FlevoPost

Plaatselijke krant, woensdag 25 november 2020

 

Gemeentenieuws   

 Week 48         Wekelijkse informatiepagina van de Gemeente Dronten      wo 25 november 2020 
 

Windplannen

Roelof Siepel, wethouder gemeente Dronten

In het buitengebied van de gemeente Dronten kun je er niet omheen: op veel plaatsen vormen de windmolens een belangrijk deel van het landschap. Omdat veel van deze turbines op leeftijd komen en de techniek zich doorontwikkelt zal een groot deel van de molens gesloopt en vervangen worden. Daarmee gaan we in de gemeente Dronten met minder molens méér duurzame energie produceren.

Minder, maar véél grotere molens, en later natuurlijk nog véél meer molens! (Reiger)
 

In onze gemeente zijn de meningen over de windmolenplannen divers. Zonder anderen tekort te doen lijkt het er op dat dit onder andere wordt bepaald door waar je woont of wat je van de klimaatdoelstellingen vindt. Feit is echter dat we op dit moment (ook) energie uit wind nodig hebben om onze afhankelijkheid van olie en gas te verkleinen. In het grootschalige landschap van Flevoland zijn windmolens al decennia een vertrouwd gezicht, en toch zal dit landschap opnieuw veranderen. De verrommeling door verspreide windmolens wordt beëindigd en dat is winst. In plaats daarvan komen grotere molens in lange rijen, waarbij met name de grootte van de molens en plaatsing ten opzichte van de kernen voor een gedeelte van onze inwoners een pijnpunt is.

Nu spreekt de wethouder weer over "het grootschalige landschap van Flevoland". We hebben het over het gebied van de Gemeente Dronten. Wij kregen brieven namens het College van Burgemeester en Wethouders, over "een stedelijke omgeving" hier aan De Lange Streek in het dorp Swifterbant, gemeente Dronten. Ieder jaar hebben wij hier in het dorp optochten op de dag van de Koning met trekkers, en boerenwagens volgepakt met kinderen en volwassenen, van boeren uit de omgeving van ons dorp. En met Kerst rijden er allemaal met lichtjes versierde trekkers in een grote optocht door het dorp. Dan weer "het grootschalige landschap van Flevoland", en even later weer "een stedelijke omgeving" hier in het dorp. De wethouder "waait met alle winden mee" en babbelt er vrolijk maar een beetje op los? De wethouder babbelt graag met mensen, in de zin dat hij graag tegen mensen babbelt. Het College van Bestuur (B & W) is niet gediend van weerwoord van zijn burgers. De winst door de beëindiging van de 'verrommeling' door verspreide windmolens zien wij niet. Voor de "verrommeling" van de wethouder krijgen wij terug mega industriële 'pretparken' met gigantische windmolens in lange rijen of 'lanen'. (Reiger)
 

De wethouder komt uw behoefte ophalen
De bezwaren en zorgen die er rond de komst van nieuwe windmolens zijn nemen we serieus. Natuurlijk moeten de nieuwe windparken aan alle wettelijke eisen voldoen en daar zal de gemeente streng op toezien. Met specialisten en de initiatiefnemers zijn we in gesprek over het verminderen van eventuele overlast door slagschaduw, verlichting of geluid. Maar meer dan dit alles willen we vooral ook in gesprek blijven met u: welke vragen leven er, waar wilt u meer over weten? Begin volgend jaar zullen we in ieder geval een online vragenlijst via www.drontenikpraatmee.nl  beschikbaar stellen om uw behoefte op dit onderwerp op te halen. Op basis daarvan zullen we verschillende thema-avonden organiseren in 2021. Naar aanleiding van eerdere gesprekken met de samenleving, organiseren we op 15 december alvast de eerste thema-avond, over planschade. Op www.dronten.nl vindt u hierover meer informatie.

