Dronten - Grootheidswaan of Meeloperij, wijken gedegradeerd tot buurten door de Gemeente Dronten

 

 

 

Van "Wijk" naar "Buurt" in de Gemeente Dronten

 

Als wij in januari 1994 in Swifterbant, Gemeente Dronten, aankomen, gaan wij wonen in de "Spelwijk". Wij komen te wonen aan de noordzijde van De Lange Streek, aan De Handboog.

Aan de andere kant van De Lange Streek, aan de zuidzijde, wordt op dat moment een nieuwe wijk aangelegd, de Bloemenwijk. In de volksmond hier in het dorp Swifterbant wordt de wijk de "Waterwijk" genoemd, vanwege de vele overlast die de bewoners er ondervinden van het grondwater. De nieuwe wijk wordt niet opgehoogd van te voren met zand, zoals tot op dat moment gebruikelijk in Swifterbant, en op vele andere locaties in Nederland. Daar beginnen we niet meer aan, dacht de toenmalige burgemeester van dorp Dronten. Het zand werd opgespoten met behulp van pijpleidingen aangevoerd vanuit schepen, of het zand werd met smalspoortreintjes op de locatie gebracht, of met vrachtwagens.

Maar niet meer hier waar de Bloemenwijk uit de klei moet worden getrokken. Nee, men begint rechtstreeks op de ploegvoeren met bouwen, met begint meteen te 'kleien'. Het is ook duidelijk te zien dat de wijk lager ligt. Bij het inrijden van de Ridderspoorlaan vanaf De Lange Streek gaat de weg naar beneden. En tussen de Ridderspoorlaan en De Banier gaat zelfs de omgelegde De 'Nieuwe' Lange Streek naar beneden. Eerst vanaf de Kamperfoelielaan naar De Banier gaat de weg weer omhoog en wordt weer de oude De Lange Streek. Onder de woningen staat nog steeds water in de kruipruimten, of beter spreekt men van 'kuip'ruimten, van tobbe tot tobben, e.v. Als ik bij bewoners kom in deze wijk laten zij mij de pompen zien die zij onder hun woningen gebruiken. Een van de eigenaren van een bouwkavel in de nieuwbouwwijk weet in 1997 al dat de drainage in deze wijk niet op orde is, en overlegt met mij hoe deze drainage op zijn perceel als nog in orde gemaakt kan worden. De projectontwikkelaars en de Gemeente Dronten hadden het draineren nog niet helemaal onder de knie, zij waren zeg maar in 1994 en later nog aan het "Pionieren".

Overigens spreekt het huidig Bestuur van de Gemeente Dronten graag over Dronten als "Stad". En denkt daarbij ook aan "Stadsrechten", een "Stadhouder", en een "Stadswapen". Het laatste hangt al in de raadszaal. Maar Dronten is een plattelandsgemeente, waar toevallig ook een trein langs komt, een trein die eigenlijk van Lelystad richting Noordoostpolder had moeten gaan over of onder het Ketelmeer door, langs Emmeloord, en zo verder naar Groningen. Maar nu is het gas op en kunnen de Groningers hun spoorlijn niet meer betalen, en voor het herstellen van hun woningen na de grote bevingen hebben ze ook geen geld meer. De trein die nu gaat door Drontendorp is een dure boemel naar Zwolle geworden.

We leggen even onze Boekenlegger in het verhaal.


 

Dré en Gertra (uit te spreken als Kèrtra)  De man wijst naar, wat zij al weet.

 

 

In 2000 verhuizen wij naar De Kruisboog in de Spelwijk. We blijven zeg maar in de eigen wijk en ook nog eens Langs de Bogen. Er is nog een zwaardere boog, en dat is De Voetboog. Deze hofjes of hoven liggen aan de weg genaamd Langs de Bogen.

 

Onze Wijk wordt een "Buurt"

Wat schetst onze verbazing. Onze Wijk geheten Spelwijk wordt ineens in de krant en bij de Gemeente Dronten gedegradeerd tot een "Buurt" in de afgelopen jaren. Wel de krant, FlevoPost, DeDrontenaar, is niet verwonderlijk, want die worden of betaald door het Bestuur van de Gemeente Dronten en moeten gewoon opschrijven wat de Gemeente Dronten hen oplegt, hen dicteert, afgeleid van het woord dictator, of zoals de Stentor graag het belang van de Gemeente Dronten dient of een bepaalde groep, en zij noemen dat dan graag het "Algemeen Belang" of "in het Algemeen Belang".

 

Grootheidswaanzin of Meeloperij

Onze verbazing stijgt verder. Ons dorp Swifterbant is bij de Gemeente Dronten verworden tot een wijk. Een "Wijk" met "Buurten". Wij wonen nu in de "Wijk" Swifterbant, in de "Spelbuurt".

Het naastgelegen industrieterrein mag wel blijven heten: "Industrieterrein Spelwijk".

De Bloemenwijk is verworden, gedegradeerd, tot "Bloemenbuurt". De Kampwijk, toch wel de elitewijk van Swifterbant, zeg maar, bij dé entree van het dorp, dichtbij de tennisbanen en sportvelden, heet nu "Kampbuurt". Veel gekker moet het niet worden.

Kampers zijn toch mensen die in verplaatsbare woningen wonen, een soort van Campers?

Uit de nieuwe indeling van de Gemeente Dronten blijkt wel, dat buurten ondergeschikt zijn aan wijken. Een "Buurt" is van een lagere klasse dan "Wijk". De bestaande wijken zijn gedegradeerd tot "buurten".

Zijn er misschien ambtenaren teveel op het 'Huis van de Gemeente Dronten', het 'Stadse' Huis?

 

 

We verzinnen dit niet
 

 

Wijken & Buurten

(zie ook: https://www.dronten.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=331&mAlle=J)


Samen Actief
Samen Actief heeft als doel om samen met u de leefbaarheid van uw woonomgeving te verbeteren. Het Samen Actief team van de gemeente werkt daarbij samen met bewoners en verschillende organisaties. Onze aandacht richt zich zowel op de fysieke woon- en leefomgeving met als uitgangspunt schoon, heel en veilig als op het sociale aspect zoals betrokkenheid en zelfredzaamheid.

Mooi hè, "Samen"? Wij een groep van 28 inwoners van Swifterbant kregen 20 november 2020 een dikke middelvinger opgestoken van het Bestuur van de Gemeente Dronten.

Prachtig hè, "Schoon" en "Heel" ? De enorme overlast die wij hebben van de platanen, naast, achter, en voor onze woningen, alle rotzooi van deze bomen op onze percelen, wortels en schaduw, wordt door de Gemeente Dronten brutaal gekwalificeerd als aanvaardbare overlast: "De door u aangegeven overlast classificeren wij als aanvaardbaar", schrijft 'Jonkheer' ing. Jouke de Jong Teammanager Groentechnisch Beheer, namens het College van Dronten, in zijn brief aan mij, Reiger, 16 januari 2020.

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Antwoord Gemeente Dronten op brief Reiger Kloosterman van 10 december 2019.htm (Klik hier)

 

Wijken & Buurten
De gemeente Dronten is onderverdeeld in een aantal wijken (in totaal 7 "Wijken") en iedere wijk is onderverdeeld in een aantal buurten.

