'Het Gesprek'


Calendula officinalis Goudsbloem

 

“Wo kommst du her?”, fragte der König
“Aus den Klüften, in denen das Gold wohnt”
, versetzte die Schlange.
“Was ist herrlicher als Gold?”, fragte der König.
“Das Licht”, antwortete die Schlange.
“Was ist erquicklicher als Licht?”, fragte jener.
“Das Gespräch”, antwortete diese.

'Das Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie',
Johann Wolfgang von Goethe

 

Gemeente Dronten
T.n.v. de heer G.J.N. Keuper, klachtencoördinator, juridisch adviseur en beleidsmedewerker, conflictbemiddelaar, en voorzitter commissie bezwaarschriften
De Rede 1
8251 ER  Dronten
De Rede 58
8251 EX  Dronten

Deze brief is per e-mail verstuurd aan: n.keuper@dronten.nl

De heer Keuper is een soort van multifunctionele duizendpoot bij de gemeente Dronten. Aan de lijst van 'kunden' en functies voegen wij nog toe: "neutraal gespreksleider" (in gesprek tussen de gemeente Dronten en een aantal van haar inwoners, maar wel in dienst van de gemeente Dronten natuurlijk!?), en "mediator".

In zijn e-mail van 11 mei 2020 13:16 uur meldt de heer Keuper mij dat hij geen Voorzitter van de Commissie Bezwaarschriften is in Dronten, maar wel in een andere gemeente. Voorts dat hij zijn officiële functietoevoeging van juridisch beleidsmedewerker prefereert, dan wel zijn rol van klachtencoördinator bij de Gemeente Dronten.

Mijnheer Keuper speelt ook graag zijn verschillende rollen in 'het theater van de gemeente Dronten': "Nu zet ik even de pet op van klachtencoördinator", "en nu weer de pet van mevrouw Hadewych", en hup daar gaat de pet weer op van "neutraal gespreksleider". Ondertussen is mijnheer Keuper ook nog van de geluidstechniek, hij doet de Audio Recording. (19 november 2020, Reiger)

Internet Google

Scolopendra keuperianensis (Engels:centipede, Duits: Hundertfüßer, Wij: duizendpoot)

 

'Het gesprek'

 

Swifterbant, donderdag 7 mei 2020

Geachte heer Keuper,

Hedenmiddag hebben wij elkaar telefonisch gesproken. Hierbij doe ik u toekomen de namen van de mensen die overlast ondervinden van uw platanen aan De Lange Streek te Swifterbant, zijde industrieterrein Spelwijk (richting Dronten). Deze mensen wonen aan De Lange Streek, of juist neven deze 'hoofdader'. Het betreft het stuk van De Lange Streek tussen de Industrieweg en de Bisontocht.

 

 • De heer L....... ............., ................. .., 8255 .. Swifterbant (meerder)

   
 • Mevrouw E...... ...................................., ............ .., 8255 .. Swifterbant (meerder)

   
 • Familie I. ..................., De Lange Streek .., 8255 .. Swifterbant (zonnepanelen)

   
 • Familie S...... ............., De Lange Streek .., 8255 .. Swifterbant (wortels, boomkeuze)

   
 • Familie K.... ............ De Lange Streek .., 8255 .. Swifterbant (wortels, boomkeuze)

   
 • Familie C.. en .... ............., De Lange Streek .., 8255 .. Swifterbant (wortels, boomkeuze)

   
 • Familie B.. ............., De Lange Streek .., 8255 .. Swifterbant (wortels, boomkeuze)

   
 • Familie A....... en ...... ..................., ............. .., 8255 .. Swifterbant (meerder)

   
 • De heer U..... ................, De Lange Streek .., 8255 .. Swifterbant (wortels, boomkeuze)

   
 • Mevrouw P.... ............, De Lange Streek .., 8255 .. Swifterbant (wortels, boomkeuze)

   
 • Familie F... en ... ..................., .................... .., 8255 .. Swifterbant (meerder)
   
   
 • Familie P.......... ........, ..................... .., 8255 .. Swifterbant (meerder)
   

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 7 mei 2020 'Het Gesprek' pagina 1/3

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 7 mei 2020 'Het Gesprek'

pagina 2/3

 
 
 • Familie W...... ....................., ...................... .., 8255 .. Swifterbant (meerder)

   
 • Familie G..... .................., .................... .., 8255 .. Swifterbant (meerder)

   
 • Familie J.... ............, ............................... .., 8255 .. Swifterbant (meerder)

   
 • Familie T.. ..................................., ..................... .., 8255 .. Swifterbant (meerder)

 


Wij zijn met 28 man en vrouw. Met twee van u, zouden wij op een totaal van 30 personen komen. Gezien de huidige corona-maatregelen zou dit aantal precies uitkomen. Begrafenissen met maximaal 30 mensen inclusief uitvaartpersoneel zijn nu (7 mei 2020) onder andere ook mogelijk, eveneens geldt dit zo voor kerkdiensten.


U schrok hiervan, en zo heeft onze groep besloten met een kleinere afvaardiginmg te komen. Dit zijn de volgende mensen, die de groep vertegenwoordigen en de belangen behartigen:
 

 • Mevrouw E...... ...................................., ............ .., 8255 .. Swifterbant

   
 • Mevrouw .. ........................., ................... .., 8255 .. Swifterbant

   
 • Mevrouw P.... ............, De Lange Streek .., 8255 .. Swifterbant

   
 • De heer .... ..........., ................... .., 8255 .. Swifterbant

   
 • De heer .. ..............................., ......................... .., 8255 .. Swifterbant

  
 

U wil een gesprek met onder andere de heer ing. Jouke de Jong, Teammanager Groentechnisch Beheer van de gemeente Dronten.


Wij vertrouwen erop, dat de gemeente Dronten voldoende maatregelen neemt in verband met het coronavirus COVID-19, zoals 1,5 m afstand, hygiëne etc., omdat onder ons mensen zijn die tot de risicogroepen behoren, en/of naasten hebben die hiertoe behoren.


In afwachting van uw reactie, en uitnodiging, verblijven wij.


Met vriendelijke groet en hoogachting, 


 

    

Ing. Reiger(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

 

  

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 7 mei 2020 'Het Gesprek' pagina 2/3

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 7 mei 2020 'Het Gesprek'

pagina 3/3

 
 

 

'Het Gesprek'

Kunstenaar Pieter Kortekaas, De Helling / Het Ruim, onder de toren van de vroegere,
 in 1999 gesloopte Rooms-Katholieke Sint-Ludgerus kerk,
Heilige Ludgerus, te Dronten

 

 

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper d.d. 7 mei 2020 'Het Gesprek' pagina 3/3

______________________________________________
 


From:
Nico Keuper
Sent: Thursday, May 28, 2020 16:11 uur
To: 'Reiger Kloosterman'

Subject: RE: Na de pauze


Geachte heer Kloosterman,

Dank voor uw bericht.
Wij verwachten u vijven dan voor het gesprek op dinsdag 16 juni a.s. om 11:15 in de vergaderruimte van de Gemeentewerf, De Reest 3, 8253 PW Dronten.  Het betreft kamer 26, een ruimte waarin wij elkaar op minimaal anderhalve meter afstand kunnen spreken.

Vanuit de gemeente zullen naast ondergetekende aan het gesprek deelnemen:

De heer drs. J.de Jong team manager Groentechnisch beheer
De heer drs. H. Pars, beleidsmedewerker
De heer F. de Graaf, boomverzorger

Mag ik aan u vragen om deze uitnodiging te delen met de onderstaande dames en heer die meekomen naar het gesprek?

Als u liever hebt dat ik papier van bomen besteed aan een officiële uitnodiging op hun adres dan verneem ik dat graag nog even van u.

Ik zie uit naar een open en constructief gesprek.

Met vriendelijke groet,

Nico Keuper
klachtencoördinator
Postbus 100  |  8250 AC  Dronten  |  Tel. algemeen: 14 0321

Let op: vanwege de verbouwing van het gemeentehuis is het bezoekadres gewijzigd in De Rede 58, Dronten.

Gemeente Dronten  is partner van  Dronterland  en  Regio Zwolle  (alle koppelingen verwijderd)

Proclaimer


_________________________

 

Heer Keuper strooit met titels en functies

Kort geleden heb ik een brief gekregen van de heer J. de Jong met titel ing. voor zijn naam. Het zou kunnen, dat hij in de tussentijd een universitaire studie heeft voltooid en de titel drs. mag voeren. Wij doen onderzoek en dit blijkt niet het geval. De heer De Jong heeft gewoon het diploma van een Hogere Landbouwschool, waarschijnlijk de CHLS in Dronten (Aeres Groep), een hogere beroepsopleiding.

