Zaadpluis gemeentelijke platanen verstopt CV-ketel

 


Foto 5352 vs02 Zaadbol plataan (Platanus acerifolia volgens de gemeentelijk bomenkaart Dronten)
Foto 6 december 2020 14:07:54 uur Reiger Copyright (134KB 800x483)
 

 

 

Zaadpluis platanen verstopt CV-ketel
 

Juni 2011 krijgen wij een nieuwe CV-ketel, een ATAG E264C. Mede op informatie van de Consumentenbond hebben wij gekozen voor deze ketel.

De ATAG E264C heeft dezelfde basis als de E325EC, de beste uit de test, consumentenbondtest oktober 2012, een jaar later.

Het is een HR ketel, Hoog Rendement, met HR 107 (minimaal 107%), door terugwinning van warmte uit de afvoergassen. Dit betekent in werkelijkheid bijna een rendement van 100%.

De fabrikant stelt eisen aan de condenswaterafvoer. Met de verbranding wordt CO2 en H2O gevormd. Uit de afvoergassen wordt nog zoveel mogelijk warmte gehaald, de temperatuur van de afvoergassen bedraagt maximaal 70į C. Dit betekent dat een behoorlijk hoeveelheid water condenseert en afgevoerd moet worden.

Van te voren hebben wij onze afvoer getest op de voorgeschreven af te voeren hoeveelheid condenswater door de fabrikant.

Na een periode dat de ketel goed gefunctioneerd heeft, hoor ik een enorm lawaai. Een bonkend geluid, alsof er een lege stalen container van een vrachtwagen valt, of iets. Ik kijk naar buiten en ga ook naar buiten om te zien wat er gebeurt. Dan ontdek ik, dat het geluid uit onze woning komt. Het is nu onze ATAG E264C. De monteur die de storing verhelpt, laat mij zien dat de condensafvoer in de ketel verstopt is.

Het is de afgelopen negen jaren niet een keer voor gekomen. Veel vaker heb ik zelf tussen de onderhoudsbeurten door deze verstopping verholpen.

De fabrikant wilde ik hierover schrijven. Onbegrijpelijk vond ik het, dat niet mijn afvoerleiding verstopte, maar dat in dit geval de condensafvoer van de fabrikant in de ketel verstopt. Enige conclusie, het moest de fabrikant zijn die zijn condensafvoer in de ketel te nauw had ontworpen. Dit heb ik jarenlang gedacht. De installateurs konden mij er ook geen antwoord op geven.

Afgelopen zaterdag 28 november 2020 was het weer raak. 's Avonds 21:00 uur, je zit net, weer die verdomde ketel.

Weer heb ik de condensafvoer in de ketel schoongemaakt. Je moet er dan wel een wasmand onderhouden, want niet alleen de syphon in de ketel zit verstopt, het water staat veel hoger, het hele branderbed staat onder water, en dit water komt ook allemaal naar beneden, als je de syphon lostrekt. Dit overkwam het installatiebedrijf, de monteur ervan, ook meermaals. De ketel probeert te starten door deze waterplas heen, en dat is het geluid dat je hoort.

De hele zaak schoongemaakt en weer gemonteerd. Ik verbaas mij over de prut in het water wat ik heb opgevangen, en die vrijkomt. Aardgas heeft toch een redelijk schone verbranding. In de prut zie ik ook vlokken, een soort van haarbalachtig iets. Ik gooi het maar weg. Nog denk ik, de afvoer in de ketel is te nauw ontworpen.

Enkele dagen later bel ik met een goede vriend. Terwijl ik hem vertel en uitleg over de verstopping van de condenswaterafvoer in de ketel, realiseer ik mij na negen jaren, dat het pluis en het haarbalachtig iets dat ik weer zag in de prut die uit de ketel kwam, zaadpluis moest zijn van de platanen achter ons woning. Onze regenwaterafvoeren waren immers ook al verstopt geraakt door dit zaadpluis, een waterdichte afsluiting, een beverdam gelijk.


Foto 5361 vs02 Zaadbol met zaadjes plataan (Platanus acerifolia volgens de gemeentelijk bomenkaart Dronten)
Foto 6 december 2020 14:38:08 uur
Reiger Copyright (157KB 800x492)

 

Als ik het vertel aan een van de leden van onze groep, begint deze over de verstopte luchtinlaten van zijn auto door dit pluis van de platanen. Een ander begint over de verstopte roosters van de ventilatie van haar woning door het platanenpluis.


De Gemeente Dronten schrijft ons:

"U geeft aan overlast te ervaren van de platanen. U noemt daarbij uit de boom vallende bladeren, takjes, takken, schorsdelen, zaadbollen en platanenstof. Ook geeft u aan overlast te ervaren door de schaduw en boomwortels. Bomen in een stedelijke omgeving zorgen altijd voor een zekere mate van overlast. De door u aangegeven overlast classificeren wij als aanvaardbaar. De overlast staat niet in verhouding tot de waarde van de bomen."
 

Afgelopen 12 december 2019 heeft het installatiebedrijf onze ketel een grote servicebeurt gegeven. Nog geen jaar later, zaterdagavond 28 november 2020 zit de condenswaterafvoer alweer helemaal verstopt en staat het branderbed van de ketel al weer helemaal onder water.