De bebouwde kom van dorp Dronten kent vier wijken:

 • Dronten Noord (1)
 • Dronten Midden (2)
 • Dronten Zuid (3)
 • Dronten West (4)
   

De gemeente kent nog een aantal wijken:

 • Buitengebied Dronten (5), met afzonderlijke buurten:
  "Buurt" Ketelhaven en
  "Buurt" het Asielzoekers centrum
 • Biddinghuizen (6)
  "Buurt" 'Buitengebied Biddinghuizen' wordt als een afzonderlijke buurt gezien
 • Swifterbant (7)
  "Buurt" 'Buitengebied Swifterbant' wordt als een afzonderlijke buurt gezien


Gemeente Dronten Wijken & Buurten:
https://www.dronten.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=331&mAlle=J
(Klik hier)


"Wijk"
Swifterbant (rood)

"Wijk" Swifterbant, "Wijk"code: 030301, "Wijk"code CBS: 030307
We zien hier de "Wijken" van de Gemeente Dronten. Vliegveld Lelystad valt net niet binnen de gemeentegrenzen van Dronten. "Wijk" Swifterbant is hier rood gekleurd, het gehucht Swifterbant ligt in het midden van deze rode vlek. Aan de zuidelijke punt van "Wijk" Biddinghuizen zien we Harderwijk. "Buurt" Ketelhaven ligt in het noorden van de "Wijk" Buitengebeid Dronten. Het dorp Dronten zelf telt 4 wijken: Dronten Noord, Dronten Midden, Dronten Zuid, en Dronten West (tegen Wijk Swifterbant aan)
.

Gemeente Dronten Wijken & Buurten: https://nedglobe.nedgraphicscs.nl/web?tma=171
(Klik hier)

 

Een lijst met "Buurten"
heeft de Gemeente Dronten niet voorhanden op haar website anders dan een plattegrond met daarop de "Buurten":
 "Wijk"
Swifterbant met de Bloemen"buurt", de Spel"buurt", en de Kamp"buurt"
 

Gemeente Dronten Wijken & Buurten: https://nedglobe.nedgraphicscs.nl/web?tma=172
(Klik hier)


Wat opvalt is, dat wij in Swifterbant opgescheept zitten nu met Kamp"buurt", Bloemen"buurt", en Spel"buurt".


Maar in Drontendorp zijn het de "buurten": De Munten, Business Zone Delta, De Drieslag, De Landmaten, De Manege, De Lancaster, De Boeg, Oud-Dronten, De Landstreken, De Kruidentuin, Bungalowpark, Centrum Dronten, De Oeverloperwijk!!!, de Houtwijk!!!, de Staalwijk!!!, Hanzekwartier, Pioniersweg, Poort van Dronten, De Gilden, De Fazant, en de Golfresidentie.


De Staalwijk wordt "Staalbuurt" in Dronten

De Staalwijk is een straat in Drontendorp. En deze gaat nu in ene Staalstraat of Staalbuurt heten? "Hé, jullie zitten of wonen voortaan in de Staalstraat of Staalbuurt, hoor". Al die ondernemers die hun clientèle adreswijzingen moeten gaan sturen. Nee, daar passen die ambtenaren van het 'Huis van de Gemeente Dronten' wel voor op. Dan mag je bij de Burgemeester komen, en krijg je met zijn ketting om je oren. En het wordt daar in dorp Dronten ook niet de 'Houtbuurt' en 'De Oeverloperbuurt' !


Biddinghuizen
komt ook goed weg: Noorderbaan, Oldebroekerweg, De Graafschap, Bremerpark, Oud- Biddinghuizen, Centrum Biddinghuizen, Oud-Biddinghuizen Buiten, De Kaai, De Baan, en Buitengebied Biddinghuizen. Let wel, Buitengebied Biddinghuizen is een enorm gebied rond Biddinghuizen, met landbouwbedrijven, kippenfarms, windmolenparken, zonneweiden, pretparken, festivalterreinen, en solarparkings, maar bij de Gemeente Dronten op het 'Stadse' Huis hebben ze het over "Buurt" > Buitengebied Biddinghuizen, dit 'enorme' gebied ("in het grootschalige landschap van Flevoland" volgens wethouder Roelof Siepel (CU) van Dronten) is nog niet eens een wijk.
 

"Buurt" Buitengebied Biddinghuizen (de rode vlek)

"Buurt" Buitengebied Biddinghuizen (de rode vlek). In het midden van de rode vlek ligt het dorp Biddinghuizen, met zijn "Buurtjes". Voor de goede orde, de totale rode vlek met het dorp Biddinghuizen in het midden, heet "Wijk" Biddinghuizen.
 

Gemeente Dronten Wijken & Buurten: https://nedglobe.nedgraphicscs.nl/web?tma=172Mooi Opgescheept
Maar wij zitten mooi opgescheept met "Kampbuurt", "Bloemenbuurt" en "Spelbuurt"


Kleinerend
Met Spelwijk, of Bloemenwijk, of Kampwijk konden wij nog leven. Maar "buurt" gaat toch echt te ver. De Gemeente Dronten heeft het liever over "buurten", dus: de "Bloemenbuurt". Wij vinden dat denigrerend, het heeft iets van volksbuurt, het heeft iets armzaligs. Een buurt heeft iets van waar paupers leven (arme drommels, stakkerds, een pauperbuurt). Dan woon je in een villa of een residentie en dan spreken ze in ene van je "buurtje". Het Zichtbord (een belangrijk instrument uit de tijd van 'De Polderpioniers'), De Toermalijn (edelsteen), en De Smaragd (edelsteen), dure straten dure residenties in Swifterbant, vallen in ene in de "Kampbuurt". Kampers zijn toch die mensen die verplaatsbare woningen hebben?


'De Polderpioniers' naar Swifterbant
Dat de mensen van Het Zichtbord te Swifterbant, de "Zichtboordelingen", niet in actie zijn gekomen, geen strijd hebben gevoerd, om het beeld 'De Polderpioniers' te krijgen op de plek waar het beeld 'The Sundancer' van Jits Bakker (1937-2014) stond, dat 14 december 2002 onthuld werd door mevrouw Laura Bouwmeester, gedeputeerde van de provincie Flevoland? Op zondag 28 september 2008 verdween dit 2,1 [m] hoge bronzen beeld, en is het waarschijnlijk ergens in een smeltoven beland, en teruggeven aan de natuur, en de "geest" van het beeld aan het universum.
 

Dan heb je als Gemeente Dronten zo een mooi beeld
De Gemeente Dronten is niet heel zuinig op haar kunstwerken en de "Zichtboordelingen" hebben het ook laten gebeuren. Die hebben er ook niet bovenop gezeten. Dan krijg je van de Gemeente Dronten, van ons, zo'n mooi beeld 'The Sundancer' en dan laat je het wegjatten? Zo een mooi bronzen beeld moet je natuurlijk bewaken, er had daar een burgerwacht moeten zijn, de "Zichtboordelingen" zijn niet 'Waaks' geweest. Beeldhouwer Jits Bakker heeft de Gemeente Dronten nog aangeboden het beeld opnieuw te maken, niet van een mal, want die had hij niet meer, maar echt opnieuw het beeld uit te "houwen". Het nieuwe beeld zou € 75.000,- moeten kosten. Maar dat had Aat de Jonge, onze vorige burgemeester, de man met de snor, er niet voor over. Een beetje krent was ie wel. Hij heeft nog geprobeerd zijn eigen naam 'Aat' op de brandweerkazerne in Dronten te krijgen in plaats van 'Gresel', maar dat heeft ie niet voor elkaar gekregen, dat is hem niet gelukt. En op de brandweergarage in Swifterbant vond ie niks. Nu is een waterige boel naar hem vernoemd.


 

Foto van 'The Sundancer'

Oproep:
Wie heeft er nog een mooie foto van 'The Sundancer' van beeldhouwer Jits Bakker op locatie Swifterbant, voordat het in de vergetelheid raakt, voordat het aan de herinnering wordt ontrukt?