De heer Hendrik Pars krijgt van de heer G.J.N. Keuper, klachtencoördinator, juridisch adviseur en juridisch beleidsmedewerker van de Gemeente Dronten, ook de titel drs. toebedeeld. Wij hebben al lang de heer Pars in het vizier en doen nog even onderzoek. De heer Pars heeft geen enkele titel, universitair of van een hogere beroepsopleiding.

Voorts krijgt de heer Pars de functie van beleidsmedewerker uitgereikt van de heer Keuper. Weer nader onderzoek leert, dat de heer Pars helemaal geen beleidsmedewerker is, hij wordt nu 'Specialist groentechniek', zie hieronder.

Er waren er onder ons die werkelijk dachten, dat er een beleidsmedewerker van de gemeente Dronten aan tafel zou zitten tijdens het gesprek. Op het "Huis der Gemeente Dronten" denken ze waarschijnlijk dat ze allemaal medewerkers 'beleid' zijn.
 


"Huis van de Gemeente Dronten" ontworpen door professor ir. P.H.Tauber, architect (14 april 1927 - 13 mei 2017)
Uit:  https://www.dedrontenaar.nl/nieuws/gemeente/135362/b-en-w-verdedigen-zij-ingang-gemeentehuis-was-zeker-niet-de-bedoeling


De heer Freek van de Graaf komt er bekaaid vanaf, hij wordt overgeslagen door de heer Keuper en krijgt geen titel drs., en blijft gewoon "boomverzorger".

 

Intimidatie

Wij denken, dat de bedoeling van deze wonderbaarlijke (ver-)strooierij met titels en functie was om ons, leden van 'de delegatie', de afvaardiging van een groep van 28 burgers van de Gemeente Dronten, te intimideren (te ontmoedigen, bang te maken, vrees en/of schrik aan te jagen, bevreesd te maken, af te schrikken, te weerhouden, te overdonderen, te bedreigen, te verlammen, en angst in te boezemen).

Er waren er onder ons die werkelijk dachten, dat er een beleidsmedewerker van de gemeente Dronten aan tafel zou zitten tijdens het gesprek.

In het Verslag van dit bijna twee uur durende gesprek, dat wij eerst nadat wij met zes weken maar eens gebeld hadden waar het verslag toch bleef, en dan pas na 72 dagen, 10 weken later!, 20 november 2020 ontvangen, "néérschrijft" de heer G.J.N. (Nico) Keuper wéér:

"Zij, de vijf leden van 'de delegatie', hebben geen vertrouwen in het gemeentelijk groenbeheer.  . Het feit dat de heer Pars, beleidsmedewerker, op het laatste moment niet aanwezig kon zijn bij het gesprek, draagt volgens hen ook niet bij aan herstel van vertrouwen".


Nadat de heer G.J.N. Keuper mij in zijn e-mail van maandag 8 juni 2020 16:18 uur schreef:

"Mijn excuses voor de onzorgvuldigheid met de titels en functie. Ik heb die kennelijk te snel neergeschreven."


Zie verderop hieronder, als ik, Reigerhsch Kloosterman, de heer Keuper
maandag, 8 juni 2020 10:28 uur aanschrijf over zijn 'Strooierij'. (Sint Nico Keuper)

 

Zaad met pluis Platanus acerifolia lengte ca. 14 [mm] Reiger Copyright
Uit: "Pluisje Strooi" (kinderboek door Reiger Kloosterman)


__________________________

 

 

"Kees, je moet even wat voor mij doen!"
(Hier wordt Kees Bakker, freelancejournalist van de FlevoPost, bedoeld)


From:
Reiger Kloosterman
Sent: Monday, June 1, 2020 8:41 PM
To: gemeente@dronten.nl
Subject: "Kees, je moet even wat voor mij doen!"


Geachte heer/mevrouw,

In de FlevoPost van woensdag 27 mei 2020 heeft uw wethouder, de heer Roelof Siepel, de gemeentelijke stadsschrijver Kees Bakker, een stukje laten schrijven met titel: "Boombeheer(s?)plan geeft inwoners en politiek duidelijkheid".

Wij denken, dat uw wethouder, de heer Roelof Siepel, belde met zijn Kees Bakker, en hem toesprak met de woorden: "Kees, je moet even wat voor mij doen!".

Kees vloog terstond in de houding, gretig om zijn baas te helpen.

In het stukje: "De gemeente heeft daarom een 'boombeheersplan' geschreven".

Even verderop in het stukje heeft de stadsschrijver of zo u wilt uw wethouder, de heer Roelof Siepel, het over "het boombeheerplan".

Wij denken, dat er toch een duidelijk verschil is tussen "beheersen" en "beheren". Kijkt u gerust in het woordenboek onder beide woorden, anders willen wij het wel voor u doen. Misschien wil uw wethouder niet alleen zijn bomen beheren, maar nog liever 'over' zijn onderdanen 'heersen'

Misschien dat u, gemeente Dronten, de volgende keer voor publicatie eerst even de stukjes van Kees (Bakker) moet opeisen en controleren?

Wilt u mij doen toekomen, als inwoner en/of als burger van en in uw gemeente: Het "Boombeheersplan" of "Boombeheerplan", dat de gemeente heeft geschreven en waar in uw stadsblad naar wordt verwezen.

Wij, twee burgers, niet mijn vrouw, zochten op het internet, naar uw "Plan", echter wij hebben het niet kunnen vinden. Wij vinden het ook kwalijk, dat in het stukje niet verwezen wordt naar waar het "Plan" van uw wethouder is te vinden. Dit is toch een halfslachtig schrijven zo in uw Stadsblad? Vraagt Kees Bakker niet, of vergeet Kees, of durft Kees, aan zijn baas niet te vragen: "Mijnheer Siepel, en waar kunnen uw onderdanen, de burgers van Dronten, uw "Plan" vinden?"


Hoogachtend,

 

Ing. Reiger(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant
 


Het is nu 10 december 2020 en nog is het Boombeheerplan niet te vinden op de gemeentelijke website van Dronten. Wij typen 'Boombeheerplan' in en 'Groenbeheerplan' maar het is niet op de site van de Gemeente Dronten. De eigen zoekfunctie van de gemeente vindt ze niet. Wij denken dat de wethouder, Roelof Siepel, er op zit .....................


_____________________________

  

Geen bericht, we proberen het opnieuw:


From: Reiger Kloosterman
Sent: Tuesday, June 9, 2020 9:05 AM
To: gemeente@dronten.nl
Subject: "Kees, je moet even wat voor mij doen!"


Geachte heer/mevrouw,

Wij schreven u onder-/bovenstaande e-mail eerder 1 juni 2020.

Geen reactie hebben wij nog mogen ontvangen op deze, mijn e-mail.

Graag eveneens in de volgende FlevoPost een duidelijke verwijzing, zodat wij burgers uw "Boombeheersplan" kunnen vinden.


Hoogachtend,

 

Ing. Reiger(hsch) Kloosterman

 

En vervolgens de inhoud van onze e-mail van 1 juni 2020 nog helemaal een keer

 

Wij denken dat de wethouder, Roelof Siepel, er op zit. Hij gebruikt het Boombeheerplan als zijn stoelkussen.
 

________________________________________________

 

Het artikel in de FlevoPost

FlevoPost

Foto SK3093 vs02 'Vanaf De Lange Streek weer 'Zicht' op nu 'Het Zichtbord Vrijgemaakt'. Aan de linkerkant van de weg de 'Boerenhemel', de villawijk van Swifterbant, en rechts de sportvelden. Dit is binnenkomen! Je moet even omrijden, maar dan heb je ook wat. We zien nog de stobben van de omgehakte Metasequoia’s. Liever hebben deze mensen helemaal geen bomen voor de deur. Welke idioot bij de gemeente Dronten haalde het in zijn hoofd om hier mammoetbomen voor hun villa’s te gaan planten? Foto voorjaar 2019 (76,3kB 1055x515).