De koppelingen van de hyperlinks hebben we verwijderd. Wij werken hier niet aan mee. Wethouder Roelof Siepel en de rest van het College van Burgemeester en Wethouders nemen de mensen helemaal niet serieus. En het strenge toezicht van de gemeente kennen we. Wij hebben hier een buitenmuur af moeten breken van onze woning, omdat deze slechts voor 2 [cm] rustte op de funderingsbalk, en er 8 [cm] naast stond, sinds de nieuwbouw. De buitenmuur hing aan de spouwankers aan de binnenmuur. De metselaar heeft zijn vak verloochend. Met dank aan Bouwend Nederland. Het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Dronten was in slaap gesukkeld waarschijnlijk. En slagschaduw, verlichting of geluid van de windmolens gaan echt niet verminderd worden, dit ligt allemaal al vast, dit zijn praatjes voor de vaak, omdat de wethouder zijn bevolking in slaap wil doen sukkelen. Er komt weer een leuk vragenlijstje op de site van de gemeente, een enquêtetje waar het College later weer goede sier mee kan en gaat maken. Het volk wordt dom geacht, en daar is dan die 'brood'-nodige informatievoorziening voor nodig, voor onze door de Gemeente Dronten en  wethouder Roelof Siepel bedachte "informatiebehoefte". En vooral dat lekkere in gesprek willen blijven van de wethouder, dan kan hij zijn zouteloze praatjes blijven rondstrooien. Met ons wilde de wethouder helemaal niet in gesprek. Wij kwamen naar het 'Stadsehuis'. Er werd niet ingegaan op wat wij aandroegen. Onze vragen werden niet beantwoord. Hoed uw voor deze lieden. (Reiger)


Ik vind het belangrijk dat we aan blijven sluiten bij uw informatiebehoefte. En dat we op basis van die behoefte het gesprek met elkaar kunnen blijven voeren en daardoor in verbinding kunnen blijven met elkaar. Want zoals dat gaat in een goede relatie ben je het misschien niet altijd eens met elkaar, maar is er wel respect voor elkaars mening en ruimte voor elkaars verhaal. Zo blijf je in verbinding en dan kom je samen altijd verder.

Wethouder Roelof Siepel

 

Wij, Reiger(hsch) Kloosterman, vinden dat de wethouder, de heer Roelof Siepel, hier zeer zalvend (in de negatieve betekenis)spreekt. Het is als mosterd na de maaltijd, en de put dichten als het kalf verdronken is. Het is als de koffietafel na de begrafenis, terwijl de delver buiten het graf dicht. Het plan om de molens te realiseren is allang beklonken. Nog een beetje gezellig na-ouwehoeren wil de wethouder.

De man wil zo graag "in verbinding blijven". Vervolgens begint de wethouder over een relatie. Over welke relatie spreekt hij hier eigenlijk? Hij heeft het over respect. U, College van Burgemeester en Wethouders, heeft ons, de mensen van de platanen, totaal niet gerespecteerd. Hoepel op met uw mooie praatjes. (Reiger)

Voor wie echt informatie wil: https://www.windbrekers-swifterbant.nl/

De 'Windbrekers' zijn de 1e Swifterbantse verzetsbeweging of strijdgroep.Voor de Gemeente Dronten hebben wij van de 2e Swifterbantse Verzetsgroep,
tegen de platanen aan De Lange Streek in Swifterbant, zo vast een nieuw, en nu eerlijk ontwerp voor haar gemeentelijk briefpapier gemaakt. Niet van die kleine windmolentjes die net tot de helft van de kerktoren reiken:


Swifterbant met de spits van de kerktoren in de vorm van een vissenbek

 

Maar:


Ontwerp voor het nieuwe briefpapier van de Gemeente Dronten, door ons aangereikt,
 'De Eerlijke Windmolen-afbeelding'

 

Wat ons opviel, was dat op de laatste stukken en brieven die wij van de Gemeente Dronten kregen, het oude ontwerp met huisjes, kerktoren met vissenbek, en de windmolentjes die slechts tot de helft van de 'Vissenbek' reikten, aan de onderkant van het briefpapier, aan het vervagen was of zelfs helemaal verdwenen, "It has been fading away". Géén nieuw ontwerp! De Gemeente Dronten zit er duidelijk mee in haar maag. Wat moet je nu met briefpapier, dat al voor een groot gedeelte is bedrukt met windmolentjes? Moet de tekst dan maar door de molens heen lopen?
 