 

 


'The Sundancer' van beeldhouwer Jits Bakker
https://www.gestolenkunst.nl/images/2008/swifterband/swifterband.htm

https://www.jitsbakkercollectie.com

https://vanberkelbeelden.wordpress.com/beeldhouwers/a-i/jits-bakker/beeldenpark-beerschoten/16-sundancer ???

 

 

'De Tweeling' naar Het Heuvelpark

Het beeld 'The Sundancer' van Jits Bakker (1937-2014) is nu vervangen door 'De Tweeling' van beeldhouwster mevrouw Petronella Huberta (Nel) van Lith (geboren 22 november 1932 Blaricum). 'De Tweeling' is van steen, dieven zouden er misschien metselsteen van kunnen maken, maar die kans is klein, en een hoop werk, of anders puin. 'De Tweeling' heeft € 11.000, - gekost 'all in'. Dat was minder duur, maar dan heb je ook minder. Goedkoop is Minderkoop. Het beeld heeft iets van uit de tijd van de Farao's, en past hier niet in het landschap. 'De Tweeling'(m) zit met zijn(hun) rug(gen) naar de ingang van Swifterbant, een 'fijn' binnenkomen hier in "Wijk" Swifterbant, je kijkt tegen de achterkant van het beeld aan, tegen de ruggen van 'De Tweeling'. De Kunst Commissie van de Gemeente Dronten heeft er weinig verstand van, wie plaatst er nu zo een beeld? Het is geen gezicht.Foto 5376 vs03 'De Tweeling' van Beeldhouwster Nel van Lith, rugzijde van 'De Twee Farao's'. Van kunstenares mevrouw Petronella Huberta (Nel) van Lith (geb. Blaricum, 22 november 1932). Aankoop en plaatsing van dit beeld kostte de Gemeente Dronten 2 december 2009 € 11.000,-. Het beeld is gehouwen uit zandsteen. Het heeft ook iets 'polderpioniers'-achtigs, ook met zijn tweeën, en samen de schouders eronder zetten. Maar het beeld doet meer denken aan Egypte en de Farao's, aan de woestijn en het gele zand. Hier zitten ze met de ruggen naar de ingang van "Wijk" Swifterbant. Onbegrijpelijk! Voor een van de donkerrode bakstenenmuren van de appartementsgebouwen van 'Het Heuvelpark' aan De Helling in dorp Dronten zal het beeld veel mooier uitkomen en contrasteren, en dan kan het beeld 'De Polderpioniers' hier in Swifterbant zijn definitieve plek krijgen. Foto 9 januari 2021 15:42:41 uur Reiger Copyright (181kB 640x414)

 

'De Tweeling' kan misschien leuk naar 'Het Heuvelpark' voor de appartementsgebouwen in Drontendorp, daar komt het mooi uit, dat zijn allemaal donkerrode gemetselde stenen, en contrasteert de lichte zandsteen van 'De Tweeling' er mooi. 'De Tweeling' kan daar met de ruggen naar een muur gezet worden, je kan er dan nog wel achterlangs lopen, om het hele beeld in ogenschouw te nemen, maar dan komt het veel mooier uit, en kijken 'De Twee' iedereen aan.Foto 5377 vs03 'De Tweeling' van Beeldhouwster Nel van Lith, aangezichtszijde van 'De Twee Farao's'. Van kunstenares mevrouw Petronella Huberta (Nel) van Lith (Blaricum, geb. 22 november 1932). Aankoop en plaatsing van dit beeld kostte de Gemeente Dronten 2 december 2009 € 11.000,-. Het beeld is gehouwen uit zandsteen. Het heeft ook iets 'polderpioniers'-achtigs, ook met zijn tweeën, en samen de schouders eronder zetten. Een kist wordt ook zo gedragen. Maar het beeld doet meer denken aan Egypte en de Farao's, aan de woestijn en het gele zand. Hier zitten ze met de ruggen naar de ingang van "Wijk" Swifterbant. Onbegrijpelijk! Op de achtergrond lantaarnpalen, verkeersborden, wegwijzerborden, en rood-witte verkeersplanken, hoe bedenk je het? Voor een van de donkerrode bakstenenmuren van de appartementsgebouwen van 'Het Heuvelpark' aan De Helling in dorp Dronten zal het beeld veel mooier uitkomen en contrasteren, en dan kan het beeld 'De Polderpioniers' hier in Swifterbant zijn definitieve plek krijgen. Foto 9 januari 2021 15:42:41 uur Reiger Copyright (181kB 640x414)

 

'De Tweeling' nog in Swifterbant

'De Tweeling', aangezichtszijde van 'De Twee Farao's', van kunstenares mevrouw Petronella Huberta (Nel) van Lith (Blaricum, geb. 22 november 1932), hier nog aan de kruising De Lange Streek met de Swifterringweg. Foto Gemeente Dronten Kunstwacht met dezelfde deplorabele achtergrond. Het lijkt dat er veel mensen komen die rond 'De Tweeling' gaan, en het beeld willen aanraken en dat ook doen, de wei rondom de sokkel is vertrapt. Hoewel het beeld met sokkel op verhoogde grond staat, is het hier 'natterig'. Het gebeurt allemaal met veel 'passie' en 'liefde' hier in Dronten. Zo leurt de Gemeente Dronten met haar kunst. https://dronten.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/4848-de-tweeling

 

 

'De Polderpioniers' Dré en Gertra naar Swifterbant
En dan kan aan de kruising De Lange Streek met de Swifterringweg het beeld 'De Polderpioniers', Dré en Gertra (Getra uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed"), komen te staan, en dan niet naar binnen wijzen, maar naar buiten, naar de uitgestrekte vlakte. Dan kan het wijzen naar die enorme windmolens die daar gebouwd gaan worden, voor de enorme datacenters die straks komen gaan. Hier bij de entree van Swifterbant, aan de weidse vlakte, waar toch geen woningen gebouwd meer gaan worden, hoogstens nog barakken voor buitenlandse mensen, zouden 'De Polderpioniers', Dré en Gertra, ook nog tot hun recht kunnen komen. Besloten is nu woningen te bouwen aan de andere kant van het dorp, ik vergis mij "Wijk", meer richting Dronten, dan kunnen de zuid- en oostzijde van "Wijk" Swifterbant, en "Wijk" Dronten West, mooi langs het spoor naar elkaar toegroeien en aan elkaar vastgroeien. En over de nieuwe buurten kunnen dan allemaal vliegtuigen heen, en over de eventuele overlast van deze vliegtuigen schrijft het Bestuur van de Gemeente Dronten ons dan:

"Vliegtuigen in een stedelijke omgeving zorgen altijd voor een zekere mate van overlast. De door u aangegeven overlast classificeren wij als aanvaardbaar. Deze overlast staat echter niet in verhouding tot de waarde van de vliegtuigen. Tevens vliegen de toestellen op ruime afstand van uw gevel, en een beetje herrie hoort nu eenmaal bij lekker vliegen".

 

Opnieuw verplaatsingskosten nu naar Swifterbant
Over het voor de derde keer verplaatsen van het beeld 'De Polderpioniers' nu naar Swifterbant, kruising De Lange Streek met de Swifterringweg, hoeft het volk van de Gemeente Dronten zich niet ongerust te maken. Hier zijn kosten nihil aan verbonden, immers schrijft het College van Burgemeester en Wethouders in haar memo van dinsdag 5 januari 2021 in antwoord op vragen van de Socialistisch Partij (SP), let op dit is niet de PS (Partij van Wethouder Roelof Siepel):

"Voor de plaatsing aan De Helling zijn de kosten nihil. De aannemer die betrokken en aanwezig was bij de herinrichting van De Noord heeft dit opgepakt. Daarmee is, zoals te doen gebruikelijk waar mogelijk, werk met werk gemaakt. Ook de kosten van de tweede verplaatsing, naar De Noord zijn beperkt, omdat we gebruik maken van bestaande inzet en materieel dat al aanwezig is in Dronten. Daardoor hoeft er geen aparte kraan te worden ingehuurd, is de verplaatsingsafstand beperkt en er is geen sprake van voorrij- of afvoerkosten".

