Tweede brief van de Gemeentesecretaris van Dronten

Brief die wij ontvingen van de Gemeentesecretaris en Algemeen directeur van de Gemeente Dronten, mevrouw drs. T. (Tineke) van Lenthe, aan Reiger(hsch) Kloosterman van - www.deregentegenhouden.nl - , met datum maandag 13 december 2021

 

________________________________________________________

 

 


De heer C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  SWIFTERBANT

 

De zwarte tekst in dit stuk, deze brief, is van mevrouw drs. T. van Lenthe, Gemeentesecretaris van Dronten, de inspringende rode tekst is direct onze, Reiger(hsch) Kloosterman, reactie op haar schrijven.

 

Datum                         13 december 2021
Kenmerk                     Zaak 134014
Documentnummer      134018
Contactpersoon          drs. T. van Lenthe

Onderwerp                  deregentegenhouden

 Regenponcho die wij, Reiger, willen kopen voor mevrouw T. van Lenthe, secretaris
 van de Gemeente Dronten, om 'de regen tegen te houden'

Sc10595 vs06 Reiger Copyright

 


Geachte heer Kloosterman,

Per brief van 7 april jl. hebben wij u bericht over onze bezwaren tegen het plaatsen van namen van medewerkers van de gemeente Dronten op uw website <www.deregentegenhouden.nl>. U heeft de brief op uw website becommentarieerd maar geen gevolg gegeven aan het verzoek van de gemeente om de namen te verwijderen.
 

Reiger:
Mevrouw Van Lenthe, 7 april 2021, schrijft u aan ons: "Op informatie/klachten die gespuid worden op een eigen internetsite zullen wij niet inhoudelijk reageren".

Maar nu mogen wij alweer een tweede brief van u ontvangen! U zegt niet inhoudelijk te zullen reageren op (onze) informatie/klachten gespuid op een (onze) eigen internetsite, maar nu krijgen wij dus weer een brief van u, deze brief die nu voor ons ligt, uw brief is drie A4'tjes groot!, en u gaat ook nog eens de diepte in.

In 'De Drontenaar' onder leiding van hoofdredacteur Maarten Heijnk, het familieblad van en voor alle Drontenaren, dus ook voor u, van woensdag 10 november 2021 eerst op pagina 15 van 20, dus een beetje achterin het krantje, rechterblad, halverwege de meest rechtse kolom, vinden wij uw stukje, van uw Gemeente Dronten:

 


Snippertje in De Drontenaar


Via het internet als het kan
(De Drontenaar 2021-11-10)
Dronten - De communicatie van de inwoners met de gemeente gaat meer en meer via internet. "Het uitgangspunt is: digitaal waar het kan, persoonlijk als het moet", schrijven B en W. De gemeente stimuleert digitale communicatie, maar houdt wel rekening met inwoners die niet zo handig zijn met de computer: "Dit betekent dat er altijd een goed niet-digitaal alternatief kanaal beschikbaar moet zijn". (Snipper in De Drontenaar 10 november 2021 ergens achterin p15/20)
 

Contradictio in terminis
U begrijpt, mevrouw Van Lenthe, dat uw "Op informatie/klachten die gespuid worden op een eigen internetsite zullen wij niet inhoudelijk reageren" van 7 april 2021, en nu 10 november 2021 dit "digitaal waar het kan" en "de gemeente stimuleert digitale communicatie", in de rechtswetenschap genoemd wordt een 'contradictio in terminis', een innerlijke tegenstrijdigheid in een juridisch betoog van bijvoorbeeld een pleitende advocaat. Wij hebben u geïnformeerd dat ons materiaal op het internet staat en ook waar het te vinden is.
Het is niet als het zoeken naar een speld in een hooiberg. U bent bekend met - www.deregentegenhouden.nl -, ziet u ook bij het onderwerp van deze uw brief.
 

Voor de Bühne
Kan het zijn dat u in de krant uitdraagt: "De communicatie van de inwoners met de gemeente gaat meer en meer via internet", "digitaal waar het kan, persoonlijk als het moet", "de gemeente stimuleert digitale communicatie, maar houdt wel rekening met inwoners die niet zo handig zijn met de computer", maar dat dit eigenlijk alleen maar voor de Bühne is, alleen voor de 'show' om een gunstige indruk te maken voor of bij het volk, zeg maar "mooie praatjes" in de krant schrijven, en ondertussen individuele burgers heel andersoortige brieven schrijven. Het fijne van internet is, dat wij nu uw beide gezichten van u en de Gemeente Dronten kunnen laten zien, zelfs de Eskimo's kunnen ons materiaal lezen met de 'Translate', als we niet gaan worden tegengehouden door de Censuurpolitie. Uw eerste alinea van deze brief eindigt al met: "
U heeft geen gevolg gegeven aan het verzoek van de gemeente om de namen te verwijderen". Het klinkt ons niet direct heel fijn in de oren.
 

Evolutie
Maar, mevrouw Van Lenthe, het kan ook betekenen dat u en uw Gemeente Dronten, mee gaan met uw tijd, en u zich ook snel weet aan te passen aan de veranderende omstandigheden! Of u heeft op uwen hoofd (uwen kop) gehad, dat kan natuurlijk ook.
 

Ongelóófelijk
Wij "zijn niet zo handig" of eigenlijk helemaal niet "met de computer", wij zijn op leeftijd ziet u, wij zijn zeg maar gebrekkig en 'krakkemikkerig'. Maar bij de plaatselijke lagere scholen hier in Swifterbant zijn wij gaan vragen (op advies van uw heer Freek van de Graaf), en de leerkrachten wezen ons kinderen aan die zó véél verstand reeds hebben van computers en zó véél zin hebben ons te helpen met ons "eigen" digitale internetplatform voor de oudere medemens, onze "eigen internetsite" - www.deregentegenhouden.nl - en waar wij zó véél van geleerd hebben, van die kinderen, dat het werkelijk ongelóófelijk is.
 

Blij verrast zijn wij,
dat wij nu toch wéér een brief van u mogen ontvangen. U laat ons zeker niet links liggen. Als u ons niet voor vol zou aanzien, schrijft u niet zo hartstochtelijk ons deze brief van drie A4'tjes, waarin u opkomt voor uw zaak, deze brief die nu voor ons ligt. U laat ons niet in de steek. U laat ons niet aan ons lot over. U vergeet ons niet. U denkt aan ons. U leest ons verhaal, u neemt het verhaal op onze "eigen internetsite" tot u, en ter harte. U "houdt wel rekening met" ons. Wij krijgen het warme gevoel ertoe te doen, door u toch gerespecteerd te worden en er wel degelijk bij te horen. Wij beschouwen het als een eer deze nu voor ons liggende brief van u en de uwen (uw medegenoten) te hebben mogen ontvangen.


Unieke kans
Tevens biedt u ons de unieke kans ons verhaal nog duidelijker voor het voetlicht te brengen, nog duidelijker aan u en een ieder, over de hele wereld, die geïnteresseerd is, ons verhaal uit te leggen. We spreken immers over het wereld wijde web, www. Niet dat wij het al niet zéér duidelijk uitgelegd hebben op onze "eigen internetsite", maar voor sommigen is het misschien toch nog net niet genoeg. Dankzij u en uw schrijvens zijn wij in de gelegenheid ons verhaal nog beter ten tonele te voeren, en/of naar voren te brengen, in het theater dat internet heet. Wij vinden wel dat u, mevrouw Van Lenthe, ons materiaal een beetje selectief leest, u bent een beetje een 'pikker', u 'pikt' uit ons verhaal wat u van pas komt, u pikt de krenten, die wij overigens niet lusten, u kent ze wel van die zure krenten, uit onze pap, of zoals de vogels bij ons op de voederplank die de zaadjes eruit pikken die zij het meest lekker vinden, en de andere vinden wij op de grond beneden, die hebben zij zeg maar overboord 'gepikt'.

 

Voetlicht (-lamp)

 


Gelijke monniken gelijke kappen
Wij hebben reeds lang geleden, sinds 2004, u, Gemeente Dronten, aangegeven dat wij overlast hebben van uw platanen achter onze woning. Uiteindelijk hebben een groep van 28 bewoners hier langs De Lange Streek in Swifterbant, vanaf de Kruisboog 15 tot aan met De Banier 2, aangeven ernstige overlast te ondervinden van uw platanen voor, achter, en opzij hun woningen. Hoe ouder deze platanen worden hoe meer overlast deze bomen gaan veroorzaken. Deze overlast is door ons uitvoerig beschreven geworden aan u. Wij hebben u gevraagd deze bomen te kappen. Wij hebben gezien dat u op identieke plaatsen, wél bomen gekapt heeft. Wij hebben u dit alles uitvoerig uitgelegd.
Wij hebben u uitgelegd het 'Gelijke monniken gelijke kappen', speciaal mag ik u verwijzen naar mijn achternaam, ik ben niet de eerste de beste die aan u dit principe voorlegt. Wij hebben u ook véle, véle oplossingen aangedragen. Wij hebben met u meegedacht. U heeft geen gevolg gegeven aan onze verzoeken de bomen te kappen, te verwijderen. U komt niet verder dan uw ambtenaar ing. Jouke de Jong, Teammanager Groentechnisch Beheer, die per brief ons meldt, dat deze overlast die wij van u ondervinden, door u, de Gemeente Dronten, wordt "geclassificeerd als aanvaardbaar".

Buren
Mevrouw Van Lenthe, wij zijn in dit geval niet alleen inwoners van uw Gemeente Dronten. U, Gemeente Dronten, en wij, zijn in dit specifieke geval, ook nog eens buren. Wij ondervinden overlast van u als buurman of buurvrouw. En u heeft een uitgebreide 'familie', want er komen verwonderlijk veel medewerkers van u hierlangs, niet  dat ze hier wonen, maar ze vegen de straat, ze knippen in het groen, maaien het gras, prikken papier, ruimen de hondendrollen op, legen met grote auto's onze containers, met een kraanwagen worden de 'ondergrondsen' uitgetild en geleegd, ze zuigen het riool leeg, doen metingen in het riool, snijden de graskanten, zagen in de bomen, ze bekijken en bestuderen de bomen, ze spuiten de drainleidingen door en waar nodig worden deze hersteld met graafmachines, ze herstraten de boel, blazen het blad van de bomen, en ze spreken met de inwoners alhier. Uw Jouke de Jong hebben wij hier nog niet gezien, maar de brief die hij te uwen kantore ons heeft geschreven schuift hier wel door de gleuf en valt bij ons op de deurmat. Zo is ook hij toch een beetje bij ons. U heeft een druk volkje onder u. 

Wij hebben ernstige overlast van uw platanen. Deze overlast is aan u door ons uitvoerig beschreven en u "gemotiveerd medegedeeld". Wil je, als Gemeente Dronten, aan je buren, aan je inwoners een dergelijke overlast veroorzaken?

 

In vervolg op onze eerdere brief, berichten wij u als volgt.

Uw reactie ten aanzien van het gebruik van de namen van medewerkers

U tracht het plaatsen van namen van medewerkers te rechtvaardigen met de stelling dat de gemeente in voorkomende gevallen zelf ook namen van medewerkers in de openbaarheid brengt. Het niet mogen noemen van namen zou neerkomen op censuur.

Reiger:
Het is niet alleen u als Gemeente Dronten die de namen van uw medewerkers in de openbaarheid brengt, het zijn ook deze medewerkers zelf die zich graag aan de wereld presenteren. Wij hebben zojuist nog even gekeken en vinden bij Linkedin, het nationale platform om jezelf met al je functies, vaardigheden, vakmanschap, met opleidingen aan welke School, Hoge School, of Universiteit je hebt gestudeerd, aan de wereld te presenteren, uw heren Nico Keuper (klachtencoördinator en juridisch beleidsmedewerker), ing. Jouke de Jong (Teammanager Groentechnisch Beheer), Freek van de Graaf (Uitvoerder en Specialist Boomverzorging), en Henri Vos (Toezichthouder Civiele Techniek). De heren presenteren zich maar wat graag met foto aan de wereld, alleen Henri Vos nu zonder foto. De heren zijn niet werkzoekend, want zij hebben mooie banen bij u, Gemeente Dronten. En toch is daar die behoefte om je aan de wereld, aan de mensen te laten zien. Je loopt, zeg maar, graag met jezelf een beetje weg. Ook wil je laten zien dat je op de tennisvereniging zit, of dat je graag kaatst, of op een atletiekvereniging zit, dat je in je vrije tijd zingt bij een koor, of op een papieren-vliegtuigjes-vouw-vereniging zit, zeg maar een Origami-club, maar dan alleen voor 'vliegedingetjes'. En bij die atletiekvereniging of kaatsvereniging leg je dan weer een verbinding met je werk, op het internet. Je bent natuurlijk niet alleen een saaie kaatser, een zingende kanarie, of een snelle gems. Hartstikke leuk allemaal. Wij restaureren in onze vrije tijd allemaal oude parapluies, oftewel regenschermen. Reusachtig spannend, probeer maar eens iets regenwaterdicht te maken. En wij schrijven verhalen over regen, héél véél regen, en héél treurige, héél verdrietige verhalen.

 

 

Standpunt gemeente Dronten
De gemeente Dronten wil benadrukken dat het u uiteraard vrij staat middels de website <www.deregentegenhouden.nl> of anderszins kritiek te uiten op het beleid, besluiten of handelen van de gemeente. In dat kader staat het u tevens vrij om brieven of besluiten van de gemeente openbaar te maken. Ook is het niet in algemene zin verboden om namen van medewerkers of vertegenwoordigers van de gemeente te benoemen.

Reiger:
Wij zijn blij mevrouw Van Lenthe, dat u, en uw Gemeente Dronten, dit ook zo zien.Van Lenthe:
In het geval van uw website is echter geen sprake van een enkele neutrale vermelding. Medewerkers worden consequent en herhaaldelijk genoemd, vaak met een spottende ondertoon. De kwaliteiten van medewerkers worden in twijfel getrokken zonder dat zij in staat zijn tot een weerwoord. Tegelijkertijd worden andere personen die figureren op uw website voorzien van schuilnamen. Een dergelijke handelwijze kan door de betreffende medewerkers als intimiderend en beklemmend worden ervaren. De gemeente acht deze handelwijze dan ook niet gerechtvaardigd.
 

