Gemeente Dronten
T.n.v. de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator
De Rede 1
8251 ER  Dronten
De Rede 58 (tijdelijk)
8251 EX  Dronten

Deze brief is per e-mail verstuurd aan: n.keuper@dronten.nl

 

 

"Het cabaret"


 

Swifterbant, zaterdag 9 mei 2020

Geachte heer Keuper,

Donderdag 7 mei 2020, hebben wij elkaar uitvoerig telefonisch gesproken, u belde mij naar aanleiding van mijn terugbelverzoek die morgen. Wij hadden een zÚÚr goed gesprek.

Ons gesprek heb ik voor u in drieŰn gedeeld, al tijdens ons gesprek was ik hier mee bezig, kunt u zich misschien nog herinneren. Deel 1 'Het gesprek' (lijst met namen, en namen  gedelegeerden voor het komende gesprek bij u op het gemeentehuis) met datum donderdag 7 mei 2020, en deel 2 "Touwtjes liegen niet" met datum vrijdag 8 mei 2020, heeft u beide reeds ontvangen van mij. En nu nog deel 3 "Het cabaret".

Drie luiken waarop ik u en uw gemeente Dronten, een stukje van de wereld laat zien: uw wereld, de wereld van de gemeente Dronten, en onze wereld.

25 Maart 2020 16:47 uur schreef u mij per e-mail:

"Graag zou ik u spreken over uw klachtbrief van 15 februari 2020 en de behandeling daarvan goed met u afstemmen".


28 April 2020 16:07 uur e-mailde u mij opnieuw: 

"Omdat uw brief van 15 februari op verschillende manieren kan worden behandeld, zou ik graag samen met u vaststellen welke methode voor u het beste resultaat zou kunnen opleveren".


Ik heb niet gereageerd. Maar dat wil niet zeggen, dat ik met uw vraag niet bezig was. Ik heb gedacht, en ik kende u toen nog niet: "Wat moet ik met deze man?". Ik heb twee zÚÚr duidelijke brieven geschreven aan de gemeente Dronten. 10 December 2019 aan het Bestuur van de Gemeente Dronten met titel Overlast Platanen aan De Lange Streek en zaterdag 15 februari 2020 aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dronten met titel 'Klacht tegen het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dronten'.

De inhouden heb ik niet verzonnen. Het is een zo goed mogelijke beschrijving van onze waarneming. Een uitvoerige beschrijving. Zo uitvoerig en zo zeer zorgvuldig, dat ik op die

 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020 pagina 1/11

______________________________________________
 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020

pagina 2/11

 
momenten ook alles beschreven had, alles uitgelegd. Niets had ik nog, of meer toe te voegen. "Zou de man, Nico Keuper, mijn brieven niet gelezen hebben?", dacht ik. "Zou de man niet bij de inhoud van mijn brieven kunnen?". ("Zou het de man zijn bevattingsvermogen te boven gaan?") Geschreven heb ik ze voor ons allemaal, zodat een ieder de inhoud zou kunnen begrijpen. Zeg maar in de taal van ons volk. Dan moeten ze het op het gemeentehuis ook kunnen begrijpen, vindt u niet? De inhoud kan het dus niet zijn, heb ik dan maar besloten, wel na uitvoerig overleg eerst nog met anderen.

Maar u schrijft mij ook: "ů en de behandeling daarvan goed met u afstemmen", en "Omdat uw brief van 15 februari op verschillende manieren kan worden behandeld, zou ik graag samen met u vaststellen welke methode voor u het beste resultaat zou kunnen opleveren". (De onderstreping van deze woorden van de heer Nico Keuper komt van ondergetekende, Reiger).

Een collega van mij werd ontslagen op de school waar ik werkte. Uiteindelijk krijgt hij een zak met geld mee, en zijn werkgever werd ook verplicht hem een goed Getuigschrift mee te geven. Het Getuigschrift dat hij meekrijgt is niet wat hij wil. Er volgen verschillende versies. Er komen weer juridische interventies. Uiteindelijk mag hij zijn eigen Getuigschrift schrijven, wat ondertekend wordt door de directeur personeel van de school.