Ook de afstand Drontendorp naar "Wijk" Swifterbant kan als nihil worden beschouwd, het is geen zeereis. En ook hier geldt weer de wonderbaarlijke formule: "Werk met werk maken".

 

Voor de verplaatsing van 'De Tweeling' vanuit Swifterbant naar 'Het Heuvelpark' aan De Helling in Drontendorp geldt hetzelfde bovenstaande, en op de terugreis kan het beeld 'De Tweeling' al mee naar Dronten, twee vliegen in een klap.


Spijtig voor "De Noordelingen"
Voor de mensen aan De Noord, "De Noordelingen" is het spijtig, maar die hebben het beeldje nu veertig jaar voor de deur gehad, mét bloemen die er werden neergelegd door de begrafenisondernemers die er met hun wagens stopten om een laatste groet te brengen, ter ere van de overledenen die zij aan boord hadden. Dronten heeft zijn station, en "het mooiste Stationsplein van Europa" volgens toenmalig burgemeester Aat de Jonge: het 'Koning Willem-Alexanderplein', naar die Koning die het nodig vond om met zijn stampvoetende prinsesjes tijdens de Coronacrisis nog even naar Griekenland te vliegen mét het regeringstoestel om daar zijn vakantie te gaan vieren, en als een Max Verstappen te gaan scheuren over de Griekse wateren. En Dronten heeft zijn nieuwe winkelcentrum. Biddinghuizen heeft zijn festivalterreinen en Walibi.

Nu zijn wij in Swifterbant aan de beurt.

 

"Desnoods betaal ik het uit eigen zak"
Overigens wil Wethouder Ton van Amerongen van Dronten de verplaatsingskosten eventueel ook betalen: "Desnoods betaal ik het uit eigen zak". We lezen het in het Algemeen Dagblad van 8 januari 2021 12:52 uur in een stuk van journalist Herre Stegenga*. Dit lijkt op paniekvoetbal. Het heeft iets weg van Ferdinand (Ferd) Bernhard Joseph Grapperhaus (Amsterdam, 8 november 1959, Christen-Democratisch Appèl) die zijn eigen boetedoening creëert. Ferd krijgt geen boete, maar betaalt op eigen initiatief eenzelfde bedrag aan het Rode Kruis. Hij legt zichzelf als het ware een boete op, maar vergeet zijn delict bij te schrijven op zijn eigen strafblad en dat van zijn bruid. Betalen aan het Rode Kruis, alleen voor hem en zijn bruid, maar niet voor het hele gezelschap, en dus ook niet voor mevrouw de staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Leiden, 23 november 1946, VVD). Als ie een echte kerel was dan betaalde hij zijn aantal bruiloftsgasten x € 390,- aan het Rode Kruis, maar hier speelt krenterigheid natuurlijk ook een rol. Dit alles vinden wij nou zó "Asociáál"! Dan ben je gewoon een "Aso"! En dan zijn we weer terug bij het jargon van de Burgemeester van Dronten, Jean Paul Gebben, die houdt er ook van zich krachtig uit te spreken: "Etterbakken zijn het".

Later krijgt Ferd nog wel een boete, maar is het bedrag ineens aanzienlijk verlaagd, anders zouden we natuurlijk een minister hebben met ook nog eens een strafblad, en zo een man moet natuurlijk van onberispelijke signatuur wezen. Een vlekje poetsen we gewoon even weg. We passen de wet even aan naar of voor ons eigen gerief. En nu terug naar wethouder Van Amerongen van Dronten. Als Ton uit eigen zak, zaken begint betalen die de Gemeente Dronten normaal betaalt, wordt het wel ingewikkeld hoor. Geldstromen worden nu wel erg ingewikkeld en duister en zijn voor burgers niet meer te volgen. Wij zeggen, niet meer doen Ton, hou het zuiver, jij hebt je centjes ook hard nodig. En mensen gaan verder denken, eigen zak, van de ene zak in de andere zak, en zo verder. Er ontstaat een beeld van allemaal verschillende zakken naast elkaar, een zaal vol.

Van boetdoening was zeker sprake, want Herre Stegenga schrijft in zijn stuk in het Algemeen Dagblad over "zonde" en "geld" en:

Wethouder Van Amerongen trok donderdagavond 7 januari 2020 meteen het boetekleed aan tijdens het debat. "Ik heb voor mijn beurt een besluit genomen. Desnoods betaal ik het uit eigen zak", zei hij over de verhuizing. "Wie fouten maakt, moet op de blaren zitten".


Maar Herre Stegenga schrijft nog meer.

Het beeld werd in 1977 geplaatst op de hoek van De Noord en De Oeverloper. Een cadeau van de nog jonge gemeenschap aan de toenmalig jubilerende gemeentesecretaris Jan Griede, ter gelegenheid van diens 25-jarig dienstverband. Het stelt een polderwerker voor die, in werkkleding, zijn vrouw de weidsheid van het nieuwe land toont.

Het kunstwerk verbeeldt de pioniersgeest: vanuit het niets een samenleving opbouwen, innig samenwerken. Dat laatste is even ver te zoeken, want De Polderpioniers zijn het middelpunt geworden van een discussie in Dronten.


Een cadeau van fl 27.000,- in 1977 van de nog jonge gemeenschap voor het 25-jarig ambtsjubileum van een Gemeentesecretaris Jan Griede. Een ambt wat niet eens 25 jaar in de Gemeente Dronten is vervuld, maar slechts voor een deel. Hij begon hier in 1966 en in 1977 had ie zijn 25-jarig ambtsjubileum en krijgt dan een cadeau van fl. 27.000,- ! Herre Stegenga schrijft het braaf op, met droge ogen, in het Algemeen Dagblad van 8 januari 2021. Het beeld stelt een polderwerker die zijn vrouw, ook zij is in werkkleding!, "de weidsheid van het nieuwe land toont", schrijft Herre Stegenga verder. De vrouw staat er bij, zo van, ja sukkel, dat wist ik al lang, en ik zit er maar mooi mee met al die modder hier, en al die blèrende kinderen, die de boeren van de toekomst moeten worden, waarvoor ook weer nieuwe polders drooggelegd moeten worden. Toen wilde men de Markerwaard nog droogleggen, en dan zou het nieuw aan te leggen vliegveld 'Markerwaard Airport' heten, in plaats van Lelystad Airport nu, wat slechts één baan heeft en waar nog steeds niet gevlogen wordt.
 

"Vanuit het niets een samenleving opbouwen en innig samenwerken",
schrijft journalist Herre Stegenga in zijn Algemeen Dagblad 8 januari 2021. Wel, er lag hier een rijke polder, met vruchtbare grond. Dus het was beslist niet niets hier! Van heinde en verre kwamen gelukzoekers aangestroomd, zoals de Chinezen van Ruben Terlou, die overal op aarde nu een nieuw bestaan proberen op te bouwen ten koste van heel veel, ten koste van heel veel anderen, ten koste van heel veel natuur, of mensen werden aangesleept van heinde en verre. En iedereen werd keurig ingedeeld naar geloof en aard. Ras hadden we toen geloof ik nog niet, iedereen was wit hier. We waren onze eigen gastarbeiders, en Surinamers woonden toen nog in Suriname. En wie geluk had kreeg een stuk grond. Velen vielen naast de boot. Maar het was wel innig!? Natuurlijk was het niet innig, het was strijd en concurrentie, vechten om je plaatsje te veroveren, en als dat niet lukte, was er vooral veel verdriet voor velen. Die zochten troost in en bij de kerken.
 