 • "Een enkele neutrale vermelding"
  Onze website - www.deregentegenhouden.nl - is eerst na vele jaren, eind 2019, in 2004 spraken wij u, de Gemeente Dronten, reeds aan over de plataan achter onze woning, gaan verhalen over u, Gemeente Dronten en uw platanen waar wij ernstige overlast van ondervinden. Wij ontmoeten u, Gemeente Dronten, in persoon, het zijn uw mensen, uw ambtenaren waar wij mee te maken krijgen. Mevrouw Van Lenthe, het zijn niet de stenen van uw 'Huis van de Gemeente Dronten' waar wij mee praten! En het is vooral de houding van uw ambtenaren, uw mensen, die onze woede opwekt. Als voorbeeld geven wij 'Het Gesprek' dat wij hebben woensdag 9 september 2020 bij u op De Reest 3 in Dronten. Wij zijn in verband met Corona met een afvaardiging van 5 mensen van een groep van 28. Uw heer Nico Keuper, uw klachtencoördinator, wil het gesprek opnemen. Uiteindelijk geven wij toestemming dat het gesprek wordt opgenomen onder onze voorwaarde dat wij een kopie van het geluidsbestand krijgen. Wij krijgen uiteindelijk niet deze geluidsopname. Uw heer Keuper weet de spelregels na afloop van ons gesprek te veranderen. Kijk mevrouw Van Lenthe, nu wordt het wel een persoonlijk 'dingetje'. Aan tafel zit 'een mens van vlees en bloed' waar wij mee praten. Niet een baksteen van uw Gemeentehuis. De man is uw ambtenaar, en wij hebben een afspraak met hem gemaakt. U begrijpt, dat uw "neutraal" nu niet meer zo neutraal is. Voorts wordt een van ons, een oudere, tijdens dit gesprek kwaad op uw heer Nico Keuper, en vertelt aan hem dat hij "agressief" wordt van het optreden van uw heer Nico Keuper. Ik kan u vertellen dat onze 'oudere' een man is die normaal gesproken de rust zelve is. Wij begrijpen, dat uw heer Nico Keuper moeite heeft met het vrijgeven van deze geluidsopname van ons gesprek.

   

 • "Consequent en herhaaldelijk"
  Wij noemen uw medewerkers daar waar wij hen ontmoeten, als 'mensen van vlees en bloed' en niet als stenen van uw 'Huis'. Daar er nogal wat 'ontmoetingen' hebben plaats gevonden, per mail, per brief, per telefoon, en fysiek, beschrijven wij deze ontmoetingen en worden namen dus "herhaaldelijk" genoemd. We hebben het niet over de 'Eerste steen', de 'Tweede Steen', tot en met de 'Laatste Steen'. Zo zou u het natuurlijk wel graag willen. Het moge u inmiddels duidelijk zijn dat wij "consequent", en vasthoudend zijn.

   

 • "Spottende ondertoon"
  Wij hebben zelfs een heel cabaret uitgeschreven voor u, en uw Gemeente Dronten. Wij dachten, hoe moeten we het deze mensen, u en uw medewerkers, in Hemelsnaam duidelijk maken? Ondanks alle treurigheid voor ons, weten wij de zaken nog met humor te brengen. En als het te gek wordt, is er misschien sprake van spot. Wij drijven dan misschien de spot met of steken de draak met zaken of iemand. Misschien dat iemand zich beledigd voelt, maar deze persoon mag zich dan ook afvragen waarom hij of zij zich beledigd voelt. Wat in zijn of haar gedrag heeft dit veroorzaakt? Kijkt u 's avonds wel eens televisie? Daar wordt bij voortduring spot bedreven. Wij gaan voor u nog een stapje verder. Er zijn gelovigen die omdat iemand een spotprent tekent, of omdat iemand een spotprent alleen al toont in een onderwijssituatie, hem of haar ombrengt, en/of zelfs het hoofd afhakt. Wij hopen niet dat u en de uwen, mevrouw Van Lenthe, tot deze gelovigen behoren, en wij moeten vrezen voor een steen of brandbom door onze ruiten of brievenbus, of dat wij ons hoofd gaan verliezen, en het ergens op straat terug vinden, rechtop, enkel omdat wij spot bedrijven.

   
 • "Kwaliteiten van medewerkers worden in twijfel getrokken"
  Als wij u vragen aan welke ziekte een boom is gestorven, en u liegt over het antwoord of het is uw onkunde, dan gaan wij uw kwaliteiten in twijfel trekken. Als wij vragen waarom een boom in een identieke situatie is omgehakt, maar u gaat hier niet op in, dan denken wij dat u aan ons iets te verbergen heeft. Dan wordt uw kwaliteit integriteit door ons de twijfel ingetrokken. Als wij vragen om een tekening, stuurt u ons 'een vod'. Onze percelen en onze woningen staan er niet op, en er staat ook nog verkeerde informatie op. Of u heeft geen tekening of u flest ons.
  7 Oktober 2020 schrijft uw heer ing. J. (Jouke) de Jong ons: "De platanen naast uw woning zijn omstreeks 1999 geplant. Of de aanwonenden destijds inspraak hebben gehad op de soortkeuze en waarom er gekozen is voor platanen, is niet bekend. Platanen zijn in het verleden met regelmaat aangeplant. Het is een boomsoort die goed groeit en een karakteristiek beeld geeft".

"Beeldbepalende bomen"
Dus voor de bouw van een woning (onze woning is 5 m hoog) is een hele procedure nodig, maar u bouwt rustig neven ons perceel aan een boom van 35 m zonder dat u of uw ambtenaar weet of er wel een procedure is geweest. Let wel, uw bouw is niet afgerond, want deze is in volle gang en voorlopig ook nog niet klaar. Enige tijd geleden waren uw mensen weer met een hoogwerker driftig bezig enkele takjes onder uit de kroon van de plataan achter onze woning te plukken. Vervolgens schermt ("kaatst") uw heer Jouke de Jong met "beeldbepalende" bomen en zijn door de Raad vastgestelde Boombeheerplan.

'De Grote Opwarming van de Aarde'
Uw heer ing. Jouke de Jong weet in 'Het Gesprek' dat wij woensdag 9 september 2020 bij u op De Reest 3 met u, Gemeente Dronten, hebben, aan ons te vertellen, dat platanen hier in de polder niet zo groot worden. U begrijpt, ons zakte de broek af, én dat wij ernstig zijn gaan twijfelen aan de capaciteiten van uw heer Jouke de Jong, als Teammanager Groentechnisch Beheer. Of uw Jouke gelooft in sprookjes, of hij is een complotdenker die gelooft dat de bomen tijdens 'De Grote Opwarming van de Aarde' steeds kleiner zullen worden.

Knoeien met titels
Het knoeien met titels door uw klachtencoördinator de heer Nico Keuper hebben wij uitvoerig  beschreven op deze onze site - www.deregentegenhouden.nl -. Dit is geen vergissing geweest. Dit is moedwillig gebeurd om ons te intimideren. Wij hebben ernstige twijfels bij de kwaliteiten van deze medewerker en de integriteit van deze man.

"Mediation-setting"
Vrijdag 23 oktober 2020 20:59 uur krijgen wij een e-mail van uw heer Nico Keuper, klachtencoördinator en Juridisch beleidsmedewerker van uw gemeente Dronten, aan een van ons: "De kwaliteit van het geluidsbestand waarin het gesprek van 9 september 2020 is opgenomen is te matig van kwaliteit om te verspreiden. Bovendien brengt het vertrouwelijke karakter van het gesprek in een mediation-setting mee dat wat daarin is besproken niet naar buiten wordt gebracht". En dit meldt de heer Keuper ons eerst zes weken later, nadat wij hem eerst hebben moeten bellen.
Bij 'mediation', mevrouw Van Lenthe, lossen partijen samen hun conflicten op via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Uw heer Keuper is natuurlijk niet een onafhankelijke derde, hij staat met zijn beide benen (poten) middenin de problematiek, als hij niet al zelf het probleem is, en hij is daarbij ook nog uw medewerker. Ernstiger twijfelen dan door ons aan zijn kwaliteiten is niet mogelijk. Let wel, wij horen eerst zes weken later van uw heer Nico Keuper, dat er bij het gesprek sprake was van een "mediation-setting". Later vernemen wij, dat als de heer Nico Keuper alsnog een echte mediation voorstelt, uw heer Jouke de Jong hier geen zin in heeft.
 

 • "Zonder dat zij in staat zijn tot een weerwoord"
  Dit is jammer, dat u dit zo zegt mevrouw Van Lenthe. Alle brieven, alle e-mails, telefoontjes, gesprekken, en wat nog meer, die wij van u, Gemeente Dronten, hebben ontvangen zijn door ons gepubliceerd. Al het weerwoord van uw medewerkers en wat u te vertellen heeft aan mij hebben wij geplaatst. Ernstig beginnen wij te twijfelen of u, mevrouw Van Lenthe, ooit onze website - www.deregentegenhouden.nl - ooit wel heeft betreden. Misschien dat u van uw baas, de burgemeester, de heer Jean Paul Gebben, wel een aanwijzing hebt gekregen onder geen beding onze website te openen. De vorige keer sprak u ook al over "spuien" wat wij zouden doen op "onze eigen website". Wij hebben u toen en daar uitgelegd dat wij niet "spuien".

   

 • "Schuilnamen"
  Verderop in deze uw brief geven wij u uitleg over ons gebruik van "schuilnamen" voor een aantal van onze eigen mensen. Maar wij hebben zelfs de door u ingehuurde stratenmaker een schuilnaam gegeven: "Jan Tegel". Stratenmaker "Jan Tegel" is zzp'er, en ik ben zelf zzp'er geweest, dus ik kan erover meepraten, wij kennen en hebben aan den lijve ervaren de armzalige en beroerde omstandigheden van de zzp'er. Zij hebben geen pensioenopbouw zoals uw gemeenteambtenaren, en zij hebben geen uitkering bij ziekte of invaliditeit, anders dan bijstand. Dus wij hebben te doen met de stakker. U begrijpt dat "Jan" van ons een schuilnaam heeft gekregen, daar heb je geen universitaire opleiding voor nodig.
   

 • "Intimiderend en beklemmend"
  U, mevrouw Van Lenthe schrijft mij: "
  Een dergelijke handelwijze kan door de betreffende medewerkers als intimiderend en beklemmend worden ervaren". Mevrouw Van Lenthe, wij voelen al vele jaren, sinds 2004, ons geïntimideerd en beklemd door u, Gemeente Dronten, en uw mensen.

   

Van Lenthe:
De betreffende medewerkers doen te goeder trouw hun werk. De gemeente kan worden aangesproken op eventuele fouten van medewerkers voor zover al aan de orde.


Reiger:

Wij denken, dat uw medewerkers inderdaad trouw zijn vooral aan u, als 'baas', maar niet aan ons als burgers en inwoners van uw Gemeente Dronten. Dit blijkt uit hoe uw medewerkers omgaan met ons. Wij beschrijven de ontmoetingen met uw medewerkers op onze website. Wij hebben u, Gemeente Dronten, uitvoerig geschreven en aangesproken op wat wij ondervinden in de ontmoeting met uw medewerkers. U schrijft mij nu over "eventuele fouten van medewerkers zover al aan de orde". Dit laatste is denigrerend naar ons toe.

 

____________________einde eerste pagina van brief van mevrouw Van Lenthe

____________________

Kenmerk Zaak 134014
Bladnummer 2
 

Van Lenthe:
Het is naar de mening van de gemeente uitermate onwenselijk als medewerkers van de gemeente in verband met de uitvoering van hun functie moeten vrezen voor naming and shaming-praktijken. Dit geldt in grotere mate als de functie van de betreffende medewerkers geen uitgesproken openbaar karakter heeft. De gemeente Dronten wenst een veilige werksfeer voor haar medewerkers en om die reden maken wij dus bezwaar tegen de wijze waarop u onze medewerkers op uw website laat figureren.


"Naming and shaming-praktijken"

Mevrouw Van Lenthe, u gebruikt grote woorden. Wij doen niet aan "naming and shaming". Wij beschrijven slechts het gedrag van uw medewerkers naar ons toe. Zoals bijvoorbeeld het niet teruggebeld worden door uw ambtenaar Henri Vos, Toezichthouder Civiele Techniek, na speciaal een terugbelverzoek van ons aan u, Gemeente Dronten. De man duikt duidelijk onder. Wij verpakken dit met en in humor.
 

"Functie geen uitgesproken openbaar karakter"
Heel slim stopt u, mevrouw Van Lenthe, het woord "uitgesproken" ertussen. Maar wij gaan u helpen mevrouw Van Lenthe. Wij denken, dat iedere medewerker van u in de "openbare" ruimte werkt, of het moet een oude grijze muis zijn die ergens in de kelders van uw 'Huis van de Gemeente Dronten' in zijn hok zit, in uw archief, tussen al die brieven die wij u gestuurd hebben. Als uw Henri Vos naar ons toekomt, als uw Jouke de Jong ons een brief schrijft, als uw Freek van de Graaf bij ons aanbelt, als u mevrouw Van Lenthe mij een brief schrijft, en als wij bij u 'Het Gesprek' hebben, treedt u allen in de openbaarheid, betreedt u de publieke ruimte. Als je dit niet wil, moet je niet bij een gemeente gaan werken. Bij de Gemeente Dronten werk je namelijk voor de inwoners van de Gemeente Dronten. Zonder inwoners geen Gemeente Dronten moet u wel beseffen. Ik zelf werkte bij een grote gemeente in Nederland en nam daar klachten in behandeling. Iedere klacht die bij mij kwam, werd naar volle tevredenheid van de burger, van de inwoner, door mij tot een oplossing gebracht.


