Gemeente Dronten
T.n.v. de heer G.J.N. Keuper, klachtencoördinator
De Rede 1
8251 ER  Dronten
De Rede 58 (tijdelijk)
8251 EX  Dronten

Deze brief is per e-mail verstuurd aan: n.keuper@dronten.nl

 

 

Betonbalken en "kadastrale grensreconstructie"

 

 

Swifterbant, donderdag 14 mei 2020

Geachte heer Keuper,

Woensdag 13 mei 2020 13:05 uur, krijg ik van u een e-mail over de herbestrating van het voetpad achter onze woningen:

"Eventuele klachten over de uitvoering kunt u rechtstreeks melden bij de heer Henri Vos (u bekend, tel. 0321-388Vos) of de heer Venema, manager Civieltechniek en accommodatiebeheer (Grijs), (0321-388Ven). Mocht er sprake zijn van herbestrating die uw erfgrens overschrijdt dan zou eventueel een kadastrale grensreconstructie duidelijkheid kunnen geven".


Wij wonen aan De Kruisboog 16. Voor ons ligt aan de overkant een parkeerplaats en deze is omgeven door betonnen balken. Al jaren, zolang als wij hier op deze locatie in uw Gemeente Dronten wonen, twintig jaren lang, in Swifterbant wonen wij al sinds begin 1994, worden deze betonbalken los gereden en eruit gereden. Door personenwagens van de bewoners en hun bezoekers, maar ook door busjes en kleine vrachtauto’s die ons woonerf opgereden komen. U kent ze wel, onder andere van servicediensten en pakketbezorgdiensten, zoals kleine verhuisauto’s, onderhoud gas/water/licht, AH, PostNL, de Kaashandel, en nog veel meer.

Het probleem is dat deze bochten veel te krap zijn.

Als wij visite krijgen waarschuw ik altijd, ook al twintig jaren lang, degenen die bij ons op bezoek komen, scherp op te letten de betonnen balken niet te raken, niet voor de balken maar voor hun auto’s natuurlijk, als ze hun auto’s niet beschadigen, gebeurt er met uw balken ook niets.

Hetzelfde aantal jaren hebben wij al vele keren restauratiewerkzaamheden meegemaakt aan deze betonnen gestapelde muurtjes. Eerst komen er luxe wagens voorgereden met uw ambtenaren die de uiteenstapeling in ogenschouw komen nemen, ernstig en gewichtig kijken, en noteren op hun flappers.

Vervolgens vinden er ten kantore, op uw Gemeentehuis, vergaderingen plaats, hoe deze situatie telkenkere aan te pakken. Dit is natuurlijk een 'ingewikkeld' probleem. Gaan we metselen, gaan we kitten, gaan we lijmen, welke kit of welke lijm, of kunnen we de zaak gewoon 'onder'-schuimen met polyurethaanschuim of pur?

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 14 mei 2020 'Het Gesprek' pagina 1/6

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 14 mei 2020 'Het Gesprek'

pagina 2/6

 
Dan komen gemeentewerkers of werkers voor de gemeente, de zaak schoonmaken, en met kitspuiten, lijm, en/of polyurethaanschuim weer aan en op elkaar 'metselen'.

Niet veel later liggen de brokken er al weer uit. ’s Avonds heb ik een keer een mevrouw gezien, een uitstekende balk die al daarvoor was los gereden, deze balk zien raken met de achterwielkast van haar auto. De balk draaide onder de auto door en haar auto werd in de wielkast opgetild over de rechtopstaande balk onder haar auto. Zij wist niet wat haar overkwam! En sloeg op de vlucht.

Talloze malen, ook al twintig jaren lang, heb ik de brokstukken van de straat getild, en maar in het groen bovenop gelegd. Beschuldigt u mij niet van het aanraken van uw goed, want het is volgens mij mijn burgerplicht om de gevaarzetting weg te nemen. U moet er niet aan denken, wat er gebeurt als iemand die loopt hierover struikelt, of als iemand met zijn fiets in het donker stuit op uw betonnen balken die op straat liggen.

Overigens respecteert u en uw gemeente Dronten, juist het goed van een ander niet, van uw burgers niet.

Om de foto’s te kunnen maken heb ik de balken gearrangeerd, en daarna weer netjes bovenop gestapeld, ziet u de volgende foto’s. U snapt wel hoe ze op straat liggen als ze er zijn uitgereden.

U begrijpt dat wij zeker niet onder de indruk van uw 'Grijs' zijn. Sterker, uw afdeling 'Grijs' en 'Groen' hebben wel iets van de Belastingdienst.

Dit is Prutswerk
mijnheer Keuper, al twintig jaar lang van uw gemeentelijke dienst. Twintig jaar lang hetzelfde tafereel. Het lijkt meer op een groep kleuters die hier langs komt, of, dat u een kinderdagverblijf erop nahoudt, u als gemeente Dronten.
 

"Wat voor vlees u daar in de kuip heeft bij u op het gemeentehuis"
Als ik aan de stratenmaker vraag, of hij als hij aangekomen is bij mij achter, hij de kantplanken die grenzen aan mijn tuin, wil goed leggen, en hij mijn touwtje gezien heeft, en ik hem nog vertel dat wij een nieuwe afscheiding gaan krijgen, en mij dan zegt dat het voor hem geen probleem is de kantplanken goed te leggen, en dat hij het voor mij prima in orde gaat maken, en hij dan als hij enkele dagen later is gearriveerd er ook nog zijn eigen rode lijn bijspant, maar het dan niet gaat lukken vanwege een wortel die in de weg zit, en hij er ook niet overheen kan, en ik de gemeente bel en mijnheer Henri van 'Grijs' komt, en dat deze tegen mij zegt, dat de volgende dag eerst heer Freek van 'Groen' er maar naar moet komen kijken, de stratenmaker opdracht krijgt de volgende dag elders te beginnen in afwachting van uw heer 'Groen', maar vervolgens de tegels er om negen uur al weer in liggen, en ik het gemeentehuis bel en daar 'Annette' een terugbelverzoek voor uw heer Henri Vos van 'Grijs' keurig klaarmaakt, en ik vervolgens van deze Henri 'Grijs' helemaal niets meer hoor, dan gelooft u toch niet, dat ik nog met de 'Grijzen' ga bellen.