"Het Verdriet van Dronten"
En nu is het weer vechten om een beeldje, 44 jaar na dato, 44 jaar nadat die Gemeentesecretaris Jan Griede op dat onzaligmakende idee kwam van zijn "Pioniersgeest", het is tweespalt, zwabberen, niks geen eendracht, klappen in de gezichten, het is niet exclusief van de appartementgebouwenbewoners, maar ook niet van de bewoners aan 'De Noord', "De Noordelingen", het beeld zaait verdeeldheid, en geeft buikpijn. Had die Jan Griede zijn "geest" maar in zijn fles gelaten, maar ook Jan Griede hield waarschijnlijk van een borrel, net als al die burgemeesters, de drank prikkelt daar op het 'Huis van de Gemeente Dronten' al sinds den beginne de fantasie, en op al die andere 'Huizen van Gemeenten'. De beeldhouwer Kees Jansen draait zich om in zijn graf, als ie dood zou zijn, maar dat is ie nog niet. Straks sterft kunstenaar Kees Jansen nog van verdriet om zijn beeld 'De Polderpioniers', dat intussen "Het Verdriet van Dronten" is gaan heten.

 

Burgemeester drs. Jacob Reitsma van Wymbritseradiel (1 januari 1984 - 31 december 2010) te Fryslân aan het geestrijk vocht. Drs. Jacob Reitsma (Witmarsum gemeente Wonseradeel, Friesland, 5 augustus 1945), ARP/CDA, Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal van 30 juli 1986 tot 12 juni 2001, en hier als burgemeester van Wymbritseradiel, welk ambt hij bekleedde van 1 juni 2001 tot 1 januari 2011. Dit is toch echt de burgemeestersketting van de Gemeente Wymbritseradiel, die nu in het museum ligt, hoor, en niet de ketting van een of ander 'Vaandelzwaaiersgilde' uit Limburg.  Hier is toch duidelijk sprake van borrelen tijdens de uitoefening van  het ambt. Borrelen onder werktijd?! En als het een bessensapje is, wat wij overigens niet denken, waarom drink je het dan uit een borrelglaasje? Wij denken, dat hij hier een heerlijke Friese Berenburg kruidenbitter van Sonnema naar binnen werkt, dat lust je wel na een Elfstedentocht. Reitsma was voorzitter van de KNSB Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond van december 2001 tot december 2006, en 'vrind' van Ard Schenk, dit laatste dus niet. En deze mensen verwijten anderen dat ze een jointje roken, een pilletje slikken, of een lijntje snuiven? Het plaatje heeft iets van een illegaal schuurfeest, we zien een soort van houten keet. Het wordt door de burgemeester gedoogd op voorwaarde dat ie ook iets te drinken krijgt? De burgervader voelt zich hier op zijn gemak, maar dat is meestal als je een paar borreltjes op hebt, en hij heeft niet in de gaten dat hij mét ketting en Berenburg wordt vastgelegd, hij ziet langs het oog van de camera. Per 1 januari 2011 is de "nieuwe" gemeente Wymbritseradeel alweer gefuseerd met de  gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek en Wonseradeel (geboorteplaats van Jacob). De naam van deze laatste en "nieuwste" gemeente is Súdwest-Fryslân, en bestrijkt nu zo'n beetje de halve provincie Fryslân. Het is de grootste gemeente van Nederland qua oppervlakte. Het scheelde niet veel of hij was ook nog burgemeester van zijn geboorteplaats Wonseradeel geweest.

Jacob Reitsma was Bestuurder van de Stichting Agrarisch Onderwijs Centrum Groenhorst College in Gelderland en Flevoland (dus ook in Dronten!), dat tegenwoordig deel uitmaakt van de Aeres Group. Groenhorst en Aeres zijn bekenden in onder andere Dronten. Ondergetekende mocht "pionieren" bij het Groenhorst College.Wij hebben in ieder geval onze stem niet mogen uitbrengen
Er wordt even snel in een duister krantje, DeDrontenaar, een enquête gehouden, en de uitslag hiervan bepaalde waar het beeld 'De Polderpioniers' kwam? Nu is een petitie met 300 handtekeningen weer leidend.


Met Herre Stegenga* hebben we nog een appeltje te schillen uit een vorige zaak.


We leggen even onze boekenlegger in het verhaal

 


Dré en Gertra, 'De Polderpioniers'. De man wijst naar, wat zij al weet.
Getra uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed"

 'De Polderpioniers' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels
 Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, e.a.

 

Het beeld 'De Polderpioniers' wordt nu ook al "Het Verdriet van Dronten" genoemd

 

 


 

'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers' van beeldhouwer Kees Jansen

"Ach", zegt polderpionier Dré tegen zijn vrouw Gertra (uit te spreken als "Kèrtra", zoals Gertrude als "Kèrtroed"), "moet je zien wat er van ons werk is terechtgekomen". Het is of zij staan bij het graf van een dierbare. Om dit beeld is gevochten, het is de "geest" die Jan Griede, voormalig Gemeentesecretaris van Dronten, heeft losgelaten uit zijn fles, en er niet weer terug in heeft gekregen. Zijn "geest" heeft tweespalt en verdeeldheid gezaaid, en zwabbert over het Drontense land, deelt rake klappen uit in gezichten van de mensen, en mensen krijgen onverklaarbare pijnen in hun buiken ervan, de "geest" zorgt ervoor dat mensen gaan drinken en erger. De mensen uit de Gouw 'Dronterland' (Drontenland!) spreken over de "White Spirit", alsof het over een Grote Indiaan gaat, of over het "Witte Wief". Nu heet het beeld "Het Verdriet van Dronten", zelfs zijn eigen houwer, Kees Jansen, is er aan gestorven "van verdriet", nog niet. Er werden sowieso altijd al veel bloemen bij het beeld neergelegd voor overledenen.

Foto copyright Maarten Heijenk, journalist en eindredacteur van DeDrontenaar uit zijn: Wethouder bekent schuld over Polderpioniers: "Desnoods betaal ik het uit eigen zak". Aan ons allen toegestuurd, in onze brievenbussen geworpen (inwoners Dronten) en digitaal (de hele wereld), door Maarten 7 januari 2021, 20:41 uur. Foto nabewerking Reiger Photography

 

 

Omroep Flevoland schrijft donderdag 7 januari 2021 22:43 uur

De raad betreurt de discussie over de "gevoelige zaak" die is ontstaan, maar waardeerde de excuses van de wethouder. "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", aldus de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie). De SP (Socialistische Partij) sprak over "zwabberbeleid" van het college. "We spreken ons verdriet uit over iets wat eenheid zou moeten brengen nu verdeeldheid brengt", aldus de ChristenUnie. De PvdA (Partij van de Arbeid) plaatste die discussie wel in een actuele context: "Ik denk toch niet dat we hiervoor de trappen van het gemeentehuis gaan bestormen, zoals in Amerika". Het maakt de ChristenUnie op zich niet uit waar het beeld staat, want 'De Polderpioniers' is van alle Drontenaren. D66 (Democraten) zei dat het misschien een nog wel mooiere plek verdient dan De Noord. Het beeld van kunstenaar Kees Jansen beeldt een man uit, die de weidse polder aan zijn vrouw
laat zien. De PvdA merkte op dat dat weidse landschap sindsdien al lang is omarmd door bebouwing.


