Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dronten
De Rede 1
8251 ER  Dronten
De Rede 58
8251 EX  Dronten

Deze brief is per e-mail verstuurd: gemeente@dronten.nl
 

 

Klacht tegen het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dronten


 

Swifterbant, zaterdag 15 februari 2020

Geachte heren/mevrouw,

Van u heb ik een brief gekregen met datum 16 januari 2020 getekend "namens het college van Dronten".

Uw brief beschouw ik als een vod van u aan mij. U laat zien dat u schijt heeft aan de inhoud van mijn brief van 10 december 2019 aan u. U steekt een dikke middelvinger op richting mij, burger van en in uw gemeente, en richting ons, burgers van en in uw gemeente. De brief is respectloos richting mij, burger van en in uw gemeente, en richting ons, burgers van en in uw gemeente. U bent, denk ik, verantwoordelijk voor deze brief "namens het college van Dronten" aan mij, en u dráágt ook graag verantwoordelijkheid verneem ik. U begrijpt dat deze, mijn klacht zich nu richt tegen u, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dronten.

U spreekt graag krachtige taal, en ik antwoord (bedien) u nu in uw eigen taal. In het wekelijkse Drontense 'stadsblad' FlevoPost van 4 december 2019 lezen wij, dat u, burgemeester, Jean Paul Gebben, als Hoofdman van het College, kleine burgers van uw gemeente, jongeren of kinderen in Swifterbant, kinderen van anderen, kinderen van uw medeburgers, uitscheldt voor "etterbakken", u benoemt deze kinderen als 'bakken gevuld met etter', in de krant en op het internet: https://flevopost.nl/artikel/1065412/burgemeester-en-politiek-zijn-vernielingen-swifterbant-meer-dan-zat.html .

U, 'burgervader', heeft zelf kinderen lezen wij in dezelfde krant, en wij denken niet, dat u ervan gediend zou zijn als wij uw kinderen, gaan uitmaken voor 'bakken vol met etter', want dat is de eigenlijke betekenis, etter die vrijkomt bij bepaalde ziektes, o.a. builenpest. Eigenlijk is dit een listige vorm van schelden, zonder de naam van een ziekte te gebruiken. Wij nemen aan, dat u niet bedoelde schone bakken, waar eventueel etter in zou kunnen?

U begrijpt het nog niet helemaal? Etter, die vieze smerige stinkende bruinrode of geelgroene drab die uit een ontsteking en/of gezwel spuit, als dit wordt geopend, door aan te snijden of doordat de druk te groot wordt, en daar dan bakken vol van.  

Wij vinden dit burgemeester onwaardig gedrag. Maar misschien past het wel een VVD-burgemeester, en is het praat weer voor de bühne. Zelf opstijgen, door een ander naar beneden te trappen.

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 1/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 2/31

 
En dan zondag 19 januari 2020 gaan preken in het Odd Fellowhuis aan De Ketting 6 in Dronten over het Thomas Evangelie, dat tot op de dag van vandaag een geestelijk ijkpunt voor u, de burgemeester, vormt: https://dedrontenaar.nl/algemeen/burgemeester-gebben-spreekt-bij-vrijzinnige-geloofsgemeenschap-over-zijn-geestelijk-ijkpunt .


Verkeerde schoenen en chagrijnig kijken
In hetzelfde artikel in de FlevoPost van 4 december 2019 lezen we aangaande het nieuwe 'zero tolerance' beleid uitgevaardigd door u, onze nieuwe burgemeester, Jean Paul Gebben: "Je krijgt nu gewoon een bekeuring, als je achterlicht het niet doet, maar ook als je de verkeerde schoenen aanhebt of chagrijnig kijkt", en "kinderen horen niet om 3:00 of 4:00 uur ’s nachts op straat rond te zwerven".

Wij zijn geen kinderen, wij zijn ouderen, maar werden om 2:00 uur ’s nachts al gevraagd door de politie wat wij op straat deden. Wij waren aan het wandelen, we lieten de hond uit, wij kregen het advies van de dokters van de huisartsenpraktijk Swifterbant, als we niet kunnen slapen, om te gaan wandelen, en onze beroemde huisarts dr. Paul Kemps gaat ook ’s nachts wandelen, als de goede man al geen patiënten moet bezoeken. Of moeten wij ‘s nachts ook op bed liggen van u, onze 'burgervader'? Uw 'Waaks' zijn wij!

Jammer dat Kees Bakker, de Stadsbladschijver van Dronten, u, burgemeester, en uw FlevoPost niet vertellen welke 'verkeerde' schoenen, u, de burgemeester, bedoelt, en de mate van chagrijnigheid wordt ook niet aangegeven door u, dus we dienen uiterst behoedzaam te opereren hier in Swifterbant, we gaan nu ’s nachts blootsvoets over straat, en lachen maar als Chinezen.

Op het internet vinden wij bij het zelfde FlevoPost 'zero tolerance' artikel een foto van een schietgrage diender, met de hand al op zijn pistool. Gaat deze politieman kinderen schieten in Swifterbant? Ziet u het artikel aan het eind van deze brief. Het is allemaal van de hand van Kees Bakker, huis- en stádsjournalist van en voor de gemeente Dronten. Vindt u, College, heren en dame, zelf ook niet, dat het niet veel gekker moet worden?

"Op lange termijn hoopt de burgemeester in Swifterbant ook een jongerenontmoetingsplek te kunnen realiseren, omdat dit in Biddinghuizen buitengewoon goed werkt. ‘Maar daar hebben we iets meer tijd voor nodig’", volgens hetzelfde artikel en dezelfde burgemeester.

Als dit in Biddinghuizen zo goed werkt, waarom is dit in Swifterbant dan nog niet gerealiseerd? Zijn de burgemeester en de politiek niet wat traag? Een jeugd duurt niet eeuwig, en de burgemeester neemt 'lange' tijd. Of gaan we ons nu weer verschuilen achter 'jongeren-ontmoetingsplek'? De burgemeester wijst naar de ouders, maar heeft hij enig idee wat er op scholen gebeurt, en in de rest van de maatschappij?

Ziet u het artikel zoals het in de krant stond, en zoals het op het internet staat aan het einde van deze brief.

__________


U, Bestuur van de Gemeente Dronten, schrijf ik 10 december 2019 een uitvoerige brief. Het is inmiddels de derde uit een reeks die begint in 2005.

Van uw klachtencoördinator, de heer G.J.N. Keuper, krijg ik 17 december 2019 een schrijven, dat u, het college, mijn brief heeft ontvangen.

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 2/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 3/31

 
Vervolgens komt uw heer Keuper met enkele slagzinnen: "De gemeente Dronten streeft naar voortdurende verbetering van de dienstverlening. Namens het college bedank ik u daarom dat u de moeite hebt genomen om te schrijven. Klachten vormen vaak een belangrijke input ter verbetering van de dienstverlening".

En "Uw klacht zal in behandeling worden genomen door de manager van de afdeling Groen Beheer".

Wij hadden al de idee, dat uw manager Groen Beheer, niet de juiste persoon was om mijn brief in behandeling te nemen, om duidelijke redenen. De man gaat onder andere zijn eigen waar keuren? Uw klachtencoördinator, de heer G.J.N. Keuper, heeft als enige functie klachten in een bepaald bakje neer te leggen? "In welk bakje zal ik deze klacht nu weer eens neer gaan leggen?".

U heeft uw ambtenaren opdracht gegeven iedere binnenkomende klacht om zeep te helpen? De klacht te 'killen'. De klacht dood te maken, de klacht af te serveren, de klager af te poeieren, een einde te maken aan de klachten en het klagen, koelbloedig te vermoorden, de keel door te snijden, het kelen van de klager? Het woord 'kil' komt voor in Dordtse Kil, en de Kil van Hurwenen, watergeulen, of de snede (geul) die het mes achterlaat. Het is verwant aan keel, de nauwe doorgang. Kil is ook koud en vochtig: de kille steen op het graf.

En om bij uw manager Groen Beheer te blijven, hij zal mijn klacht wel even laten 'versnipperen' of laten verhakselen.  Misschien wenst u uw klagers een bepaalde ziekte toe? Misschien benoemt u klagers óók wel als "etterbakken"? Enquêtes vullen wij sowieso niet in, uw klachtencoördinator hoeft ons dus niet te sturen: "Hoe tevreden bent u over onze afhandeling van uw klacht?".

Uw briefpapier heeft aan de onderzijde een wazige afbeelding in heel lichtpaars, het verbeeldt de drie dorpen: Biddinghuizen, Dronten, en Swifterbant. Ons interesseert natuurlijk het gedeelte van het plaatje dat Swifterbant uitbeeldt. We zien de kerktoren met de gapende vissenbek. De kerktoren die tegenwoordig ontsierd wordt door alle apparatuur die er aan hangt van het mobiele netwerk. En neven het dorp zien we windmolentjes die nog niet tot de helft van de kerktoren reiken, op uw briefpapier nog even voor alle duidelijkheid. Dit is toch bedrog, zéker met de molens van bijna 250 meter die nu buiten het dorp geplaatst gaan worden? U bedriegt uw burgerij. En komt u niet met 'perspectief'.

Uw brief van 16 januari 2020 wordt een herhaling van zetten, een herhaling van de brieven die ik ook al kreeg in 2005. Nu spreekt u over: "losse bomen staande langs De Lange Streek, die deel uitmaken van de hoofdgroenstructuur". U spreekt in uw brief over "stedelijk" gebied, terwijl we hier leven in een dorp! Het liefst metselt u natuurlijk alles aan elkaar?


Litanie
Dan komt er een hele litanie: klimaat, milieu, biodiversiteit, esthetische waarde, beeldbepalend, mensen voelen zich gezonder in een groene omgeving, de economische waarde van bomen, de waarde van woningen die stijgt door bomen, bomenstructuren, 'duurzaam', groenbeleidsplan, en grote waarde gehecht aan grote bomen in 'hoofdgroenstructuren'.