"Veilige werksfeer"
Wij hebben de werksfeer van uw medewerkers niet onveilig gemaakt. Wij hebben niet opgeroepen uw bomenman uit de boom te knallen. Wij hebben uw klachtencoördinator niet bedreigd. Wij hebben niet opgeroepen een bal te kaatsen naar het hoofd van uw "Hoofd Groenbeheer". Wij hebben niet verteld waar uw medewerkers wonen, hooguit dat zij misschien verblijf houden op uw 'Huis van de Gemeente Dronten', als zij niet in de bomen of tussen en in uw groen zitten. Wij zijn niet bij uw medewerkers aan de deur geweest, wij hebben hun deurknop of brievenbus niet besmeurd met poep. Wij hebben uw 'Huis van de Gemeente Dronten' niet besmeurd met leuzen. Wij hebben niet aan de hoogwerker staan rammelen, wij hebben niet aan de hoogwerker staan duwen of trekken, wij hebben niet aan de hoogwerker staan hengsten op of aan, wij hebben niet geprobeerd de hoogwerker om ver te kieperen, terwijl uw man in het bakje bovenin bezig was met zijn kettingzaagmachien een tak uit een boom te zagen, en ook niet als hij niet in het bakje zat. Wij hebben geen protest-spandoek 's nachts aan de hoogwerker opgehangen, zoals een andere plaatselijke actiegroep wel gedaan heeft bij en aan het bouwbord waar het Swifterbantse MFC (Multi Functionele Centrum) moet komen, zie ons:

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Nog meer verdriet.htm


Wij hebben geen nazi-symbolen of vreselijk enge ziekten op de bomenhoogwerker gespoten uit bussen vol met verf (verfspuitbussen), zoals weer een andere plaatselijke Swifterbantse verzetsgroep deed op onder andere een raam van de plaatselijke bibliotheek, zie ons:

www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Fazantendreef Platanen Overlast.htm


Enkel maken wij inwoners van de Gemeente Dronten attent op straten die geveegd worden terwijl de straatgoten en straten gewoon schoon zijn. Dit is geen energiezuinig beheer, immers de straatveegmachine maakt een hoop herrie, we horen het ding al van verre aankomen, de stalen straatveegborstels en de grote zuigventilator vragen nogal wat vermogen, dus dieselolie, en we hebben geschreven over de mishandeling door de Gemeente Dronten van de man op de straatveegmachine die de hele dag alleen maar de straatgoot voor zich ziet, goot na goot! Wij komen juist op voor de mensenrechten voor deze mens, rechten die door de Gemeente Dronten met voeten worden getreden. Nooit hebben wij de man zien pauzeren. Waarschijnlijk wordt de man opgejaagd door het hem opgelegde schema van uw "Hoofd Groenbeheer". Wij maken inwoners van de Gemeente Dronten attent op onzinnige activiteiten als het kandelaberen van bomen, op verkeerde keuzes en standplaatsen van bomen, op 'onzinnige geld over de balksmijterij' met het uitdelen van ordinaire plastic bloembakken voor aan lantaarnpalen waar bewoners hun tuinen juist compleet hebben bestraat. Als een soort van beloning dat zij hun hele tuin van tegels hebben voorzien om het regenwater zo snel mogelijk te kunnen afvoeren naar het Gemeentelijk Drontens riool, waar wij nu dan weer aan mogen meebetalen om dit 'toekomstbestendig' te maken. Wij maken inwoners van de Gemeente Dronten attent op de aanleg van een officieel door de Gemeente Dronten geëntameerde omheinde en van hekken voorziene tuin, 'De Fruitboog', in notabene de Hoofd Groen Structuur van Swifterbant in het kader van het zogenaamde 'Samen Actief', over het omhakken van volop in knop zijnde maar nog juist niet bloeiende herfstasters voor het tweede jaar op rij door het 'vakbekwame' personeel van een door uw Hoofd van de afdeling Groentechnisch Beheer van de Gemeente Dronten ingehuurd hoveniersbedrijf. En diezelfde Afdeling Groentechnisch Beheer paait de bevolking met mooie praatjes en plastic bloembakjes voor aan lantaarnpalen.

deregentegenhouden.nl/Dronten - Lantaarnpaal Plantenbakjes Misère.htm


Wij vertellen over de mooie praatjes die de Gemeente Dronten verkoopt over 'elektrisch' en elektrische voertuigen, en een elektrisch 'Huis van de Gemeente Dronten' met bijbehorende 'PowerParking', maar ondertussen een klereherrie maakt in de woonwijken met brullende en loeiende machines op benzine en diesel waar al de werkzaamheden mee worden uitgevoerd. Wij vertellen inwoners van de Gemeente Dronten over wonderbaarlijke verkopen van grond aan inwoners, terwijl anderen worden aangemerkt als "Landjepikkers". Wij vertellen over het omhakken van gezonde bomen in de Hoofd Groen Structuren van Swifterbant.Onze veiligheid
Eerder moeten wij vrezen voor ónze veiligheid, doordat onze omgeving onveilig gemaakt wordt door u. Al uw groenafval dat u stort op onze percelen. Al het woongenot dat u ons ontneemt. De angst die wij moeten hebben, dat onze hemelwaterafvoeren wéér verstopt raken door uw platanenbladafval, uw platanenzaadbollen, en uw platanenpluis. Waarna wij vervolgens lekkages in onze woningen hebben. Hetzelfde platanenpluis dat onze CV-ketel van binnen verstopt en onklaar maakt. En dat wij hier in de kou zitten, niet omdat het gas op is, maar vanwege uw platanenoverlast.


Kinderlijkjes

Wij zien in uw FlevoPost politiemensen die met hun hand op hun Walther P99 (dienstpistool) jagen op kinderen en jongeren bij ons in het dorp. Wij moeten er niet aan denken 's morgens wakker te worden en overal kinderlijkjes te zien liggen, en wij moeten wenen om onze jonge dorpsgenoten. Mattheüs 2:18 "Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag: Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn".
(NBG51)

 

Uw medewerker T. Kijk in de Vegte door ons de hemel in geprezen

Als wij in 2005 uw Gemeente Dronten de eerste keer schrijven, krijg ik een brief van Uw toenmalige heer ing. E. Smit, dienst Inrichting en Beheer Openbare Ruimte met datum 11 oktober 2005, die mij schrijft: "Belt u gerust met onze uitvoerder bomen, de heer T. Kijk in de Vegte, telefoonnummer (0321) 388 463. Namens burgemeester en wethouders van Dronten".

U begrijpt, dat ik uw heer T. Kijk in de Vegte heb gebeld. Al heel gauw kwam uw heer T. Kijk in de Vegte naar ons toe, en 14 oktober 2005 schrijf ik u al: "De heer Kijk in de Vegte gaf aan dat hij, indien hij in mijn schoenen stond, een dergelijke situatie ook niet zou willen. Hij was daar heel duidelijk in, hij zou een dergelijke boom ook niet zo achter zijn huis willen hebben. Hij gaf daarbij duidelijk aan dat hij niet degene was die in deze een besluit nam. Wij hebben ook de andere bomen in ogenschouw genomen en de heer Kijk in de Vegte gaf aan dat de boom achter mijn woning en de boom ernaast, dit is de plataan naast de woning van de familie Van der Wortelen
(sch) wonende De Kruisboog 17 te Swifterbant, wel weg konden, het beeld zou daardoor niet aangetast worden".

Vervolgens voert u uw heer T. Kijk in de Vegte van het toneel af. Wij horen niets meer van hem. Totdat wij uw rouwadvertentie over zijn overlijden op 60-jarige leeftijd in uw FlevoPost lezen van 29 april 2015.  En ik, wij, schrijven u per brief van 10 december 2019, en nog steeds op onze "eigen website": "Wij gedenken uw heer Tonny Kijk in de Vegte, in het bijzonder zijn medemenselijkheid, zijn eerlijkheid, en zijn inlevingsvermogen naar ons toe, die hij in een relatief korte ontmoeting ons liet zien".

 


Rouwadvertentie die wij vonden in de FlevoPost en de StentorU ziet mevrouw Van Lenthe, wij hebben ons verhaal heel evenwichtig opgebouwd, en geven ook precies aan waar het goed gaat. Eigenlijk begonnen wij ons verhaal hiermee. Wij maken wel degelijk onderscheid tussen waar het goed gaat, en waar het niet goed gaat. Wij hopen dat uw heer Tonny Kijk in de Vegte voor u en al uw medewerkers een lichtend en richting gevend voorbeeld mag zijn, hoe met uw inwoners of burgers om te gaan. 

 

Van Lenthe: 

Juridisch kader – Algemene verordening gegevensbescherming

De namen van de medewerkers van de gemeente kwalificeren als persoonsgegevens in de zin van de AVG. In dat kader merkt de gemeente graag op dat het voeren van de website <www.deregentegenhouden.nl> en het aldaar openbaar maken van de namen van de medewerkers van de gemeente Dronten niet valt onder de exceptie van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit als bedoeld in artikel 2 lid 2 sub c AVG. Deze uitzondering heeft namelijk enkel betrekking op activiteiten die tot het persoonlijke of gezinsleven van particulieren behoren. Dat is niet het geval bij de verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit de openbaarmaking van deze persoonsgegevens op internet, waardoor deze gegevens voor een onbepaald aantal personen toegankelijk worden gemaakt, zoals op uw website.

Nu er – gelet op het voorgaande – geen sprake is van een zuiver huishoudelijke activiteit, is er met het openbaar maken van de namen van de medewerkers sprake van een verwerking van persoonsgegevens waarop de AVG van toepassing is. Zelfs als uw website gezien zou moeten worden als een journalistiek product, brengt dit mee dat de verwerking gebaseerd dient te worden op een van de grondslagen als bedoeld in artikel 6 AVG. Het maakt voor de toepasselijkheid van de AVG overigens niet uit of u de namen van de medewerkers openbaar maakt in de hoedanigheid van natuurlijk persoon. Het gaat erom dat u – ook als natuurlijk persoon – in dit geval het doel en de middelen (het 'hoe en waarom') van de verwerking bepaalt. Nu dat het geval is, u bepaalt immers welke persoonsgegevens er worden verwerkt en op welke wijze, kwalificeert u als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG.

Reiger:
Wij zijn blij, mevrouw Van Lenthe, dat u onze website - www.deregentegenhouden.nl - als een journalistiek product ziet. Inderdaad wij gaan verder waar een FlevoPost, een De Drontenaar, een de Stentor, en een Omroep Flevoland stoppen of niet komen. Wij zijn een rijke aanvulling op toch een beetje armoede.

 

Van Lenthe:
In dit geval zal de verwerking van persoonsgegevens enkel gebaseerd kunnen worden op de grondslag 'gerechtvaardigd belang' uit artikel 6 lid 1 sub f AVG. Voor een rechtsgeldig beroep op deze grondslag dient er allereerst sprake te zijn van de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Ten tweede dient de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk te zijn om dat belang te behartigen. Ten derde dient een belangafweging plaats te vinden, waarbij de belangen van u en de belangen van de betrokkenen, de op uw website vermeldde medewerkers van de gemeente, dienen te worden afgewogen.

Reiger:
Wij zijn specialisten in belangenafwegingen. Wij zijn zeg maar een soort van sneeuwruimers. Wij komen op voor de ondergesneeuwde belangen van uw burgers, van uw inwoners. Wij proberen het evenwicht tussen uw belangen mevrouw Van Lenthe, en onze belangen enigszins te herstellen. 

 

Van Lenthe:
Het doel van uw website is naar de gemeente begrijpt het uiten van kritieke (kritiek) op de handelwijze van de gemeente. Zoals aangegeven staat u dat vrij en is een dergelijk belang dus in beginsel gerechtvaardigd.


Reiger:

Wij zijn blij mevrouw Van Lenthe, dat u zo ver bent, dat u inziet dat onze website - www.deregentegenhouden.nl - wat vertelt over hoe u en uw Gemeente Dronten met ons omgaan. Maar er zijn, geloven wij, vernemen wij, ook anderen die niet heel blij zijn hoe u met uw inwoners, met ons, omgaat?

Wij zijn blij, dat u niet aan ons "een dergelijk belang" tornt. Want wij proeven in uw schrijven, dat u niet blij bent met wat wij schrijven op onze website, over u en over uw Gemeente Dronten.

En het liefst zou u natuurlijk onze hele website verwijderd zien worden, zodat u nog meer uw Goddelijke gang kunt gaan.

Toch is dit jammer, want wij dragen u juist heel veel informatie aan, zeg maar van de (werk-)vloer (de dorsvloer) van uw Gemeente. Onze website geeft u een schat aan informatie, hoe u uw dienstverlening zou kunnen verbeteren, hoe u op een menselijke wijze met ons om zou kunnen gaan, hoe u anders met de dingen om zou kunnen gaan. Maar zo een inzicht moet groeien bij u, dat begrijpen wij ook wel. Nu kunnen wij u nog helpen, straks niet meer, dan zijn wij oud en op, en gaan wij over de drempel heen. Een van ons is ons nu helaas voorgegaan, en zal het helaas niet meer meemaken, en kunt u ook niet meer uw excuus aanbieden.

 

Van Lenthe:
Wanneer wordt gekeken naar de tweede voorwaarde, te weten de noodzakelijkheid van de verwerking voor de behartiging van dat belang, zal de conclusie luiden dat hieraan niet wordt voldaan. Onderdeel van de tweede voorwaarde is namelijk ook of aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit wordt voldaan. Dit betekent dat er dient te worden gekeken naar de vraag of de inbreuk voor de genoemde medewerkers in verhouding staat tot het doel van de verwerking. Ook dient te worden bekeken of het doel op een andere manier te bereiken is, die minder nadelig is voor de genoemde medewerkers.
 

"Proportionaliteit en subsidiariteit"
U, mevrouw Van Lenthe, strooit graag met gemeentelijke ingewikkelde woorden. Wij vinden het fijn dat u deze moeilijke woorden ook even uitlegt aan onze lezers. U ziet, wij zijn ook niet te beroerd u een compliment te geven. Neemt niet weg dat het natuurlijk wel ambtelijke taal is voor iets eenvoudigs.
 

Ontmoetingen
Wij hebben u reeds uitgelegd, dat wij de namen van uw medewerkers slechts gebruiken daar waar wij uw medewerker ontmoeten, op papier, op schrift, per e-mail, per telefoon, of in levende lijve. En omdat ons verhaal ook in belangrijke mate gaat over hoe u, Gemeente Dronten, met ons omgaat, komt dit inderdaad een aantal keren voor, namelijk telkens wanneer wij verhalen over onze ontmoeting met u. En omdat wij elkaar in de loop van vele jaren, sinds 2004, toch wel een aantal keren hebben ontmoet, spreken we toch wel over een heel aantal. U, mevrouw Van Lenthe, en ik, ontmoeten elkaar nu voor de tweede keer in deze briefwisseling.