Uw vraag, mijnheer Keuper, lijkt op het bovenstaande. Ik heb werkelijk gedacht, het moet niet veel gekker worden, straks mag ik nog mijn eigen klacht komen behandelen en afhandelen, natuurlijk op het gemeentehuis. "Hier hebben we een tafeltje voor u, mijnheer Kloosterman, hier ligt een stapel papier, een desinfecterend gelletje, en hier uw pen. Wilt u misschien een kopje koffie?". Nogmaals, het moet niet veel gekker worden, dacht ik.

Ik chargeer (overdrijf), maar zeker heb ik nagedacht, alleen nog geen contact met u opgenomen. En nu kreeg ik u aan de lijn, over alweer mijn volgende klacht.

Ik bood u aan, omdat mijn twee brieven compleet zijn, om ze u niet te komen vˇˇrlezen, maar om ze u te komen vˇˇrdragen. U reageerde meteen met dat u dßßr geen tijd voor had. Toch ontstond er een goed en leuk gesprek tussen u en mij. U vroeg mij of ik last had van het water, dat van het opnieuw aangelegde voetpad achter mijn woning afstroomde in mijn tuin.

U wilde zoals in uw e-mails, een gesprek, u stelde voor een gesprek met diegenen die erover gaan op uw gemeentehuis. Maar alles heb ik u reeds beschreven! Weliswaar zijn mijn brieven monologen, maar ik spreek tot u, gemeente Dronten. Van u krijg ik brieven dat het van die 'schone' bomen zijn, beeldbepalend, dat ze veel zuurstof geven, en dat onze huizen er alleen maar door in waarde stijgen.

U kwam met het idee mijn klacht door te geleiden naar de Nationale Ombudsman. Misschien heeft u, gemeente Dronten, wel een contract met de Nationale Ombudsman? Wij hebben in ieder geval zeer slechte ervaringen met de Nationale Ombudsman en raden een ieder dan ook af om naar deze 'man' toe te gaan. Deze man is een opgetuigde pop van en door de overheid, om ons de illusie te geven, dat het wel goed komt, om ons zand in de ogen te strooien. Een poppentheater gelijk. Een woord dat mijn buurman F. van der Wortelen(sch) ook al gebruikte in een gesprek met mij toen hij het had over hoe de gemeente Dronten met zijn klacht omgaat en daarbij zijn kwaadheid liet zien: "EÚn grote poppenkast is het". Natuurlijk in de krant en op de televisie een optreden, van kijk eens wat ik, die grote Reinier, niet al heb gedaan. Het gaat niet om Reinier van Zutphen, dat begrijpt de man niet, hij denkt dat het om zijn ego draait. Hij gedraagt zich als een Eva Jinek, die niet snapt dat het niet om haar gaat, maar om haar gasten en onderwerpen. Maar ja, wat moet je, als het programma al naar jou vernoemd is. De man, Reinier, is een dandy. Ik vertelde u, dat we mijn en onze klacht, gaan oplossen tussen ons en u, de gemeente Dronten.

En als u met het idee komt mijn klacht door te geleiden naar de Nationale Ombudsman, dan heeft u toch ook geen houding van: "Kom we moeten dit natuurlijk zelf, wij de gemeente

 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020 pagina 2/11

______________________________________________
 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020

pagina 3/11

 
Dronten, gaan oplossen", of "Ik, Nico Keuper, ga dit oplossen, ik zit hier immers niet voor niks". U hoeft niet te twijfelen aan u zelf, hoor, u bent er mans genoeg voor. En u kunt ook niet zeggen dat ik u niet help. Of zitten er een aantal ambtenaren tot in het College bij de gemeente Dronten die coűte que coűte hun zin willen en moeten doordrijven, en ieder zinnig argument al van tafel hebben geveegd, nog voordat dit Řberhaupt het tafelblad bereikt heeft? Maar dan wil je toch niet bij een dergelijke gemeente werken, voor je eigen eer niet, maar ook omdat uiteindelijk een ieder van ons ter verantwoording wordt geroepen? Mijnheer Keuper, ik heb twee keer mijn ontslag genomen in het onderwijs, omdat ik er niet langer wenste te werken, en niet meer wilde mee doen aan de malafide praktijken op deze scholen die met mijn overtuiging niet verenigbaar waren. Het duurt even voordat je in de gaten hebt wat er precies gebeurt.