En als uw heren 'Grijs' het niet voor elkaar krijgen deze kantplanken netjes naast het lijntje te leggen, en u braaf laten opschrijven in een e-mail aan mij:

"Mocht er sprake zijn van herbestrating die uw erfgrens overschrijdt dan zou even-tueel een kadastrale grensreconstructie duidelijkheid kunnen geven",


dan weet u wel, mijnheer Keuper, wat voor vlees u daar in de kuip heeft bij u op het gemeentehuis.

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 14 mei 2020 'Het Gesprek' pagina 2/6

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 14 mei 2020 'Het Gesprek'

pagina 3/6

 
U begrijpt, dat dit een klacht is aan (over, tegen) uw gemeente Dronten, en u als klachtencoördinator, begrijpt wel dat wij ons niet meer wenden tot uw afdeling met 'Grijzen'. Daar hebben we het wel mee gehad. En wij denken, dat u een ernstig probleem heeft ook op deze afdeling.


In afwachting van uw reactie, verblijf ik.


Met vriendelijke groet en hoogachting, 


 

    

Ing. Reiger(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

 

 

Op de volgende bladzijden vindt u mijn bijbehorende fotomateriaal

 

 

 

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 14 mei 2020 'Het Gesprek' pagina 3/6

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 14 mei 2020 'Het Gesprek'

pagina 4/6

 

Foto 5130 vs02 'De Kruisboog in Swifterbant voor de nummers 16 en 20'. Dit gebeurt al 20 jaar zo! Deze bocht is veel te krap. Dit wordt elke keer met kit, 'steen'-kit of 'tuin'-kit en/of zelfs met polyurethaanschuim aan en op elkaar 'gemetseld' door de afdeling 'Grijs' van de gemeente Dronten. Zij, de leidinggevenden, stelden zichzelf aan mij voor als 'Grijs' (beton, straatstenen, tegels, etc.). Foto 15 april 2020 15:16:32 uur Reiger Copyright
 


Foto 5131 vs02 'De Kruisboog in Swifterbant voor de nummers 16 en 20'. Dit gebeurt al 20 jaar zo! Deze bocht is veel te krap. Al twintig jaar raapt Kloosterman hier de brokstukken bij elkaar, en legt ze bovenop, om de gevaarzetting weg te nemen. Foto 15 april 2020 15:19:11 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 14 mei 2020 'Het Gesprek' pagina 4/6

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 14 mei 2020 'Het Gesprek'

pagina 5/6

 

Foto 5180 vs02 'Tranentrekker aan De Kruisboog in Swifterbant voor de nummers 16 en 20'. Mijnheer Keuper, misschien dat u helemaal geen verstand heeft van techniek of 'Grijs', maar ik hoef u toch niet uit te leggen, dat als uw afdeling 'Grijs', de betonnen balk hier heeft 'opgemetseld' met hun kit, lijm, of polyurethaan-schuim, deze balk er al afdondert, als ze alweer naar (uw Gemeente-)huis rijden. Foto 13 mei 2020 14:36:35 uur Reiger Copyright
 


Foto 5181 vs02 'Oprit De Kruisboog aan Langs de Bogen in Swifterbant'. Op alle hoeken is het raak. Al 20 jaar. Deze bochten zijn te krap. Al twintig jaar raapt Kloosterman ook hier de brokstukken bij elkaar, en legt ze bovenop, om de gevaarzetting weg te nemen. Foto 13 mei 2020 14:37:05 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 14 mei 2020 'Het Gesprek' pagina 5/6

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 14 mei 2020 'Het Gesprek'

pagina 6/6

 

Foto 5183 vs02 'Nu weer geprobeerd met polyurethaanschuim (PUR) aan elkaar te lijmen door de 'Grijzen'. Aan De Kruisboog in Swifterbant. Mijnheer Keuper, de klachtencoördinator van de gemeente Dronten, zal toch niet denken dat ik dit eronder gesmeerd heb? Foto 14 mei 2020 11:04:49 uur Reiger Copyright
 


Foto 5184 vs02 'Hier en daar een dotteke pur-schuim eronder. "Niemand die het ziet", zeggen de 'Grijzen' tegen elkaar. Aan De Kruisboog in Swifterbant, werk van de afdeling 'Grijs' van de gemeente Dronten, hier is vast over vergaderd. Foto 14 mei 2020 11:05:14 uur Reiger Copyright

"Niemand die het ziet", is een gezegde van het bekende duo Bouw & Slim uit Swifterbant

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 14 mei 2020 'Het Gesprek' pagina 6/6

______________________________________________
 

 

 
Terug naar mijn brief van 8 mei en het antwoord dat ik kreeg van Nico Keuper en zijn 'Grijzen'
 

Brief Reiger(hsch) Kloosterman aan de heer G.J.N. Keuper, klachtencoördinator en juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Dronten met datum 8 mei 2020, over "Touwtjes die niet liegen"

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper 8 mei 2020.htm
(Klik hier)

 

______________________________________________
 

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 14 mei 2020 'Het Gesprek'

pagina /

 
 
Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 14 mei 2020 'Het Gesprek' pagina /

______________________________________________