Benoemen
Zoals u weet, mevrouw Van Lenthe, kom ik uit het onderwijs. En tijdens een van mijn vele opleidingen kreeg ik les van een oude mevrouw, lerares, bij de Stoas (CHLS Dronten), tegenwoordig Groep Aeres, in uw Gemeente Dronten. Wij woonden toen nog ver weg. Wij komen uit Zeeuwsch-Vlaanderen, eerst januari 1994 zijn wij in uw Gemeente Dronten komen wonen. Deze oude mevrouw vertelde mij, legde aan mij uit, dat het enige wat wij doen in het onderwijs is het benoemen van de dingen. De dingen hun naam geven: verdriet, de delen van een plant, de verbindingen, geschiedenis, treurnis, noemt u maar op. Toen u geboren werd lag uw naam waarschijnlijk al klaar. Wil je problemen oplossen dan moet je beginnen de zaken te benoemen, een naam te geven. Nogmaals we hebben het hier niet over de stenen van uw 'Stadse Huis'. En een van de problemen ligt in de ontmoetingen met u en de uwen (medewerkers tot aan uw burgemeester aan toe), dat kunt u toch niet ontkennen. Mocht u dit wel ontkennen, dan hebben wij alleen maar medelijden met u.
 

____________________einde tweede pagina van brief van mevrouw Van Lenthe

 

____________________

Kenmerk Zaak 134014
Bladnummer 3
 

Van Lenthe:
Het door u nagestreefde belang kan stellig ook worden bereikt, zonder dat daarbij namen van medewerkers worden genoemd en al helemaal zonder dat een mate van nadruk en herhaling wordt toegepast bij het benoemen van de namen die de focus meer bij de persoon legt dan bij de inhoudelijke kwestie zelf. Dit geldt des te meer voor medewerkers wiens functie geen of hooguit een beperkt openbaar karakter heeft. In dat kader merkt de gemeente graag op dat het enkele feit dat medewerkers al eens op enige wijze met hun functie in de openbaarheid zijn getreden, niet meebrengt dat vervolgens iedere vorm van gebruik van de namen van medewerkers en/of hun functies op uw website gerechtvaardigd is. De nadruk die op de (namen van) de medewerkers van de gemeente ligt is niet proportioneel nu de medewerkers simpelweg hun taak uitoefenen. Het doel (het uitoefenen van kritiek op gemeentebeleid) kan verder uitstekend bereikt worden door in plaats van de naam van de medewerker, slechts de functietitel te gebruiken, bijvoorbeeld: 'het hoofd groenbeheer'. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat u er bij niet-gemeente medewerkers die op uw website figureren voor kiest om zoals u het zelf noemt een "schuilnaam" te hanteren. Om die reden voldoet de verwerking op de website ook niet aan eisen van subsidiariteit, nog doorgelaten (daargelaten) de juridische mogelijkheden die u heeft om beleid van de gemeente ter discussie te stellen.
 

"Focus"
Wij vinden juist dat onze focus ligt op de inhoud van de kwestie. Uitvoerig en nauwkeurig beschrijven wij onze klachten, wij gaan de diepte in. Met heel veel fotomateriaal laten wij u zien wat het probleem is, wat de problemen zijn, waar de problemen liggen. Veel onderzoek hebben wij gepleegd. Daarbij komen natuurlijk de ontmoetingen met uw medewerkers. En het zijn deze ontmoetingen die een deel van het probleem zijn. Wij hebben u reeds uitgelegd dat wij u niet één keer hebben ontmoet. Wij hebben u vele malen ontmoet. U spreekt over "nadruk", maar dit komt, omdat wij nogal wat te vertellen hebben over deze vele ontmoetingen met u. U voelt het als "nadruk", wij vinden het eerder een belangrijk thema in onze dialoog met u. De inhoud van ons verhaal is vele malen groter, dan uw zogenaamde "focus bij de persoon".
 

"Simpelweg"
Uw medewerkers oefenen niet "simpelweg" hun taak uit. Uw medewerkers zijn ronduit onbeschoft naar ons toe. De allereerste keer dat ik uw klachtencoördinator, de heer Nico Keuper, aan de lijn krijg, in dit allereerste gesprek, stelt hij al voor mijn klacht door te geleiden naar de Nationale Ombudman. De man heeft mijn klacht nog niet eens in behandeling genomen, hij is er nog niet aan begonnen, of ik word al doorgestuurd naar het volgende loket.
Uw heer Jouke de Jong "classificeert" bijdehand van achter zijn bureau de door ons ondervonden overlast als "aanvaardbaar". Uw heer Freek van de Graaf komt bij ons aan de deur en vertelt de mensen dat het niet bewezen is, dat het stof van de platanen van invloed is op longemfyseem, maar dat hij zijn platanen wel voor eind februari gedaan moet hebben, omdat hij zijn personeel er niet aan bloot mag stellen. Het zegt dit nota bene allemaal tegen iemand met longemfyseem! Iemand die onder de plataan naast zijn of haar woning, de deuren dicht moet houden, en niet meer in de tuin kan zitten vanwege dit platanenstof. Bij de volgende komt uw heer Freek van de Graaf de klacht die deze mensen hebben ingediend bij u, Gemeente Dronten, even "afhandelen", oftewel hij komt of wordt op pad gestuurd door u, om uw vuile werk op te knappen.
Voor alle troep van uw platanen in onze tuinen, moeten wij maar naar de plaatselijke lagere scholen gaan, en daar om kinderen gaan vragen die de bladeren, zaadbollen, takjes en takken van de platanen het hele jaar door willen komen rapen op onze percelen, als wij daar zelf niet meer toe in staat zijn. Wij zouden ook naar 'Welzijn' kunnen gaan in Dronten met ons verzoek, die hebben ook nog wel vrijwilligers over om onze tuinen te komen opruimen van uw platanentroep, zei uw Freek van de Graaf allemaal aan ons (Yboc). U ziet, uw Freek is een ijverig man. Van uw heer Henri Vos vernemen wij nooit meer iets, terwijl hij nog altijd gewoon bij u werkt. De man is een "duiker". En u schrijft ons nu, dat deze uw medewerkers "te goeder trouw hun werk doen"? Bedoelt u met "simpelweg" misschien niet gewoon "simpel"?


Eerlijk is eerlijk
Wij hebben uw heer Henri Vos ook een groot compliment gemaakt.
Uw heer Henri Vos van uw 'Grijs' (afdeling beton en steenwaren) maakte de opmerking naar mij en mijn buurman toe, en ook de vrouw van de buurman, mevrouw Van der Wortelen(sch), hoorde dit duidelijk: 'dat je op een gegeven ogenblik ook een keer afscheid moet nemen van in dit geval deze platanen'. Hij bedoelde hiermee, dat zij van 'Grijs' keer op keer moeten terugkomen om iedere keer de bestrating rond deze en andere bomen weer opnieuw in orde te maken. Maar misschien dacht uw heer Henri tegelijkertijd ook wel: "Op die manier zijn wij natuurlijk wel verzekerd van ons werk"? De ene afdeling creëert werk voor de andere afdeling, en zo houdt het hele 'Huis van de Gemeente Dronten' elkaar in stand en aan het werk. En voor de kosten? Geen probleem, als we niet uitkomen, verhogen we gewoon de belasting, na overleg met de Raad natuurlijk, maar die begrijpen het allemaal wel, of niet.


Medelijden
Wij hebben medelijden met uw medewerker Freek van de Graaf. Natuurlijk oefent de man een publieke functie uit. Met een hoogwerker gaat hij uw bomen te lijf. Wat doet die man daar? Hij zaagt takken uit bomen met een kettingzaag. Omhoog en naar beneden gaat hij. Boom in, boom uit. Boom na boom. Wij denken dat de man geniet van zijn beroep: 'Specialist Boomverzorging voor de Gemeente Dronten'. Maar u stuurt hem ook naar ons toe voor de klachtenafhandeling. Nu krijgt de man een "uitgesproken" publieke functie van u. Hier heeft u andere mensen voor in dienst, toch? Maar u laat hem 'het vuile werk' opknappen.

Maar misschien vindt onze Freek het wel prima en een eer, dat hij ook met burgers mag praten. Maar dan komen wij, en gaan wij verhalen hoe Freek met ons, burgers, praat.

Beter is het, dat u uw ambtenaren instructie geeft niet meer de burger, de inwoners, tegemoet te treden, niet meer het gesprek aan te gaan met inwoners van de Gemeente Dronten. Als de burger iets te zeggen heeft, dan kan dat in het gapende gat naast de ingang van uw 'Huis van de Gemeente Dronten'. Als u een microfoon in uw brievenbus hangt, misschien nog met een camera erbij, dan kan meteen opgenomen worden wat de burger allemaal te zeggen heeft, en kan de burger ook direct in beeld gebracht worden.

 

Intermezzo

Foto 5588 vs05. 'Brievenbus Open' in 'De Koof' omheen de ingang van het gerenoveerde 'Huis van de Gemeente Dronten'. Hier kunt u uw brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten door de gleuf schuiven. Erfgoed Flevoland: "Cyril Lixenberg maakte bij elk monumentaal kunstobject een tegenhanger". En hier is het 'tegenbeeld': 'Brievenbus Open'. De klep voor de brievenopening is hier een soort van afdak geworden boven de brievengleuf. De gleuf staat altijd open, de klep voor de brievengleuf zit vastgeroest, het is een soort van: "Papier hier". Het logo van de Gemeente Dronten, 'de zeven meerpalen' en 'post' zijn in de 3 mm dikke CorTen stalen plaat 'uitgesneden'. En achter de plaat is een witte plaat gemonteerd (Perspex wit?). Regenwater kan hier achter de CorTen stalen plaat komen nu? We zien geen kit, rubber, of iets, maar misschien mag dit wel, als de post maar niet nat wordt in de bak hierachter? Deze klep voor de brievenopening heeft meer iets van een schrootklep. De klep heeft ook enorme afmetingen, dit is niet de maat die PostNL voorschrijft. Eerder heb je de idee, dat je hier voor een Middeleeuwse burcht staat, een soort van ophaalbrug, maar dan op de Efteling. Foto 25 juli 2021 15:54:51 uur (61,7kB 833x556) Reiger Nieuwsdienst Copyright

Einde intermezzo


"Schuilnaam"
Inderdaad, mevrouw Van Lenthe, hebben wij leden van onze groep van 28 een "schuilnaam" gegeven. Een van onze groep, een van het eerste uur, is opgenomen in een verpleeghuis. Ons lid is kortgeleden overleden. Onze mensen die wij schuilnamen hebben gegeven zijn oude mensen. Mensen zijn bang hun mond open te doen. Voor de WMO moet je tegenwoordig bij de Gemeente Dronten zijn. Mensen zijn bang, dat zij zo dadelijk door ambtelijke wraak geen zorg gaan krijgen. U heeft geen idee welk een angst er leeft onder uw burgerij en bevolking, Of u weet dit natuurlijk wél, en vaart u wél bij deze angst! Ik ben zelf ook op leeftijd en vrees dat als mijn tijd is gekomen, ik ook niet meer in aanmerking kom voor zorg. IC-opname op mijn leeftijd en met mijn levensverwachting zit er al niet meer in. Thuis kan ik misschien door de huisarts nog een beetje begeleid worden naar het eind. Een beetje zuurstof, een laatste pilletje, een drankje .......


"Nog 'doorgelaten' de juridische mogelijkheden die u heeft om beleid van de gemeente ter discussie te stellen"
Wij, Reiger, van - www.deregentegenhouden.nl - , willen beslist niet bijdragen aan een nog grotere overbelasting van ons juridisch systeem. De Rechtspraak zit al tot over haar oren in het werk door de talloze rechtszaken die aangespannen worden door de overheid tegen haar burgers. Door deze overbelasting worden gruwelijke fouten gemaakt, rechters die mensen jarenlang de gevangenis insturen, beschuldigd van moorden, die zij niet gepleegd hebben, en kinderen die de rechters in de Toeslagenaffaire bij hun ouders lieten weghalen, en waar deze rechters nu nog de pijn van voelen, die zij hadden in hun buiken, toen zij de vonnissen uitspraken. Eigenlijk wilden ze die mensen helemaal niet het cachot in jagen, en die kinderen hun ouders ontnemen, maar ja: 'Gesetz is gesetz'. De rechters moesten zich aan de wet houden, zij konden niet anders, zij moesten wel, de kinderen beschermen tegen hun 'frauderende' en 'criminele' ouders. Nu zijn de rechters en de Raad van State "diep door het stof gegaan" (RTL en NRC). Zij hebben zelf onderzoek gedaan ('de slager keurt zijn eigen vlees') en bieden de ouders hun excuses aan. Diep door het stof, hoe ziet dat eruit? Wel de toga's zagen er niet meer uit en konden wel in de was, en hangen nu te drogen op de zolders van de Raad, en tegen de ouders zeggen de rechters:

"Take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off,
 and start all over again",
Frank Sinatra

En over de kinderen die de ouders zijn kwijtgeraakt, zeggen de rechters tegen de ouders: "Maak gewoon een nieuw kindje".


Belediging
Mevrouw Van Lenthe, uw
"Nog 'doorgelaten' de juridische mogelijkheden die u heeft om beleid van de gemeente ter discussie te stellen", beschouwen wij wederom als een belediging uwerzijds aan ons adres.


"Eigen internetsite"
Wij hebben gekozen voor een "eigen website" - www.deregentegenhouden.nl - . Wij vertellen ons verhaal op het wereldwijde web, een ieder kan het lezen, tot aan de Eskimo's aan toe, ze hoeven slechts de vertaalfunctie aan te zetten. Wij overwegen onze "eigen internetsite" ook in het Engels op te zetten. Wij denken, dat veel meer mensen in Nederland last hebben van bomen. En er is een nieuwe dimensie bijgekomen. Mensen willen mee in de energietransitie. Mensen willen zelf ook energie gaan opwekken op hun percelen met zonnepanelen, met een warmtepomp, met zonnecollectoren, en zelf een eigen windmolen. De Gemeente Dronten houdt hier al rekening mee bij nieuwbouwwijken, bewoners moeten in staat zijn deze energie op te wekken, immers de klimaatdoelen moeten worden gehaald!

Discriminatie
Helaas, in bestaande wijken houdt uw Gemeente Dronten geen rekening met de bewoners. In plaats van ook rekening te houden met bewoners hier, die ook mee willen in de energietransitie, houdt de Gemeente Dronten angstvallig vast aan haar Groene Beleidsplannen. Dit is je reinste discriminatie van bewoners in bestaande buurten. In plaats van snel nieuwe Groene Beleidsplannen te ontwikkelen, vertraagd de Gemeente Dronten de energietransitie, en discrimineert zij bepaalde bevolkingsgroepen, namelijk zij die in oude "buurten" wonen. Wij willen graag deze Groene Beleidsplannen voor u herschrijven. In een week tijd hebben wij ze voor u herschreven, en kan de uitvoering direct beginnen. Subtitel van het nieuwe Groene Beleidsplan voor Dronten door ons geschreven: 'Rekening houden met alle bewoners'. Zelfs de Eskimo's staan te juichen, zij 'zien' de ijskappen al weer aangroeien.