U vroeg zich af, of mijn verhaal wel overkwam bij de tegenpartij, zeg maar 'Groen' en 'Grijs' (afdeling 'GroenBeheer' en afdeling 'Bestrating en Beton'), en bij het College van Burgemeester en Wethouders van Dronten. Ik vertelde u, dat ik het niet voor elfjes en kaboutertjes heb geschreven. U sprak over cynisme in mijn brieven. Zeker zit er ook cynisme in mijn brieven, maar terug naar het begin, ik heb opgeschreven wat ik heb gezien, wat ik heb gehoord van al die mensen, wat ik heb waargenomen, en wat u mij presenteerde in uw reacties, uw brieven, maar bijvoorbeeld ook de reactie van uw heer Tonny Kijk in de Vegteć die bij ons op bezoek komt, en over wie ik mij heel positief uitlaat aan u. Weet u, het is niet alleen mijn verhaal, het is het verhaal van al die mensen, wij en u. Ik ben slechts de schrijver, die het verhaal opschrijft. Dood(t) de schrijver, en uw probleem is opgelost.

U, mijnheer Keuper, en Uw gemeente Dronten zouden zich af kunnen vragen waar mijn cynisme en het cynisme in het verhaal vandaan komen. De manier waarop u en de gemeente ons mensen bejegenen, daar zou je ook wel cynisch van worden.

Ons cynisme is een spiegelen van, uw houding naar ons burgers/inwoners van de gemeente Dronten toe, en de houding van uw gemeente Dronten naar ons toe. Dan hebben wij het niet over al die mensen die nou net niet onder of in de schaduw en de rotzooi van uw bomen wonen. U weet dit ook en verschuilt zich graag onder het algemeen belang en democratie, en uw 'fijne' beheer- en groenplannen, klachtenprocedures, en wat al nog niet meer, en: "die we fijn met elkaar hebben afgesproken". Ondertussen berooft u ons van ons woongenot, zoals een oudere dame, mevrouw Hadewych(sch), het voor mij formuleerde. 12 november 2020


VanDale 'Grootwoordenboek der Nederlandse taal', 13e  fysieke uitgave 1999

cynisch (bn.; vgl. -isch) [1766◦ <Lat. cynicus (uit de Cynische school, Cynisch wijsgeer) <Gr. kunikos (maar ook: honds), de naam komt van de school waar werd gedoceerd Kunosarges en het samenvallen met het element honds is een taalkundige toevalligheid, die echter wel aangegrepen is om de onbeschaamde opvattingen en manier van leven der Cynici te hekelen] 1 behorend tot, zich aansluitend bij de wijsgerige leer van Antisthenes 2 (bij uitbr.) schaamteloos ongevoelig, een stuitend of pijnlijk ongeloof in het goede aan de dag leggend, niet gelovend aan oprechtheid of goede bedoelingen van de mensen en dit met spottende lach of op scherpe, sarcastische wijze laten blijken: een cynisch oordeel; cynisch lachen; cynische opmerkingen.


Cynisme is dodelijke (en bittere spot), zie ook:
https://www.encyclo.nl/lokaal/10855U, mijnheer Keuper, vraagt tijdens ons gesprek aan mij wat nu de oplossing is. Ik zeg tegen u: "Boom weg". Ik reik u een tijdelijke oplossing aan. Ik stel u voor, dat u over ons perceel een net heen spant, zoals ook in de fruitteelt tegen de vogels die dan niet bij de lekkere appeltjes of de kersen kunnen. Dan gaan u en ik samen, dat net iedere maand leegschudden op uw gemeentelijk gazon. Dan meten we hoeveel rommel de platanen op ons perceel droppen. Dat doen we elke maand, een jaar lang. Dan maken u en ik zoĺn Jaap van Dissel grafiek.

Ik vertelde u over mijn fictieve hond. Onze hond is dood. Over de fictieve hoop die mijn fictieve hond op uw gemeentelijk gazon neerlegt. Dan ga ik al die hopen sparen, over een heel jaar lang. En dan leggen u en ik, uw gebladerte, uw takken en takjes, uw zaadbollen, uw pluis en schorsdelen, en de aangroei van het wortelpakket in mijn tuin en de aangroei van de kroon boven mijn tuin, naast de fictieve hoop van alle hopen van mijn fictieve hond. U zult versteld staan. Ik vertelde u dat beide organisch materiaal zijn.