Dit is niet de originele foto bij het artikel. Deze afbeelding vonden wij meer passen. De bomen zijn omgehakt op verzoek van de bewoners, zij gleden uit over de blaadjes. Deze bomen maken (maakten) deel uit van de "Hoofdgroenstructuur" van Swifterbant en zijn omgehakt onder een ChristenUnie-wethouderschap Jaap Oosterveld/Roelof Siepel.  Reiger

Naar het artikel in de krant: https://flevopost.nl/artikel/1105756/boombeheermplan-geeft-inwoners-en-gemeente-houvast.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

Boombeheerplan geeft inwoners en gemeente houvast

Door Kees Bakker, journalist FlevoPost.  26 mei 2020 om 21:54 uur

Dronten - Wie wel eens naar de Rijdende Rechter kijkt, weet dat bomen een bron van burenruzies zijn. 'En de gemeente Dronten heeft 18.650 bomen in het stedelijk gebied staan. Dus de gemeente is ook vaak een partij in dergelijke conflicten', zegt wethouder Roelof Siepel.


Beheersplan

Dan gaat het om de overlast die bomen kunnen veroorzaken. ‘Door afvallende bladeren en vruchten, doordat een boom zonlicht wegneemt, door de wortels die naar boven komen, er zijn allerlei manieren waarop mensen er overlast van kunnen hebben.’

De gemeente heeft daarom een ‘boombeheersplan’ geschreven. Daarin staat wanneer en wat er eventueel gedaan kan worden als een bewoner overlast ervaart van een boom. ‘Het uitgangspunt is dat een boom niet onmiddellijk wordt weggehaald. Bomen hebben namelijk ook een grote waarde voor Dronten. Ze zijn beeldbepalend voor straten en wijken en bepalend voor de groene identiteit van Dronten. En ze hebben waarde: ze verkoelen, slaan CO2 op, bufferen water, breken de wind en leveren voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. . Want hoe ouder en groter de boom is, hoe groter de bijdrage aan de groene uitstraling van Dronten.’


Houvast

Bij meldingen van overlast zal de gemeente daarom eerst gaan kijken wat daar aan gedaan kan worden zonder de boom te kappen. ‘Onderhoud, snoeien. Uitgangspunt is dat bomen ook een bepaalde mate van overlast mogen geven.’ Bomen die tot de vastgestelde groenstructuur van Dronten horen worden sowieso niet gekapt, tenzij de veiligheid in het geding is. Bijvoorbeeld doordat door een ziekte van de boom ook mens en dier ziek kunnen worden of mensen gewond kunnen raken door afvallende takken van een zieke boom. Ook bouwplannen kunnen reden tot kap zijn, alhoewel in dat soort gevallen het ook voorkomt dat in de ontwerpen van woningen of wijken rekening moet worden gehouden met de aanwezige bomen.

Voor bomen die buiten de groenstructuur staan, in hofjes en straten, is de invloed van bewoners op het wel of niet kappen van een boom groter. ‘Doordat alles in het boombeheerplan omschreven staat, geeft dat inwoners ook meer houvast als ze last hebben van een boom en richting over wat ze daar aan kunnen doen of vragen van de gemeente.’


2x boombeheerplan en 2x boombeheersplan, dit is slordig en inconsequent woordgebruik van Kees Bakker. Of misschien hoorde Kees dit wethouder Roelof Siepel wel zeggen, en ligt het niet aan Kees, maar aan Roelof.
 

_____________________________________


Roelof Siepel wethouder van de Gemeente Dronten hier voor de camera van DeDrontenaar.nl, over 'Dronten door Dronten' en de 25 miljoen euro kostende/verslindende 'verbouwing' van 'Het huis van de Gemeente Dronten', 3 november 2019, op YouTube, zie: https://www.youtube.com/watch?v=Q1OeIie1vsU.

Als wij het filmpje 17 november 2020 bekijken is het filmje 137 keer 'gezien'. Dus in een héél jaar hebben maar 137 mensen dit filmpje een keer bekeken, dit is toch héél weinig, en daar al die moeite voor van DeDrontenaar, maar ja de gemeente betaalt wel. Nee, mijnheer Roelof Siepel, er is een 'overweldigende belangstelling' van uw burgerij voor uw nieuwe 'gemeentehuis', en uw geld over de balk-smijterij.

De wethouder beeldhouwt ook in zijn vrije tijd. Nou, dat is niet waar, hij doet het eigenlijk uit professie. Hij maakt deel uit van het Drontense kunstenaarscollectief 'Roelof Siepel en Freek van de Graaf'. Een beroemd werk van hen heet 'De Willekeur' en staat in Swifterbant aan De Greente. Roelof is meer van de idee, en Freek is van de uitvoering, van het houwen van de gedachten. Voor ons is Roelof Siepel: Wethouder 'Willekeur'. De man van de 'Ongekende Mogelijkheden', en van de 'Oplossingen te over'.

Zie ook de brief die Reiger(hsch) Kloosterman schreef aan de heer G.J.N. Keuper, klachtencoördinator en juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Dronten met datum 9 mei 2020, betreffende "Het cabaret", pagina 10/11

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger aan de heer G.J.N. Keuper van de gemeente Dronten 9 mei 2020 'Het cabaret'.htm
(Klik hier)


De
Drontenaar.nl
is onderdeel van de BrugMedia Groep uit Kampen en ook een spreekbuis of roeptoeter van de gemeente Dronten. Zij worden betaald door het Bestuur van de Gemeente Dronten. "Roept u maar" zeggen ze tegen de burgemeester en wethouders van Dronten, en daar komen ze al weer aangevlogen met hun krant of de camera. In het nieuwe gemeentehuis is er vast een plekje voor ze gereserveerd, samen met De FlevoPost.
 

____________________________________
 

From: Reiger Kloosterman
Sent: Monday, June 8, 2020 10:28 AM
To: Nico Keuper
Subject: Na de pauze

 

Geachte heer Keuper,

Van uw heer J. de Jong heb ik 16 januari 2020 een schrijven gekregen, dat hij ondertekent met ing. J. de Jong.

In uw e-mail aan mij van donderdag 28 mei 2020 16:11 uur geeft u aan, dat hij de graad van doctorandus (drs.) heeft bereikt: 'Hij die op weg is om doctor te worden', 'hij die gaat promoveren', hoewel de meesten hun universitaire studie beëindigen, nadat zij de graad van doctorandus hebben bereikt. Daarbij komt, dat de titel doctorandus (drs.) een beschermde titel is.

Bij de heer H. Pars geeft u eveneens aan, dat deze de graad van doctorandus bereikt heeft.

Ik heb zojuist gebeld met uw gemeente Dronten, en kreeg ene 'Rick' aan de lijn. Op de gemeentelijke website had ik natuurlijk reeds gezocht naar uw heer H. Pars, maar niets te vinden begrijpt u.

Rick ging even op zoek voor mij, en wist mij te vertellen, dat de heer H. Pars geen titel heeft, en dat hij "Specialist Groentechniek" is, zoals hij zelf op zijn Linkedin-pagina ook aangeeft.

Kunt u het even voor mij verifiëren en ons voorzien van een nieuwe uitnodiging:

Mevrouw ....................., ......................... .., 8255 ..  Swifterbant

Mevrouw ......................................................., ........................... .., 8255 ..  Swifterbant

De heer en mevrouw ......................................, .................. .., 8255 ..  Swifterbant

Ondergetekende Reiger(sch) Kloosterman, kan per e-mail


In afwachting van uw reactie verblijf ik.


Met vriendelijke groet,Reiger
hsch Kloosterman

 

__________________________________ 

 

From: Nico Keuper
Sent: Monday, June 8, 2020 16:18
To: 'Reiger  Kloosterman'
Subject: RE: Na de pauze
Attachment: - Beoordelingskader overlast gemeentelijke bomen (website).pdf
( https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/1398816/Beoordelingskader%20overlast%20gemeentelijke%20bomen )

                         Beoordelingskader overlast gemeentelijke bomen!!!???


Geachte heer Kloosterman, beste Reiger,

Dank voor uw bericht met gewaardeerde feedback. U hebt helemaal gelijk. Mijn excuses voor de onzorgvuldigheid met de titels. Ik heb die kennelijk te snel neergeschreven. Ik hoop dat u het mij niet al te euvel duidt.

De uitnodiging wordt derhalve als volgt gewijzigd:

Het gesprek op dinsdag 16 juni a.s. om 11:15 uur aan De Reest vindt plaats met
De heer ing. J. de Jong, Team manager Groentechnisch beheer,
De heer H. Pars, Specialist groentechniek,
De heer F. de Graaf, Boomverzorger, (Van de Graaf toch? Ach, die man is toch maar "boomverzorger" en geen drs.)
en ondergetekende.

Ik zal de andere door u voorgedragen genodigden nog even afzonderlijk informeren. Ik stuur u en hen bijgaand ter info ook het beoordelingskader overlast gemeentelijke bomen.  