"Classificeren van de overlast"
De overlast die wij ondervinden, "classificeert" u als aanvaardbaar, en "staat niet in verhouding tot de waarde van de bomen", weet u mij te vertellen.

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 3/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 4/31

 
"Wat weet een burger ervan!"
Van de voorbeelden van de bomen door mij aangedragen die gekapt zijn in onze directe leefomgeving geeft u slechts algemeen aan waarom deze gekapt zouden zijn. U vindt natuurlijk, dat u mij geen verantwoording verschuldigd bent. Het is uw middelvinger naar ons, burgers, en "Wat weet een burger ervan", en "Het zijn onze bomen, en de overlast bepalen wij wel".


Dode eik in kring

Op slechts één door mij aangedragen voorbeeld gaat u specifiek in: "De eik, die naast het voetpad langs het oude tracé van De Lange Streek stond, is verwijderd, omdat deze dood was gegaan door zuurstoftekort vanwege een natte standplaats". Ziet u de foto’s SK3029 'Eiken in een kring' en SK3030 'Kring met eiken'.

Wij denken, dat u hier een oneerlijk antwoord geeft. U liegt hier professioneel, of u heeft werkelijk geen benul van zaken. Er ligt hier drainage, en ieder jaar wordt deze drainage doorgespoten door een medewerker van het door u ingehuurde bedrijf Knipscheer, met een echte drainspuit achter een tractor zoals agrariërs (boeren) die ook gebruiken op hun land. Wij zien de man druk in de weer met tekeningen (plattegronden) waarop hij allerlei aantekeningen maakt. Wij denken, dat de Knipscheer-man al járen elk jaar dezelfde aantekeningen maakt op de tekeningen, tekeningen die niet veranderen, tekeningen die hetzelfde blijven.

23 Januari 2020 is het bedrijf Knipscheer bezig met een kraan en twee medewerkers, om de zaak open te maken. Naar aanleiding van mijn brief misschien? Zij zijn op zoek naar de drainage en lopen te zwaaien met een metaaldetector op zoek naar een putje ergens onder het gras. Zij gaan met een sonde de leiding in en bovengronds kunnen zij de sonde met een scanner volgen. Zij graven gaten met de kraan in de buurt van de omgehakte eik. Wij maken foto’s van de verschillende putten, en de drainage leidingen die verstopt zouden zijn. De putten die gegraven worden zijn droog, de grond kruimelig, misschien vochtig, onderin de put waar de drainage ligt zien we een klein beetje water, het grondwater, maar dit is in principe normaal. Alles wat hoger dan de drains komt wordt immers afgevoerd.

We zien stukken drainagebuis geknikt in de lengte en geknikt in de breedte. Deze stukken worden uitgenomen en vervangen door nieuwe. Deze knikken of indeukingen zijn niet gekomen van het liggen in de grond hier. De grond is hier stevig, we zitten daar waar de oude De Lange Streek lag. Hier hebben geen aardverschuivingen plaatsgevonden. Waarschijnlijk zijn de drains al beschadigd bij de aanleg (45 jaar geleden?) of bij de renovatie/omlegging van De Lange Streek in 1995/1996? Dit betekent slordige aanleg en weinig of geen controle vanuit de gemeente Dronten. En al die jaren geeft de man die de drains doorspuit op zijn tekeningen waarschijnlijk al aan, dat hier verstoppingen zitten, in ieder geval, zijn slang met spuitkop kan hier niet verder. Wat tekent de man anders zo driftig aan op zijn tekeningen? Hij tekent aan hoeveel meter zijn slang exact de drain ingaat tot aan de verstopping. Op zijn machine zit een meterteller (zeg maar een 'mini-mini-dashboard', 'dashboards' zijn tegenwoordig weer hélémaal in). En de tekening gaat weer naar de gemeente Dronten, die er vervolgens niets mee doet.

Ziet u de foto’s 4987 'Sonde via geleidebuis in de put in de drain', 4989 'Geleidebuis in put aangesloten op de drain', 4986 'Graven gat met kraan', 4982 'Nieuw stuk drain geplaatst', 4985 'Drainagebuis geknikt', en 4991 'Volgende opgraving'.

Wij komen uit de landbouw. Wij werkten zelf ook met de drainspuit, en we liepen met de wichelroede.

Maar wel of geen verstoppingen, drie stuks in deze drain, eerst onderin de putten zien wij water.

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 4/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 5/31

 
In geval deze boom dood zou zijn gegaan door zuurstoftekort vanwege een natte standplaats, wat dus nu niet zo is, dan bent u schuldig aan de dood van deze boom, omdat u de gegevens die u elk jaar binnenkrijgt, waarschijnlijk in de prullenbak heeft geworpen, en dacht: "Wat moet ik ermee?", "Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen". En deze verstoppingen heeft u al die jaren laten zitten. Maar nu was er 'nattigheid', en heeft u  Knipscheer opdracht gegeven deze drain na véle járen eindelijk te herstellen. Maar ja, was het nodig? Want nat was het er niet.

Maar waar is deze boom dan wel aan doodgegaan? Is de boom misschien geholpen, door u of door anderen? Is er een verzoek binnengekomen deze eik om zeep te helpen? Voor kunnen wij ons stellen, dat de mensen die aan De Standaard 8, 10, 12, en 14 wonen niet blij zijn met een eikenwoud achter hun woningen. Hun tuinen liggen óók op het zuidwesten. Is er misschien iemand bij met een connectie met uw College of uw ambtenaren-apparaat: "Frits (of Trudy), dat regelen wij wel even hoor, dood of ziek zei je, ja dan moet ie om".

Hoe haal je het in je hoofd om daar een eikenbos te plannen en te planten op zo een klein stukje grond? Bent u nu bezig met uw burgers of met uw 'stedelijke uitstraling'?

 

Een héle dikke middelvinger steekt u op naar ons
Vervolgens stuurt u mij "een kopie van een uitsnede van de ontwerptekening van de groenstructuur langs De Lange Streek van maart 1996". Nu steekt u niet alleen uw middelvinger op naar mij, maar doet daar ook uw wijs- en ringvinger bij, zodat we een héle dikke middelvinger krijgen opgestoken van u. Ik lever u, als burger, uitvoerige tekeningen aan van dezelfde situatie, een uittreksel uit de kadastrale kaart met de daarop door mij nauwkeurig ingetekende platanen, hun kroonprojecties met een diameter van 25 [m], en wortelprojecties die qua oppervlak 2,5 keer zo groot zijn als de kroonprojecties.


Een 'vod'

En waar komt u mee aan? Met een 'vod'! De bomen zijn op uw tekening zodanig gesitueerd en voorzien van "een kroon met een diameter van 10 meter" (?), dat zij net raken aan de grenzen van onze percelen. (Met de schaal op uw vodderig tekeningetje (prul van een tekening) rekenen wij en komen uit op een kroon met een diameter van 6,8 [m].) Het is tegelijkertijd ook een slordige tekening. Langs de Bogen is verkeerd aangegeven en wordt in uw tekening De Kruisboog genoemd. Onze percelen en onze woningen zijn niet ingetekend op deze plattegrond/ontwerptekening van u. Wij bestaan gewoon niet voor u! Aan de overkant van De Lange Streek heeft u keurig de percelen aangegeven, de woningen, en zelfs de huisnummers erbij. Ziet u Scan10526 vs03 Een 'vod'.

U gaat in uw brief niet in op de kroondiameters die ik heb aangegeven, u gaat niet in op de wortelprojecties door mij aangegeven, u gaat niet in op de schaduwoverlast die wij ondervinden. U gaat niet in op ons verzoek uw (groen-)beleidsplan als de donder aan te gaan passen aan de nieuwe tijd, we leven nu in een tijd dat iedereen mee moet in de energietransitie en gevraagd wordt daaraan mee te doen, en dat u een ander Groenplan voor De Lange Streek moet gaan maken en misschien wel voor heel Dronten. Mensen willen zonnepanelen op hun percelen plaatsen. U gaat er niet op in.


Wij vroegen u om een aanzicht van het groenplan uit 1996, niet alleen de plattegrond (bovenaanzicht), maar ook de tekening van het toekomstige driedimensionale ontwerp, dat u voor ogen had in de planfase, zowel bovengronds als ondergronds, de voorspelde overlast, en de voorspelde schaduwoverlast.

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 5/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 6/31

 
'Nattevingerwerk'
Wij krijgen slechts een vod, waarop wij niet bestaan. U heeft het over "beeldbepalend"? Had u in 1996 geen tekening die het toekomstige 'beeld' liet zien? Was u in 1996 nog niet zo ver? Deed u het allemaal een beetje uit uw hoofd, en/of 'in het werk'? Was het allemaal maar een beetje 'nattevingerwerk'?


Freek van de Graaf
U eindigt uw brief met Freek van de Graaf. Uw Freek van de Graaf is op huisbezoek geweest bij een van ons, klagers. Wij zijn de 2e Swifterbantse strijdgroep. Een van ons heeft longemfyseem. "Niet bewezen dat dat van de platanen komt, of er invloed op heeft, hè, meneertje/mevrouwtje", kregen zij te horen van uw meneer Freek van de Graaf.

Maar in een ander gesprek zegt uw Freek tegen deze mensen, dat de platanen wel voor eind februari gesnoeid moeten zijn, omdat hij zijn personeel niet wil blootstellen aan het stof dat van de platanen komt. Wel zorgen voor uw eigen personeel, maar wij, uw burgers kunnen verrekken, vertrekken, en/of doodvallen!

 

 

In de Babbelbox


Wethouder Siepel
Uw Freek van de Graaf reisde, en ging ook langs bij een van ons samen met u, wethouder de heer Roelof Siepel. U, mijnheer Siepel, die de bijdehante vraag stelde: "Waar heeft u nu het meeste last van?". U lijkt wel zo uit de Babbelbox uit 'Man bij hond' te vallen. Hiermede probeerde u toch onze klachten letterlijk te versnipperen und zu 'zerkleinern' (klein te maken)? En u had uw uitvoerder hakselen, de heer Van de Graaf, zelfs bij u.
 