Ik zei u, dat het wel op een cabaret leek. Een cabaret wat uitgevoerd kan worden ook gewoon in een kamer, huis- of woonkamer, of tijdens een drinkgelag in een kroeg. Maar cabaret heeft ook te maken met camera, een klein donker kamertje, denkt u aan de Camera Obscura van Nicolaas Beets. Door een klein gaatje valt de buitenwereld naar binnen. En die heb ik voor u, uw gemeente en ons beschreven.

Ik stelde u voor, dat wij samen, u en ik, de uitvoering van een dergelijk cabaret gaan verzorgen, voor uw 'Grijs' en 'Groen' en uw College van Burgemeester en Wethouders. We moeten immers een manier zien te vinden, om het hen duidelijk te maken, en er is misschien sprake van woordblindheid, dyslexie, of nog erger.


Jaap van Dissel drukknopje
Ik draag mijn brieven voor. Vˇˇrdragen is een hogere vorm van voorlezen, het gebeurt met passie, met stemverheffing, en ontroering. En u bedient het Jaap van Dissel drukknopje voor de volgende foto, slide of sheet. En dan draagt u voor de toelichting bij iedere afbeelding, u hoeft het enkel voor te lezen, maar denkt u wel aan de passie, het verheffen of verlagen van

 
"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020 pagina 3/11

______________________________________________
 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020

pagina 4/11

 
uw stemgeluid, en de ontroering die erin moet. Het is niet niks als die bomen uiteindelijk om moeten. Dan hebben u en ik een evenwichtige verdeling, en komt u er ook goed in, in de materie. Uiteindelijk zal de burgemeester zeggen, wel mijnheer Keuper, of Nico natuurlijk, zo gaat dat op het stadhuis, jij weet er nu alles van, neem jij de beslissing maar, want 'Grijs' en 'Groen' en Siepel denken, dat we alleen maar bomen en tegels in onze gemeente Dronten hebben. De burgemeester heeft het straks op het eind van onze voorstelling ook helemaal begrepen.


Snip en Snap
Samen spelen wij als een soort Snip en Snap, u Snip en ik Snap, of andersom, mevrouw Hadewych(sch) en haar man Wouter(sch). Aan uw afdeling 'Groen' vragen wij een grote zak met zaadbollen van de platanen te verzamelen, die we dan op de vloer kunnen uit strooien. "EÚn zaadbol van de plataan gaan wij u echt niet over schrijven geacht College", zegt u dan of ik. "Daar hebben we geen last van, het is de veelheid". Mevrouw Hadewych (u of ik) tegen haar man Wouter (mensen op leeftijd): "Kijk eens Wouter, wat ik nu gevonden heb in onze tuin! Een zaadbol. Onze plataan heeft ons verblijd hiermee. OjÚÚ Wouter, het zijn er vÚÚl mÚÚr!". En samen, u en ik, wijzen wij naar de vloer, naar die zee van zaadbollen. Roelof (Siepel) en de Burgemeester gßßn het begrijpen. Mevrouw Hadewych en haar man Wouter zitten overigens in de zaal.


Swifterbantse Smarties
Voor een muzikale omlijsting willen de Smarties uit Swifterbant graag zorg dragen met bijpassende liederen.


Apen, cocosbomen en etterbakken
Wij spelen Roelof Siepel en Freek van de Graaf. Omdat ik meer verstand van bomen heb, doe ik Freek als u het goed vindt, u zit meer op het terrein van mijnheer Siepel. Mijn buren, de heer en mevrouw Van der Wortelen(sch) zijn al in de zaal aanwezig. Wij gaan op bezoek bij hen. Als wij binnenkomen zegt u tegen mijnheer en mevrouw Van der Wortelen(sch): "Die boom gaat niet om!" (voor de 'fijne' opening van het gesprek, een 'fijne' binnenkomer zeg maar). Ik (Freek) knik heftig en instemmend 'ja' met mijn hoofd. De heer Van der Wortelen(sch) hoeft enkel sip te kijken. En dan vraagt u (Roelof) aan mij (Freek) of we nu als gemeente voldaan hebben aan onze zorgplicht voor de boom. Volgens de wethouder, de heer Roelof Siepel, wonen er geen mensen in zijn gemeente, alleen apen, cocosbomen en etterbakken. Die laatste is natuurlijk van de burgemeester, dat stond in de krant. U en ik moeten nog even iets verzinnen, hoe we kunnen laten zien dat we schijt hebben aan meneer en mevrouw Van der Wortelen(sch), zeg maar de burger in het algemeen, iets met 'hoop'.