Veel informatie
Op onze "eigen internetsite" geven wij heel veel informatie door aan mensen die geïnteresseerd zijn. Wij vertellen over bomen, wij vertellen en leggen uit over kroon- en wortelprojecties, over Gemeentelijk Drontens Beleid, en over hoe medewerkers van de Gemeente Dronten met inwoners omgaan. De een krijgt grond van de Gemeente Dronten, de ander wordt aangemerkt als 'Landjepikker' en voor de rechter gesleept. Mensen kunnen dit alles direct vertalen naar hun eigen gemeente, want daar zal het niet veel anders zijn. Ook daar willen inwoners mee in de 'energietransitie', niet alleen de 'welgestelden' met hun gesubsidieerde elektrische auto's, maar ook zij die wonen in de volks- en achterbuurten. De 'Achterbuurters' willen hun huizen en percelen ook vol leggen en volhangen met zonnepanelen en zonnecollectoren om hun huizen te verwarmen en te ventileren tegen de Covid. En kennis geeft macht. Dan zijn inwoners van gemeenten en dit land beter gewapend tegen het geweld van de overheid. En de rest van de wereld ziet dit ook, en daar kunnen mensen zich dan ook beter verdedigen tegen hun overheden.
 


Van Lenthe:
Voor zover het al aan zou komen op een belangenafweging (stap 3 van de toets uit artikel 6 lid 1 sub f AVG), zijn de belangen van de medewerkers erin gelegen dat zij hun functie kunnen uitoefenen, zonder dat zij daarbij hoeven te vrezen dat zij in persoon de spil worden van een openbare discussie over gemeentelijk beleid of spottend worden geportretteerd.


Reiger:

Gemeentelijk beleid is gemeentelijk beleid. Het optreden van uw ambtenaren naar ons burgers is een ander verhaal. Wij denken, dat we de twee aardig hebben weten te scheiden op onze "eigen website". Maar uw ambtenaren weten zich ook te verschuilen achter uw gemeentelijk beleid en te schermen met uw gemeentelijk beleid. In dat geval schermen wij graag terug. Voorts denken wij dat u geen 'watjes' in huis hebt met deze heren. Zij durven veel naar ons toe, en betreden ook graag het openbare terrein, daar ligt immers "simpelweg" ook hun werk. En in de publieke ruimte is ook spot. Misschien dat u hen 's avonds verplicht een uurtje TV moet laten kijken, kijkt u dan meteen even met ze mee. Misschien dat u hen voor een tijdje naar een klooster moet sturen, en daar een tijdje bier moet laten brouwen. Daarna mogen ze kiezen, terug naar de Gemeente Dronten, of blijven binnen de veilige muren van het klooster met een biertje op zijn tijd.


 

Een niet te versmaden Abdijbiertje uit de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther neven de Zuid Willemsvaart tussen 's-Hertogenbosch en Veghel. Wij denken, dat uw ambtenaren blijven bij de monniken van de Abdij van Berne, en niet meer terugkeren naar uw 'Huis van de Gemeente Dronten'. Uw oud-wethouder Roelof Siepel is hen voorgegaan, hij is daar gastheer geworden en wijst hen de weg, en ontvangt hen met open armen. Geen leegloop meer bij de kloosters, maar 'volloop'. De monniken wijzen uw oud-ambtenaren wel de weg hoe zij op een goede en menselijke wijze met anderen, burgers, inwoners, van uw Gemeente Dronten, hadden moeten om gaan. Hierna volgt de 'penitentie', meestal drie Weesgegroetjes en een Onze Vader, waarna de zaak wordt afgesloten met een 'Schuimkraag'.

 

De gemeente Dronten is van mening dat de bovenstaande analyse laat zien dat een geldige grondslag voor de verwerking van de namen van de medewerkers ontbreekt. Dit geldt in ieder geval waar het medewerkers betreft die buiten de politieke arena actief zijn. De verwerking van persoonsgegevens kan dan niet worden gebaseerd op de grondslag 'gerechtvaardigd belang' en is daarmee onrechtmatig.

"Analyse"
U begrijpt mevrouw Van Lenthe, dat wij een andere "analyse" maken.


"Gerechtvaardigd belang"
Wij hebben andere ideeën bij "gerechtvaardige belangen", naar u nu zult begrijpen.


 

Van Lenthe:
De gemeente Dronten komt op voor haar belangen en die van haar medewerkers. Wij vertrouwen er dan ook op dat u gebruik zult maken van bovengenoemde mogelijkheden en dat u de namen en functies van de betreffende medewerkers van (documenten op) uw website <www.deregentegenhouden.nl> zult verwijderen en verwijderd zult houden.


Komt de Gemeente Dronten op voor de belangen van haar inwoners?

Mevrouw Van Lenthe, wij hebben vele klachten bij u ingediend en wij vinden dat u niet inhoudelijk op onze klachten bent ingegaan, anders dan een classificatie. Wij vinden dat u ons met een kluitje het riet in heeft gestuurd. Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ons ter beschikking stonden. Wij hebben geprobeerd op een fatsoenlijke manier met u te communiceren, en dat doen wij nog steeds. Wij hebben onder andere gebruik gemaakt van humor. Wij hebben zelfs een heel cabaret voor u uitgeschreven.

U kunt enkel negatief reageren, u gebruikte het woord "spuien" over onze "eigen internetsite", of niet reageren op al onze inspanningen. Wij hebben op vele manieren met u meegedacht. Wij hebben talloze oplossingen u aangedragen.


Uit "Een Wandeling":

 • Wij krijgen nu eind februari 2021 zelfs van de klachtcoördinator van de Gemeente Dronten, de heer Nico Keuper, tevens juridisch beleidsmedewerker en juridisch adviseur van de Gemeente Dronten, de opmerking naar ons hoofd geslingerd: "Hebben jullie er nooit over nagedacht om een appartementje in Dronten te kopen?".
   

 • Van onze Verzetsgroep maakt ook deel uit freule, jonkvrouw Louise de Savoye. Als wij bovenstaande opmerking van de heer G.J.N. (Nico) Keuper, klachtencoördinator van de Gemeente Dronten haar voorleggen, is zij duidelijk en resoluut (zonder aarzeling): "Schunnig". Mevrouw De Savoye leent ons haar denkraam. "Schunnig" legt zij uit, hier in de betekenis van: in strijd met de goede zeden, immoreel, gemeen, minderwaardig, beneden peil, en laag.
   

 • Bedoelt mijnheer Nico Keuper, dat we maar moeten ophoepelen, dat we te oud worden voor de door de Gemeente Dronten als "aanvaardbaar geclassificeerde overlast" van de platanen. Dat we het niet meer aankunnen en dat we maar richting een verzorgingshuis in dorp Dronten ons moeten gaan bewegen, en zodoende plaats vrijmaken voor jonge gezinnen op de woningmarkt? Wij denken dat mijnheer Keuper een onbeschofte vlerk (klerk) is!
   

Ontpopt uw heer Nico Keuper zich hier als een welwillende ridder naar ons toe? Hij ziet, dat onze zaak wordt geblokkeerd door Gemeentelijk Drontens beleid en dat ambtenaren zich vastklampen aan "beeldbepalende bomen", "esthetische waarde", "biodiversiteit", "milieu", "klimaat", "economische waarde", etc. Feitelijk hebben uw ambtenaren geen zin zich in te leven in de overlast die wij ondervinden van uw platanen. En wat tovert uw heer Keuper als oplossing uit zijn wijde mouwen, en zegt hij tegen ons: "U moet gaan verhuizen! Dat jullie daar nou nooit eens over nagedacht hebben?". Uw heer Nico Keuper moet de ernst van onze klachten hebben ingezien. En met welke rigoureuze geniale oplossing komt hij aan: "Verhuizen"! Niet de platanen gaan om, wij moeten om. Onze 'mindset', onze 'geesteshouding' zit ons in de weg, wij moeten gewoon uit onze 'comfortzone' komen. Wij moeten richting verpleeghuis, of misschien wel gaan 'Wisselen' (naar het graf). Dan kunnen we het rustiger aan gaan doen.

Wij dragen uw heer Nico Keuper, deze welwillende ridder, deze redder in nood, hierbij dan ook aan u voor om bij de volgende regenronde, bij zijn afscheid, hem te doen onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

"Je maintiendrai"Van Lenthe:

We gaan ervan uit dat u uit eigen beweging de namen van de medewerkers zult verwijderen en verwijderd zult houden van uw website. De gemeente Dronten en haar medewerkers behouden zich voor de volledigheid het recht voor nadere rechtsmaatregelen te treffen en/of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Reiger:

Wij zien eventuele rechtszaken met vertrouwen tegemoet mevrouw Van Lenthe, en ontmoeten uw burgemeester graag in de rechtszaal om met hem de "discussie"
(bladnummer 3, regel 17 van deze uw brief) aan te gaan. De rechter zal uw voorman vragen: "Bent u al in gesprek gegaan met de mensen achter de website - www.deregentegenhouden.nl - ?", "Ik bedoel bent u al het echte gesprek met deze mensen aangegaan?", "En heeft u hen de geluidsopname van 'Het Gesprek' al doen toekomen?". Voorts verheug ik mij aldaar op de "discussie" met uw frontman over zijn aanpak van "etterbakken" in Swifterbant en de inzet daarbij van schietgrage dienders. Waarschijnlijk val ik voor uw burgemeester ook in de categorie "etterbak"?


Pislink

In De Drontenaar van donderdag 28 november 2019 zegt uw burgemeester:
"Ik ben echt heel nijdig", en "Dit zijn echt etterbakken" over vernielzuchtige jeugd in Swifterbant. De burgemeester is pisnijdig, hij is zo nijdig als een spin, spinnijdig, en in de spinnenwereld eten sommige mannetjes
(vrouwtjes natuurlijk) na de daad hun vrouwtje op, om aan te geven hoe boos de burgemeester is op deze etterbakken, het liefst eet hij ze allemaal met huid en haar op.


Zijne Heiligheid

Het schept een beeld van een burgemeester die zich nooit heeft schuldig gemaakt aan kwajongensstreken of anders, zeg maar een 'Heilige Boon'. Hier zien we weer het effect van een ander een beetje naar beneden trappen, en zo je eigen Heiligheid een beetje opvijzelen (opkrikken). Wij zijn niet zo van de 'haat en nijd' (van "nijdig"), dat zijn geen kwaliteiten die wij vinden passen bij een burgervader.


Bushokje staat er nog gewoon
Het zou gaan om een bushokje, dat met zwaar vuurwerk was opgeblazen. Wel, er staat een foto bij het artikel van Maarten Heijenk, hoofdredacteur van De Drontenaar, van een bushokje aan De Lange Streek nabij De Greente. Het bushokje staat er nog gewoon, het is niet weggeblazen of zo, we zien dat er alleen een ruit uitligt. Een glazen bushokje is natuurlijk ook wel een beetje vragen om 'ongelukken'. In het stukje wordt duidelijk gesproken over kinderen.


Frikandelletjes
Als de burgemeester en zijn wethouders een patatje gaan eten met de jongeren, moeten ze dit natuurlijk niet alleen doen met de braveriken (de 'welwillenden'), maar juist ook met de stouteriken. En de stouteriken lusten ook wel een patatje, hoor. En met de stouteriken wil je toch juist in gesprek komen. Een beetje jongerenwerker weet de stouteriken wel te bereiken en uit te nodigen voor een patatje met de burgemeester bij 't Snackhuisje in Swifterbant. Wel nog een frikandelletje en een sapje erbij hoor, niet zo krenterig. Of een frikadel, die zijn ook lekker, dat is pas een echte traktatie na al dat 'echt' van de burgemeester. De braveriken kunnen natuurlijk ook een 'patatje' gaan eten met de stouteriken. Het nieuwe Kerst-regeerakkoord 2021 van de VVD heet immers "Omzien naar elkaar".


Verkeerde schoenen

In het artikel in De Drontenaar van 28 november 2019 lezen we ook nog dat burgemeester Jean Paul Gebben zegt "desnoods over te gaan tot het uitdelen van boetes omdat ze de verkeerde schoenen aan hebben", én hij wil samenscholingsverboden. Wij dachten, is het de man in de bol geslagen? Let wel het is 28 november 2019 in De Drontenaar, in Wuhan moet de corona-pandemie nog beginnen uit te breken. Sindsdien gaan wij maar blootsvoets door het dorp, mijn vrouw sjokt dan een meter of tien achter mij aan, zodat we door de politie ook niet van samenscholing beticht kunnen worden, voor je het weet zit je hier in Dronten achter de tralies.

https://www.dedrontenaar.nl/burgemeester-heel-nijdig-over-vernielzuchtige-jeugd-swifterbant-dit-zijn-echt-etterbakkenCensuur of zelfcensuur

Wij zien dat het artikel van 28 november 2019  21:37 uur van uw journalist Kees Bakker 
https://flevopost.nl/burgemeester-en-politiek-zijn-vernielingen-swifterbant-meer-dan-zat.html, waarin de burgemeester kleine burgers van zijn Gemeente Dronten, jongeren of kinderen in Swifterbant, kinderen van anderen, kinderen van onze medeburgers, uitscheldt voor "etterbakken", hij benoemt deze kinderen als 'bakken gevuld met etter', dat dit artikel op last van uw burgemeester Jean Paul Gebben is verwijderd? Censuur? Of zelfcensuur van de FlevoPost?


Walther P99

Het artikel was door de FlevoPost 'opgeleukt' met een foto van een politieagent voor zijn politiewagen met zijn hand op zijn Walther P99 dienstwapen, klaar voor de actie. De Walther P.38 was de voorloper van de Walther P99. De Walther P.38 is ontworpen in 1938 in Nazi-Duitsland en was bedoeld om de Luger P.08 te vervangen. Het Duitse leger en de Duitse politie hebben tot 2004 gebruik gemaakt van dit wapen, weliswaar gemodificeerd. Tijdens de 2e Wereldoorlog zijn er 1.277.680 Walther P.38 pistolen geproduceerd. Duitse tankbemanningen droegen het wapen al tijdens de aanval, 'Blitzkrieg', op Polen. Nou, dan weet je het wel.