Het beeld hoort ook niet meer in Drontendorp, zie de laatste opmerking van de PvdA. D66 heeft mijn voorstel om het beeld naar Swifterbant te brengen naar de kruising van De Lange Streek met de Swifterringweg al gelezen, en begrepen. Hier in Swifterbant is het echt de mooiste plek! En inderdaad het beeld 'De Polderpioniers' is van alle inwoners van de Gemeente Dronten, en niet alleen van de Drontendorpers, zoals de ChristenUnie predikt. Voor de PvdA hebben we nog de volgende boodschap: In de VS dachten ze ook niet dat het parlement bestormd zou gaan worden, er zijn daar vijf doden bij gevallen! De ChristenUnie spreekt over "Het Verdriet van Dronten". De SP over "Zwabberen", en de VVD over: "Ten halve keren, en niet ten hele dwalen".

 

Uit hetzelfde memo van het College van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 5 januari 2021:

"Tot slot is de gemeente benaderd vanuit het Heuvelpark (De Helling) met de suggestie of er een alternatief kunstwerk kan worden geplaatst. Hierbij is gekeken naar het kunstwerk De Dukdalf. Echter is deze bij de vernieuwing van het centrum van Dronten verwijderd en uiteindelijk afgevoerd".

Ja, u leest het goed, zó gaat de Gemeente Dronten met onze kunstwerken om, of we laten ze wegjatten, of we verwijderen ze zelf wel, en voeren ze gewoon af, naar de Afvalstortstraat.

 

Het nieuwe Themapark 'Uit Niets' naar Swifterbant
Omdat ten noorden van Swifterbant naast Swifterringweg en Kamperhoekweg nu definitief geen woningbouw meer komt, is dit de ideale locatie voor het nieuwe Themapark 'Uit Niets'. Biddinghuizen heeft zijn parken en festivalterreinen al, nu is Swifterbant aan de beurt. Het nieuwe Themapark 'Uit Niets' begint bij de Swifterbantmens zo'n 6000 jaar geleden. Daarna komt het 'Grote Water', dan de 'Grote Inpoldering', en daarna komen 'De Polderpioniers' met hun 'Zichtborden'. Hier is de uitgelezen locatie voor dit nieuwe Themapark. Hoe verder van het Oude Land, hoe meer er moest worden gepionierd. Niet in Biddinghuizen of dorp Dronten, maar hier in Swifterbant. Hier werd eerst gepionierd, hier wisten ze wat aanmodderen was, hier trokken ze pas zaken uit de klei. Het beeld 'De Polderpioniers' heeft nu veertig jaar in Dronten mogen staan. Vanaf nu staan 'De Polderpioniers', Dré en Gertra, in Swifterbant, op de kruising van de Swifterringweg en De Lange Streek, de hoofdader van het dorp. Het begin van het park is er al: de 'Short Golf Club Swifterbant', en het 'Grand Café Off Course'. In het dorp kunnen mensen ook al terecht bij de 'Lunchroom van de Meiden', bij 't Snackhuisje', bij 'Pizzeria en Grillhouse Picasso', of eten bij 'Alberts Huijskamer', en last but not least: 'Hai Yan Palace!'.

Voor de Geestelijke Verzorging zijn er in het dorp mogelijkheden te over. Het wordt een fantastische dag in Swifterbant. Geschiedenis, vissen met fuiken gemaakt van wilgentenen in de oertijd, leven op een stroomrug, het stijgen van de zeespiegel beleven, storm en vloed, zelf een dijk bouwen en een stuk inpolderen, uit het grote niets zaken uit de klei trekken, draineren, boetseren, waar een wil is is een weg, een klok luiden, meditatie en gebed, alles is hier mogelijk.  

 

We leggen nog even onze boeklegger in het verhaal.

 

Dré en Gertra (uit te spreken als Kèrtra)  De man wijst naar, wat zij al weet.

 Welke tafel?
Mogen wij vragen aan het Bestuur van de Gemeente Dronten, in welk overleg, in welke praatgroep, aan welke tafel, consensus werd bereikt, en wij besloten hebben de namen van onze wijken waarin wij wonen en waarin wij leven van naam te veranderen, in het Kader van de Wet op Openbaarheid van Bestuur? Hierbij doen wij deze onze aanvraag via het internet. Wij hebben geen uitnodiging ontvangen, en wij denken dat niemand hier een uitnodiging heeft ontvangen uit deze drie: Kampwijk, Bloemenwijk of Spelwijk. Wij verzoeken het Bestuur van de Gemeente Dronten dan ook dringend per direct deze drie  naamswijzigingen ongedaan te maken, en hier officieel kond van te doen!

 

 

(11,6kB 291x173)

Oost Flevoland Woondiensten ('Woningbouwvereniging' of "Woningcorporatie")

(Swifterbant is met een 't' op het eind)

 

 

 

Onze woningen in Swifterbant - Spelwijk

Deze wijk ligt in het zuiden van Swifterbant. De wijk bestaat uit eengezinswoningen, appartementen en woningen met voorzieningen op de begane grond. De loopafstand naar het centrum is maximaal 15 minuten. (13,9kB 283x219)

 

Eengezinswoningen


 en zo verder ....

https://www.ofw.nl/ik-zoek/wijk-in-beeld/swifterbant/spelwijk


We zien dat Woningcorporatie OFW Oost Flevoland Woondiensten 16 januari 2021 nog steeds "Spelwijk" gebruikt en "Kampwijk", de oorspronkelijke namen.

Wel jammer dat OFW niet juist weet te spellen de naam van ons dorp Swifterbant waar toch zoveel van haar huurders wonen. Dan ben je misschien toch niet zo betrokken?
 


OFW verzint er nog een even buurt bij in Swifterbant > de "Schelpenbuurt"
OFW komt met nog een buurt aanzetten in Swifterbant: de "Schelpenbuurt" (Noordhoren, Wulk, Kokkel, Fuikhoren, Tolhoren, en Penhoren). Een "buurt" die niet wordt vermeld op de Gemeentelijke Drontense indeling. OFW creëert een 'Sub-Buurt', een onderbuurt van Buurt 'Oud-Swifterbant'. OFW doet een gooi naar de macht. De ketting van de burgemeester wordt bedreigd, en de berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek lopen direct gevaar. Zijn ze nu helmaal gek geworden daar bij OFW? Maar ja, mevrouw Truus Sweringa Bestuurder van OFW is dan ook tot Ridder geslagen door de Koning in de Orde van Oranje-Nassau, en de burgemeester niet.

 

Noordhoren Swifterbant

Neptunea antiqua (L.) http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i003537.html


 


Waar komt deze onzin nu vandaan?

Het hele "Wijken" en "Buurten" verhaal komt van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS kan alleen maar rekenen als heel Nederland verandert in wijk en buurt, oftewel heel Nederland wordt of wijk en/of buurt. Zelfs het kleinste stukje land, al woont er geen kip. Zelfs het Buitengebied Swifterbant wordt "buurt".
 

Een Gouw
Daar doen we vrolijk aan mee dacht de toenmalige burgemeester. We versnipperen de boel, en  vervolgens stoppen we al die buurten weer in wijken. Een grote Ravensburger 'puzzle', vroeger puzzelde de burgemeester graag. Dan lijkt het net of we een heel grote gouw hebben, en die noemen we dan "Dronterland". De burgemeester had net een borreltje gedronken met de burgemeester van Smallingerland (het oude Drachten), waardoor hij wat beter kon nadenken en zijn fantasie werd geprikkeld.
 