Het mes van de 'Hakselaar' (hakmes)

 

Uw rotzooi
Voor alle troep van uw platanen in onze tuinen, moeten wij maar naar de plaatselijke lagere scholen gaan, en daar om kinderen gaan vragen die de bladeren, zaadbollen, takjes en takken van de platanen het hele jaar door willen komen rapen op onze percelen, als wij daar zelf niet meer toe in staat zijn. Wij zouden ook naar 'Welzijn' kunnen gaan in Dronten met ons verzoek, die hebben ook nog wel vrijwilligers over om onze tuinen te komen opruimen van uw platanentroep, zei uw Freek van de Graaf allemaal aan ons (Yboc).

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 6/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 7/31

 
Dus u, gemeente Dronten, huurt professionele bedrijven in om al het afval, dat van uw platanen het hele jaar door in uw 'tuin' valt, op te laten ruimen. En wij moeten maar een paar kinderen bij elkaar zien te scharrelen, of hulp proberen in te roepen van vrijwilligers?


'Handhaving'
Wij zien u rondrijden in van die mooie elektrische auto’s, waar de stekker uitbungelt, en die wij toch met z’n allen betaald hebben neem ik aan, met daarop 'Handhaving'. Die elektrische auto’s moeten ons natuurlijk laten zien hoe goed u wel niet bezig bent? U handhaaft er lekker op los, wij burgers moeten natuurlijk door u in de gaten worden gehouden. Chipszakje hier, loslopend hondje daar, poepend hondje, omgevallen schutting, beetje herrie van de buren, aanhangertje of caravannetje te lang geparkeerd, en zo verder. U komt natuurlijk niet toe aan de eigen handhaving? Handhaaft u zichzelf wel? Of eigent u zichzelf een goddelijk status toe: "Wij hoeven niet gehandhaafd te worden, wij zijn de 'goeden' (de goede mensen), wij verkondigen immers het apocriefe evangelie". Al die troep die u op onze percelen laat neerdwarrelen, al dat afval, de vervuiling die u bij ons veroorzaakt, de schaduwoverlast die u uw inwoners bezorgt, het woongenot dat u hen ontneemt. Nee, dan classificeert u handig, en bijdehand, hier als brutaal en weinig respect hebbend voor uw burgers, de 'bevrienden' en gegoeden (bemiddelde lieden) uitgezonderd natuurlijk, de overlast die u veroorzaakt als aanvaardbaar.            

 

'European Tree Worker'
Uw Freek van de Graaf, de 'European Tree Worker', specialist boomverzorger, en uitvoerder boomverzorging, en wortelonderzoeker van de gemeente Dronten, houdt er een vreemde manier van snoeien op na. Hij probeert zoveel mogelijk takken aan onze kant van de bomen te zagen. Een soort éénzijdige snoei, naar het licht toe, hij leidt de boom naar het licht. Het komt natuurlijk, omdat u, de gemeente Dronten, deze grote bomen veel te dicht tegen onze percelen heeft geplant.

Nu moet die arme man al klauterende in de platanen met zijn kettingzaag op zijn rug er nog maar wat van zien te bakken. De platanen zijn vreemde gedrochten geworden. Het zijn een soort van lange stelen geworden, met een ragebol op het eind. Ook bij de volgende snoeironde zal Freek van de Graaf weer heel intelligent van juist onder de kroon naar boven kijken. Dat doen 'European tree workers'. Bomen hebben er geen verstand van, die laten hun takken maar alle kanten opgroeien. Bomen zijn net burgers, die hebben er ook geen verstand van. Nee, een echte gecertificeerde Drontense gemeentelijke ‘European Tree Worker’, die wéét hoe het moet! Nog even wacht Freek van de Graaf daar vanuit zijn benarde positie onder de kroon, gekleefd aan de stam als de plukker die een cocosnoot gaat scoren, zijn tenen krommend en zijn knieën klemmend rond de steel. Ver beneden hem staat de hakselaar, de versnipperaar, vol gas te brullen, smachtend naar nog weer een takje. Zijn assistenten op de grond wachten in spanning af, wat er gebeuren gaat.

Dan slaat Freek toe. Laat ons raden, de onderste tak gaat eraan. Eraf natuurlijk, én de volgende onderste. Freek laat zich zakken, lebbert aan zijn watertje, en klimt in de volgende boom. Nou ja, hij heeft een lift hoor, hij heeft een hoogwerker, en iedere snoeironde huurt Freek een grotere. Er staat geen beeldmerk van de Gemeente Dronten op de machine en een stekker bungelt er ook niet uit. Het apparaat is niet elektrisch, en niet van de gemeente.


Lange stelenkweek
Freek is Europees kampioen 'stelensnoei'. Freek is alleen maar bezig met 'opkroning'. Hoger

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 7/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 8/31

 

 

Freek van de Graaf heeft weer een grotere gehuurd, hij rijdt en bestuurt de John Landis Grove lift hoog bovenin vanuit het bakje


en hoger en hoger wil hij, hij is op weg naar de hemel. Bij Rondhouthandel A. Talen uit Staphorst zijn ze gek met hem. Freek levert mooie rechte stammen, hemelsche stelen, voor het bedrijf precies op maat. Freek kent de wensen van zijn klant. Het lijkt wel of hij voor Talen werkt, of misschien verdient hij een zakcentje erbij? En wethouder Roelof Siepel, die knijpt een oogje dicht, die is ook op weg naar de hemel. Hij ziet even niet waar Freek mee bezig is. Maar ja, meneer Siepel, op deze manier komt u niet in de hemel.

En het hout? Dat verkoopt Talen weer aan de biomassacentrales die overal in het land worden gebouwd en als paddenstoelen uit de grond schieten. Duurzaam! En CO2-neutraal. Het nieuwe gas!

Wel jammer dat de gemeente Dronten dit 'nieuwe gas' nu juist onder (wortels plataan), in (de platanentroep), en boven (deel takken en kroon, en de schaduwoverlast) mijn en onze tuinen (percelen) aan het winnen is. Het woord "parasitair" gebruikten wij al.

Ziet u de foto’s: D1860 'Opladen stammen van platanen aan Het Blazoen in Swifterbant door Rondhouthandel A. Talen uit Staphorst'. Het 'nieuwe' gas gewonnen in en door de gemeente Dronten, en foto D1862 idem 'Opladen stammen van omgehakte platanen door bedrijf A. Talen, Groothandel in rondhout'.

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 8/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 9/31

 
Lange stelen
We laten nog even wat van het werk van Freek van de Graaf zien, allemaal in opdracht van uw wethouder Roelof Siepel natuurlijk. Wethouder Siepel komt dit werk ook zelf in eigen persoon goedkeuren, nou ja kijken of Freek zich wel aan de wet houdt natuurlijk. Ziet u de foto 5049 vs04 'Lange stelenkweek ter hoogte van bushalte Bloemenwijk Swifterbant' en foto 5052 vs04 'Plataan aan De Lange Streek naast De Kruisboog nummer 17'

 

European wortelonderzoeker Freek van de Graaf
Enkele dagen voor 23 januari 2020 vindt er een wortelonderzoek plaats bij de platanen aan De Lange Streek. Bij een van ons, de buren, gaat Freek van de Graaf de kruipruimte in. Er zijn echter eerder al foto’s van de wortels van de plataan gemaakt door de gemeente in deze kruipruimte. Ook ik ben hier bezig geweest in buurmans kruipruimte met de hakbijl om het riool opnieuw te kunnen aanleggen. Buiten graaft Freek, in het voetpad naast en achter onze woningen de tegels eruit en dieper. Hij vindt bij de buren een grote wortel en kleinere wortels. Een dikke vette wortel gaat bij de buren de tuin in en onder de woning. De kleinere wortels wil Freek wel verwijderen, maar de grote niet. Dan valt de boom om, zegt hij. De eigenaar van het perceel naast de boom mag deze wortel zelf wel weghalen in zijn tuin. Dat is wettelijk zo geregeld!

Maar, als de boom hierdoor omvalt, of hierdoor ziek wordt en/of doodgaat dan is dezelfde eigenaar van het perceel naast de boom wettelijk aansprakelijk voor schade aan de boom of het verlies van de boom. En aangezien deze bomen "een economische waarde hebben", en "er grote waarde aan deze bomen wordt gehecht", zal dit voor de buurman aardig in de papieren gaan lopen. Makkelijk hè. Voor wie is de wet eigenlijk geschreven, voor ons allemaal of alleen voor de overheid? Ziet u foto 4994 vs03 'Wortelonderzoek door Freek van de Graaf'.

Freek van de Graaf graaft ook achter onze woning in het voetpad, juist tegen de grens met ons perceel aan, wat ie daar precies zoekt is onduidelijk, je ziet daar geen opdruk(king) van de bestrating door een wortel. Ik hoop niet dat ie met een tunnel bezig is. Ziet u foto 4992 vs03 'Wortelonderzoek door Freek van de Graaf', achter ons perceel.

Enkele dagen voor 23 januari 2020 verwijdert Freek van de Graaf bij de plataan achter onze woning de banden, waarmee de wortelkluit in 1996 (1999?) werd gefixeerd. De boom had er geen last van. De plataan drukte de banden eenvoudig aan de kant. Maar Freek van de Graaf heeft deze banden nu na bijna 25 jaar verwijderd. Probeert hij bewijsmateriaal te doen verdwijnen? Beste Freek, het ligt allemaal vast op foto. Misschien wil je de drainbuis die met de wortelkluit de grond inging in 1996 ook nog verwijderen? Foto 4999 vs02 'Freek van de Graaf verwijdert na bijna 25 jaar de banden waarmee de wortelkluit in 1996 (1999?) gefixeerd werd'.