'Once Upon a Time in the West'
Wij vinden het vreemd, dat de Nederlandse politie zoveel jaren na de oorlog nog steeds met  Walthers rondloopt,
opvolger van de P.38, in ieder geval tot en met 28 november 2019, ziet u het artikel van uw journalist Kees Bakker in uw FlevoPost. Een Nazi-symbool en een wapen, dat in de oorlog ontelbare slachtoffers heeft gemaakt tot op de dag van vandaag, en er kraait geen haan naar. Op de foto van de agent voor zijn dienstauto is het alsof er met de Walther P99 wordt gepronkt (nadrukkelijk showen om te laten zien wat je kan of wat je hebt). Het ziet er Zuid-Amerikaans uit, 'Trumpiaans', of "Once Upon a Time in the West" (nog wel even een mondharmonicamuziekje erbij). Ziet u voor een uitvoerige beschrijving onze brief van 15 februari 2020 die wij u gestuurd hebben. Wij hebben het artikel in de FlevoPost voor u zeg maar 'bewaard', ziet u:.

https://www.deregentegenhouden.nl/Dronten - Reiger Kloosterman aan het College van B & W gemeente Dronten 15 februari 2020.htmFlevoPost-jongeman

Wij hebben de FlevoPost-jongeman, die voor de Kerst bij ons voor de deur stond met zijn Kerst- en Nieuwjaarswensen en zijn kaartje vijf euro gegeven, omdat hij ons het hele jaar door weer de FlevoPost heeft bezorgd en nu afscheid kwam nemen van ons. Hij gaat studeren aan de Hogeschool voor de Politie, vertelde hij aan ons. Zonder FlevoPost weten wij natuurlijk niet wat er allemaal gebeurt daar bij u op het 'Stadsehuis'.
 


Geen vuurwerk hóór, dit jaar!

 


Ons verhaal

Ook zien wij, mevrouw Van Lenthe, het antwoord van de Autoriteit Persoonsgegevens met vertrouwen tegemoet. Wij hebben slechts namen gebruikt, waar wij vonden dat dit nodig was om ons belang te dienen en ons verhaal te vertellen. Wij hebben niet verteld waar uw mensen wonen, hooguit dat zij misschien verblijf houden op uw 'Huis van de Gemeente Dronten' of in het groen zitten.
 

Wij hebben uw mensen niet bedreigd
En wij hebben de veiligheid van uw mensen niet in gevaar gebracht, wij hebben niet opgeroepen uw bomenman uit de boom te knallen, wij hebben niet opgeroepen uw klachtencoördinator om zeep te helpen, of wat dan ook. Of uw Jouke de Jong een bal naar het hoofd te kaatsen.


Belediging

Mevrouw Van Lenthe, 7 april 2021, schrijft u aan ons per brief: "Op informatie/klachten die gespuid worden op een eigen internetsite zullen wij niet inhoudelijk reageren". Deze opmerking uwerzijds aan ons adres over de inhoud van onze site beschouwen wij nogmaals en eveneens als een ernstige belediging uwerzijds aan ons gericht. Met het woord "spuien" degradeert u wat wij aanbieden op onze site tot nul en generlei waarde. Uw opmerking getuigt van weinig beschaving, én getuigt van weinig respect voor inwoners van uw gemeente.

 

 

Hoogachtend,

namens het college van Dronten,


Getekend T. van Lenthe met blauwe stift?

 

drs. T. van Lenthe
Gemeentesecretaris

 

Reiger:
Voetregel logo met huisjes, De Meerpaal, kerktoren van Swifterbant, en niet te vergeten de windmolentjes, is al zo zeer vervaagd, dat onze scanner het bijna niet meer pakt. De Gemeente Dronten wil duidelijk van deze desinformatie, van deze fake-informatie af, "It's fading away".

De huidige windmolens (voor 2022) komen nu al ruim boven de Swifterbantse kerktoren uit. De nieuwe reusachtige windmolens gaan een probleem opleveren voor dit voetregel logo. De nieuwe windmolens worden zeven maal hoger dan de Swifterbantse kerktoren. Dan maar het skelet van een Swifterbant mens, die liggen altijd horizontaal.

 

 

___________________________________________Einde brief
 

 


Mevrouw drs. Tineke van Lenthe zoals zij 6 maart 2018 in de FlevoPost ons gepresenteerd werd,
 en bij ons door de brievengleuf werd geschoven, als de nieuwe Algemeen
 directeur en Gemeentesecretaris van Dronten

 

 

 

 

 

 

Reiger:

Foto 5711 vs03 kn Vier platanen aan De Lange Streek 52-62 te Swifterbant. Deze platanen zijn kort geleden door de Gemeentelijke Drontense bomenjongens opnieuw onder handen genomen. Een aantal jaren geleden zijn deze platanen reeds gekandelaberd. Dat wil zeggen, de takken zijn tot op enige afstand van de stam afgezaagd. We zien hier het specialisme van de Drontense boomverzorgers. Deze snoeiwijze beheerst niet iedere hovenier. Hier is een specialistische opleiding aan de Hogeschool voor de Bomen een vereiste. Alle uitlopers die zijn ontstaan na het kandelaberen een aantal jaren geleden zijn nu weer vakkundig verwijderd. Volgende stap is, dat binnenkort de bestrating er weer uitgaat en het wortelpakket weer gaat worden ingenomen, om zeg maar het volume van het wortelpakket weer in verhouding te brengen met het volume van de kroon die nu ontdaan is van alle uitlopers. De wortels van deze platanen gaan tot de voorgevels van de woningen hier en verder onder de woningen door. Deze wortels hebben een voorliefde voor de garageopritten van de mensen die hier wonen, omdat de kruipruimtes van de woningen onder water staan, en de wortels daar dus moeten zwemmen. De Bloemenwijk heet hier in Swifterbant in de volksmond de Waterwijk. Hun tuinen ontdoen van de wortels van uw platanen en herstellen, en de reparatie van de eigen opritten mogen de bewoners natuurlijk zelf opknappen en bekostigen. Foto 16 december 2021 14:07:38 uur Reiger Nieuwsdienst Copyright (29,5kB 460x627)

 

Ernstige verminking en amputatie
Dit kandelaberen van deze platanen is een regelrechte verminking van deze bomen. De takken worden tot op een zekere afstand van de stam geamputeerd. Het is het martelen van deze bomen. Bij een mens hak je ook niet de ledematen af, of in de Gemeente Dronten misschien wel? Dit heeft niets met Groen Beheer te maken. Dit is knoeien met bomen en knoeien met het geld van de burger. Bij varkens worden nog steeds de staarten afgebrand of afgeknipt. 'Couperen' is een mooie naam hiervoor die de pijn, het leed, en de verminking van het dier moet verhullen, alsof ze even naar de kapper gaan:

www.varkensinnood.nl/misstanden/afbrandenknippen-van-biggenstaartjes

 

Bonsai aan De Lange Streek
Dit kandelaberen van de platanen voor De Lange Streek 52-62 te Swifterbant is niets anders dan een hobby van uw heer Jouke de Jong en zijn bomenjongens. Het is het Japanse Bonsai, maar dan in het groot. De echte Bonsai-mens knipt heel voorzichtig, na heel veel geduld uitgeoefend te hebben, wachtend op het juiste moment een takje af van zijn Bonsai-boompje. Uw troepen komen eens in de vijf jaar de straat ingescheurd, en dan knippen zij deze bomen helemaal kaal.


Colereherrie

Vervolgens hebben wij beschreven de klereherrie die de Gemeente Dronten veroorzaakt bij al haar werkzaamheden van de straatveegmachines, de bladblazers, tot de hakselaar waarmee takken en groen 'zerkleinerd' worden.
 

Om nog even het tafereel te schetsen
De straat ingereden kwamen busjes, een trekker met daarachter een hakselaar met wagen waar het 'zerkleinerte' materiaal ingeblazen werd, en natuurlijk de onmisbare hoogwerker om deze werkzaamheden uit te voeren, Even later zien we 'Takken Henkie' boven in de boom al bezig de eerste knot te ontdoen van alle uitlopers. De boom wordt weer helemaal 'kaal' gemaakt. Beneden slepen de 'Takken Slepers' de takken naar de hakselaar. 'Gijsje Hakselaar' werpt de aangesleepte takken de hakselmachien in, die bij voortduring staat te loeien en te brullen smachtend naar ieder takje dat hij ingeworpen krijgt. Daar omheen lopen de 'Gerries Bladblazer' die de straat moeten schoonhouden want het verkeer moet wel door. Ook loopt hier een belangrijke busverbinding door het dorp van Dronten helemaal naar Emmeloord. Verderop is 'Klaas Graskantensnijder' bezig en 'Onkruidbrander Gassie' die ook een colereherrie maken. Als laatste komt 'Frits op de Straatveegmachine' nog langs en vertrekt het hele spul weer naar het 'Huis van de Gemeente Dronten' om de machines op de grote batterij onder de zonnepanelen van de PowerParking aan te sluiten waar nu de elektriciteit die de hele zomer daar is opgeslagen gebruikt kan worden om het Gemeentelijk Drontens wagenpark op te laden en het Stadse Huis mee te verwarmen, én hun kerstpakket in ontvangst te nemen. 


Gedrochten
Wij in Swifterbant blijven achter met gedrochten van bomen. Ze doen denken aan het beeld van Zadkine 'De Verwoeste Stad' waar ik vroeger als kleine jongen met mijn vader vele malen naar toe ben geweest in Rotterdam. Fotografen nemen het beeld vaak van opzij, van op afstand. Wij stonden altijd onderaan het beeld omhoog te kijken. Het beeld stond op een hoge sokkel, zeker toen ik klein was. Voor mij is het beeld 'De Verwoeste Stad' van onder naar omhoog kijkend, een enorm beeld, op mijn netvlies gebrand en in mijn geheugen gegrift.

 

Foto 5711 vs04 kn  'Gekandelaberde platanen aan De Lange Streek 52-62 te Swifterbant darkkngesp'
 Foto donderdag 16 december 2021 14:07:38 uur
Reiger Pers Copyright (23,7kB 460x628)


Kandelaberen

Het knotten van een knotwilg heeft een functie. Het nieuwe hout op de knot werd gebruikt om zinkstukken van te maken of waterkeringen, het wordt gebruikt om manden van te vlechten of visfuiken, of voor beschoeiing, voor matten en windschermen. Hier aan De Kruisboog te Swifterbant zit een bekende mandenvlechtster, die zo ook graag een visfuik voor u vlecht of een heks op een bezem voor in de tuin. Platanen in het zuiden, Spanje, Italië, en Turkije kunnen schaduw geven. Maar hier in Nederland willen wij zon en wind, en de open ruimte van de polder. Het kandelaberen van de platanen aan De Lange Streek 52-62 in Swifterbant levert geen geriefhout op. Al het hout is verdwenen in de hakselaar. Deze hakselaar leeft niet van de wind. Voor het geweld om het hout en het groen te 'zerkleinern' is brandstof nodig: dieselolie. De mensen hier in Swifterbant vinden het niet fijn om in de colereherrie en de uitlaatgassen van de brullende dieselmotoren van de Gemeente Dronten te zitten.

 Bomenstichting:

 • "In Noordwest-Europa zijn er maar weinig insectensoorten die op de platanen leven".
   
 • "Omdat er maar zeer weinig dieren, mossen en korstmossen op en in platanen leven, vormt grootschalige toepassing een nadeel voor de biodiversiteit ter plaatse".
   
 • "Platanen zijn in de eerste plaats parkbomen. Ze verdragen stadsklimaat, droogte en bestrating goed, maar de meeste straten zijn te smal voor deze bomen die tot enorme dimensies kunnen uitgroeien".
   
 • "Vaak worden ze te breed voor de standplaats en is drastische snoei nodig om de kroon binnen de perken te houden. In sterk teruggesnoeide en gekandelaarde (gekandelaberde) vorm zijn ze echter niet meer om aan te zien".
   
 • "Platanen komen dus het beste tot hun recht op heel ruime standplaatsen en zeer brede straatprofielen".
   

Uit: https://www.bomenstichting.nl/infotheek-en-faq/informatie-over-bomen/plataan.html

 

Geen breed straatprofiel
De Lange Streek in Swifterbant ter hoogte van de bushaltes 'Bloemenwijk', en de Bloemenbuurt lijkt breed, maar het is hier niet een zeer breed straatprofiel. Er zijn hier niet eens fietspaden langs de weg, en er zijn ook geen parkeervakken om auto's en dergelijke te parkeren. Op een smal groenstrookje zijn achter en naast onze woningen platanen geplaatst, zodat wij in de schaduw en overlast van deze platanen mogen wonen. De bomen gaan reeds ver met hun wortels onze percelen op en de kronen mogen nu vrij uitgroeien en zullen ver over onze percelen heen gaan reiken. U, de Gemeente Dronten, laat het breed hangen ten koste van ons woongenot. Toen wij hier kwamen wonen moest deze Bloemenwijk nog gebouwd worden. Nu is de wijk gedegradeerd door de Gemeente Dronten tot Bloemenbuurt. Het dorp Swifterbant is nu verworden tot 'Wijk 07 Swifterbant' met de volgende buurten: Buurt Industrieterrein Spelwijk(!?), Bloemenbuurt, Buurt Buitengebied Swifterbant, Buurt Centrum Swifterbant, De Kolkbuurt, De Kampbuurt, Buurt Oud-Swifterbant, Spelbuurt (daar wonen wij), en Tarpanbuurt. Bij een wijk denk je al gauw aan een villawijk, bij een buurt kom je al gauw bij volksbuurt of achterbuurt. In 1994 kwamen wij wonen in de Spelwijk, tegenwoordig Spelbuurt. Geeft het onderstaande verouderde busbordje de verpaupering weer? Bloemenwijk is inmiddels de Bloemenbuurt.

 


Foto 5721 vs06 Bushalte 'Bloemenwijk' richting Lelystad - Emmeloord, aan De Lange Streek
 te Swifterbant, verouderd en niet heel fris busbordje
 Reiger Copyright 28 december 2021 16:03:49 uur

 

Waardedaling van de woningen
Wij denken dat de woningen aan De Lange Streek te Swifterbant waar de platanen zijn gekandelaberd aanzienlijk in waarde zullen dalen. Wie wil een woning met zulke gedrochten voor de deur, zulke lijken van bomen.