Met vriendelijke groet,

Nico Keuper
klachtencoördinator

Postbus 100  |  8250 AC  Dronten  |  Tel. algemeen: 14 0321

Let op: vanwege de verbouwing van het gemeentehuis is het bezoekadres gewijzigd in De Rede 58, Dronten.

Gemeente Dronten  is partner van  Dronterland  en  Regio Zwolle  (alle koppelingen verwijderd)

Proclaimer


_________________________________

 

De heer Keuper schrijft: "Mijn excuses voor de onzorgvuldigheid met de titels. Ik heb die kennelijk te snel neergeschreven".


De pen die vlekt

Dus als de heer Keuper te snel néérschrijft, gaat hij méér schrijven, dan gaat hij verzinnen, dan wordt het fictie. De heer Keuper is wél juridisch beleidsmedewerker, zijn officiële functie schreef hij mij. Maar het is natuurlijk niet mijnheer Keuper, het is zijn pen dit rijkelijk vloeit, en vlekt!


Intimidatie
Wij denken dat de bedoeling was ons te intimideren. Dit is knoeien met titels en heet diplomafraude. Niet door een jongmens op het secretariaat, maar door de juridisch adviseur en juridisch beleidsmedewerker van de gemeente Dronten. Dit grenst niet aan crimineel gedrag, dit is crimineel gedrag om de woorden van de burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten te gebruiken. En volgens de burgemeester behoor je dan tot de "echte etterbakken". Zie ook mijn brief van 15 februari 2020 aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dronten:
www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm


Hondenbaan

Het lijkt mij ook een 'hondenbaan' hoor, daar op het gemeentehuis als klachtencoördinator. Wij denken nog, iemand die netjes met klachten omgaat van burgers, van inwoners, en zorgt dat deze goed in behandeling worden genomen en afgehandeld.


Ondergetekende,
Reiger
hsch, werkte voor een grote gemeente in Nederland, en behandelde klachten van inwoners. Nooit was daar een klacht bij van een inwoner, dat ik, Reiger, dacht: "Dat is geen klacht". Voordat mensen komen tot het formuleren van een klacht en deze ook daadwerkelijk onder woorden brengen en opschrijven is er wel wat gebeurd, is er wat aan de hand. Zo niet bij de gemeente Dronten dus.


De 'Hakselaar'
De echte opdracht van het bestuur van de gemeente Dronten aan de man, Keuper, is natuurlijk om de klachten te versnipperen, te laten 'verhakselen' of zelf te hakselen, te doen verdwijnen, terug te kaatsen, te doen verdampen, er vliegtuigjes van te vouwen, en ze van de bovenste verdieping van het 'Huis van de Gemeente Dronten' buiten te werpen, of er gewoon niet op te reageren, te negeren. En wat prijkt telkens weer in de jaarverslagen van de gemeente Dronten: "Er waren geen klachten". En daar verdient mijnheer Keuper nu zijn boterhammetje mee. 

 

Het mes van de 'Hakselaar' (hakmes)

 

 

 


De heer Nico Keuper, klachtencoördinator van de Gemeente Dronten moet van zijn bazen van de binnenkomende klachten van de burgers van de gemeente Dronten, papieren vliegtuigjes vouwen, en deze van de bovenste verdieping van het "Huis van de Gemeente Dronten" aan De Rede 1 uitwerpen, zodat zij met de wind vér waaien, kinderen ze vinden en er fijn mee gaan spelen, of een hond die uitgelaten wordt, er lekker naar hapt met het kwijl zijn de bek, en ze als een natte verscheurde kledder achterlaat.

Nico: "Dit vliegtuigje vind ik altijd de mooiste, het is makkelijk te vouwen, hij is de snelste, en hij komt het verst".

Dit, mijn schrijven, is ter herinnering aan H.J.A. Hofland, journalist  en schrijver (20 juli 1927 - 21 juni 2016) "Iemand die altijd is blijven doen wat hij deed toen hij nog een kleine jongen was"


_________________________________________ 
 

 


Let wel, het is 10 juni, en 16 juni 2020 hebben we het gesprek van onze delegatie met de gemeente Dronten

From: Reiger Kloosterman
Sent: Wednesday, June 10, 2020 12:55
To: Nico Keuper
Subject: Beoordelingskader


Geachte heer Keuper,

U stuurt mij, ons, "Beoordelingskader overlast gemeentelijke bomen (website).pdf".

Waar komt dit "Beoordelingskader overlast als gevolg van gemeentelijke bomen" nu ineens vandaan?

Uit een hoge hoed?

Die gaan u en ik gebruiken voor ons cabaret.

Ik houd de hoed vast, en u tovert het 'Beoordelingskader' eruit. Dan blijven we ook zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid. U speelt Jouke de Jong, Teammanager Groentechnisch Beheer, en ik ben ik, de burger.

U weet, mijn eerste brief inzake Platanus acerifolia aan de Gemeente Dronten dateert van 29 juli 2005.

Komt dit stuk ergens uit? Uit een groter geheel?

Ik printte het stuk natuurlijk direct uit, maar zag direct ook dat de pagina's niet genummerd zijn, en zei tegen mijzelf: "Reiger, direct paginanummers erop zetten, anders ben je de volgorde kwijt".

Niet duidelijk is, wie dit stuk geschreven heeft. Is het misschien een landelijk stuk geweest, of misschien wel een Koninklijk stuk, een 'Koninklijk kader', geschreven door onze Koning zelf? Een kader voor heel Nederland! Of misschien wel voor heel Europa?

In het stuk vind ik twee keer het woord Dronten:

- onder het kopje "Eikenprocessierups": www.dronten.nl/eikenprocessierups  (op blad 3)

- en onder voetnoot 2) De gemeente Dronten kent .... ....... .. (op blad 4)

Zie Beoordelingskader overlast gemeentelijke bomen (website).pdf:
https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/1398816/Beoordelingskader%20overlast%20gemeentelijke%20bomen


Het 'Beoordelingskader' kent ook geen datum! Nu zal de gemeente Dronten het stuk misschien alsnog willen voorzien van een datum, maar antidateren is de gemeente Dronten ook niet vreemd. Wij kregen het stuk 8 juni 2020 onder ogen en denken dat het stuk niet van die datum is. Dus zegt u maar tegen de gemeente: "Jongens, meisjes, laat maar zitten die datum, dat gelooft toch geen ene burger/inwoner van onze gemeente Dronten nog meer"

Ik type in op uw gemeentelijk website direct in het begin bij Zoeken: "Beoordelingskader". Een wereld gaat open! Zo vinden wij ook uw bomenkaart, niet bij "Bomen in Dronten", want die link werkt niet, we krijgen daar de mededeling: "Niet bereikbaar".

Maar wel onder "Openbare ruimte compleet", daar krijgen we alle lantaarnpalen van Dronten, bomen, en wat nog niet meer. Het is een beetje Lego-poppetjes achtige kaart.


Moed zakt ons in de schoenen
Wij hebben uw "Beoordelingskader" gelezen, en overwegen nu om misschien maar niet meer te komen. De moed is ons in de schoenen gezakt. De overmacht is te groot. Als de Koning er zich zelfs al mee bemoeit, waar zijn wij?
 

Gaat uw Jouke de Jong ons het "Beoordelingskader overlast als gevolg van gemeentelijke bomen" voordragen, tijdens het komende 'gesprek'?


Wij dalen af naar onze schoenen.


Met vriendelijke groet en hoogachting,Reiger
(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant
 

__________________________________  

 

Let wel, het is 10 juni, en 16 juni 2020 hebben we het gesprek van onze delegatie met de gemeente Dronten:

From: Nico Keuper
Sent: Wednesday, June 10, 2020 5:27 PM
To: 'Reiger Kloosterman'
Attachments: Groenbeheerplan Dronten 2020-2024.pdf (2,88 MB) en Boombeheerplan Dronten 2020-2024.pdf (2,16 MB)
Subject:
RE: Beoordelingskader

Wij krijgen bij deze e-mail als bijlagen (pdf's) toegestuurd het Boombeheerplan Dronten 2020-2024 en het Groenbeheerplan Dronten voor de periode 2020-2024. Beide documenten zijn nog steeds niet te vinden op de gemeentelijke website. Waarschijnlijk houden de wethouder Roelof Siepel en zijn adjudant Jouke de Jong deze onder zich in hun 'bureauladen'. "Wat moet een burger ermee?", "Wij hebben er verstand van, een burger niet", "Wij bepalen wel wanneer er geklaagd wordt, en een klacht is pas een klacht als deze door ons Siepel/De Jong als zodanig is gekwalificeerd": "Keuper, vouwen!". (10 december 2020 Reiger)Geachte heer Kloosterman,

dank voor uw bericht, ik twijfel ernstig of ik de verleiding moet weerstaan om alsnog cabaretlessen bij u te komen volgen.