 

Onderscheid?
Is er misschien een verband tussen het inwilligen van een klacht en de WOZ-waarde van woningen vragen wij ons af? Huurwoningen maken natuurlijk al helemaal geen schijn van kans bij u? Wat stelt een huurder nu helemaal voor? In uw beleving dan natuurlijk! Wilt u weten hoe ik, dus wij, toen wij nog huurden, door een opzichter van 'uw' OFW Oost Flevoland Woondiensten ooit werden toegesproken?


Als wij begin 2001 de woning die wij huurden van OFW verlaten, heeft mevrouw ir. Truus Sweringa, directeur-bestuurder OFW,
gaande ons lopende huurcontract de regels weten te veranderen, waar wij in 1994 voor tekenden. Eénzijdige verandering van de spelregels. Als de eindinspectie plaatsvindt, heeft de inspecteur géén idee hoe de woning ooit aan ons is opgeleverd, sterker, de man heeft ook géén kennis van hoe de woning ooit nieuw is opgeleverd aan OFW. De man heeft géén 'papieren' bij zich, en begint druk te schrijven. Het is pure intimidatie. Ook schrijft OFW teveel huur af op het eind, van mijn rekening. Als de huurcommissie van OFW hier uitspraak over doet, moet mevrouw OFW de teveel berekende huur aan mij terug betalen. U begrijpt het al. Nooit is dit terugbetaald door OFW aan ons. Het door mij gevraagde bedrag voor het teveel geschrevene van de eindinspecteur heb ik natuurlijk ook nooit teruggekregen. De 'onafhankelijke' huur(klachten)commissie van OFW nestelde zich veilig achter of onder mevrouw Truus, als kuikens.

De eindinspecteur wist ons te vertellen, dat in een huurwoning je niet meer dan een 'zeiltje' op de grond legde.


"...-verdomme, ze mollen m'n hele terras"
Onze buurvrouw had toen zij en haar man kwamen wonen in Swifterbant hun terras laten aanleggen in hun achtertuin door een stratenmakersbedrijf. Haar man was ernstig ziek. Jaren verder, haar man was inmiddels overleden, waren de tegels tegen de gevel verzakt. Zij had het erover, en ik bood aan om deze tegels goed te leggen, een of twee rijen tegen de woning. Echter zij wilde er mij niet mee belasten, en vertelde dat de woningbouwvereniging dit zou doen. Een inspecteur van OFW kwam voorgereden in een dikke wagen. "Geen probleem mevrouwtje, de eerste zes rijen zijn voor de woningbouwvereniging", en de man schreef een werkbon uit.

Enige tijd later kwam Bastiaan, stratenmakersbedrijf, voorgereden. Zand werd naar achter gekruid, én betonbalken. De vraag rees bij mij, wat de stratenmaker met deze balken van plan was. De man schept er zeven rijen tegels uit. Ik dacht nog, deze stratenmaker kijkt niet op een rijtje. Vervolgens slaat de man twee hoektegels, die speciaal uitgesneden waren voor onder het kozijn links en rechts door zijn voorganger, aan stukken. Het worden stukken om de zaak uit te zetten. Dan graaft hij vervolgens middenin het terras, daar waar de zevende rij lag de betonbalken in. Hij begint de tegels opnieuw te leggen, niet strak onder het inspringende kozijn, maar tegen de muur naast het kozijn. Voor het kozijn blijft nu een spatie van 5 [cm] met zand over. Als hij de zes rijen er in heeft liggen, blijft er naast de betonbalk, middenin het terras, een strook over met zand, waar geen hele tegel meer in past.

"...verdomme, ze mollen m'n hele terras", komt de buurvrouw naar mij toe. We bellen de OFW-inspecteur. Weer komt de dikke wagen voorgereden. "Nee, prima volgens werkbon hersteld, de eerste zes rijen zijn voor OFW". We vragen de man hoe het nu met die strook zand midden in het terras verder moet. "Ja, dat is voor de huurder". De man is nog wel bereid een kruiwagentje zand voor mevrouw te laten brengen. Vervolgens heb ik voor de buurvrouw haar hele terras maar hersteld, te beginnen aan de voet van het kozijn, nadat ik nu haar héle terras eerst weer helemaal opnieuw heb uitgezet. De betonbalken heb ik voorbij de dertiende rij ingegraven.


Truus wordt ridder
Wij lezen nu in de krant, de FlevoPost, huisblad van de gemeente Dronten, dat mevrouw Truus Sweringa door de burgemeester, Jean Paul van Gebben, gebracht is geworden de onderscheiding Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Wij hebben hélémaal niets met Oranje en de Nassau's. Maar iemand die zijn huurders bedondert, kleineert, en schoffeert, kan in onze ogen nooit tot ridder benoemd worden. Dan is er iets mis met het systeem. Dan is het, het 'clubje' stervelingen rond Truus, die haar handig en slim hebben weten voor te dragen. Mevrouw had een behóórlijk salaris, zeg maar gerust een 'vorstelijk' salaris, voor de werkzaamheden die zij bij OFW uitvoerde, en nu een 'vorstelijk' pensioen natuurlijk. Daar hoort natuurlijk ook een 'vorstelijke' onderscheiding bij, en niet 'Lid' of zo, maar 'Ridder'. 'Officier' zat er net niet in. Mevrouw had de onderscheiding ook kunnen weigeren, maar dat doet een 'echte' (nep) ridder natuurlijk niet.

Wij hebben zo juist begrepen, dat het 'ding' terug moet als mevrouw overlijdt. Het kan dan vervolgens aan een ander uitgereikt worden. Alles in het teken van 'duurzaamheid' natuurlijk, waar u de mond vol mee heeft. Brrrr, je moet er toch niet aan denken, dat jij dat ding dan krijgt.

We gaan straks nog kennis maken met een meer stratenmakerswerk uitgevoerd in opdracht van u. Maar dat komt in een volgende brief.

Twee leden van onze groep zijn huurders bij OFW: "Als huurder stel je natuurlijk al helemaal niets voor".

 

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 9/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 10/31

 
Kont afvegen
Met de inhoud van mijn brief van 10 december 2019 veegt u, heren en dame van het Drontense College, letterlijk uw kont af. Weer spreek ik u aan in uw eigen taal, de taal van "etterbakken" en/of 'bakken vol met etter', zoals u graag spreekt over een aantal van uw burgers, over een aantal van uw inwoners van uw gemeente. Ik heb u niet gehoord dat u uw burgemeester heeft aangesproken en tot de orde heeft geroepen om zijn woorden terug te nemen, en zijn excuses in dezelfde media aan te bieden.

 

Kap van plataan kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan
U gaat niet in op de kap van de plataan aan de kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan, die ik u beschreef. Mij vertelt u, dat u zuinig bent op uw bomenbestand. Maar deze plataan gaat wel tegen de vlakte. Ik herhaal, u
vindt natuurlijk, dat u mij geen verantwoording verschuldigd bent. Het is uw middelvinger naar ons, burgers, en "Wat weet een burger er nu van", en "Het zijn onze bomen, en wij bepalen wel of we die bomen wel of niet omleggen". Ziet u foto SK3057 en foto 5021 vs02 'Kleine nieuwe plataan'.

 

Metasequoia’s tussen De Banier en De Vendelier
U gaat niet in op de kap van de Metasequoia’s aan De Schuttershof, en verder tussen De Banier en achterlangs de woningen aan De Vendelier richting kruidentuin en Bisontocht. Middelvinger?

 

Volgende platanen
Naast Het Vaandel 1 B staan drie platanen. Deze mensen hebben geklaagd over uw platanen. U raadt natuurlijk al het antwoord, dat u deze mensen gestuurd hebt?
Ziet u foto 5019
'Drie platanen naast Het Vaandel 1 B'.

 

Plataan naast de ingang van De Banier
Naast De Banier 2 te Swifterbant staat eveneens een plataan van u. Hoe u deze mensen durft te woord te staan is werkelijk schandalig, en zit verweven in deze brief. Ziet u foto 5016 'Plataan naast De Banier 2 in Swifterbant'.

Voorts zegt uw Freek van de Graaf tegen deze mensen: "Ik kan deze plataan naast uw woning wel weghalen, maar dat doe ik niet, want dan krijg ik met dat hele rijtje te maken". Met rijtje bedoelde Freek waarschijnlijk alle mensen die last hebben van deze platanen tot en met aan onze woning.

 

Naar het andere einde van De Lange Streek, naar het eigenlijke begin

We gaan naar het andere einde van De Lange Streek, naar het begin van deze slagader van Swifterbant. We gaan naar de eigenlijke ingang van het dorp. Hier is de orde weer hersteld.

Dit is de entree van het dorp, hier rijd je het dorp Swifterbant binnen.

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 10/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 11/31

 
Niet door een industrieterrein 'Spelwijk' natuurlijk, en ook niet daar waar een Shell-pompstation, een tractordealer en landbouwmechanisatiebedrijf, en een AH zitten.

Nee, hier! Als we hier De Lange Streek oprijden vanaf de Swifterringweg, hebben we aan de linkerkant van de weg 'Het Zichtbord' en de 'Boerenhemel', de villawijk van Swifterbant. Hier wonen de 'verbeterden', en rechts de sportvelden. Dit is binnenkomen! Je moet even omrijden, maar dan heb je ook wat.

De gemeente Dronten had vóór deze dure villawijk Metasequoia’s, Metasequoia glyptostroboides (native to Lichuan county in Hubei province, China), watercipres, of Chinese Mammoetboom, in ieder geval reuzenbomen geplant. Wilde de gemeente deze dure wijk verstoppen achter een woud van Sequoia’s, schaamde de gemeente zich voor de weelde en de rijkdom hier? Of was het een grapje van de bomenjongens van de gemeente Dronten, zeg maar de 'Freken'. Er waren ook nog andere bomen voor geplant aan het begin van het voetpad tussen Het Zichtbord en De Lange Streek.