'De Grote Windstilte'

Ook wij willen meedoen in de 'energietransitie', en ons hele perceel vol leggen met zonnepanelen, in de tuin, op onze gevel, en op het dak van onze woning. Ieder zonnestraaltje willen wij opvangen, om zo de mensheid te helpen aan voldoende energie, om te kunnen vliegen, auto te kunnen rijden, verre reizen te kunnen maken, onze woningen te kunnen verwarmen en te kunnen ventileren tegen de Corona. Ook willen wij meehelpen om de drie Nieuwe Grote Datacenters die hier in Dronten gebouwd gaan worden, een tegen Drontendorp aan, een bij Biddinghuzen, en een bij Swifterbant, van voldoende elektriciteit te voorzien. Per slot moet onze "eigen internetsite" uitgestraald worden over de hele wereld, en dat kan niet zonder datacentra. Wij zien wel, dat met al die windmolens het steeds minder begint te waaien, de wind lijkt op te raken. De volgende periode gaat aanbreken, de periode van 'De Grote Windstilte'. Dank je wel, Stephan de Clerck, directeur operations bij SwifterwinT. We zien ook dat er steeds minder zonlicht nog over is en dat het kouder begint te worden en dat we een Nieuwe IJstijd tegemoet gaan. Wij hebben reeds extra dekens, truien, en bontgevoerde laarzen (V. van Holst) ingeslagen.


Afgehakte es tegenover Bushalte Bloemenwijk

Foto 5714 vs02 kn Es op particulier perceel aan De Lange Streek te Swifterbant tegenover bushalte Bloemenwijk richting Emmeloord. Deze es is door een hovenier even een kopje kleiner gemaakt ('gekandelaberd'). Het 'kandelaberen' van de Gemeente Dronten werkt aanstekelijk. Foto dinsdag 21 december 2021 11:27:57 uur Reiger Nieuwsdienst Copyright (40,5kB 417x626)

 

Geknotte platanen


Foto 5715 vs04 kn640 Geknotte platanen op particulier perceel aan De Lange Streek te Swifterbant tegenover bushalte Bloemenwijk richting Emmeloord. Op de achtergrond de Gemeentelijke Drontense platanen neven De Lange Streek te Swifterbant, die vrij mogen uitgroeien. Foto dinsdag 21 december 2021 11:27:59 uur Reiger Nieuwsdienst Copyright (90,5kB 640x427)Foto 5720 vs03 kn Zelfde geknotte platanen vanaf De Lange Streek. Foto dinsdag 28 december 2021 16:02:55 uur Reiger Nieuwsdienst Copyright (77,9kB 833x555)

 

 


Aan mevrouw drs. T. van Lenthe,
Gemeentesecretaris van de Gemeente Dronten
De Rede 1
8251 ER  Dronten

 

Swifterbant aan De Lange Streek
 dinsdag 21 december 2021

Geachte mevrouw Van Lenthe,

Dank u wel voor uw uitvoerige brief met datum 13 december 2021 aan mij gericht.

Edoch, jammer, dat u zoveel energie heeft gestoken in deze tweede brief aan ons, waarin u het opneemt voor uw ambtenaren. En wéér niet op de inhoud van onze site, ons verhaal, ingaat. Beter was het geweest als u onze site een keer gelezen had, en u zich eens verdiept had in wat wij allemaal te vertellen hebben. Eigenlijk blijft het een dikke opgestoken middelvinger van uw kant naar een aantal van uw burgers toe.

Als wij in 1994 in uw Gemeente Dronten in Swifterbant komen wonen, ligt onze toenmalige woning op identieke wijze als onze woning aan De Kruisboog in Swifterbant nu. Onze woonkamer met terras lag toen eveneens op het zuidwesten. Onze achterburen hadden hoge bomen staan op de noordoost rand van hun perceel, daarachter een smal paadje en dan kwam onze rij woningen. Onze hele rij zat in de schaduw en bladoverlast van onze achterburen tot en met verstopte dakgoten aan toe. De achterburen hadden ook een beuk neven hun grens staan, en precies in de hoek met buurmans tuin, dus niet alleen de achterburen hebben er last van ook de buurman opzij. De beuk staat voor de eigenaren leuk op de noordelijkste punt van hun tuin, mooi als achtergrond van hun tuin. De buren mogen onder de boom en in de schaduw ervan zitten en krijgen ook nog eens al het blad van de beuk over zich heen met de overheersende zuidwestenwind. Eigenlijk is het een beuk telen voor driekwart op, in, of boven andermans grond. Het is zeg maar een vorm van 'Landjepik', van je medeburger of je buren. Nu 2021, wij wonen er al lang niet meer, wij zijn in 2001 naar hier verhuist, groeiden de takken van deze beukenboom tot tegen de achtergevel van onze oude rijtje. De huidige eigenaar van het perceel achter onze vorige woning heeft de overige bomen en de beuk door een hovenier drastisch ter hand laten nemen. Voorlopig zijn de mensen die in ons oude rijtje wonen voor een groot deel verlost van de overlast. Onze oude buurvrouw die er al die jaren woonde, zij woonde er al vóór ons, gaat nu naar een appartementje tegen een zorginstelling aan in Dronten. Zij mag het net niet meer meemaken dat het zonlicht is teruggekeerd. Het is vandaag dat ik u deze brief schrijf ook nog 21 december 2021.

 

Foto 5704 knvs02 Beuk 50 jaar oud op particulier perceel achter onze vorige woning in Swifterbant, geplant in 1975 (we weten niet hoe oud hij toen al was). We zien de hovenier druk bezig deze meer dan 50-jarig eik te 'trimmen', of beter de takken af te hakken. De takken van deze beukenboom kwamen tegen onze gevels aan. We zien de tweede stam achter de eerste, het is een tweestammige beuk. De vraag is natuurlijk wat wil je met zo een enorme beuk in je tuin. De stammen van deze boom moet nu beschermd gaan worden tegen het zonlicht, de stam moet worden ingepakt, tegen zonnebrand. Vervolgens gaat deze beukenboom weer vrolijk verder groeien (?), en de achterburen weer enorme overlast bezorgen. Foto donderdag 28 oktober 2021 15:56:43 uur Reiger Nieuwsdienst Copyright (83,7kB 418x626)

 

 

Foto 5718 vs02kn Beuk 50 jaar oud op particulier perceel achter onze vorige woning in Swifterbant, geplant in 1975 (we weten niet hoe oud hij toen al was), die nu door de huidige eigenaar door een hovenier onder handen is laten nemen. De takken van deze beukenboom kwamen tegen onze gevels aan. We zien de tweede stam achter de eerste, het is een tweestammige beuk. De vraag is natuurlijk wat wil je met zo een enorme beuk in je tuin. De stammen van deze boom moet nu beschermd gaan worden tegen het zonlicht, de stam moet worden ingepakt. Vervolgens gaat deze beukenboom weer vrolijk verder groeien (?), en de achterburen weer enorme overlast bezorgen. Foto dinsdag 21 december 2021 16:53:18 uur Reiger Nieuwsdienst Copyright (56,8kB 418x626)

 

Foto 5724 knvs04 Zelfde meerstammige beuk. De boom nu doet ons denken aan 'De Verwoeste Stad' van Zadkine (14 juli 1890 Vitebsk, Wit-Rusland - 25 november 1967 Parijs). Foto maandag 3 januari 2022 12:27:49 uur Reiger Nieuwsdienst Copyright (31,7kB 317x624)

 

Foto 5750 knvs06 'De gemartelde beuk', zelfde meer dan 50 jaar oude meerstammige beuk op een andere dag met een gesloten hemelkoepel. De boom nu doet ons denken aan 'De Verwoeste Stad' van Zadkine (14 juli 1890 Vitebsk, Wit-Rusland - 25 november 1967 Parijs). Foto dinsdag 18 januari 2022 15:31:03 uur Reiger Nieuwsdienst Copyright (27,6kB 353x570)

 

 

Foto 5446 vs02kn. 50 Jaar oude beukenboom bij de buren, geplant in 1976 (we weten niet hoe oud hij toen al was), achter onze huidige woning, wordt door een hovenier omgelegd. Gelukkig hebben wij ook nog normale buren, in tegenstelling tot de mensen van de Gemeente Dronten. Deze boom zorgde voor veel schaduwoverlast en heel veel blad en verstopte goten en regenwaterafvoeren bij de buren. Let wel, onze leefruimten (woonkamer) en tuinen met terras liggen op het zuidwesten, dus alles wat van deze bomen komt, komt op onze percelen terecht, én wij zitten in de schaduw van deze bomen. Foto dinsdag 16 maart 2021 09:25:12 uur Reiger Nieuwsdienst Copyright (46,8kB 418x567)

 

Foto 5447 vs02kn. 50 Jaar oude beukenboom bij de buren, geplant in 1976 (we weten niet hoe oud hij toen al was), achter onze huidige woning, wordt door een hovenier omgelegd. Gelukkig hebben wij ook nog normale buren, in tegenstelling tot de mensen van de Gemeente Dronten. Deze boom zorgde voor veel schaduwoverlast en heel veel blad en verstopte goten en regenwaterafvoeren bij de buren. Let wel, onze leefruimten (woonkamer) en tuinen met terras liggen op het zuidwesten, dus alles van deze bomen komt op onze percelen terecht. Het verkeer op De Lange Streek is door de 'vellers' en de fotograaf tijdelijk even stilgelegd. Foto dinsdag 16 maart 2021 09:25:14 uur Reiger Nieuwsdienst Copyright (35,3kB 418x528)

 


Foto 5448 vs03kn. 50 Jaar oude beukenboom bij de buren, geplant in 1976 (we weten niet hoe oud hij toen al was), achter onze huidige woning, omgelegd door een hovenier. De 'veller' heeft de beuk keurig doen neerkomen op De Lange Streek en niet op onze woningen natuurlijk. Het is een snelle professionele actie en twee uurtjes later is van de slacht niets meer te zien. Gelukkig hebben wij ook nog normale buren, in tegenstelling tot de medewerkers van de Gemeente Dronten. Deze boom zorgde voor veel  schaduwoverlast en heel veel blad en verstopte goten en regenwaterafvoeren bij de buren. Let wel, onze leefruimten (woonkamer) en tuinen met terras liggen op het zuidwesten, dus alles van deze bomen komt op onze percelen terecht.
Foto dinsdag 16 maart 2021 09:26:16 uur Reiger Nieuwsdienmst Copyright (35,3kB 418x528)

 


Foto 5451 vs03kn. 50 Jaar oude beukenboom bij de buren, geplant in 1976 (we weten niet hoe oud hij toen al was), achter onze huidige woning, omgelegd door een hovenier. De 'veller' weet de beukenboom snel te ontdoen van zijn takken en de stam af te voeren. Het is een snelle professionele actie en twee uurtjes later is van de slacht niets meer te zien. Gelukkig hebben wij ook nog normale buren, in tegenstelling tot de medewerkers van de Gemeente Dronten. Deze boom zorgde voor veel  schaduwoverlast en heel veel blad en verstopte goten en regenwaterafvoeren bij de buren. Let wel, onze leefruimten (woonkamer) en tuinen met terras liggen op het zuidwesten, dus alles van deze bomen komt op onze percelen terecht. Foto dinsdag 16 maart 2021 09:27:00 uur
Reiger Nieuwsdienst Copyright (88,4kB 833x556)

 

(Nog even een intermezzo)

Landjepik door de Gemeente Dronten

De overlast die de mensen hier ondervinden van de platanen van de Gemeente Dronten voor, naast en/of achter hun woningen, komt door de verkeerde keuzes die in 1995-1999 zijn gemaakt door de Gemeente Dronten. De keuze voor platanen was sowieso al verkeerd. De Gemeentelijke platanen worden deels geteeld in, op, of over de percelen van de burgers heen. Ook de hoge grondwaterstand, en de beperkte teeltlaag zorgen voor een ondiepe en daardoor wijd vertakte beworteling, die de tuinen van de aanliggende bewoners ingaat. Bewoners hebben nu duidelijk genoeg de overlast van deze platanen aan de Gemeente Dronten beschreven. Het deels telen van deze platanen in, op, en/of overheen hun percelen is een vorm van 'Landjepik', maar nu andersom: de Gemeente Dronten neemt grond van haar inwoners in, de Gemeente Dronten pikt grond van haar burgers in voor dit doel. Niet alleen wordt onze grond 'gepikt' door de Gemeente Dronten, ook ontneemt de Gemeente Dronten ons ons woongenot, en ontneemt zij ons het zonlicht, wij mogen leven in de schaduw van de platanen.

Wortels plataan aan De Lange Streek in de voortuinen van de mensen tussen de Margrietenlaan en de Kamperfoelielaan te Swifterbant. Deze mensen hebben allemaal hun voortuinen gerenoveerd. Het begon met het uitgraven en verwijderen van de wortels van de platanen in hun tuinen, en onder de bestrating van hun garageopritten. Vervolgens legden deze mensen de betonnen gemeentelijke kantplanken van het voetpad (trottoir) voor hun woningen opnieuw, langs touwtjes die niet liegen. Daarna werden de tegels van het gemeentelijk voetpad opnieuw door hen gelegd. Bij de plataan aangekomen sneden ze de tegels met hun slijptollen op maat, anders konden deze er niet meer tussen. Een familie sloeg de laatste tegels gewoon aan gruzelementen, en vulde de spatie netjes met de brokstukken. Foto 2020-03-22 4SHN vs02 11:31:59 uur SHN Copyright (133kB 336x448)

Uit: Derde Wonderbaarlijke Grond-vergeving door de Gemeente Dronten.htm

 

Machtswellust en willekeur
De Gemeente Dronten gaat niet inhoudelijk in op onze bevindingen, klachten, informatie, ideeën, en talrijke oplossingen. De reden hiervan is dat het Bestuur van de Gemeente Dronten dan zal moeten bekennen, dat onze argumenten een voor een 'hout snijden' en 'steek houden', en dat de Gemeente Dronten dan in overleg, echt overleg, zal moeten gaan met ons inwoners. Steekhoudende gronden (onze argumenten) zijn gronden die niet afbrokkelen als de spade erin gaat (onze argumenten verkruimelen niet), én alleen met een scherpe beitel wordt hout gesneden. We hebben hier ook te maken met machtswellust en willekeur, oftewel 'wij', of 'ik', mevrouw Van Lenthe, directeur, van de Gemeente Dronten, bepalen wel wie we wel en wie we niet moeten, wij bepalen wel met wie we wel en niet praten, met wie wel en met wie we niet zaken doen, aan wie we wel of niet grond verkopen, wie we wel en wie we niet als "landjepikker" aanwijzen en benoemen, wie wel en wie niet in het "Landjepikdossier" terecht komt, wij bepalen wel hoe een plan eruit komt te zien, daar hebben we geen burgers voor nodig. Wij, Reiger, - www.deregentegenhouden.nl - , zijn de luis in uw pels mevrouw Van Lenthe, en die van uw Gemeente Dronten.