 

Foto 5364 vs02 Zaad en zaadpluis Platanus acerifolia (volgens de gemeentelijk bomenkaart Dronten), het pluis haakt aan elkaar, maar ook aan alles wat het tegenkomt, en vormt zo kussens bij bijvoorbeeld hemelwaterafvoeren (HWA's) of ventilatieroosters, ook je slaapkamer ligt er vol mee als je niet oppast. Foto 6 december 2020 14:40:12 uur Reiger Copyright (114KB 750x472)

 

ATAG E264C van elke blaam gezuiverd
Het is dus niet die 'verdomde' ketel, met de ATAG is niets aan de hand, het is een prima ketel. Het is die verdomde gemeente Dronten, die zo graag in gesprek gaat met en luistert naar haar burgers. Een Geloofsbelijdenis met de mond, en zondags in de kerk, maar een menselijke manier van omgaan met elkaar is er niet bij. Toen ik ooit bij een Urkse familie op visite was, legde de vader van het gezin het mij uit. Ik gebruikte het woord "christelijk". "Nee", zei hij mij. "Dat is menselijk", over hoe je met elkaar had om te gaan. Moge deze woorden speciaal binnenkomen bij burgemeester Jean Paul Gebben, die zijn Thomas Evangelie leest, en zijn wethouder Roelof Siepel, en vertelt U het voort aan uw Gemeente(raad).
 

"Pleur op met je platanen!",
tegen de Gemeente Dronten, "En je stedelijke omgeving". Om even later weer te mekkeren over "Het Grootschalige Landschap van Flevoland" hier, wat door de gemeente Dronten voor een groot gedeelte wordt bestreken, door Wethouder Roelof Siepel en de zijnen in het plaatselijk dorpskrantje, in de drie dorpen Dronten, Biddinghuizen, en Swifterbant.


Voor een plattegrond van de gemeente Dronten om te laten zien hoeveel van "Het Grootschalige Landschap van Flevoland" binnen de gemeentegrenzen ligt:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:BAG_woonplaatsen_-_Gemeente_Dronten.png

Deze afbeelding is een scan van de originele afbeelding, zie voor een link juist boven de afbeelding. In het zuidelijkste puntje zien we, dat de Gemeente Dronten raakt aan Harderwijk. Het grootste gedeelte van Oostelijk Flevoland, "Het Grootschalige Landschap van Flevoland", wordt ingenomen door de Gemeente Dronten. Dronten 'rijkt' (reikt) zelfs voorbij Urk.
 

______________________________________________
 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

  

______________________________________________
 

Bomenstichting:
 • "In Noordwest-Europa zijn er maar weinig insectensoorten die op de platanen leven".
   
 • "Omdat er maar zeer weinig dieren, mossen en korstmossen op en in platanen leven, vormt grootschalige toepassing een nadeel voor de biodiversiteit ter plaatse".
   
 • "Platanen zijn in de eerste plaats parkbomen. Ze verdragen stadsklimaat, droogte en bestrating goed, maar de meeste straten zijn te smal voor deze bomen die tot enorme dimensies kunnen uitgroeien".
   
 • "Vaak worden ze te breed voor de standplaats en is drastische snoei nodig om de kroon binnen de perken te houden. In sterk teruggesnoeide en gekandelaarde (gekandelaberde) vorm zijn ze echter niet meer om aan te zien".
   
 • "Platanen komen dus het beste tot hun recht op heel ruime standplaatsen en zeer brede straatprofielen".
   

Uit: https://www.bomenstichting.nl/infotheek-en-faq/informatie-over-bomen/plataan-1.html

 

 

Kandelaberen

Is het afzagen van de takken van een boom tot op enige afstand van de stam. Het is het martelen, verminken, amputeren, en mollen van deze bomen, het is gewoon knoeien door de afdeling GroenTechnisch Beheer (GTB) van de Gemeente Dronten, de afdeling van de heer ing. Jouke de Jong. Dit martelen doen ze hier in "Het Grootschalige Landschap van Flevoland" ook graag in de Oostvaardersplassen, maar dan met dieren. Bij jou staan ze zo voor de deur als ze maar denken, dat je niet goed met je dieren omgaat, maar de overheid mag knoeien en rotzooien wat ze wil.

Mocht de gemeente Dronten zo graag doorgaan met deze activiteit, dan stellen wij voor alle platanen aan De Lange Streek te kappen, en te vervangen door knotwilgen. Dat sluit beter en mooier aan bij de historie van het gebied. Van de wilgentenen kunnen we weer onze hutjes bouwen, en de dijken versterken. Een lint van knotwilgen door het dorp. Deze knotwilgen passen ook veel beter in het kleinschalige landschap van het dorp hier. Anders dan de enorme en reusachtige dimensies die de platanen 35 [m] hoog, de essen 40 [m] hoog, en de Metasequoia's glyptostroboides 70 [m] hoog, gaan aannemen. Je kan wel protesteren tegen iets, maar je moet ook nadenken en meedenken, en met ideeŽn en oplossingen aankomen. En dat hebben wij zeker gedaan!

Aan De Lange Streek, het stuk tussen de Kamperfoelielaan en de Margrietenlaan, heeft de gemeente Dronten de platanen gekandelaberd en tegelijkertijd het wortelpakket ingenomen. Dit laatste betekent de bestrating eruit en dan een gedeelte van het wortelpakket wegnemen om het evenwicht bovengronds en ondergronds te herstellen na het kandelaberen. Het is een steeds weer terugkerende operatie, omdat de platanen natuurlijk gewoon maar weer verder gaan met groeien. Het kandelaberen en de wortelpaketten innemen is de idiotie ten top. Het is knoeien met het geld van de burgers, het is het geld over de platanen smijten (van geld over de balk gooien).
 


 

'Kandelaberen' - Tekening Simons Tuin- en Boomzorg
http://www.simonstuinenboomzorg.nl/index.html?b_kandel

 

 

______________________________________________
 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)