Het beoordelingskader is door het college vastgesteld op 7 januari 2020 (Deze hyperlink leidde naar een pdf 'Openbare besluitenlijst', onderaan deze e-mail heb ik, Reiger, het desbetreffende stukje uit deze besluitenlijst geplaatst), samen met het nieuwe groenbeheerplan en het boombeheerplan, welke ik u bijgaand ook nog toestuur, in de veronderstelling dat u die wel wilt delen met de andere genodigden.

Deze  stukken waren nog niet geheel voor de openbaarheid vrijgegeven.

En nog steeds mijnheer Keuper zijn Uw Groenbeheerplan Dronten 2020-2024 en Uw Boombeheerplan Dronten 2020-2024 niet te vinden op Uw Drontensite. Het is inmiddels 10 december 2020! (Reiger)


Het is uiteraard aan u en de andere genodigden om te beoordelen of u het gesprek wilt laten doorgaan. Als u meer tijd nodig denkt te hebben om de stukken te bestuderen zouden we ook nog een extra pauze kunnen inlassen, wat u wilt. Wat mij betreft bent en blijft u van harte welkom. Het gesprek hoeft wat mij betreft niet alleen over de inhoud te gaan, ik wil ook graag ruimte geven aan de relationele aspecten (burger-overheid) als u vindt dat die ter sprake moeten komen.

Ik zou het op prijs stellen als u mij uiterlijk a.s. vrijdag per e-mail of telefonisch bericht of u en de andere genodigden van plan zijn dinsdag te komen.

Met vriendelijke groet,

Nico Keuper,

klachtencoördinator

Postbus 100  |  8250 AC  Dronten  |  Tel. 0321-388915

Gemeente Dronten  is partner van  Dronterland  en  Regio Zwolle 

Proclaimer  
(alle koppelingen verwijderd)

__________________________________

Openbare besluitenlijst boven aan pagina 2 van 3 :De link van de heer Nico Keuper in zijn e-mail naar deze "Openbare besluitenlijst":

https://www.dronten.nl/mozard/document/docnr/1271075/04_januari_2020_Openbare_besluitenlijst_College
_3E_door_het_college_vastgesteld_op_7_januari_2020

 

Wij gaan deze e-mail niet uitprinten, we houden hem digitaal
 

Een uit onze groep wordt ziek en moet worden opgenomen. Wij zetten onmiddellijk een vervanger in. Maar bij de gemeente wordt een van de mannen ook ziek. Het gesprek zal eerst 9 september 2020 gaan plaatsvinden.

 

9 September 2020 'Het Gesprek'

Mijnheer Keuper, 'klachtencoördinator' en 'juridisch beleidsmedewerker' van de gemeente Dronten, en nu 'onafhankelijk gespreksleider' van het gesprek tussen vijf van onze groep (de gedelegeerden), en de heer ing. Jouke de Jong, Teammanager Groentechnisch Beheer, en de heer Freek van de Graaf, boomverzorger. De heer Hendrik Pars valt uit wegens ziekte.
 

De heer Keuper wil het gesprek opnemen
Wij stemmen daarin toe, op voorwaarde dat wij het gesprek ook krijgen 'op tape', als bestand natuurlijk. Keuper drukt de knop in en de opname loopt. De heer Keuper zal zorg dragen voor een verslag van deze vergadering. Uiteindelijk zijn wij hier op initiatief van mijnheer Keuper, oftewel de gemeente Dronten.
 

Zes weken later:

Wij hebben géén geluidsband gekregen en géén verslag. Helemaal niets hebben wij gekregen, en niets gehoord.

.................................................................

 

 

 

 

Verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

 

From: Reiger Kloosterman
Sent: Monday, November 16, 2020 10:22 AM
To: gemeente@dronten.nl
Subject: Verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur
 


Geachte heer/mevrouw,

Mij is onder ogen gekomen de brief met datum 7 oktober 2020, die uw heer ing. J. de Jong, Teammanager Groentechnisch Beheer namens het college van Dronten stuurde aan de ............ ............... ............... .............. ..............., wonende ......................... .., te Swifterbant, met onderwerp: "platanen naast uw woning".

In het kader van de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik u mij een kopie van deze brief te sturen.

Zoudt u zo beleefd willen zijn niet de hele inhoud van deze brief zwart te maken?

Omdat het hier slechts een enkele eenvoudige brief betreft, waar u als gemeente ook bijna een jaar over heeft gedaan om deze te 'componeren', verzoek ik u beleefd hier nu niet weer lange tijd voor te nemen.

Wilt u mij per kerende e-mail de ontvangst van deze, mijn e-mail bevestigen, zodat ook hiermee geen tijd weer nog verloren gaat.

In afwachting van uw reacties verblijf ik.


Hoogachtend,ing. Reigerhsch Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

_____________________________________________

 

We krijgen nu eens een snelle reactie van de Gemeente Dronten:

 

From: Hendrik Pars
Sent:
Thursday, November 19, 2020 2:33 PM
To: 'Reiger Kloosterman'
Subject: reactie op uw verzoek om informatie
Attachment:  platanen naast uw woning - ................................_Geredigeerd.pdf (333kB)

 

Geachte heer Kloosterman,

Naar aanleiding van uw verzoek van 16 november jl. stuur ik u hierbij een geanonimiseerde kopie van de door u bedoelde brief.

Met vriendelijke groet,

Hendrik Pars
Specialist Groentechniek

Postbus 100  |  8250 AC  Dronten  |  Tel. algemeen: 14 0321

Let op: vanwege de verbouwing van het gemeentehuis is het bezoekadres gewijzigd in De Rede 58, Dronten.

Gemeente Dronten  is partner van  Dronterland  en  Regio Zwolle  (alle koppelingen verwijderd)

Proclaimer


_________________________________

 

 

Attachment:  Platanen naast uw woning - ................................_Geredigeerd.pdf (333kB)

______________________________________________________


 

█████████████

███████████████

███████  SWIFTERBANT

 

 

Onderwerp: platanen naast uw woning

 

Geachte ███████████████,

Hierbij ontvangt u onze reactie op uw brief van 21 november 2019, waarin u ingaat op onze brief van 5 maart 2019. In uw brief evalueert u de periode van maart tot en met november 2019 betreffende de platanen naast uw woning.

U ontvangt onze reactie nu pas, omdat er eerst een gesprek met een vertegenwoordiging van u en uw buren zou plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis is dit overleg meerdere malen verplaatst.


Gesprek

Naar aanleiding van uw brief is er op 9 september jl. een gesprek met u en een aantal van uw buren geweest. Tijdens dit gesprek hebt u toegelicht in welke mate u last hebt van de platanen naast uw woning. U noemt daarbij de blad- en zaadpluizenval. Ook geeft u aan hinder te ervaren door schaduw en u heeft opdruk van verharding in het trottoir geconstateerd. Wij begrijpen dat u hiervan (over)last ervaart.

Van onze kant is aangegeven dat we zuinig zijn op het openbaar groen dat we hebben. Dit betreft zeker de losse bomen staande langs De Lange Streek, die deel uitmaken van de hoofdgroenstructuur.
 

Belang van bomen
Bomen zijn belangrijk voor de leefomgeving, omdat ze voor schone lucht zorgen en verkoelen. Ze slaan CO
2 op, bufferen water, breken de wind en bieden voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. Daarnaast zijn bomen vaak beeldbepalend voor de dorpen. De gemeente Dronten wil daarom bestaande bomenstructuren duurzaam in stand houden en heeft dit vastgelegd in haar groenbeleidsplan. Aan grote bomen in hoofdgroenstructuren wordt grote waarde gehecht.

De hoofdgroenstructuren zijn vastgelegd in het groenbeleidsplan van 2006. Dit beleidsplan is tot stand gekomen met inspraak van bewoners. Het huidige groenbeleidsplan (2017) betreft een actualisatie van het groenbeleidsplan van 2006.

 

 

________________________________________
Blad 2

 

 

 

De hoofdgroenstructuur is daarbij niet gewijzigd ten opzichte van 2006. Het groenbeleidsplan is door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad vertegenwoordigt de bewoners van de gemeente. Het groenbeleidsplan gaat over hoofdlijnen en zoomt niet in op uw specifieke situatie.