"Hˇ, hˇ, hˇ, doet u uw boekje maar weer weg"
Ook spelen we nog even hondeneigenaar, hond, en de gemeentelijke handhaver. U natuurlijk in de rol van gemeentelijke handhaver en ik met mijn fictieve hond, en tegelijkertijd speel ik ook de rol van mijn hond voor de 'hoop'. Ik ga dan even in de hurkhouding en leg iets neer. We moeten het beestje nog wel even leren precies op tijd zijn hoop neer te leggen voor ons, met een fluitsignaaltje. Eenzelfde fluitje, u heeft uw eigen fluitje in verband met de Corona, gebruikt u dan, als u uit de gemeentelijke bosjes waar u lag te loeren op ons, komt aanstormen en u uw bonnenboekje al openflappert, om mij een boete uit te schrijven van Ç 390,- met een gratis strafblad. Dan ik: "Hˇ, hˇ, hˇ, doet u uw boekje maar weer weg. U begrijpt er werkelijk niets van, dit is een hond en die hoop hoort nu eenmaal bij een hond, en de overlast die wij daarmee veroorzaken hebben wij als bezitter van de hond gekwalificeerd als aanvaardbaar". Net zoals ik ook een schrijven van uw gemeente Dronten kreeg (u leest voor van een pamflet), dat al die bladeren, al die takken en takjes, al die zaadbollen, bestrating die omhoog gedrukt wordt, voetpaden die onze tuinen worden ingeschoven, de schaduwoverlast van de platanen die wij ondervinden, en de wortels die onze percelen binnendringen en onze riolen slopen, dat dat alles, door u, gemeente Dronten, gekwalificeerd wordt als "aanvaardbaar". Dat hoort nu

 
"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020 pagina 4/11

______________________________________________
 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020

pagina 5/11

 
eenmaal allemaal bij een boom, vertelde u aan ons. Met onze handen geven we ongeveer aan hoe groot het jaarlijkse hoopje van alle hopen van mijn fictieve hond is, en hoe groot de berg rotzooi van de gemeentelijke boom.


De hÚlicoptŔre
We struikelen ook nog even over de schots en scheef liggende tegels opgedrukt door de boomwortels. En met een rollator loop ik over het nieuwe zijwaarts schuin aflopende voetpad dat de stratenmaker, Jan Tegel(sch), heeft aangelegd. Plots kukel ik dan over het hekje bij familie Van der Wortelen(sch). We laten het donderende geluid van de traumahelikopter horen, die niet kan landen vanwege de vele bomen hier, en met een touw word ik uitgetakeld boven de bomen uit en hup de daar stil hangende helikopter in.


Partij Siepel
We kunnen misschien ook nog de stratenmaker, Jan Tegel(sch), spelen. Dan bent u de stratenmaker en blijf ik gewoon Reiger(hsch) Kloosterman:

T.:  "Er zit hier een wortel en ik mag er niet in hakken van mijnheer Siepel".

K.:  "Maar ginds heeft de gemeente Dronten wÚl wortels van de platanen verwijderd in de

       tuin bij die mensen daar, tot aan de gevel van hun woning aan toe".

T.:  "Ja, maar dat zijn andere mensen. Die zijn van Partij Siepel, van de PS".

K.:  "Kunt u niet overheen die wortel?"

T.:  "Nee, dat mag ook niet".

K.:  "En eronder door, met een tunnel?"

T.:  "Dat kan ook niet".

K.:  "Wat moet er dan gebeuren, stratenmaker?"

T.:  "Ja,wat moet er dan gebeuren, en wat kom ik hier eigenlijk doen? Ik ga maar even mijn

       'grijze' baas bellen op het gemeentehuis".


Door de luidspreker klinkt: "Befehl ist ein Befehl!", van Schlagerzanger Heino. Dat gaan de Swifterbantse Smarties echt niet zingen.