"Briljant"
De toenmalige burgemeester had nog een probleem bedacht. De Gemeente Dronten bestaat uit drie dorpen en wat land. De dorpen zijn dorp Dronten, Swifterbant, en Biddinghuizen. Maar omdat de hele Gemeente ook al Dronten heet, Gemeente Dronten, raakte de burgemeester telkenkere in de war. Was het nu Dronten het dorp, of de Gemeente Dronten waar ze het over hadden tijdens besprekingen en/of vergaderingen. De burgemeester kreeg een ingeving, de naam van zijn Gemeente moest een andere worden, dan kon het dorp gewoon Dronten blijven heten. Briljant, dacht de burgemeester van zichzelf, net zo een beetje als Trump.


Nog meer borreltjes
Maar het werd geen Gemeente Dronterland, slechts de streek mag nu Dronterland heten, de Commissaris van de Koning of Koningin bemoeide zich ermee. De 'r' sloop in de naam, omdat nog weer een eerdere burgemeester nog wat meer borreltjes op had. Want eigenlijk moet het hier natuurlijk Drontenland heten, de streek dan hè!


'De Keuperaar'
En versnipperen dat is de specialiteit van de Gemeente Dronten. Er is zelfs een Hoofd van de Afdeling Versnipperen.

 

'De Keuperaar', hakmes vernoemd naar het Hoofd Versnipperen van
 de Gemeente Dronten

"Wee uw gebeente indien u nog een klacht durft in te dienen tegen onze Gemeente". Het heeft iets China-achtigs, daar word je ook meteen opgepakt, en afgevoerd, en zien we je niet meer terug, anders dan dat je bent heropgevoed, of in de Babi pangang. Nico Keuper is klachtencoördinator, juridisch adviseur, en juridisch beleidsmedewerker van de Gemeente Dronten. Hij versnippert er natuurlijk uw klachten mee.

 

 

We leggen nog even onze Boekenlegger in het verhaal.
 

Dré en Gertra (uit te spreken als Kèrtra)  De man wijst naar, wat zij al weet.

 

 

Klassenverschil in de Gemeente Dronten

Als wij begin januari 1994 in Swifterbant, Gemeente Dronten, komen wonen doen wij ons restafval keurig in de bruine container net zoals wij dat ook deden in onze vorige woonplaats Tiel, tussen de grote rivieren. Tiel is een echte stad met leeuwen in het wapen, in plaats van steigerende paardjes. Tiel heeft ook een standbeeld van heer Flip. GFT en tuinafval ging daar in de groene container, zeg maar van 'groene' "grondstoffen".

 


 

Het Wapen van Tiel met echte leeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiel
 

 

Als ik de eerste keer onze bruine container hier in Swifterbant aan de weg Langs de Bogen heb gezet, zie ik even later dat de klep opengaat. De container wordt niet geleegd, en er wordt een bon aan de container gehangen. Ik ren naar buiten, en spreek de container-man aan. Hij doet het deksel nogmaals open en wijst op het afval.

Ik bel met de Gemeente Dronten. De dienstdoende ambtenaar zegt mij dat Oost Flevoland Woondiensten mij had moeten instrueren. Dat is dus niet gebeurd! Ik vertel de ambtenaar, dat ik de rekening krijg van de Gemeente Dronten en de Gemeente Dronten ook rechtstreeks betaal voor deze dienst.

De volgende dag krijg ik alle papieren van de Gemeente Dronten toegestuurd, zoals niet-huurders gewoon krijgen als ze in de Gemeente Dronten komen wonen. Wij hebben het restaval uit de bruine container mogen halen en in de groene container mogen doen, en de volgende keer weer aan de weg mogen zetten. Wij mochten pionieren, omdat de ambtenaren op het 'Huis van de Gemeente Dronten' nog aan het pionieren waren in 1994.

Later hebben we van meer mensen gehoord dat hen hetzelfde is overkomen. Wat doet de ambtenarij daar eigenlijk op dat 'Stadse' Huis in Dronten?

Inmiddels is de groene container nog niet van kleur verschoten, behalve de deksels die bij vervanging langzaamaan allemaal oranje gaan kleuren, de kleur van plastic, maar van inhoud. Straks krijgen we nog allemaal oranje bakken in de tuin? Koningsgezinde bakken! En als de Koning weer naar het dorp komt, hebben we een nieuw spel voor hem: Smijten en gooien met bakken van Oranje! Dit bevordert zo een fijne band tussen het volk en het Koningshuis.

 

 

De vingerafdrukken

De laatste keer dat wij in het 'Huis van de Gemeente Dronten' waren, en hopelijk voor de laatste keer, was voor ons nieuwe paspoort. De volgende keer zal het wel digitaal gaan, gewoon op je mobiel, even scannen, en zo, bij Albert Heijn of de Primera. En bij de douane laat je dan een foto op je mobiel zien met vingerafdruk, kijk meneer de douane-ambtenaar dit ben ik, waarna de man of vrouw met een wattenstaafje nog even in je neus peutert voor een beetje DNA.

Er werden vingerafdrukken afgenomen begin 2016. De ene burger neemt de vingerafdrukken van zijn medeburger zeg maar. En de ambtenaar doet braaf wat hem is opgedragen, je krijgt er immers centjes voor.

De mevrouw zei aan mijn vrouw, haar vingertop op een klein glazen plaatje te leggen. Op een scherm dat deze mevrouw voor haar neus had, ontstond waarschijnlijk iets van een vingerafdruk. Het glazenplaatje of de scanner, scande de vingerafdruk van mijn vrouw. "Niet goed", riep de vrouwelijke ambtenaar. Mijn vrouw moest opnieuw haar vingertop op het glazen plaatje leggen. En weer was het wachten.

 

Het scannertje om vingerafdrukken af te nemen

 

En weer was het "Niet goed". Nu werd een andere vinger gevraagd.

Opvallend was dat niet verteld werd wat mijn vrouw niet goed zou doen, anders dan "Niet goed" en dat het opnieuw moest. Niet dat de vingertop een beetje omhoog moest op het plaatje, of een beetje naar links, of dat er misschien harder gedrukt moest worden, misschien door het glazen plaatje heen drukken? Had de mevrouw de training gemist hoe met het lullige scannertje om te gaan? Dacht deze mevrouw, dat wij uit Verweggistan kwamen en het toch geen zin had om aan ons uitleg te geven? Maar ook iemand uit Verweggistan behandel je niet zo!

Opnieuw was het weer "Niet goed". Nu pakte mevrouw de ambtenaar de vingertop van mijn vrouw en duwde deze op het plaatje.

Ook bij een volgende vinger nam de mevrouw, de vingertop van mijn vrouw en drukte deze op het glazen plaatje.

Het was een vernederende sessie. Je staat erbij, en je kijkt ernaar. Eerst later realiseer je je wat er eigenlijk gebeurde, ook nadat je er met elkaar over hebt gesproken. Had de mevrouw überhaupt wel een training of opleiding gevolgd ooit? Hoe je met mensen omgaat bijvoorbeeld? Op zo een gemeentehuis nemen ze ook maar iedereen aan.

Hier was duidelijk sprake van een schending van de lichamelijke integriteit. Je blijft met je poten van ons burgers af! Als mevrouw gevraagd had, vindt u het erg dat ik uw vingertop neem, en deze op het plaatje leg, was er niks aan de hand geweest.

In de oorlog werd bij mensen een nummer getatoeëerd, heden ten dage gebeurt dit nog steeds, waarbij mensen een merkteken getatoeëerd krijgen als teken dat zij het bezit van een ander zijn. Dit afnemen van de vingerafdrukken door deze mevrouw, de Drontense gemeente ambtenaresse, kwam hier dicht bij. De volgende keer zullen wij wel DNA af moeten staan. Dan kan de Gemeente Dronten nog nauwkeuriger registreren 'wat' in haar Gemeente woont.