De platanen naast uw woning zijn omstreeks 1999 geplant. Of de aanwonenden destijds inspraak hebben gehad op de soortkeuze en waarom er gekozen is voor platanen, is niet bekend. Platanen zijn in het verleden met regelmaat aangeplant. Het is een boomsoort die goed groeit en een karakteristiek beeld geeft.


Conclusies
Alles overwegend komen wij tot de conclusie dat we de bomen naast uw woning handhaven. Bomen in een stedelijke omgeving zorgen altijd voor een zekere mate van overlast. De door u aangegeven overlast valt in onze optiek echter onder aanvaardbare overlast. Bij het maken van de afwegingen over het al dan niet kappen van bomen in de hoofdgroenstructuur, weegt het algemeen belang zwaarder dan het individuele belang. U denkt daar wellicht anders over en die vrijheid hebt u uiteraard.

De platanen naast uw woning zijn vrij uitgroeiende bomen. Zoals in onze brief van 5 maart 2019 aangegeven, worden de bomen niet gekandelaberd. Wel houden wij bij de volgende snoeironde (in 2022) zoveel als mogelijk rekening met uw wensen. De natuurlijke vorm van de bomen is bij snoeimaatregelen ons uitgangspunt en deze vorm houden wij daarbij in stand.

Met regelmaat inspecteren wij de openbare ruimte op gevaarlijk situaties. Wij nemen maartregelen als de landelijk aangehouden normen worden overschreden, Als gevaarlijke situaties ontstaan door boomwortels, dan worden deze boomwortels (gedeeltelijk) verwijderd en de verharding herstraat.


Afsluiting

Wij begrijpen dat deze boodschap teleurstellend voor u is. Toch hopen wij dat u ook begrip kunt opbrengen voor de verantwoordelijkheid die wij als gemeente hebben in het algemeen belang.

Het staat u daarnaast uiteraard vrij een civielrechtelijk procedure op te starten als u van mening blijft dat onze boomzorg jegens u een onrechtmatig karakter heeft.
 

Vragen
Als u vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met Freek███
█████████. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0321-388██ en per mail: ██████████@dronten.nl.

 


 

 

 

_________________________________________________

Onze reactie op bovenstaande brief


Alinea 1 van bovenstaande brief:
De heer en/of mevrouw sturen 21 november 2019 de Gemeente Dronten een brief. Eerst 7 oktober 2020 komt er een antwoord van de heer ing. Jouke de Jonge, Teammanager Groentechnisch Beheer van de Gemeente Dronten. Bijna één jaar later!


Alinea 2 van bovenstaande brief:

"U ontvangt onze reactie nu pas, omdat er eerst een gesprek met een vertegenwoordiging van u en uw buren zou plaatsvinden". Begin mei 2020 wordt voor het eerst over een eventueel 'Gesprek' gesproken door de heer N. Keuper, klachtcoördinator van de Gemeente Dronten en de heer ing. Reiger
(hsch) Kloosterman. Wij vinden zes weken een redelijke tijd voor de Gemeente Dronten om brieven van burgers te beantwoorden. De Gemeente Dronten zou daar in staat toe moeten zijn. Of vindt de Gemeente Dronten misschien dat wij onredelijke burgers zijn, die niet bediend hoeven te worden?


Alinea 3 van bovenstaande brief:

"Naar aanleiding van uw brief is er op 9 september jl.
(2020) een gesprek met u en een aantal van uw buren geweest".

Wij hebben zojuist uitgelegd, dat 'Het Gesprek' tot stand is gekomen op initiatief van de heer Nico Keuper in samenspraak met ondergetekende de heer ing. Reiger(hsch) Kloosterman. Wij waren met vijf "buren", en vertegenwoordig(d)en een groep van 28 mensen die hier overlast ondervinden van de platanen aan De Lange Streek in Swifterbant. Nogmaals de brief van deze heer en/of mevrouw aan de Gemeente Dronten dateert van 21 november 2019, en zes weken later is 2 januari 2020. Van "een gesprek" is eerst sprake begin mei 2020. "Het Gesprek" vindt 9 september 2020 plaatst, en pas 7 oktober 2020 komt er een antwoord op hun brief.

"Buren" zijn voor ons mensen die tot enkele huizen verder wonen. Hier hebben we het over mensen die enkele straten verder wonen. Kan het zijn dat de heer ing. Jouke de Jong (en zijn Gemeente Dronten) onze zaak nu wil 'Verkleinern' (kleiner maken), in plaats van zu "Zerkleinern" mit seimem Hackmesser?

Kan het zijn, dat mijnheer Nico Keuper, klachtencoördinator en juridisch adviseur en juridisch beleidsmedewerker van de Gemeente Dronten bovenstaande brief met datum 7 oktober 2020 heeft geschreven in samenspraak met de heer De Jong? En dat de heer ing. Jouke de Jong de brief heeft ondertekend als zijnde 'zijn' brief?

Vrijdag 23 oktober 2020 20:59 uur meldt de heer Nico Keuper ons: "Ik heb vandaag gewerkt aan een brief met mijn bevindingen en met voorstellen voor een vervolgstap in deze zaak. Deze brief moet ik nog intern afstemmen". Hij is niet op de hoogte van de brief van 7 oktober 2020 van ing. Jouke de Jong, Teammanager Groentechnisch Beheer, namens het College van Burgemeester en Wethouders van Dronten, aan █████████████  ███████████████  ███████ Swifterbant, van onze groep "buren" ? Of is het de heer Jouke de Jong die 'lak' en 'schijt' heeft aan de hele gang van zaken, en de klachtencoördinator links laat liggen en passeert? Het spel wordt slim (sluw) gespeeld.

De wonderbaarlijke spelregelvermenigvuldiging
Zes weken later wijzigt de Gemeente Dronten éénzijdig de spelregels, lang nadat het gesprek is opgenomen, en wij eerst hebben moeten bellen: de 'tape' (het geluidsbestand) krijgen wij niet. Er is zelfs een spelregel bijgekomen. Zeg maar een wonderbaarlijke vermenigvuldiging, niet van brood, maar in dit geval van spelregels. Zie ook: www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Gemeentenieuws 'Windplannen' door wethouder Roelof Siepel 25 november 2020.htm


Achteraf bezien, terug naar mijn eerste contact met de heer Nico Keuper, begrijp ik nu ook wat deze bedoelde met "Graag zou ik u spreken over uw klachtbrief van 15 februari 2020 en de behandeling daarvan goed met u afstemmen", in zijn e-mail van woensdag 25 maart 2020 15:47 uur. En "Omdat uw brief van 15 februari op verschillende manieren kan worden behandeld, zou ik graag samen met u vaststellen welke methode voor u het beste resultaat zou kunnen opleveren", in zijn e-mail van dinsdag 28 april 2020 15:06 uur.

In het eerste telefonische gesprek dat ik, Reiger, had met de heer Nico Keuper, kwam hij al met de Nationale Ombudsman aanzetten. En even later liet Nico Keuper zich al "civielrechtelijk" ontvallen als optie. Nico Keuper is een 'fijne' klachtencoördinator van en voor de Gemeente Dronten, een 'fijne' mensch. Mijnheer de burgemeester, drs. Jean Paul Gebben van Dronten, staat al klaar om hem een lintje uit te reiken. De burgemeester pakt 'Lid' van het kussen. "Nee, mijnheer de burgemeester, die er naast ligt: Ridder in de orde van Oranje-Nassau natuurlijk. Op zijn minst!". Gelukkig hoepelt Nico Keuper over niet al te lange tijd op, ook hij komt of is op leeftijd. Maar de volgende "etterbak" bij de gemeente Dronten staat al klaar waarschijnlijk. Let op ''etterbak'' hebben wij van de burgemeester. Zie mijn brief van 15 februari 2020 aan B & W van Dronten, Klacht tegen......
 

Nog steeds Alinea 3 van bovenstaande brief:
"Ook geeft u aan hinder te ervaren door schaduw en u heeft opdruk van verharding in het trottoir geconstateerd. Wij begrijpen dat u hiervan (over)last ervaart".

De mevrouw aan wie deze brief van de Gemeente Dronten gericht is, een mevrouw inmiddels ook op leeftijd, is zelf gevallen over de tegels die door de wortels van de plataan waren opgedrukt. Deze mevrouw schrijft de gemeente zo maar een brief?