Ziet u de foto’s SK3071 'Zicht op Het Zichtbord' en SK3082 'Bomengroep, niet Metasequoia’s, aan het begin van het voetpad tussen Het Zichtbord en De Lange Streek te Swifterbant'.

Maar weg zijn de Metasequoia’s al weer. Nou ja, nog een paar zijn er overgebleven. De andere bomengroep, niet Metasequoia’s, is helemaal weg. Liever hebben deze mensen hier helemaal geen bomen voor de deur. "Rot op met je hoofdgroenstructuur", zeggen deze beschaafde en fatsoenlijke mensen tegen u, en: "Pléur toch op!" (deftig Haags). Vanaf De Lange Streek is er weer 'zicht' op 'Het Zichtbord'. Het Zichtbord 'Vrijgemaakt' heet het nu.

Ziet u de foto’s SK5001 'En weg is deze bomengroep, niet Metasequoia’s, alweer' en SK3093 'Het Zichtbord 'Vrijgemaakt'.

Dit is nog eens dynamisch groenbeleid van de gemeente Dronten! Of heeft de 'bourgeoisie' hier, meer 'democratische' rechten dan de rest van het dorp? Wonen hier misschien ambtenaren of 'bevrienden'? Is er hier even geen 'hoofdgroenstructuur', 'bomenstructuur', of 'groenbeleidsplan'? Was er misschien een rupsje of een beetje 'natterigheid'? U, bent wethouders, en burgemeester natuurlijk, zeg maar het hoofd van de wethouders. Interpreteert u de wet aan de andere kant van het dorp een beetje anders? Andere mensen, andere wetten natuurlijk?

Welke idioot bij de gemeente Dronten haalde het in zijn hoofd om hier reuzenbomen voor hun villa’s te gaan planten?

"En als zo een boom op onze residentie valt gaan wij u, gemeente Dronten, voor de rechter slepen", schreven de 'Zichtboordelingen' en die uit de 'Hemel'. Het Drontens College zat te bibberen, het werd kil en koud daar op het gemeentehuis. Zoveel geld had de gemeente nu ook weer niet. "Freek, bel jij Talen", riep Siepel.

 

Gemeentenieuws Dronten
We gaan even naar een andere hoek van de gemeente. We lezen zomaar in het Gemeentenieuws Dronten, Week 05, wekelijkse informatiepagina van de gemeente Dronten, 29 januari 2020: "Langs de Kruidendreef 128-161 en naast Venkel 37 en 64 te Dronten worden 16 lindes gekapt vanwege de grote mate van overlast". Hier woont ook een uwer ambtenaren of een 'bevriende'?

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 11/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 12/31

 
Práchtige lindebomen,
"16 stuks, van groot belang in dit stedelijk gebied, belangrijk voor het klimaat, voor de opslag van CO2, belangrijk voor het milieu in de wijk, voor de biodiversiteit, vanwege de esthetische waarde van deze bomen en het beeldbepalende karakter, de mensen voelen zich gezonder in deze groene omgeving, deze linden hebben een economische waarde, de waarde van de woningen in juist deze boomrijke omgeving van Kruidendreef en Venkel stijgt tot ongekende hoogte door juist deze 'lindes', en er wordt grote waarde gehecht aan deze bomen. Volgens het groenbeleidsplan van de gemeente Dronten zal de gemeente deze boomstructuur daarom duurzaam in stand houden".


"Rot en pléur toch op met je lindes, groenbeleidsplan en duurzaam",
schrééuwden de bewoners van de Venkel en de Kruidendreef in Dronten. Er ging een kille siddering door het gemeentehuis. Het werd stil daar in de kamer waar de burgemeester en wethouders van Dronten in vergadering bijeen waren. Wethouder Roelof Siepel tikt op zijn mobiel het nummer van zijn maat Freek van de Graaf aan. De anderen, de burgemeester Jean Paul Gebben en de andere wethouders, luisteren gespannen naar wat komen gaat. Het duurt even voor Freek opneemt, en dan is het: "Freek" en "Talen".

 

Over criminaliteit
Wat is crimineler, van een kwetsbaar glazen bushokje, wat sowieso vragen is om problemen (ik zet ook niet mijn wijnglas op straat), een ruit intrappen of anders met vuurwerk, dat waarschijnlijk gewoon legaal kon worden gekocht in een van die vele Nederlandse vuurwerkwinkels, en het glas daarvan dat wordt 'zerkleinert' door Swifterbantse jeugd, of het laten verhakselen van klachten van burgers door het bestuur van de gemeente Dronten, of het laten omleggen van 16 van deze prachtige lindebomen door hetzelfde college?


"Ó Eduard"
Wij denken dat het plaatsen van een glazen bushokje, eigenlijk een vorm van uitlokking is. Wij zetten ons glas wijn ook niet op straat. Dan weet je wat er gaat gebeuren: "Ó Eduard, wat staat daar nou een mooi wijnglas zomaar op straat. Dat nemen we mee, wassen we thuis netjes af, en vullen we onze servieskast ermee aan. Wat een áárdige mensen wonen hier toch in Swifterbant".


Het bedrijf van de glazenbushokjes
weet natuurlijk dat er ruiten aangaan. Ze hebben ze gewoon in voorraad, voor het geval dat, twee maten. De achterruit, dat zijn twee dezelfde, en een zijruit. Het dak bestaat uit eenvoudige plaatjes doorzichtig kunststof, die eerst als ze gemonteerd worden een gebogen vorm aannemen. Dat deze bushokjes van glas zijn, komt omdat we alles open willen hebben, alles moet transparant, alles moet zichtbaar zijn. Wie zit of staat daar in dat bushokje te wachten op een bus? Maar we willen er ook weer een paar centjes aan verdienen, dus we offeren een zijwand op voor reclame. Het reclamebedrijf heeft zijn kast aan twee kanten afgesloten met een glazen plaat. Zij weten dat hun glasplaat er natuurlijk ook aan kan gaan. Het is kiezen of delen: of de reclame zichtbaar of achter een stalen plaat. Nou, dat is niet moeilijk hè. Ook het reclamebedrijf heeft het glas natuurlijk op voorraad. En als je het niet op voorraad wilt, je kan het zo bestellen bij Glasdiscount.nl van Geerdink Bouwmaterialen B.V. te Loenen Gelderland: https://www.glasdiscount.nl. De volgende dag heb je het al in huis bij wijze van spreken. Het bushokjesbedrijf en het reclamebedrijf wéten de maten van hun ruiten natuurlijk. O ja, het bushokjesbedrijf of het reclamebedrijf moet natuurlijk nog wel even een bezem of een stofzuiger meenemen voor de makkelijk op te ruimen glasbrokjes.  

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 12/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

pagina 13/31

 
Bushokje opgeblazen

En wat meldt de DeDrontenaar.nl onderdeel van de BrugMedia Groep uit Kampen en ook een spreekbuis of roeptoeter van de gemeente Dronten: "Bushokje aan De Lange Streek in Swifterbant opgeblazen". (https://dedrontenaar.nl/swifterbant/bushokje-aan-lange-streek-in-swifterbant-opgeblazen-waarschijnlijk-met-vuurwerk)

Nou, er lag één ruit uit. Het bushokje stond er nog gewoon hoor. In het stukje van Maarten Heijenk, eindredacteur van De Drontenaar, wordt gesproken over kinderen.

Overigens plaatst Maarten Heijenk een foto van een eerder 'opgeblazen' bushokje aan de Gildenpenningdreef in Dronten bij zijn artikel? Dus het gebeurt ook gewoon in Dronten hoor!

Nee, als je echt iets wilt zien dat opgeblazen is, dan moet je naar Hawija in Irak gaan, dáár is de zaak opgeblazen, door Nederlandse F-16’s. De Nederlandse piloten wisten niet dat zij een autobommenfabriek aanvielen? Er vielen 70 burgerslachtoffers (doden) bij. De hoogste baas van Nederland, Mark Rutte, staat het allemaal niet meer zo bij. Hij gaat ons misschien ook nog uitleggen, dat die doden niet gevallen zijn door het Nederlandse 'vuurwerk', maar door de bommen die daar lagen opgeslagen in die autobommenfabriek, en hadden ze maar niet naast die fabriek moeten gaan wonen. Gaat u, burgemeester Jean Paul Gebben, even met hem en/of zijn ouders praten!

Of die Irakese meneer die zijn huis, zijn vrouw, zijn dochtertje, en zijn broer en diens zoon verloor, en zelf zwaar gewond raakte bij een 'vergis'-bombardement door een Nederlandse F-16. De Nederlandse staat gaat de man nu geld betalen. Het ministerie benadrukt dat het met de vergoeding geen aansprakelijkheid erkent. Het is een soort van vrijwillige bijdrage. "Het ministerie van Defensie is van mening dat er geen sprake is van onrechtmatig geweldgebruik", schrijft minister van Defensie mevrouw drs. Ank Bijleveld (Christen Democratisch Appèl) aan de Tweede Kamer. Een Nederlandse F-16, een Nederlandse piloot, en een Nederlandse bom, en we zijn niet 'aansprakelijk'!? We zijn niet verantwoordelijk!? Een vreemde manier van verantwoordelijkheid dragen, mevrouw Bijleveld en mijnheer Rutte.

 
Terug naar het bushokje van Maarten Heijenk
Ziet u de foto van Omroep Flevoland van het door Maarten Heijenk "opgeblazen" bushokje aan De Lange Streek ter hoogte van De Greente in Swifterbant.


U verzoek ik, mij een ontvangstbevestiging van deze, mijn brief aan u, te sturen. Ik verzoek u om een nieuwe en nu gepaste reactie op mijn brief van 10 december 2019 aan u, op alle punten (op alles) ook die nu niet genoemd zijn in déze brief.

In afwachting van uw schriftelijke reacties, ook op déze, mijn brief van heden 15 februari 2020, verblijf ik.