 

Baas 'Grijs'
Ook doen we: "Is die Henri nou helemaal gek geworden!". Dan speelt u zijn baas 'Grijs' en ik doe Henri (ik heb meer verstand van bestrating). De heer Henri Vos van 'Grijs' maakte de opmerking naar mij en mijn buurman toe, en ook de vrouw van de buurman, mevrouw Van der Wortelen(sch), hoorde dit duidelijk, dat je op een gegeven ogenblik ook een keer afscheid moet nemen van in dit geval de bomen. Hij bedoelde hiermee, dat zij van 'Grijs' keer op keer moeten terugkomen om iedere keer de bestrating rond deze en andere bomen weer opnieuw in orde te maken.

U speelt baas 'Grijs' en stelt de heer Henri Vos van 'Grijs' op non actief, of beter nog u schorst hem, of gooit hem buiten. Zulke uitspraken en 'verkapte' toezeggingen doen wij als gemeente Dronten natuurlijk niet naar onze 'klanten'. "Is die Henri nou helemaal gek geworden!", horen wij zijn baas, u dus, bulderen op kantoor bij u.

Ik neem het pioniersschepje van uw heer Henri Vos van 'Grijs' mee, "Het Laatste" dat wij hier achter nog gevonden hebben van hem. Hier moeten u en ik nog even wat mee bedenken. Misschien een momentje stilte, nadat wij het de burgemeester hebben overhandigd. De man heeft immers zijn leven gegeven, en hoe heet het ook al weer bij u: "Dronten voor Dronten" of "Dronten door Dronten"?
 

"Dronten door Dronten" een in memoriam

DeDrontenaar.nl: https://www.youtube.com/watch?v=Q1OeIie1vsU (Klik hier)
Het filmpje is van 3 november 2019, en was 17 november 2020 137 keer 'gezien' of bekeken. Dit is hÚÚl weinig! En we zitten nog wel in Covid-19 tijd, iedereen zit zich thuis te vervelen, maar niet naar dit filmpje kijken hoor, ho maar. Vertelt deze mevrouw van de Gemeente Dronten wel de waarheid: "Ruim 700 ingevulde enquŕtes en 200 inwoners die een kunstwerk maakten, en 8 scholen die meededen"?

Dronten door Dronten
Dit najaar vroeg de gemeente aan inwoners hoe zij naar hun gemeente kijken. Wat is typerend voor de identiteit van de gemeente Dronten en voor de mensen die er wonen?

Ruim 700 ingevulde enquŕtes kwamen er binnen. En meer dan 200 inwoners maakten een kunstwerk waarmee ze uiting gaven aan hun ultieme beeld van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Leerlingen van acht scholen deden mee. Zij speelden ook een spel, hier in deze raadzaal, over democratie en over wat zij belangrijk vinden voor hun gemeente. Nieuwe Nederlanders dachten mee, creatieve clubs en een flink aantal jongeren.
De opbrengst ziet u in deze bijzondere tentoonstelling.

Een tentoonstelling over ruimte, saamhorigheid en trots.


Jeroen Wollaars van Nieuwsuur, wij zijn trots op jou!

"Heeft wethouder Roelof Siepel een mediatraining gevolgd?", zou Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars vragen. "De mediatraining bij deze wethouder spat er van af", zegt Jeroen Wollaars in de Nieuwsuur-uitzending van 16 november 2020 (over een andere wethouder).


In memoriam
(Ter Herinnering aan): Henri Vos heeft op eigen wijze zijn bijdrage geleverd aan "Dronten door Dronten", hij groef een schuttersputje. Wij herdenken hem


Uit "Touwtjes die niet liegen":

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger Kloosterman aan Gemeente Dronten t.n.v. de heer G.J.N. Keuper 8 mei 2020.htm
(Klik hier)

 

_______________________________________________
 

 


'Stratenmaken voor Dummies'
presenteert u als een volleerd stratenmaker. U hoeft alleen de tekst voor te lezen bij de foto, met passie dat natuurlijk wel.


U draagt nog voor het 'Monet-bruggetje'. U, de gemeente, doet net voorkomen alsof die oplossing van de gemeente komt. Een tunnel onder de wortels heb ik u voorgesteld, maar

 
"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020 pagina 5/11

______________________________________________
 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020

pagina 6/11

 
goedkoper en sneller voor u te realiseren is gewoon een bruggetje overheen de wortels, dan kunnen u, de stratenmaker, en wij gewoon rechtdoor. Dit is ook bij familie Van der Wortelen(sch) een goede oplossing.