Alinea 5 van bovenstaande brief:

"Bomen zijn belangrijk voor de leefomgeving, omdat ze voor schone lucht zorgen en verkoelen. Ze slaan CO2 op, bufferen water, breken de wind en bieden voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren", schrijft ing. Jouke de Jong.

Alles wordt er bijgehaald. Als je in de stad woont, in Amsterdam of Den Haag dan is een beetje verkoeling misschien wel lekker. Maar wij willen hier in deze "koude" polder graag een beetje warmte. Waarom vlogen al die mensen toch altijd naar zuidelijke landen?

"CO2" , schrijft de heer ing. Jouke de Jong in zijn bovenstaande brief. Op de Christelijke Hogere Landbouw School (CHLS) in Dronten (Aeres Group) had Jouke een pretpakket, zonder biologie en scheikunde?  > CO2  Niet in het kwadraat Jouke, het zijn twee zuurstofatomen.

Over "Bufferen water": Gelooft mijnheer Jouke de Jong nu werkelijk, dat bij een behoorlijke regenbui deze bomen direct al dat water opslurpen? Hij leest het in de rapporten die de Gemeente Dronten laat maken door externe, en in onze ogen obscure bureautjes, tegen betaling uiteraard. Vervolgens baseert de Gemeente Dronten haar beleid op de schrijvens van deze lieden. En de Gemeenteraad knikt braaf van 'ja', en vindt het een mooi boekje: "Mooie druk hoor". "Ojee, er zit zelfs een enquêtetje in, nou, nou". En weer horen wij, nu een tevreden geslurp, het is de koffie die naar binnen gaat.
 

Boombeheerplan   door  BTL Advies    Bureau voor Tuin- en Landschapsverzorging

op pagina 9/57:
 

2.3     INWONERSPARTICIPATIE

Uitgangspunt van de gemeente Dronten
Het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Naar nieuwe verbindingen’ is gestoeld op inwonersparticipatie. In het akkoord staat: “alles wat we doen in Dronten, doen we met de samenleving.” Dit door de ideeën en ervaringen van inwoners die de saamhorigheid vergroten en de leefomgeving verbeteren gezamenlijk op te pakken. Dit kan alleen door goed te luisteren, informatie op te halen en actief te informeren. Het uitvoeren van een tevredenheidsenquête (zoals voor dit beheerplan is gedaan) is hiervan een goed voorbeeld. Door met bewoners actief na te denken over hun leefomgeving ontstaat er een positieve verbinding tussen bewoners, maatschappelijke partners en de gemeente.
 

Wat een "lul-koek" zegt één van ons. "Echt van die informatie gestoeld op mediatraining", en "Ze bekijken alles vanuit hun eigen gezichtspunten, alleen wat voor hen belangrijk is, juist niet wat voor de bewoners belangrijk is".

Dus nu schrijft BTL Advies over in haar rapport 'de mooie gelikte woorden' van de Gemeente Dronten en daar huren we een bureau voor in, en betalen uiteraard. Likken naar de baas zullen we maar zeggen. En het sluiten van de rijen.

Jeroen Wollaars van Nieuwsuur, wij zijn trots op jou!
"Hebben deze lieden een mediatraining gevolgd?", zou Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars vragen. "De mediatraining bij deze mensen spat er van af", zegt Jeroen Wollaars in de Nieuwsuur-uitzending van 16 november 2020 (over een wethouder van een andere gemeente).

 

Boombeheerplan   door  BTL Advies    Bureau voor Tuin- en Landschapsverzorging

op pagina 15/57:
 

3.2     BOMEN EN BOMENLANEN DUURZAAM IN STAND HOUDEN

In de gemeente Dronten staan veel bomen in een laanstructuur. Deze wijze van aanplant is een veel gebruikte manier voor verkeersgeleiding en benadrukking van bepaalde routes. Het beheer van lanen verschilt sterk van het beheer van solitaire bomen. Het uitvallen van individuele bomen in de laan heeft niet direct invloed op het laanbeeld. Bij het uitvallen van een solitaire boom heeft dit vaak wel direct effect op de structuur.


"Verkeersgeleiding"
:


De Facel Vega waarin Albert Camus (7 november 1913 Frans Algerije - 4 januari 1960 13:55 uur bij Villeblevin), "Le philosophe de l'absurde", is verongelukt, 46 jaar oud. Albert Camus ontving in 1957 de Nobelprijs voor de Literatuur. De schrijver verongelukte tegen deze boom, een plataan, neven de weg, bij Villeblevin, in een Facel Vega FV3B die bestuurd werd door zijn vriend Michel Gallimard, neef van Camus' uitgever Gaston Gallimard. Michel Gallimard overlijdt 9 januari 1960. Janine Gallimard en hun dochter Anne Gallimard achterin zijn ongedeerd. De bomen waren aangeplant voor de "Verkeersgeleiding"? Volgens BTL (Bureau voor Tuin- en Landschapsverzorging) dan. De wagen ligt helemaal gevouwen rond de boom. Het achterwiel links en het voorwiel rechts van de stam van de plataan. We zien op de foto de kenmerkende bast van de plataan.
 


De Facel Vega waarin Albert Camus (7 november 1913 Frans Algerije - 4 januari 1960 13:55 uur bij Villeblevin), "Le philosophe de l'absurde", is verongelukt, 46 jaar oud. De schrijver verongelukte tegen deze boom, een plataan, neven de weg bij Villeblevin. De platanen waren daar aangeplant weerszijden van de weg voor de "Verkeersgeleiding" ? De Facel Vega FV3B werd bestuurd door zijn vriend Michel Gallimard, neef van Camus' uitgever Gaston Gallimard. De wagen ligt helemaal rond de boom gevouwen en het motorblok van de wagen ligt ergens gescheiden van de wagen los langs de kant van de weg (inzet). Dat het motorblok en de accu direct weg van de auto waren, heeft er voor gezorgd dat het wrak niet in brand is gevlogen, en de vrouwen het ongeluk overleefd hebben. In het wrak werd het manuscript gevonden van 'Le Premier Homme' van Camus, dat eerst in 1994 zal worden uitgegeven.
 


Het dashboard van de gecrashte Facel Vega met deuren van de auto afgeslingerd, 4 januari 1960. "Dashboard" een ouderwets woord wat weer uit de kast is gehaald en nu weer helemaal in is bij overheid, instellingen en bedrijven. Het is zeg maar weer een modewoord. Eigenlijk was het dashboard de plank, die de koetsier moest beschermen tegen opspattende modder en stenen door de hoeven van de paarden. Later zijn er de knopjes en de metertjes op gemonteerd, waar Rutte, De Jonge, en Jaap van Dissel, nu, anno 2020, zo graag aan zitten te draaien en mee te spelen. We zien de platanen aan weerszijden van de weg voor de verkeergeleiding en de verkeersveiligheid.


Albert Camus en zijn vriend Michel Gallimard, en hun vrienden en familie, zullen wel blij zijn geweest met deze "verkeersgeleiding" van BTL Advies Bureau voor Tuin- en Landschapsverzorging. Ontelbare mensen over de hele wereld zijn door deze "Verkeersgeleiding" om het leven gekomen. Neerkrabbelt u vrolijk verder 'Burootje BTL'.

Vroeger met paard en wagen, denk bijvoorbeeld aan de Gouden Koets, die nu het museum in gaat, was het wel handig als er bomen langs de kant van de weg stonden. Dan kon de Koning de paarden tijdens de rit even vastzetten aan een boom, om op zijn Marco Kroon's te kunnen urineren langs de kant van de weg.

 

Groene Baret

'Baret' komt uit het Frans: "La barrette", de kardinaalshoed of de muts van de priester
 


Tegenwoordig hebben we voor de 'verkeersgeleiding' belijning op de weg. U weet wel van die witte strepen, of stoepbanden langs de kant van de weg, om aan te geven waar het trottoir begint, en waar het dus niet de bedoeling is, dat je daar autorijdt of fietst.
(Onze dank aan Adviesbureau Jacques de Kok H., afdeling Verkeerstechniek)
 


Stoepbanden om aan te geven waar het trottoir begint. Her stellen van de banden door de afdeling 'Grijs' van de gemeente Dronten. We zien weer het touwtje van de stratenmaker. In een dergelijk straatje plaste Marco Kroon 'wild' om zich heen. Koningin Beatrix sloeg Kroon tot Ridder in de militaire Willems-Orde. En zo een man ga je dan vervolgen om z'n plasje? De vrouwelijke agente vroeg Marco ermee te stoppen, nou mevrouw, ik kan u verzekeren, als ie loopt dan loopt ie. Foto Ingrid Ejtak CopyrightDit verhaal over Albert Camus' dood op deze site hebben wij te danken aan de heer Victor van Holst, die in 2005 aanwezig was bij het bezoek van de heer Tonny Kijk in de Vegte
(29 april 2015 op 60-jarige leeftijd), Bomenman van de Gemeente Dronten, en die in 2005 ons al wist te vertellen, dat de platanen achter onze woningen weg konden, en dat daardoor "Het Beeld" niet aangetast zou worden. Hij vertelde ons als burgers, dat hij zulks ook niet achter zijn woning zou willen hebben. Victor van Holst was een van de eersten van de Verzetsgroep, tegen de platanen aan De Lange Streek in Swifterbant en reed zelf in een Facel Vega (eigenaar). Bijna vijftig jaar geleden kreeg ik als eindexamencadeau "De vreemdeling" van de familie Twigt.