 

Hoogachtend,

    

Ing. Reiger(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

 

Bijgaand het artikel van stadsschrijver Kees Bakker uit de FlevoPost waar ik in mijn brief aan refereer, het artikel zoals het in het fysieke huis aan huis weekblad stond, en zoals het op het internet tot op dit moment nog steeds staat.


Daarna volgen de foto’s waarnaar ik verwijs in deze brief.

 

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 pagina 13/31

______________________________________________
 

 

______________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

pagina 14/31

 
Zero tolerance in Swifterbant

uit de FlevoPost van 4 december 2019 (de fysieke krant)

Dronten - ‘Dit zijn echt etterbakken en het grenst aan crimineel gedrag.’ Burgemeester Jean Paul Gebben is helemaal klaar met de vernielingen die regelmatig worden gepleegd in Swifterbant. Er zal dan ook niet meer worden gepraat of gewaarschuwd, bij fout gedrag wordt vanaf nu hard opgetreden.

Kleine groep
Dat zei Gebben donderdag na vragen van de VVD over recente vernielingen in het dorp. In de nacht van woensdag op donderdag is bijvoorbeeld door een vuurwerkbom een bushalte aan De Lange Streek vernield. De VVD wilde graag van de burgemeester weten wat hier nou aan gedaan kan worden.
Gebben benadrukt dat er een kleine groep is in Swifterbant die verantwoordelijk is voor dit gedrag en dat er met de meeste jongeren niets mis is. Er waren ook net gesprekken gestart met jongeren in het dorp en die verliepen heel goed. ‘Die hebben we nu echter wel even opgeschort. Want we willen niet de indruk wekken dat we dit soort slecht gedrag gaan belonen.’

Boot is aan
Op korte termijn wordt het toezicht van de politie, jongerenwerkers en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) versterkt, waarbij de burgemeester zelfs preventief fouilleren en samenscholingsverboden niet uitsluit. ‘De boot is nu echt aan. Je krijgt nu gewoon een bekeuring, als je achterlicht het niet doet, maar ook als je de verkeerde schoenen aanhebt of chagrijnig kijkt.’
Op lange termijn hoopt de burgemeester in Swifterbant ook een jongerenontmoetingsplek te kunnen realiseren, omdat dit in Biddinghuizen buitengewoon goed werkt. ‘Maar daar hebben we iets meer tijd voor nodig.’

Ouders en inwoners
Overigens riep de burgemeester ook ouders en inwoners van Swifterbant op om mee te werken aan het bestrijden van deze vernielingen. ‘Voor ouders geldt: kinderen horen niet om 3.00 of 4.00 uur ’s nacht, het moment van de vernielingen, op straat rond te zwerven. En inwoners: kijk met ons mee. Meldt het als u verdachte situaties ziet, desnoods anoniem, en maak er foto’s van.’
De politiek is het van harte eens met de harde lijn van de burgemeester die nu wordt ingezet.

Kees Bakker (journalist FlevoPost)

 

"Je krijgt nu gewoon een bekeuring, als je achterlicht het niet doet, maar ook als je de verkeerde schoenen aanhebt of chagrijnig kijkt", en "kinderen horen niet om 3:00 of 4:00 uur ’s nachts op straat rond te zwerven".
 

'Bakken gevuld met etter'
Wij zijn geen kinderen, wij zijn ouderen, maar werden om 2:00 uur ’s nachts al gevraagd door de politie wat wij op straat deden. Wij waren aan het wandelen, we lieten de hond uit, wij kregen het advies van de dokters van de huisartsenpraktijk Swifterbant, als we niet kunnen slapen, om te gaan wandelen, en onze beroemde huisarts dr. Paul Kemps gaat ook ’s nachts wandelen, als de goede man al geen patiënten moet bezoeken. Of moeten wij ‘s nachts ook op bed liggen van u, onze 'burgervader'? Uw 'Waaks' zijn wij!

Jammer dat Kees Bakker, de Stadsbladschijver van Dronten, u, burgemeester, en uw FlevoPost niet vertellen welke 'verkeerde' schoenen, u, de burgemeester, bedoelt, en de mate van chagrijnigheid wordt ook niet aangegeven door u, dus we dienen uiterst behoedzaam te opereren hier in Swifterbant, we gaan nu ’s nachts blootsvoets over straat, en lachen maar als Chinezen.

Deze burgervader heeft zelf kinderen, en nu gaat hij andere kinderen, kinderen van anderen, kinderen van zijn medeburgers, uitschelden voor "etterbakken" (hij benoemd deze kinderen als 'bakken gevuld met etter') in de krant en op het internet. Wij vinden dit burgemeester onwaardig gedrag. Maar misschien past het wel een VVD-burgemeester, en is het ook praat weer voor de bühne. Zelf opstijgen, door een ander naar beneden te trappen. En dan zondag 19 januari 2020 gaan preken in het Odd Fellowhuis aan De Ketting 6 in Dronten over het Thomas Evangelie, een apocrief geschrift, dat tot op de dag van vandaag een geestelijk ijkpunt voor hem vormt.
https://dedrontenaar.nl/algemeen/burgemeester-gebben-spreekt-bij-vrijzinnige-geloofsgemeenschap-over-zijn-geestelijk-ijkpunt

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 pagina 14/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 15/31

 
FlevoPost op het internet:

 (https://flevopost.nl/artikel/1065412/burgemeester-en-politiek-zijn-vernielingen-swifterbant-meer-dan-zat.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)


(De agent heeft de hand op zijn Walther P99 (zie onderkant van de kolf), semiautomatisch pistool kaliber 9 [mm])


Dronten - Kn FlevoPost internet 1/2 Burgemeester Jean Paul Gebben 'Dit zijn echt etterbakken'  58/84 kB
______________________
_____________

De foto bovenaan zijn artikel is door Kees Bakker van de FlevoPost 'handig' en 'bijdehand' gekozen. Hup, 'lekker' fotootje erbij, en klaar is Kees. 'Kolfje' naar de hand van de burgemeester, dit zal de burgemeester bevallen. Dit is een schandalige foto, in het stukje word gesproken over kinderen! Gaan we die neerschieten of zo? "Once Upon a Time in the West" met mondharmonica.


 


Walther P.38  Dit is de voorloper van de Walther P99. De Walther P.38 is ontworpen in 1938 in Nazi-Duitsland en was bedoeld om de Luger P.08 te vervangen. Het Duitse leger en de Duitse politie hebben tot 2004 gebruik gemaakt van dit wapen, weliswaar gemodificeerd. Tijdens de 2e Wereldoorlog zijn er 1.277.680 P.38 pistolen geproduceerd. Duitse tankbemanningen droegen het wapen al tijdens de aanval, 'Blitzkrieg', op Polen. Nou, dan weet je het wel.

Wij vinden het vreemd, dat de Nederlandse politie zoveel jaren na de oorlog nog steeds met  Walthers rondloopt, opvolger van de P.38. Een Nazi-symbool en een wapen dat in de oorlog ontelbare slachtoffers heeft gemaakt, en, tot op de dag van vandaag, en er geen haan naar kraait. Op de foto van de agent voor zijn politieauto is het alsof er met de Walther P99 wordt gepronkt (nadrukkelijk showen om te laten zien wat je kan of wat je hebt). Het ziet er Zuid-Amerikaans uit, of 'Trumpiaans'.

Wij komen bijna op de idee, dat de burgemeester zelf deze afbeelding van de politieagent met de hand op zijn wapen en politieauto heeft uitgezocht, of dat Kees Bakker er mee aankwam en de burgervader, Jean Paul Gebben, in extase uitriep: "Ja ja, Kees, dat is 'm, die moet er bij!" (Reiger, 16 december 2020)

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 15/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 16/31

 


Dronten - Kn FlevoPost internet 3/4 Jean Paul Gebben 'Verkeerde schoenen of chagrijnig kijken'  96/58 kB


"Op lange termijn hoopt de burgemeester in Swifterbant ook een jongerenontmoetingsplek te kunnen realiseren, omdat dit in Biddinghuizen buitengewoon goed werkt. ‘Maar daar hebben we iets meer tijd voor nodig’."

Als dit in Biddinghuizen zo goed werkt, waarom is dit in Swifterbant dan nog niet gerealiseerd? Zijn de burgemeester en de politiek niet wat traag? Een jeugd duurt niet eeuwig, en de burgemeester neemt "lange" tijd. Of gaan we ons nu weer verschuilen achter 'jongeren-ontmoetingsplek'? De burgemeester wijst naar de ouders, maar heeft hij enig idee wat er op scholen gebeurt, en in de rest van de maatschappij?

Ondergetekende werkte jarenlang in het onderwijs als docent en leerkracht.