'Omheen de boom'
Als bijna laatste presenteert u 'Omheen de boom', zonder leuning van Schellevis Beton B.V., Loswal 11, 4271 BA te Dussen aan de Bergsche Maas neven de A27, onder Gorinchem. Ouderen moeten dan wel de op- en afstapjes nemen met hun rollator, maar dit is leuk, en tegelijkertijd een goede oefening voor hen, en bevordert hun lenigheid. Dit is leuker dan al die trapfietsjes in het dorp die geen gezicht zijn. Ik klauter met een rollater over een eenvoudig opstapje en afstapje dat 'Grijs' even voor ons, u en ik, heeft gemaakt.


Klauteren met je rollator
U laat het trapfietsje zien, en legt uit dat 'Omheen de boom klauteren met je rollator' natuurlijk een veel leuker oplossing is.


'Ongekende Mogelijkheden'
Dan presenteert u als laatste 'Ongekende Mogelijkheden', een werk van beeldhouwer en 'European tree worker' van de gemeente Dronten, de heer Freek van de Graaf.


De ketting van de burgemeester
Aan het einde van de avond hangt de burgemeester tijdelijk even zijn ketting u om. En mag u de gemeentelijke bevelen ondertekenen tot kap van de platanen. U heeft een uitzonderlijk en bijzonder besluit genomen, want u gebiedt uw gemeente de stam te laten staan zoĺn 5 m hoog, er niet een stierenkop in te laten uithouwen, maar bij Kloosterman een reiger, en de familie Van der Wortelen(sch) kunt u meteen nog even vragen wat zij willen, misschien een mooie wortel van hun plataan erin uitgehouwen. Daarna geeft u de ketting natuurlijk wel weer terug aan de burgemeester.


In afwachting van uw reactie, verblijf ik.


Met vriendelijke groet en hoogachting,

 

 

    

Ing. Reiger(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 

 

(sch) van schuilen

 

 

Op de volgende bladzijden vindt u mijn bijbehorende fotomateriaal.

 

  

 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020 pagina 6/11

______________________________________________
 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020

pagina 7/11

 
 

 

'Het Laatste' - Pioniersschep van Henri Vos, afdeling 'Grijs' van de gemeente Dronten

Het laatste wat wij hierachter nog gevonden hebben van uw heer Henri Vos van 'Grijs' is zijn pioniersschep. Wij denken, dat de stratenmaker, de heer Jan Tegel(sch) over zijn putje is* heen gestraat. (* heeft)  (NW-01 vs03.2 30,5kB 800x482)

 


Foto 5166 vs05 'Stratenmaken voor Dummies'. Jan Tegel's klomp gaat weer rammen. We leggen even uit. Rechts is de kantplank aan de kant van de boom, links is de kantplank door stratenmakersbedrijf J. Tegel opnieuw gesteld. De tegels passen er nu niet meer tussen. De stratenmaker is even weg om de foto te maken. Foto 9 mei 2020 18:27:42 uur Reiger Copyright (131kB 640x327)

 
"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020 pagina 7/11

______________________________________________
 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020

pagina 8/11

 

Foto 5179 vs04 'Stratenmaken voor Dummies, deel 2'. De stratenmaker, Jan Tegel(sch) is inmiddels bij de buren aanbeland. Hier het voetpad langs de buren, de familie F. van der Wortelen(sch). Op links het hekje en de heg van Frits waar ik met mijn rollater overheen kukelde. Rechts is de kantplank aan de kant van de boom, de plataan van de buren zeg maar. Links zijn de kantplanken er door het stratenmakersbedrijf Jan Tegel nu wel helemaal uitgehaald, en zelfs vervangen door nieuwe. Andere burgers, andere rechten! Of gewoon 'Willekeur'. Stratenmaker Jan Tegel krabt zich op de kop: "Hoe kan dit nou weer?", zijn tegels passen er niet meer tussen, dat wordt weer rammen. En weer is hij even weg om zijn foto te maken. Foto 11 mei 2020 15:03:27 uur Reiger Copyright (119kB 598x376)Eenvoudige oplossing, 'Monet-bruggetje' om over de wortels van de platanen heen te gaan aan De Lange Streek in Swifterbant, gemeente Dronten. De wortels kunnen vrij hun gang gaan, en het voetpad kan gewoon rechtdoor. Stratenmakersbedrijf Jan Tegel kan ervoor zorgen dat de tegels mooi aansluiten op het bruggetje. Rustig kunnen wij straks met onze rollators langzaam omhoog en even later weer omlaag. Eventueel kunnen wij ons vasthouden aan de leuning. ( vs02 75,8kB 640x341)
 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020 pagina 8/11