 

Terug naar Alinea 5 van bovenstaande brief:
"Bomen zijn belangrijk voor de leefomgeving, omdat ze voor schone lucht zorgen en verkoelen. Ze slaan CO2 op, bufferen water, breken de wind en bieden voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren", schrijft ing. Jouke de Jong.

En inderdaad, het wemelt van de "insecten, vogels, en andere dieren in de platanen". Dus niet! Op een ekster na en een verdwaalde duif, bedoelt ing. Jouke de Jong, Teammanager GroenTechnisch Beheer (GTB) van de Gemeente Dronten.


Bomenstichting:
 • "In Noordwest-Europa zijn er maar weinig insectensoorten die op de platanen leven".
   
 • "Omdat er maar zeer weinig dieren, mossen en korstmossen op en in platanen leven, vormt grootschalige toepassing een nadeel voor de biodiversiteit ter plaatse".
   
 • "Platanen zijn in de eerste plaats parkbomen. Ze verdragen stadsklimaat, droogte en bestrating goed, maar de meeste straten zijn te smal voor deze bomen die tot enorme dimensies kunnen uitgroeien".
   
 • "Vaak worden ze te breed voor de standplaats en is drastische snoei nodig om de kroon binnen de perken te houden. In sterk teruggesnoeide en gekandelaarde (gekandelaberde) vorm zijn ze echter niet meer om aan te zien".
   
 • "Platanen komen dus het beste tot hun recht op heel ruime standplaatsen en zeer brede straatprofielen".
   

Uit: https://www.bomenstichting.nl/infotheek-en-faq/informatie-over-bomen/plataan-1.html

 
 

Alinea 10 van bovenstaande brief:
"De platanen naast uw woning zijn vrij uitgroeiende bomen". De heer Jouke de Jong, Teammanager "GTB", bedoelt hiermee, dat de bomen nog een keer een begeleidingssnoei krijgen (in 2022). Hierbij worden de onderste takken verwijderd, zodat de bomen een takvrije rechte stam krijgen van 8 [m] hoog, en dan de kroon. Hierna mag de boom vrij uitgroeien, tot zijn uiteindelijke hoogte van 35 [m] en een kroondiameter van 25 [m]. De woning en tuin van deze mensen komt geheel in de schaduw van deze bomen te liggen.

Dit is natuurlijk geen "vrij uitgroeiende boom". Er is van alles gezaagd en gesnoeid in deze boom, en nog een keer in 2022. Het moet een laanboom worden aan niet 'De Lange Streek', dat klinkt zo dorps, maar aan de 'De Lange Laan'. Dat past meer bij de stedelijke allure van de Gemeente Dronten. Zo iets als de Laan van Meerdervoort in 's-Gravenhage/Den Haag. In alinea 9 van bovenstaande brief spreekt ing. Jouke de Jong, Teammanager GTB, over: "Bomen in een stedelijke omgeving zorgen altijd voor een zekere mate van overlast". Dit zijn woorden die burgemeester Jean Paul van Gebben tot Dronten als muziek in de oren klinken, en vergenoegd verdiept hij zich weer in zijn Thomas Evangelie. Zie wederom mijn brief van 15 februari 2020 aan B & W van Dronten, Klacht tegen......
 

Alinea 10 van bovenstaande brief:
"Wel houden wij bij de volgende snoeironde (in 2022) zoveel als mogelijk rekening met uw wensen". Máár: "De natuurlijke vorm van de bomen is bij snoeimaatregelen ons uitgangspunt en deze vorm houden wij daarbij in stand". Dus: "Vergeet het maar, uw wensen".

Rollebollend van het lachen gaan Nico Keuper, de klachtencoördinator van de Gemeente Dronten, en ing. Jouke de Jong, Teammanager GroenTechnisch Beheer (GTB) van de Gemeente Dronten over de vloer van het gemeentelijke 'Huis van de Stad Dronten'. Schuddebuikend buitelen ze daar over elkaar heen, en schreeuwen het uit, ze komen niet meer bij:"Vergeet het maar, uw wensen".

Ojéé, daar komt de burgemeester rammelend met 'zijnen' ketting. ( http://www.liedjeskist.nl/liedjes_a-z/d-liedjes/des_winters_als_het_regent.htm )
 

Alinea 12 van bovenstaande brief:
"Wij begrijpen dat deze boodschap teleurstellend voor u is. Toch hopen wij dat u ook begrip kunt opbrengen voor de verantwoordelijkheid die wij als gemeente hebben in het algemeen belang. Het staat u daarnaast uiteraard vrij een civielrechtelijk procedure op te starten als u van mening blijft dat onze boomzorg jegens u een onrechtmatig karakter heeft".

Verschuilen achter het algemeen belang! En de laatste zin is beslist van de heer Nico Keuper, klachtencoördinator der Gemeente Dronten, want "civielrechtelijk" liet hij zich al ontvallen in het allereerste gesprek dat ik, Reiger Kloosterman, met deze man had.
 

Laatste alinea van bovenstaande brief:
Jouke de Jong ondertekent zijn brief "Namens het College van Dronten", dit zijn de Burgemeester en Wethouders (B & W). Als deze heer en/of mevrouw, vragen heeft/hebben over zijn brief mogen hij en/of zij zich vervoegen bij een lager echelon: "Als u vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met Freek████████████".

Mijnheer ing. Jouke de Jong, Teammanger GroenTechnisch Beheer (GTB) verwaardigt zich niet langer bezig te houden met deze mens en/of mensen.

"Freek" moet zijn Freek van de Graaf, boomverzorger van de Gemeente Dronten. Freek van de Graaf die een oudere mevrouw van onze groep vertelde, dat zij, indien zij hier niet zelf meer toe in staat was, het opruimen van al het gemeentelijk afval van de platanen in haar tuin, dat zij bij de plaatselijke lagere scholen maar kinderen moest gaan ronselen, om dit te komen doen. Ook kon zij naar "Welzijn" gaan in Dronten met haar vraag, die hadden ook nog wel een paar vrijwilligers over, zei hij haar.

Freek van de Graaf klautert al aardig omhoog op de gemeentelijke ladder, maar ja hij is dan ook de gemeentelijke bomenklauteraar.

Uit mijn brief "Klacht tegen het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dronten" van 15 februari 2020 aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten pagina 6/31:

>>  Freek van de Graaf
U eindigt uw brief met Freek van de Graaf. Uw Freek van de Graaf is op huisbezoek geweest bij een van ons, klagers. Wij zijn de 2e Swifterbantse strijdgroep. Een van ons heeft longemfyseem. "Niet bewezen dat dat van de platanen komt, of er invloed op heeft, hè, meneertje/mevrouwtje", kregen zij te horen van uw meneer Freek van de Graaf.

Maar in een ander gesprek zegt uw Freek tegen deze mensen, dat de platanen wel voor eind februari gesnoeid moeten zijn, omdat hij zijn personeel niet wil blootstellen aan het stof dat van de platanen komt. Wel zorgen voor uw eigen personeel, maar wij, uw burgers kunnen verrekken, vertrekken, en/of doodvallen!  <<

 

 
Ctenolepisma longicaudata (Reiger Copyright)

Papiervis - Ctenolepisma keupericaudata - Reigeriensis

Nog een rol van de heer Nico Keuper, klachtencoördinator van de Gemeente Dronten, hier als papiervis,
die de klachten van Drontenaren letterlijk, 'letter voor letter', verorbert

 

 

______________________________________________
 

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 

______________________________________________
 

   
 
.
   

______________________________________________
 

 
.

______________________________________________