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 16/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 17/31

 

Foto SK3029 'Eiken in een kring'. Tussen de achterzijde van de woningen aan De Standaard 8 t/m 14 (rechts) en de nieuwe De Lange Streek. Achter de woningen liep de oude De Lange Streek, de weg ligt nu helemaal links op de foto. Dit moet een eikenwoud worden van de gemeente Dronten. Eén eik is oktober 2019 gesneuveld (door de gemeente Dronten omgelegd). Deze foto is eind zomer 2016 gemaakt. De ondergrondse container is dan nog niet geplaatst. (vs03 124kB 767x435)
 


Foto SK3030 'Kring met eiken'. Achter de huizen aan De Standaard 8 t/m 14 ter hoogte van de bushaltes Bloemenwijk, herfst 2015. We hebben hier te maken met zaailingen, uit zaad opgekweekte bomen, het zijn geen stekken. De bomen hebben daardoor allemaal heel andere vormen en de bladeren verkleuren ook op verschillende tijd. Fotostudio 'Van der Wortelen' Copyright (84,6kB 640x394)

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 17/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 18/31

 

Foto 4987 vs02.2 'Onderzoek waar in de drains de verstopping zit. De sonde gaat hier via een geleidebuis in de put in de drain'. Foto 23 januari 2020 13:34:04 uur Reiger Copyright (135kB 492x322)Foto 4989 vs03.2 'Onderzoek waar in de drains de verstopping zit. De sonde gaat hier via een geleidebuis in de put in de drain'. Foto 23 januari 2020 13:34:47 uur Reiger Copyright (108kB 548x370)

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 18/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 19/31

 

Foto 4986 vs03 'Ter plekke van een van de verstoppingen wordt een gat gegraven. Links tegen de boom een handzaag (rood handvat) voor het zagen van de drainagebuis en de scanner (geel handvat) om de sonde te volgen onder de grond. Rechts (rode pijl) zien we de stobbe van de omgehakte eik'. Voorbij de rode pijl en de stobbe van de gevelde boom, zien we de put met daarin de geleide buis en de doorvoerhaspel (geel) voor de sonde. Foto 23 januari 2020 13:33:26 uur Reiger Copyright (207kB 800x484)
 


Foto 4982 vs03.2 'Onderin de gegraven put zien we de drain die inmiddels gerepareerd is'. Er is een nieuw stuk drain geplaatst, daar waar de verstopping zat, met behulp van moffen. We zien een klein beetje vocht onderin ter hoogte van de drain, dit is normaal, tot zo ver reikt de grondwaterstand. De grond is hier droog en verkruimelt, we kunnen hier niet spreken over een natte standplaats en ook niet over zuurstoftekort'. Foto 23 januari 2020 13:27:23 uur Reiger Copyright (150kB 570x364)

Met dank aan de mannen van Knipscheer Infrastructuur die het mogelijk maakten dat wij al deze foto's hebben kunnen maken, en hun uitleg. "Nee, meneer, nat is het hier niet".

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 19/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 20/31

 

Foto 4985 vs03.2 'Een stuk drain dat nu is vervangen'. Deze knik komt niet van hier in de grond liggen. De grond is hier stabiel. Deze knik zit er al in vanaf de aanleg. En ieder jaar noteert de drain-doorspuiter op zijn tekening dat hij hier niet verder komt. En nu, na járen, komt de gemeente Dronten eerst in actie. Maar tegelijkertijd is er hier helemaal geen 'natterigheid'. Foto 23 januari 2020 13:28:13 uur Reiger Copyright (153kB 548x318)Foto 4991 vs03.'De Knipscheer-mannen bezig met het volgende gat en de volgende verstopping in dezelfde drainageleiding'. Er lag ook nog een stuk drain, dat in de lengte was dubbelgevouwen. Nou, niet van hier in de grond liggen hoor. De grond is hier heel stabiel. De deuk moet er al vanaf aanleg ingezeten hebben. Slordige aanleg, en weinig of geen controle vanuit de gemeente Dronten. Foto 23 januari 2020 13:35:09 uur Reiger Copyright (156kB 592x364)

 


Bedrijf Knipscheer Infrastructuur voor wegen, railverbindingen, leidingen, water, tunnels, bruggen, kanalen, riolering, drainage, etc. Foto 4991 vs01.2  23 januari 2020 13:35:09 uur Reiger Copyright (23,2kB 345x69)


 

Met dank aan de mannen van Knipscheer Infrastructuur die het mogelijk maakten dat wij al deze foto's hebben kunnen maken, en hun uitleg. "Nee, meneer, nat is het hier niet".

 

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 20/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 21/31

 

Scan10526 vs03 Een 'vod', dat wij 16 januari 2020 ontvingen van de gemeente Dronten. Kroondiameters 10 [m] ?, raken juist aan onze perceelsgrens, Langs de Bogen wordt De Kruisboog. Onze percelen en onze woningen zijn niet ingetekend. Wij bestaan gewoon niet voor u, de gemeente Dronten! Aan de overkant van De Lange Streek zijn keurig de percelen aangegeven, de woningen, en zelfs de huisnummers. U gaat niet in op de kroondiameters, en (verschoven) wortelprojecties door mij aangegeven, en de schaduwoverlast die wij ondervinden. (vs11 124kB 992x1396)

Met de schaal op het door U aan ons toegestuurde tekeningetje, blad 3 van uw brief, rekenen wij en komen uit op een kroon met een diameter van 6,8 [m].

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 21/31

______________________________________________
 

 

______________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 22/31

 

Foto D1862 vs02 'Opladen stammen van omgehakte platanen aan Het Blazoen in Swifterbant door bedrijf A. Talen, Bosexploitatie en Groothandel in rondhout, uit Staphorst'. Lange stelen, zie de twee platanen, hoog opgeschoren, en hoge opkroning, dat ziet wethouder Roelof Siepel van Dronten graag, en daar zorgt Freek van de Graaf wel voor. Foto 28 februari 2014 16:34:14 uur Reiger CopyrightFoto D1860 vs03 'Opladen stammen van platanen aan Het Blazoen in Swifterbant door Rondhouthandel A. Talen uit Staphorst'. Het 'nieuwe' gas dat gewonnen wordt in en door de gemeente Dronten. Foto 28 februari 2014 16:33:51 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 22/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 23/31

 

Foto 5049 vs04 'Lange stelenkweek ter hoogte van bushalte Bloemenwijk (zuidzijde) Swifterbant richting Dronten door Freek van de Graaf in opdracht van Roelof Siepel, wethouder bomen'. De onderste twee takken van deze plataan gaan er bij de volgende snoeironde af, zo heeft Freek het tot nu toe altijd gedaan. "Opkronen" is Freek zijn specialiteit. Foto 15 februari 2020 11:07:40 uur Reiger Copyright

Als ik, Reiger(hsch) Kloosterman, donderdag 7 mei 2020 rond het middaguur Freek van de Graaf spreek aan De Lange Streek achter onze woning, noemt hij dit "begeleidingssnoei", vertelt hij mij. Hij begeleidt deze platanen als het ware naar de hemel? 'Hemelsche snoei' voor zijn baas Roelof Siepel?

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 23/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 24/31

 

Foto 5052 vs05 'Plataan aan De Lange Streek te Swifterbant naast De Kruisboog nummer 17, lange stelenkweek door Freek van de Graaf in opdracht van Roelof Siepel, wethouder wortels en bomen'. De onderste twee takken van deze plataan gaan er bij de volgende snoeironde af, zo heeft Freek het tot nu toe altijd gedaan. "Opkronen" is Freek zijn specialiteit, en de wethouder is een liefhebber van dit hoger en hoger en hoger, van dit naar de hemel rijkende. De heer Siepel is eind 2019 zelf, in eigen persoon, met zijn adjudant, komen kijken naar het welzijn van deze plataan, en om te beoordelen of de gemeente Dronten voldoet aan haar zorgplicht voor deze specifieke losstaande boom, die deel uitmaakt van de Swifterbantse 'hoofdgroenstuctuur'. Foto 15 februari 2020 11:10:58 uur Reiger Copyright

"Hebben wij voldaan aan onze zorgplicht ten aanzien van deze plataan?", vroeg de Drontense wethouder Roelof Siepel aan zijn adjudant Freek van de Graaf, Eerste Drontense boomverzorger, waarna hij het hem aangeboden kopje koffie leegdronk. "Kom Freek, we hebben nog wel meer te doen vandaag" (Deze laatste zin is ontsproten aan onze fantasie).

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 24/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 25/31

 

Foto 4994 vs03 'Wortelonderzoek door Freek van de Graaf', naast perceel 530 sectie G 17. De 'European Tree Worker' van de gemeente Dronten heeft hier even voor 23 januari 2020 een wortel blootgelegd en geconstateerd dat als hij deze wortel gaat doorhakken de boom omvalt. De eigenaren van het perceel links mogen wel de wortel op hun eigen grond verwijderen! Echter als de boom hier last van krijgt en/of omvalt op hun woning, dan stelt de gemeente Dronten deze mensen aansprakelijk voor de schade aan de plataan. Op een relatief klein streepje groen plant U, gemeente Dronten, deze platanen die 35 [m] hoog worden en een kroondiameter krijgen van 25 [m]. De verhouding wortelprojectie/ kroonprojectie (oppervlakten) is bij een goed doorwortelbare bodem 2:1 tot 3:1 . Foto 23 januari 2020 15:00:23 uur Reiger Copyright (vs04.2 145kB 606x363)Foto 4992 vs03.2  'Wortelonderzoek door Freek van de Graaf'. Achter perceel grenzend aan De Lange Streek te Swifterbant, kadastraal bekend onder perceelsnummer 529, sectie G 16, gemeente Dronten. Foto 23 januari 2020 14:59:39 uur Reiger Copyright (97,7kB 504x273)

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 25/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 26/31

 

Foto 4999 vs04 'Freek van de Graaf verwijdert na bijna 25 jaar de banden waarmee de wortelkluit in 1996 gefixeerd werd'. Toevallig had ik de gemeente Dronten 10 december 2019 juist geschreven o.a. over deze banden. Probeert Freek bewijsmateriaal te doen verdwijnen? Foto 23 januari 2020 16:58:33 uur Reiger Copyright (153kB 548x338)
 


Foto SK3057 vs03 'Plataan (linker boom) ter hoogte van de kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan te Swifterbant'. Augustus 2014 kapt u, of laat u deze plataan kappen. Deze plataan is ziek geworden? Of de buren hadden last van deze plataan? Wij willen graag weten waarom u deze plataan omlegde. Foto 2009. (135kB 837x496)

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 26/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 27/31

 

Foto 5021 vs03 'Kleine nieuwe plataan ter hoogte van de kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan te Swifterbant'. Deze plataan staat nu midden op het grasveldje. Is dit verjonging van het platanenbestand? Na augustus 2014 geplant. Foto 4 februari 2020 14:19:39 uur Reiger Copyright (105kB 640x427)
 


Foto 5019 vs04 'Drie platanen op grasveldje tussen Het Vaandel 1 B en 1 A te Swifterbant'. Op een relatief klein stukje groen plant u, gemeente Dronten, deze platanen die 35 [m] hoog worden en een kroondiameter krijgen van 25 [m]. De verhouding wortelprojectie/kroonprojectie (oppervlakten) is bij een goed doorwortelbare bodem 2:1 tot 3:1 . Foto 4 februari 2020 14:10:10 uur Reiger Copyright (131kB 640x399)