 

 

Waarom deze reactie op dit schrijven van wethouder R.J. (Roelof) Siepel

Het moge duidelijk zijn, dat wij ook tegen de windmolens zijn. Iedere vogel die het slachtoffer wordt van deze windmolens is er voor ons een teveel. Wij zijn namelijk ook nog van de Dierenbescherming.

Tegelijkertijd zijn wij van de 2e Swifterbantse verzetsbeweging. Wij zijn tegen de platanen aan De Lange Streek, achter, neven, en voor onze woningen. Wij zijn niet tegen bomen of platanen. Wij zijn tegen de locatie waar de Gemeente Dronten deze bomen heeft neergezet. Veel te dicht op onze percelen. Het is een soort van "Landjepik", maar dan andersom, de Gemeente Dronten 'steelt' van onze grond, en berooft ons van ons woongenot. De oplossing is eenvoudig. Mijnheer Roelof Siepel, zoek samen met uw College van Burgemeester en Wethouders, in uw "Grootschalige Landschap van Flevoland", dat voor een groot gedeelte op het grondgebied van uw gemeente ligt, naar een plaatsje. Er is vast nog wel een boerencollectief die graag een paar centjes subsidie van u opstrijkt, voor een paar platanen op zijn of haar boerenland.

De tekst uit het schrijven van de Gemeente Dronten van 7 oktober 2020 aan een van onze groep:

Belang van bomen
Bomen zijn belangrijk voor de leefomgeving, omdat ze voor schone lucht zorgen en verkoelen. Ze slaan CO2 op, bufferen water, breken de wind en bieden voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. Daarnaast zijn bomen vaak beeldbepalend voor de dorpen. De gemeente Dronten wil daarom bestaande bomenstructuren duurzaam in stand houden en heeft dit vastgelegd in haar groenbeleidsplan. Aan grote bomen in hoofdgroenstructuren wordt grote waarde gehecht.


We passen de tekst enigszins aan voor "het grootschalige landschap van Flevoland", en dan specifiek natuurlijk het gebied dat door de Gemeente Dronten bestreken wordt. Wij steken graag de helpende hand toe:

Belang van bomen
Bomen zijn belangrijk voor de leefomgeving, omdat ze voor schone lucht zorgen en het uitgestrekte landschap verrijken. Ze slaan CO
2 op, bufferen water, breken de wind en bieden voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. Daarnaast zijn bomen vaak beeldbepalend in het grootschalige landschap van Flevoland rond de drie dorpen, Swifterbant, Dronten, en Biddinghuizen van en behorende tot de Gemeente Dronten. De gemeente Dronten wil daarom nieuwe bomenstructuren en clusters van bomen in het Grootschalige Landschap duurzaam in stand gaan houden en heeft dit vastgelegd in haar Groenbeleidsplan. Aan grote bomen in in het 'Grootschalige Landschap van Flevoland', in het gebied behorende tot de Gemeente Dronten, wordt grote waarde gehecht. Op tijd worden de bomen geveld, zodat de gemeente haar biomassacentrales ermee kan vullen. Wij geloven in de eeuwigdurende kringloop, en de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van brood en vis (Evangelie volgens Mattheüs 14:14-21).Er is ook nog een 3e Swifterbantse strijdgroep, die blazen de telecommunicatiemasten om, maar daar behoren wij niet toe.