______________________________________________
 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020

pagina 9/11

 

Schellevis Beton B.V., Loswal 11, 4271 BA te Dussen bij Hank. 'Omheen de boom'. Schellevis producten zijn het resultaat van meer dan 80 jaar ervaring in het creŰren van verbeelding. Ge´nspireerd door de natuur, geven de geselecteerde grondstoffen en fabricage de producten hun specifieke kleur en karakter. Natuurlijk en duurzaam, met zorg afgestemd op de esthetische en functionele eisen die de gebruikers eraan stellen. (vs03 133kB 640x340)

 Foto 5165 vs04 'Naast de bibliotheek in Swifterbant'. Fitness-toestel!? Nˇˇit zien we hier iemand op zitten. Het dorp staat vol met dit soort prullaria. Wie betaalt dit allemaal? Wie zet dit hier neer? Welke wethouder gaat hierover? Voor wie is dit? Voor jong of oud, of er tussen in? Voor als je geen benen meer hebt? 'Grijs' voor 'Grijs'? Dit is meer materiaal voor een KinderSpielGarten, alleen die kleintjes kunnen er met hun beentjes en armpjes niet bij. Indien de afdeling 'Grijs' dit allemaal plaatst, zouden de mensen van deze afdeling zich eerst eens af moeten vragen, zou de burgemeester dit in zijn tuin willen hebben? Zou die wethouder dit in zijn tuin willen hebben? Of nog beter: zou de betreffende ambtenaar dit zelf in zijn of haar tuin willen hebben? NÚÚ! Nou, dan wij ˇˇk niet in Swifterbant. Kan de gemeente Dronten haar geld niet beter gebruiken, dan aan deze onzin? Als er arme mensen zijn die geen fiets hebben, geef die dan een echte fiets. Foto 9 mei 2020 12:54:33 uur Reiger Copyright (93KB 558x372)

 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020 pagina 9/11

______________________________________________
 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020

pagina 10/11

 
Oplossingen te over

Bij ons kan niets, maar even verderop in het dorp kan alles. Hierover heb ik reeds uitvoerig u geschreven in al mijn schrijvens aan u. Over uw gemeentelijke 'Willekeur'.

 

"Willekeur" beeld van het Drontense kunstenaarscollectief Roelof Siepel en Freek van de Graaf


Foto 5160 vs03.1 'Beeld Ongekende Mogelijkheden'. TreeWork van de 'European tree worker' van de gemeente Dronten, de heer Freek van de Graaf, aan De Greente te Swifterbant ter hoogte van de Skatebaan. Boomverzorgende handeling genaamd 'decapitatie'. Dit is de op twee na laatste marteling die je een boom kunt geven. Daarna kan je de boom nog gewoon omhakken. Als laatste komt het stobbenfrezen. Vroeger werden de gehangenen ook niet direct van hun strop gehaald. Na de terechtstelling vond er nog een 'tentoonstelling' plaats. Wij vinden het wel mooi als in de stam van de plataan achter onze woning een reiger wordt uitgehouwen. Foto 9 mei 2020 12:49:16 uur Reiger Copyright (154kB 640x395)

  

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020 pagina 10/11

______________________________________________
 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020

pagina 11/11

 

Beeld 'Ongekende Mogelijkheden' van kunstenaar Freek van de Graaf aan De Greente te Swifterbant
European Tree Work


Foto 5160 vs04 'Ongekende Mogelijkheden' kunstenaar Freek van de Graaf voor TreeWork, 9 mei 2020 12:49:16 uur
 Reiger Copyright (244 kB 533x800)

   

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020 pagina 11/11

______________________________________________
 

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 

______________________________________________
 

"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020

pagina /11

 
 
"Het  cabaret" - Reiger(hsch) aan de heer G.J.N. Keuper, klachtenco÷rdinator van de gemeente Dronten, zat. 9 mei 2020 pagina /11

______________________________________________