 

 

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

  

 

 


Dré en Gertra, 'De Polderpioniers'. De man wijst naar, wat zij al weet.

Gertra (uit te spreken als Kèrtra) 'De Polderpioniers' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij
de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, e.a.

 

 

 

 

 Ing. Reiger
(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant
 

 
 

 

Jacob bij de Koningin
 

Burgemeester drs. Jacob Reitsma (Witmarsum gemeente Wonseradeel 5 augustus 1945) van Wymbritseradiel (1 januari 1984 - 31 december 2010) te Fryslân aan het geestrijk vocht. Deze mensen drinken hun verdriet weg en lopen verward rond, hun keet is zojuist op last van de burgemeester gesloten, ze staan nu buiten. De burgervader keert het volk de rug toe en kijkt tevreden terug op de door hem ondernomen actie, en praat nog even na met zijn politiechef (in burger), die de boel scherp in de gaten houdt. Er zat hier een illegale 'Berenburg' kruidenbitter stokerij. De voorraad is in beslag genomen en wordt veilig opgeborgen in de kelder van het gemeentehuis, de burgemeester heeft de sleutel ervan.
 

Jacob bij de Koningin

"Ja maar, er is toch een hhóhhóhoop misgegaan"

Toen Jacob Reitsma uit Witmarsum, 20 november 2001 bij onze Koningin kwam om zijn lintje op te halen, stotterde hij zachtjes: "Ja maar, mmememevrouw de Koningin, we hebben het toch niet héhéhélémaal goed gedaan, met de invoering van de Kwa-á-á-lificatiestructuur
1) is er toch een hhóhhóhoop misgegaan".  Hierop antwoordde onze Koningin: "Kom hier fijne knul", en ze omhelsde Jacob Reitsma en gaf hem een lekkere knuffel. Hare Majesteit prikte hem het lintje 'Ridder in de Orde van Oranje Nassau' op de borst. "Au!", riep Jacob. "Niet zeuren jongen!", en ze pakte haar zwaard en sloeg zijn sleutelbeen in tweeën, nou, net niet natuurlijk. "Nu, hoor je er echt bij!", zei ze, en riep om de volgende. 1) De kwalificatiestructuur was het nieuwe systeem van kwalificaties, met certificaten opgebouwd uit modulen (kwalificeren, certificeren en moduleren) dat op het Groenhorst College in de jaren negentig werd ingevoerd en de nodige slachtoffers heeft gemaakt)

"Jacob, eigenlijk had ik je hoofd eraf moeten slaan"
Eerst véél, véél later, als onze oude Koningin met haar rollator door de Koninklijke bossen gaat en zij terugdenkt aan die onzalige tijden waarin zij Jacob Reitsma uit Witmarsum zijn lintje gaf, steekt zij plotseling haar wijsvinger in de lucht en roept: "Jacob, eigenlijk had ik je hoofd eraf moeten slaan" (de Koningin is echt boos!!, maar blijft beschaafd en roept niet "kop"). Hoewel haar zoon nu regeert blijft zij voor ons natuurlijk 'mevrouw de Koningin', van Duitse bloed, de enige echte. Niet Latijns en Rooms-Katholiek, Willem van Oranje draait zich nog om in zijn graf, of niet.

De echte Ridders van de Orde van Oranje-Nassau
Het kan ook zijn dat de echte Ridders (van de Orde van Oranje-Nassau) na het lezen van dit verhaal in vergadering bijeenkomen en besluiten dat Jacob Reitsma uit Witmarsum niet langer onder hen kan zijn. Zij zullen naar het paleis toegaan, en aangekomen bij de Koningin haar zeggen: "Mevrouw de Koningin, die Jacob Reitsma van Witmarsum, dat is geen ridder!"

Het Eerste Boek Koningen 3:24
'En zij brachten een zwaard bij de Koning(in)'. Met het puntje van het zwaard zal onze Koningin heel behendig (op haar leeftijd!) de Orde van de borst van Jacob Reitsma scheren. En weer roept Jacob Reitsma: "Au!". En weer zegt de Koningin: "Niet zeuren jongen!", en: "Nu, hoor je er echt niet meer bij!". De 'Orde' vliegt door de lucht en wordt door een echte Ridder, ook behendig, opgevangen op een Koninklijk kussen en eerst nadat het metaal gesmolten is, mag volgens oude regels een nieuwe Orde er gesmeed van worden. Het vuur zal de schande doen verzengen! Velen zullen nog volgen, waaronder hier genoemd in deze verhalen.

Jacobina Treurjenet
In Wymbritseradiel zullen vele tranen vergoten gaan worden en als na een tijd het dorp begint onder te lopen van dit vele verdriet, en Wymbritseradiel hetzelfde lot beschoren lijkt te zijn als het voormalige Schokland in de Zuiderzee, dat op bevel van koning Willem III in 1859 werd ontruimd, wordt door de nieuwe Koning een nieuwe leider, Jacobina Treurjenet, een jonge blonde Friezin (de Koning houdt van blond), aangesteld bij Koninklijk Besluit. Nadat deze Jacobina Treurjenet de naam van de vorige eerste burger van de plaatselijke brandweerkazerne heeft laten verwijderen, zullen de Wymbritseradieler brandweerlieden en brandweerlieden uit heel Fryslân (Friesland), Groningen en Drenthe, het dorp weer leegpompen. Andere tijden gaan aanbreken, de rust keert weder, en het dorp zal weer in vergetelheid raken en mensen zullen weer zeggen: 'Wymbritseradiel? Waar ligt dat nou weer in hemelsnaam?'

Geoefende meesteressen
Na dit slagvaardig besluit leefde onze Koningin nog een lange gelukkige oude dag. De kleinkinderen werden door haar geoefende meesteressen in het 'scheren van Ordes'. Er kwam een einde aan de potsierlijke toestand met lintjes, speldjes, penningen, medailles, doosjes, kistjes, 'Polderpionierbeeldjes', en andere parafernalia. Het leek op die mensjes die al blij waren met een suikerzakje en/of een sigarenbandje, en deze spaarden. Het waren net kinderen die speelden met kastelen, helmen, en plastieke zwaardjes. De mensen wilden een democratie zoals in het land van de Grote Xi, geen gedoe met parlementen die werden aangevallen en zo. Nee, rust en strakke orde. Dus geen Amalia of zo, maar een Mevrouw Xi.

Cultureel Werelderfgoed
Héél, héél misschien, in de verre, verre toekomst zal Wymbritseradiel uitgeroepen worden tot Cultureel Werelderfgoed door de UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization), omdat de naam van het dorp verbonden is met de Koningin die haar onjuiste besluiten ongedaan maakte, en rechten van mensen weer in ere herstelde.

Naast een paar botjes
De gemeente Wymbritseradiel is 31 december 2010 bij Koninklijk Besluit opgeheven, het dorp is ontruimd en verzwolgen door de golven van de aanstormende toekomst, alleen de burgemeestersketting van Wymbrytseradiel, teruggevonden bij een opgraving op het oude kerkhof en het enig overgeblevene, is nu nog te bewonderen in een museum ergens in Fryslân, naast een paar botjes.

 

Uit "Freedom is just another word for nothing left to loose" (Janis Lyn Joplin 19 jan 1943 - 4 oct 1970 singer and songwriter)


 

of "Misschien is het leven draaglijker zonder opleidingen" (mevrouw G. Oosterhuis-Arkema, moeder, te Lelystad)

 

 

Onder(boven)getekende werkte een groot gedeelte van zijn leven in het onderwijs, waaronder het Groenhorst College