De 4e Swifterbantse Strijdgroep

is door onze Burgemeester Jean Paul van Gebben tot Dronten in het leven geroepen: "De Echte Etterbakken". Zij blazen zaken op hier in Swifterbant. In november 2019 bliezen zij een bushokje op aan De Lange Streek, dat van de aardbodem verdween. Honderden woningen rondom dit bushokje verdwenen eveneens in het niets. Menselijke resten werden tot ver in de wijde omgeving in het "Grootschalige Landschap van Flevoland" teruggevonden. Het dorp is nu één groot gapend gat, inmiddels gevuld met water, "De Plas" genoemd, een groot meer, waar eens De Greente, de ziel van het dorp, was, steekt nu alleen de 'Vissenbek' nog schuin boven het vieze bruine water uit, happend naar zuurstof. Het herinnert aan het gore roestbruine water van de Bisontocht, die vroeger door het dorp liep, onder andere langs waar vroeger de villa's stonden aan de "Boterbloemweide", het "Struikheideveld", de "Klaproosdreef", "Het Dolomiet", "De Koningshof", en "Het Wapenschild". Nooit eerder zagen wij zulk goor bruin troebel water. Rondom waar het oude dorp lag, ligt nu de ring van de caldeira. Mensen bouwen er weer hun hutjes op, en leven er weer van de visvangst. Dingen komen, en dingen gaan, om aan te sluiten bij de woorden van het College van Dronten over de "Eeuwigdurende Kringloop".
(Deze alinea berust deels op fictie, Reigerhsch)


De 5e Swifterbantse Verzetsbeweging
Nooit hebben we begrepen, waarom de bewoners van de "Boterbloemweide", het "Struikheideveld", de "Klaproosdreef", "Het Dolomiet", "De Koningshof", en "Het Wapenschild" niet in actie zijn gekomen tegen dit vuile water, dat langs hun residenties kwam, en zij zich niet hebben verenigd in een strijdgroep. Wie wil er nu aan zo een smerige stinksloot wonen. Onbegrijpelijk dat ze niet in gesprek zijn gegaan met het College van Burgemeester en Wethouders van Dronten. Als wethouder Roelof Siepel dit geweten had, had hij graag de behoeften van deze mensen opgehaald. Daar zit je dan met je visite op je terrasje, aan de bruine watergang, naar de behoefte van jou en je buren te kijken.


De residenties aan Het Dolomiet en De Lange Streek aan de Bisontocht in Swifterbant
De Bisontocht slingert zich door het dorp Swifterbant, op tekening leek het leuk, villa's met de tuinen aan het water. Maar het is een smerige 'poepkleurachtige' sloot in werkelijkheid, waar de overheden al jaren mee bezig zijn, en het doet een beetje denken aan een achterbuurt in India. Daar zitten deze mensen dan met familie en vrienden op hun terrasjes aan het bruine water, te kijken naar hun eigen  behoefte en die van andere inwoners van Swifterbant. Vissen kunnen niet leven in dit smerige "zuurstofloze" water. De "platanenstructuur", een 'beeld' geschapen op het 'Stadsehuis', het 'Huis van de Gemeente Dronten' reikt tot aan Het Dolomiet en de Ranonkelstraat. Links zien we de monocultuur platanen, daarna komt naar het noorden een cluster essen, een essenbos in het dorp op een streep groen, essen die binnenkort wel tegen de vlakte zullen gaan, vanwege 'essentaksterfte',  een agressieve schimmelziekte, veroorzaakt door de schimmel Hymenoscyphus fraxineus, of anders wel vanwege de bewoners aan De Lange Streek op de oneven nummers 71 t/m 77 die gaan klagen, immers zij hebben reeds, of willen ook zonnepanelen op hun daken. De essen kunnen tot 40 [m] hoog worden. Het antwoord van de heer ing. Jouke de Jong, Teammanager GroenTechnisch Beheer (GTB) van de Gemeente Dronten kennen wij al: "De essen voor uw woningen zijn vrij uitgroeiende bomen in de 'hoofdgroenstructuur' van Swifterbant, worden niet gekapt en worden door de gemeente duurzaam in stand gehouden (?) , namens het College van Burgemeester en Wethouders van Dronten".Hymenoscyphus fraxineus, 'vals' essenvlieskelkje, vruchtlichaampjes van de schimmel die 'Ash dieback' of 'essentaksterfte' veroorzaakt,
uitsnede (excision) van foto:
License: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ash_Dieback_-_Hymenoscyphus_fraxineus_(36040583332).jpg bij Björn S.

