevoland: "Geen kind verlaat de basisschool nog zonder een boom te hebben geplant".

Misschien ook leuk om de kinderen te vertellen over al het hout (bomen) dat nu gekapt wordt hier in Nederland maar ook elders, bijvoorbeeld in Canada en in de Baltische staten, en dat nu hier verdwijnt in onze biomassacentrales. Over de bossen hier en in die landen, die je nu eerst laat verdwijnen, ook uit hetzelfde Klimaatakkoord toch? Je moet je kinderen natuurlijk wel het hele verhaal vertellen, en niet "actief" een stukje vergeten.

 

 

De oude Carlisle onderweg op zijn Hertalan® 'hemelsche tapijt' (Reiger Copyright)

Dit wordt het nieuwe vervoer voor de 'welgestelden' in de Gouw Drontenland. Boven de "Canopy" en  kabelbanen, en tussendoor de rotorbladen van de windmolens suizen de rijken, vliegveld Lelystad Airport zal niet meer nodig zijn. Heel Lelystad Airport gaat bos worden, en wordt aan de natuur teruggegeven zeg maar. Klinkt mooi als ik het zo opschrijf, vind ik zelf. De toekomst is aan kabelbanen en 'flying carpets'. Wij hebben uitvoerig geschreven over onder andere dit Hertalan® 'hemelsche tapijt': https://www.deregentegenhouden.nl/Bouw-Slim%20Swifterbant%20Hoofdpagina.htm

 

Reiger hedendaagse Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland. Terwijl we om ons heen kijken zien we de geschiedenis ontstaan, we staan aan de bron van deze grote rivier. Direct voor ons ligt de toekomst, een fractie van een seconde geleden is de geschiedenis reeds begonnen. Een uitdrukking is ook: "De Geschiedenis herhaalt zich".

 

 Ing. Reiger
(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 


Mijn naam is Reiger

 

 


Dré en Gertra, 'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers'.
 De man wijst naar, wat zij al weet.

Gertra (uit te spreken als Kčrtra) 'Het Verdriet van Dronten' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, Boekenvoordeel (De Kiel 13-15), e.a.

 

 

 

('Ach' met rechts, Gertra op links)

'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers' van beeldhouwer Kees Jansen

"Ach", zegt polderpionier Dré tegen zijn vrouw Gertra (uit te spreken als "Kčrtra", zoals Gertrude als "Kčrtroed"), "moet je zien wat er van ons werk is terechtgekomen". Het is of zij staan bij het graf van een dierbare. Om dit beeld is gevochten, het is de "geest" die Jan Griede, voormalig Gemeentesecretaris van Dronten, heeft losgelaten uit zijn fles, en er niet weer terug in heeft gekregen. Zijn "geest" heeft tweespalt en verdeeldheid gezaaid, en zwabbert over het Drontense land, deelt rake klappen uit in gezichten van de mensen, en mensen krijgen onverklaarbare pijnen in hun buiken ervan, de "geest" zorgt ervoor dat mensen gaan drinken en erger. De mensen uit de Gouw 'Dronterland' (Drontenland!) spreken over de "White Spirit", alsof het over een Grote Indiaan gaat, of over het "Witte Wief". Nu heet het beeld "Het Verdriet van Dronten", zelfs zijn eigen houwer, Kees Jansen, is er aan gestorven "van verdriet", nog niet. Er werden sowieso altijd al veel bloemen bij het beeld neergelegd voor overledenen. Eigenlijk is het beeld een soort van  grafmonument, hier liggen de laatsten.

Foto copyright Maarten Heijenk, journalist en eindredacteur van DeDrontenaar uit zijn: Wethouder bekent schuld over Polderpioniers: "Desnoods betaal ik het uit eigen zak". Aan ons allen toegestuurd, in onze brievenbussen geworpen (inwoners Dronten) en digitaal (de hele wereld), door Maarten 7 januari 2021, 20:41 uur. Let wel, Maarten Heijenk schrijft niet alleen voor Drontenaren, maar voor de hele wereld, ook de Eskimo's kunnen zijn verhalen lezen, het hele universum. Foto nabewerking Reiger Photography

 

 

Bestattung und Beerdigung auf dem Waldfriedhof 'Gau Drontenland'

 

'Het Verdriet van Dronten' (type 1 - rouw)

 

'De Vóór Polderpionier' (type 2 - feest)


Deze twee boekenleggers met daarop het skelet van de Swifterbant mens, de eerste echte
 'Vóór Polderpionier', zijn uitsluitend en gratis verkrijgbaar op het
'Huis van de Gemeente Dronten'

 

De Swifterbant mens was pas een échte pionier. Die kwam niet in een drooggelegde polder. Nee, de Swifterbant mens was overgeleverd aan de grillen van de natuur en het water. Die moest pionieren zonder polder, en zich maar zien te redden met gezin en familie. Zijn kennis van de natuur maakte dat hij het hier kon overleven.

De 'Vóór Polderpionier' wordt ook 3D geprint en op een gebakken polderkleiplaatje als relatiegeschenk door de Gemeente Dronten in een schitterend doosje u aangeboden.

Verspreid over de Gouw Drontenland liggen de resten van de Swifterbantmens "in der Natur, auf Naturfriedhof".
 

Reiger 'Naturbestattung' in de wouden van de Gouw Drontenland.
Specialiteit Reiger 'Naturbestattung': Lijkverbranding (cremeren) buiten in de natuur, in de openlucht, op een stapel echt Flevolands natuurhout, en uitstrooien van de as overheen de wouden.

 

Gouwhuis Drontenland - 'Staats Woud Beheer'
Centrum van de nieuwe Bossenstrategie van het Staats Woud Beheer mit OberGauBaumMeister drs. Jean Paul Gebben