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 27/31

______________________________________________
 

 

 

______________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 28/31

 

Foto 5016 vs03 'Plataan aan De Lange Streek naast De Banier 2 in Swifterbant'. Vreemde snoei door Freek van de Graaf, de 'European Tree Worker', specialist boomverzorger en uitvoerder boomverzorging, van de gemeente Dronten. Alle takken aan de rechterkant op de foto heeft Freek eraf gezaagd? Laat ons raden, bij de volgende snoeibeurt gaat de onderste tak naar links eraf, 'Hemelsnoei'. Foto 4 februari 2020 14:08:22 uur Reiger Copyright (70,7kB 427x640)

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 28/31

______________________________________________
 

 

 

______________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 29/31

 

Foto SK3071 'Vanaf de kruising Swifterringweg met De Lange Streek. 'De Tweeling' ziet op het 'Het Zichtbord', zeg maar de 'Boerenhemel' van Swifterbant. Hier wonen de 'verbeterden'. En wat doet de gemeente Dronten. Zij schaamt zich ervoor, en plant er Metasequoia’s (Metasequoia’s glyptostroboides native to Lichuan county in Hubei province, China), watercipres of Chinese Mammoetboom, in ieder geval reuzenbomen, voor. Grapje van de bomenjongens van de gemeente Dronten? Foto zomer 2015 (vs03.1 - 71,7kB 640x320)Foto SK3082 'Bomengroep, niet Metasequoia’s, aan het begin van het voetpad tussen 'Het Zichtbord' en De Lange Streek te Swifterbant' tegenover de sportvelden, vijf bomen, zomer 2009 (vs04.1 - 109kB 640x379)

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 29/31

______________________________________________
 

 

 

______________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 30/31

 

Foto 5001 vs03 'En weg is deze bomengroep, niet Metasequoia’s, aan het begin van het voetpad tussen Het Zichtbord en De Lange Streek tegenover de sportvelden te Swifterbant alweer'. Het heet hier nu 'Vrijgemaakt'. Dit is nog eens een dynamische (groen-)beleidsplan van de gemeente Dronten! Of heeft de 'bourgeoisie' hier, meer 'democratische' rechten dan de rest van het dorp? Wonen hier misschien ambtenaren of 'bevrienden'? Is er hier even geen 'hoofdgroenstructuur' of 'bomenstructuur'? Was er een rupsje of een beetje 'natterigheid'? Foto 30 januari 2020 16:32:55 uur Reiger Copyright (125kB 640x395)Foto SK3093 vs02 'Vanaf De Lange Streek weer 'Zicht' op 'Het Zichtbord'. 'Het Zichtbord Vrijgemaakt' heet het nu. Dit is de entree van het dorp, hier rij je het dorp Swifterbant binnen. Niet door een industrieterrein (Spelwijk) natuurlijk, en ook niet waar een Shell-station, een tractoronderneming en een AH zit. Nee, hier! Aan de linkerkant van de weg de 'Boerenhemel', de villawijk van Swifterbant, en rechts de sportvelden. Dit is binnenkomen! Je moet even omrijden, maar dan heb je ook wat. We zien nog de stobben van de omgehakte Metasequoia’s. Liever hebben deze mensen helemaal geen bomen voor de deur. Welke idioot bij de gemeente Dronten haalde het in zijn hoofd om hier mammoetbomen voor hun villa’s te gaan planten? Foto voorjaar 2019 (76,3kB 1055x515).

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 30/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

pagina 3131

 

Foto Omroep Flevoland 30 december 2019 bushokje aan De Lange Streek ter hoogte van De Greente, er ligt één ruit uit. (99,5kB 800x449)

En wat meldt de DeDrontenaar.nl onderdeel van de BrugMedia Groep uit Kampen: "Bushokje aan De Lange Streek in Swifterbant opgeblazen".

Nou, er lag één ruit uit. Het bushokje stond er nog gewoon hoor. In het stukje wordt gesproken over kinderen. Nee, als je echt iets wilt zien dat is opgeblazen, dan moet je naar Hawija gaan, dáár is de zaak opgeblazen door Nederlandse F-16’s. De Nederlandse piloten wisten niet dat zij een autobommenfabriek aanvielen? Er vielen 70 burgerslachtoffers(doden) bij. De hoogste baas van Nederland, Mark Rutte, staat het allemaal niet meer zo bij. Gaat burgemeester Jean Paul Gebben, ook even met hem en/of zijn ouders praten!

Uitlokking
Wij denken dat het plaatsen van een glazen bushokje, eigenlijk een vorm van uitlokking is. Wij zetten ons wijnglas ook niet op straat. Dan weet je wat er gaat gebeuren: "Óh Eduard, wat staat daar nou een mooi wijnglas zomaar op straat. Dat nemen we mee, wassen we thuis netjes af, en vullen we onze servieskast ermee aan. Wat een áárdige mensen wonen hier toch in Swifterbant".

Het bedrijf van de glazenbushokjes
wéét natuurlijk dat er ruiten aangaan. Dat kan een kind begrijpen, een glazen bushokje, zo kwetsbaar, en dan met Oud en Nieuw. Ja, als je dan de ruiten er niet uithaalt, dan kan het gebeuren. Gemeenten halen hun prullenbakken weg en sluiten hun containers met Oud en Nieuw. Het is eigenlijk vragen om problemen zo´n glazen bushokje. Of er wordt een ruit uitgetrapt, of het gebeurt met vuurwerk. Zwaar vuurwerk dat je tot eind 2019 gewoon legaal kon kopen in Nederlandse winkels hoor, nu eerst wordt het verboden. Het glas van het bushokje wordt 'zerkleinert' door Swifterbantse jeugd. En de volwassen mensen die Omroep Flevoland filmde en interviewde op straat weten ineens niet meer hoe klierig ze zelf waren vroeger in hun pubertijd, en misschien nog. Ook allemaal vergeten!

De ruiten hebben de glazenbushokjesbedrijven gewoon in voorraad, voor het geval dat, twee maten. De achterruit, dat zijn twee dezelfde, en een zijruit. Het dak bestaat uit eenvoudige plaatjes doorzichtig kunststof, die eerst als ze gemonteerd worden een gebogen vorm aannemen.

Dat deze bushokjes van glas zijn, komt omdat we alles open willen hebben, alles moet transparant, alles moet zichtbaar zijn. Wie zit of staat daar in dat bushokje te wachten op een bus? Maar we willen er ook weer een paar centjes aan verdienen, dus we offeren een zijwand op voor reclame. Het reclamebedrijf heeft zijn kast aan twee kanten afgesloten met een glazen plaat. Zij weten dat hun glasplaten er natuurlijk ook aan kunnen gaan. Het is kiezen of delen: of de reclame zichtbaar of achter een stalen plaat. Nou, dat is niet moeilijk hè. Ook het reclamebedrijf heeft het glas natuurlijk op voorraad. En als je het niet op voorraad wilt, je kan het zo bestellen bij Glasdiscount.nl van Geerdink Bouwmaterialen B.V. te Loenen Gelderland: https://www.glasdiscount.nl. De volgende dag heb je het al in huis bij wijze van spreken. Het bushokjesbedrijf en het reclamebedrijf wéten de maten van hun ruiten natuurlijk. O ja, het bushokjesbedrijf en/of het reclamebedrijf moeten natuurlijk nog wel even een bezem of een stofzuiger meenemen voor de makkelijk op te ruimen glasbrokjes.

 

Onderdeel van BrugMedia (9,38kB 402x104)


Eeen eerdere vernieling van een bushokje aan de Gildepenningdreef in Dronten. ( ©maartenheijenk.nl ) (100kB 751x572)
Bushokje niet in Swifterbant, maar in Dronten!!

Bushokje aan Lange Streek in Swifterbant 'opgeblazen', waarschijnlijk met vuurwerk

do 28 nov 2019 
Maarten Heijenk fotografie en verslaggeving/eindredactie DeDrontenaar.nl

SWIFTERBANT - Bij de centrale bushalte in Swifterbant aan de Lange Streek is gisteravond het glas van een bushokje vernield. Omwonenden hoorden rond half acht een gigantische knal. Het vermoeden bestaat dat het bushokje met zwaar vuurwerk is opgeblazen.

Na de vernielingen van het afgelopen weekeinde en in het winkelcentrum is deze ontploffing een nieuw dieptepunt in het dorp. De afgelopen zomer waren er ook veel vernielingen. B en W meldden toen dat bekend was wie de daders zijn. Het zou gaan om een groep 15- en 16-jarige kinderen ‘waarbij alcohol- en drugsgebruik aan de orde is’.

In gesprek
Burgemeester Jean Paul Gebben is met de jongeren in het dorp in gesprek gegaan. Daarna leek het enige tijd rustig te worden in Swifterbant: in augustus werd er slechts 1x aangifte gedaan van vandalisme en vernieling, in september 0 keer.

De laatste dagen is het dus weer 'raak'. Dorpsbelangen roept de inwoners op om de politie in te schakelen: "Altijd melden bij de politie zodra je iets ziet of hoort."

https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/swifterbant/130980/bushokje-aan-lange-streek-in-swifterbant-opgeblazen-waarschijnlijk-met-vuurwerk

_________________________

 

De foto van Maarten Heijenk laat zien dat de problemen in Dronten, net zo groot of net zo klein zijn, als in Swifterbant. Waarom "opblaast" burgemeester Jean Paul Gebben van de gemeente Dronten de zaak juist in Swifterbant graag zo groot? Het heeft iets van het bazuingeschal van de grote 'Trompetter'.

 

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 pagina 31/31

 

______________________________________________
 

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 

 

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

pagina ../31

 
.
Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 pagina ../31

______________________________________________