 

De wonderbaarlijke spelregelvermenigvuldiging
Terug naar het zo graag in gesprek blijven van de wethouder en zijn College van Burgemeester en Wethouders. Vrijdag 20 november 2020 ontvangen wij 18:39 uur bij monde van de Klachtencoördinator, de heer Nico Keuper van de gemeente Dronten, bericht: "Het team Groentechnisch beheer (GTB) (het team van wethouder Roelof Siepel) heeft mij laten weten op dit moment geen heil te zien voor een vervolggesprek, ook niet via een externe mediator". En heel listig: "Van uw kant heb ik ook geen suggesties ontvangen voor een vervolggesprek".


Wij zaten hier op de 'audiotape',
de geluidsopname die de gemeente maakte van ons gesprek, en het verslag van onze vergadering die de heer Nico Keuper zou schrijven, te wachten. Wij gaven toestemming aan de gemeente om het twee uur durende gesprek op te nemen, onder voorwaarde dat wij een kopie van het geluidsbestand zouden krijgen. Zes weken later wijzigt de gemeente eenzijdig de spelregels, lang nadat het gesprek is opgenomen, en wij eerst hebben moeten bellen: de tape krijgen wij niet. Er is zelfs een spelregel bijgekomen, van de "mediation-setting". Zeg maar een wonderbaarlijke vermenigvuldiging, niet van brood, maar in dit geval van spelregels.
 

Aan een van ons weet Nico Keuper te melden:
"De kwaliteit van het geluidsbestand waarin het gesprek van 9 september is opgenomen is te matig van kwaliteit om te verspreiden. Bovendien brengt het vertrouwelijke karakter van het gesprek in een mediation-setting mee dat wat daarin is besproken niet naar buiten wordt gebracht", in zijn e-mail van vrijdag 23 oktober 2020 20:59 uur. Wij krijgen dit bericht eerst zes weken na het 'gesprek', en wij hebben dan ook nog eerst contact met de man moeten zoeken. De Gemeente Dronten beschouwt ons ook nog eens als bedelaars.


Het liefst gooit wethouder Roelof Siepel ons uit zijn kerk, uit zijn gemeente
Het gesprek dat wij voerden op initiatief van de gemeente, op instigatie van de Gemeente Dronten, wordt na één gesprek alweer éénzijdig door dezelfde gemeente van mijnheer Roelof Siepel afgebroken en/of beëindigd. Het was waarschijnlijk niet de bedoeling, dat wij weerwoord leverden. Het ging om eenzijdige informatievoorziening van de gemeente om te voorzien in onze door de gemeente bedachte informatiebehoefte. Maar de informatie waar wij om vragen, krijgen we niet van de gemeente Dronten. Informatie waar wij volgens de wet recht op hebben, wordt ons door de gemeente onthouden, en het zogenaamde 'gesprek' wat we hadden, wordt éénzijdig door de gemeente beëindigd. Het liefst gooit de wethouder ons uit zijn gemeente (kerk).

"Ik vind het belangrijk dat we aan blijven sluiten bij uw informatiebehoefte", schrijft wethouder R.J. (Roelof) Siepel, ChristenUnie. De wethouder en zijn College van Burgemeester en Wethouders hebben echter schijt aan uw informatiebehoefte, en vegen hun kont er mee af. Ze zijn zeg maar meer met hun eigen behoefte bezig.

Deze wethouder en dit College van Burgemeester en Wethouders hebben weinig respect voor burgers en inwoners van Dronten. Het lijkt dat slechts een bepaalde groep bediend moet worden.

 

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

  

 

 

Mattheüs 14:13-21