Overlast platanen

 

 

Reinhard en Helena van Amstel(sch) wonende neven De Lange Streek in Swifterbant


aan

  • de heer Roelof Siepel, Wethouder van de Gemeente Dronten
     

  • de heer Nico Keuper, klachtencoördinator en juridisch beleidsmedewerker en juridisch adviseur van de Gemeente Dronten

 

 

Swifterbant 4 februari 2021

Geachte heren,

? ?

De inhoud van de brief d.d. 7 oktober 2020 is een herhaling van eerdere argumenten uit onze correspondentie. Wij begrijpen dat u zuinig bent op uw bomen, maar helaas hebben de aanwonenden van deze bomen geen enkele inbreng, omdat u dan schermt met het algemeen belang. Alle argumenten worden gebaseerd op een beleid, dat alleen gericht is op de belangen van de gemeente. Als u antwoordt dat u geen weet heeft over de redenen om platanen te planten behalve dat het goedgroeiende bomen zijn, gaat u weer voorbij aan argumenten die wij als aanwonenden aanvoeren om juist niet voor platanen te kiezen. Deze argumenten zijn niet gehoord bij de keuze voor de platanen bij aanplant in 1974 en in 1999 toen ze werden verplant. De platanen mogen van u duurzaam uitgroeien tot in lengte van dagen. Betekent dit tot ze 35 m hoog en tot ze na 80 jaar gevaarlijk worden?

In uw Boombeheerplan staat niets over de mensen die naast deze bomen wonen. Met de gegevens die u gebruikt, wordt star omgegaan en zijn tevens alles bepalend in uw communicatie met bezwaarmakenden. Bijvoorbeeld een boom mag niet dichter bij een perceel staan dan 2 meter. Overgeslagen wordt, dat een boom groeit ook al staat deze op de wettelijke afstand van een particulier perceel en kan zo veel meer overlast veroorzaken dan een gekandelaberde boom net binnen de 2 meter van het perceel. Er is geen enkele nuance in dit beleid. In deze tijd waarin transparantie en openheid wordt gevraagd van de overheid is dit fnuikend. U zegt zuinig te zijn op uw bomen. Toch komt ook hier weer willekeur om de hoek, aangezien het gaat om de losse bomen en niet alle bomen zoals vanmorgen duidelijk werd toen er een zogenaamde "exoot" zomaar in de hoofdstructuur werd omgehakt. De boom was zeker 10 meter hoog en stond in de Hoofd Groenstructuur bij de bushalte van de Bloemenwijk, met andere woorden zo zuinig is de Gemeente Dronten niet op bomen.

De groei van uw bomen bepaalt mede het onderhoud van ons huis. Het bepaalt dat wij heel alert moeten zijn op de producten van uw bomen die onze afvoer verstoppen, lekkage veroorzaken en zo direct ons schade berokkenen waarvan alleen wij de kosten moeten dragen. Uw Boombeheerplan rept over schaduw die alleen als serieus wordt geaccepteerd als 100% van de achtertuin in de schaduw staat. Weer zo’n star argument. Bij loofbomen kan je het argument van 100% schaduw niet gebruiken. Er zijn hier zoveel meer argumenten aan te voeren bij schaduwwerking.

Door de overlast te bagatelliseren en ons door te verwijzen naar een civielrechtelijke procedure laat u ons inziens niet uitstralen, dat u de gemeente bent die samen met de burgers problemen oplost, maar waarin burgers alleen kunnen participeren als u dat belieft. De laatste woorden van ons gesprek van 9 september 2020 kwamen van u om toch in contact te blijven.


Met vriendelijke groet en hoogachting,
 

Reinhard en Helena van Amstel


Reinhard en Helena van Amstel
(sch)
De Lange Streek aanwonend
Swifterbant

 

 

______________________________________________
 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

______________________________________________

 

 


Dré en Gertra
, 'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers'.
 De man wijst naar, wat zij al weet.

Gertra (uit te spreken als Kèrtra) 'Het Verdriet van Dronten' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, e.a.