 


Alleen vlijmscherp gereedschap, in dit geval een houtbeitel, snijdt hout. Onze vlijmscherpe of vlijmende argumenten 'snijden' een voor een 'hout'. 'Vlijm' in het bijvoeglijk naamwoord 'vlijmscherp' komt van het zelfstandig naamwoord 'vlijm' (Lat. phlebotomus) een zeer scherp mesje, dat de chirurgijn gebruikt om een ader te openen bij het aderlaten, ook wel lancet of laatijzer genoemd. Aderlating of flebotomie, afgeleid van de Griekse woorden phlebos (ader) en temnein(snijden), wordt tegenwoordig uitgevoerd in Medische Centra zoals het Erasmus MC, het St. Antonius te Utrecht en omstreken, het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, het Albert Schweitzer te Dordrecht, of in het Ziekenhuis Oost-Limburg, door een hematoloog, een medisch specialist die zich bezig houdt met alles wat met bloed te maken heeft en alle daarmee samenhangende ziekten. Bij het aderlaten wordt bloed afgenomen om de hoeveelheid rode bloedcellen of het ijzergehalte in het bloed te verlagen. Bij iedere afname wordt een van tevoren bepaalde hoeveelheid bloed afgenomen en tijdens de tap wordt de bloeddruk in de gaten gehouden, zodat de patiënt niet onder uitgaat, en niet alleen de ader wordt gelaten, maar ook het leven verlaten. Het aderlaten moet dikwijls meermaals worden uitgevoerd.
 

Uitsnede 'Aderlating', tafereel geschilderd door Egbert van Heemskerck (ca. 1634 - 1704). De barbier-chirurgijn Jacob Franszn houdt zijn vingers op de bovenarm van zijn broer Thomas Franszn om hem de 'pols' te voelen en in de gaten te houden of zijn broer er niet tussenuit knijpt. Thomas zoontje houdt het kommetje vast en vangt daarin de straal bloed die uit zijn vaders arm spuit, en ook hij houdt nauwlettend de toestand van zijn vader in de gaten. Ga voor dit héérlijke schilderij naar en klik voor de originele file: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/Jacob Franszn and family in his barber-surgeon shop by Egbert van Heemskerck.jpg


Einde intermezzo

 

En nu bent u al twintig jaar lang onze achterbuurvrouw, mevrouw Van Lenthe, met uw Gemeente Dronten, en mogen wij leven onder de overlast van uw platanen.

 

Mevrouw Van Lenthe, u moet ons maar beschouwen als het 'Tegengeluid' en het 'Tegenlicht'. Wij zijn een rijke aanvulling op uw De Drontenaar. De Drontenaar schrijft een lieflijk verhaaltje over de 'Sierappeltjes' bij ons op het pleintje:

www.dedrontenaar.nl/een boompje opzetten sierappeltjes met dierennamen


Wij - www.deregentegenhouden.nl - schrijven over het Natuur Hospice en Natuur Crematorium bij ons op het pleintje aan De Kruisboog in Swifterbant, dat heeft De Drontenaar nu net gemist, zowel in hun verhaaltje als op hun foto. Ziet u 'deswegen' ons:

www.deregentegenhouden.nl/Reiger Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten 16 augustus 2021.htm Nog 'vlijmender'
Wij zijn u dankbaar, mevrouw Van Lenthe, voor deze uw brief van datum 13 december 2021, omdat het ons de mogelijkheid heeft gegeven onze zaak nog 'vlijmender' uit te kunnen leggen.
 

Spreekverbod
Misschien dat u moet beginnen,mevrouw Van Lenthe, uw medewerkers een spreekverbod op te leggen. Er wordt vanaf nu niet meer gesproken of geschreven met of tot burgers of inwoners van de Gemeente Dronten. Uw "nu de medewerkers simpelweg hun taak uitoefenen" lijkt ons een uitstekend idee. Ze zitten op kantoor, vegen de straat, rijden rond, en/of zwaaien met hun ketting op het 'Stadsehuis'. Vervolgens stuurt u uw personeel op cursus om hen omgangsvormen bij te brengen hoe met de burger om te gaan, hoe zich tot de burger te verhouden, hoe je je dienstbaar opstelt naar de burger toe als medewerker van de Gemeente Dronten, hoe je een fatsoenlijke brief schrijft zonder knoeierij met titels van Gemeente Dronten ambtenaren (ambtenaren die een titel krijgen toebedeeld terwijl ze helemaal geen titel hebben, de zogenaamde intimidatiebrieven), dat als er afspraken zijn gemaakt met burgers over het wel of niet opnemen van een gesprek en over het verstrekken van een kopie van het audiobestand na afloop van 'Het Gesprek' dat je er dan ook voor zorgt dat deze burgers dit audiobestand overhandigd krijgen en dat je niet met allemaal kutsmoezen aan komt zeilen, dat je niet tegen oude mensen zegt maar naar de plaatselijke lagere scholen te gaan om daar kinderen te ronselen om uw Gemeentelijk Drontens afval uit hun tuinen te verwijderen, dat je geen 'vod' naar burgers stuurt in plaats van een fatsoenlijke kopie van de originele tekening, dat je niet tegen burgers zegt maar te gaan verhuizen om aan de Gemeentelijke Drontense overlast te ontkomen, en dat uw burgemeester kinderen van medeburgers niet uitscheldt voor "etterbakken" in de krant met leuke fotootjes erbij van schietgrage dienders met hun hand op de kolf van hun Walther P99, om het "etterbakken" extra kracht en dreiging bij te zetten.Gemeente Dronten
Ga met deze ambtenaar van de Gemeente Dronten niet het gesprek aan,
deze ambtenaar mag ook niet tot u spreken

 

Niet eerder dan dat de medewerker de cursus met goed gevolg heeft afgesloten kan de bovenstaande badge vervangen worden door een zonder rood kruis, zodat het voor ons duidelijk is met welke medewerker we wel of niet het gesprek op een fatsoenlijke wijze kunnen aangaan, cq. voeren.


Kerst en Nieuwjaarwensen
Wij sluiten af met u en al uw medewerkers tot en met uw burgemeester een Goede Kerst toe te wensen, en een Gelukkig Nieuwjaar 2022.


Met vriendelijke groet en hoogachting,
 

 


Ing. C.G.J. (Reiger
hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant

 


Broeder Reiger Kloosterman inwoner en burger van de Gemeente Dronten,
 in ruste, hier op bezoek bij de zusters in Breda
Copyright Foto Atelier Jacqueline

 

Terug naar onze hoofdpagina (inhoudsopgave) die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 


Mijn naam is Reiger

 


 

Dré en Gertra, 'Het Verdriet van Dronten' voorheen 'De Polderpioniers'.
 De man wijst naar, wat zij al weet.

Gertra (uit te spreken als Kèrtra) 'Het Verdriet van Dronten' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, Boekenvoordeel (De Kiel 13-15), e.a.

 

 

Twee nieuwe boekenleggers

Skelet van de Swifterbant mens. Dit is weer eens wat anders dan Dré en Gertra, 'De Polderpioniers', van beeldhouwer Kees Jansen, die in deze omdijkte leeggepompte polders aan de slag mochten.

 

'Het Verdriet van Dronten' (type 1 - rouw)

 

'De Vóór Polderpionier' (type 2 - feest)


Deze twee boekenleggers met daarop het skelet van de Swifterbant mens, de eerste echte
 'Vóór Polderpionier', zijn uitsluitend en gratis verkrijgbaar op het
'Huis van de Gemeente Dronten'

 

De Swifterbant mens was pas een échte pionier. Die kwam niet in een drooggelegde polder. Nee, de Swifterbant mens was overgeleverd aan de grillen van de natuur en het water. Die moest pionieren zonder polder, en zich maar zien te redden met gezin en familie. Zijn kennis van de natuur maakte dat hij het hier kon overleven.

De 'Vóór Polderpionier' wordt ook 3D geprint en op een gebakken polderkleiplaatje als relatiegeschenk door de Gemeente Dronten in een van binnen met fluweel bekleed kistje, u aangeboden, ter herinnering aan het 'fijne' gesprek dat u had op het 'Huis van de Gemeente Dronten', voor op uw bureau.

 

 

 

________________________________________________________


Nog eenmaal deze Tweede Brief van mevrouw drs. T. van Lenthe, Secretaris van de Gemeente Dronten, zoals die maandag 13 december 2021 bij ons door PostNL door de gleuf van onze brievenopening werd geschoven. Zeg maar de kale uitvoering.


 

 


De heer C.G.J. Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  SWIFTERBANT

 


Datum                         13 december 2021
Kenmerk                     Zaak 134014
Documentnummer      134018
Contactpersoon          drs. T. van Lenthe

Onderwerp                  deregentegenhouden

 

Geachte heer Kloosterman,

Per brief van 7 april jl. hebben wij u bericht over onze bezwaren tegen het plaatsen van namen van medewerkers van de gemeente Dronten op uw website <www.deregentegenhouden.nl>. U heeft de brief op uw website becommentarieerd maar geen gevolg gegeven aan het verzoek van de gemeente om de namen te verwijderen.

In vervolg op onze eerdere brief, berichten wij u als volgt.

Uw reactie ten aanzien van het gebruik van de namen van medewerkers

U tracht het plaatsen van namen van medewerkers te rechtvaardigen met de stelling dat de gemeente in voorkomende gevallen zelf ook namen van medewerkers in de openbaarheid brengt. Het niet mogen noemen van namen zou neerkomen op censuur.

Standpunt gemeente Dronten
De gemeente Dronten wil benadrukken dat het u uiteraard vrij staat middels de website <www.deregentegenhouden.nl> of anderszins kritiek te uiten op het beleid, besluiten of handelen van de gemeente. In dat kader staat het u tevens vrij om brieven of besluiten van de gemeente openbaar te maken. Ook is het niet in algemene zin verboden om namen van medewerkers of vertegenwoordigers van de gemeente te benoemen.

In het geval van uw website is echter geen sprake van een enkele neutrale vermelding. Medewerkers worden consequent en herhaaldelijk genoemd, vaak met een spottende ondertoon. De kwaliteiten van medewerkers worden in twijfel getrokken zonder dat zij in staat zijn tot een weerwoord. Tegelijkertijd worden andere personen die figureren op uw website voorzien van schuilnamen. Een dergelijke handelwijze kan door de betreffende medewerkers als intimiderend en beklemmend worden ervaren. De gemeente acht deze handelwijze dan ook niet gerechtvaardigd.

De betreffende medewerkers doen te goeder trouw hun werk. De gemeente kan worden aangesproken op eventuele fouten van medewerkers voor zover al aan de orde.


____________________einde eerste pagina van brief van mevrouw Van Lenthe

____________________

Kenmerk Zaak 134014
Bladnummer 2
 

Het is naar de mening van de gemeente uitermate onwenselijk als medewerkers van de gemeente in verband met de uitvoering van hun functie moeten vrezen voor naming and shaming-praktijken. Dit geldt in grotere mate als de functie van de betreffende medewerkers geen uitgesproken openbaar karakter heeft. De gemeente Dronten wenst een veilige werksfeer voor haar medewerkers en om die reden maken wij dus bezwaar tegen de wijze waarop u onze medewerkers op uw website laat figureren.

Juridisch kader – Algemene verordening gegevensbescherming

De namen van de medewerkers van de gemeente kwalificeren als persoonsgegevens in de zin van de AVG. In dat kader merkt de gemeente graag op dat het voeren van de website <www.deregentegenhouden.nl> en het aldaar openbaar maken van de namen van de medewerkers van de gemeente Dronten niet valt onder de exceptie van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit als bedoeld in artikel 2 lid 2 sub c AVG. Deze uitzondering heeft namelijk enkel betrekking op activiteiten die tot het persoonlijke of gezinsleven van particulieren behoren. Dat is niet het geval bij de verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit de openbaarmaking van deze persoonsgegevens op internet, waardoor deze gegevens voor een onbepaald aantal personen toegankelijk worden gemaakt, zoals op uw website.

Nu er – gelet op het voorgaande – geen sprake is van een zuiver huishoudelijke activiteit, is er met het openbaar maken van de namen van de medewerkers sprake van een verwerking van persoonsgegevens waarop de AVG van toepassing is. Zelfs als uw website gezien zou moeten worden als een journalistiek product, brengt dit mee dat de verwerking gebaseerd dient te worden op een van de grondslagen als bedoeld in artikel 6 AVG. Het maakt voor de toepasselijkheid van de AVG overigens niet uit of u de namen van de medewerkers openbaar maakt in de hoedanigheid van natuurlijk persoon. Het gaat erom dat u – ook als natuurlijk persoon – in dit geval het doel en de middelen (het 'hoe en waarom') van de verwerking bepaalt. Nu dat het geval is, u bepaalt immers welke persoonsgegevens er worden verwerkt en op welke wijze, kwalificeert u als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG.

In dit geval zal de verwerking van persoonsgegevens enkel gebaseerd kunnen worden op de grondslag 'gerechtvaardigd belang' uit artikel 6 lid 1 sub f AVG. Voor een rechtsgeldig beroep op deze grondslag dient er allereerst sprake te zijn van de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Ten tweede dient de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk te zijn om dat belang te behartigen. Ten derde dient een belangafweging plaats te vinden, waarbij de belangen van u en de belangen van de betrokkenen, de op uw website vermeldde medewerkers van de gemeente, dienen te worden afgewogen.

Het doel van uw website is naar de gemeente begrijpt het uiten van kritieke op de handelwijze van de gemeente. Zoals aangegeven staat u dat vrij en is een dergelijk belang dus in beginsel gerechtvaardigd.

Wanneer wordt gekeken naar de tweede voorwaarde, te weten de noodzakelijkheid van de verwerking voor de behartiging van dat belang, zal de conclusie luiden dat hieraan niet wordt voldaan. Onderdeel van de tweede voorwaarde is namelijk ook of aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit wordt voldaan. Dit betekent dat er dient te worden gekeken naar de vraag of de inbreuk voor de genoemde medewerkers in verhouding staat tot het doel van de verwerking. Ook dient te worden bekeken of het doel op een andere manier te bereiken is, die minder nadelig is voor de genoemde medewerkers.


____________________einde tweede pagina van brief van mevrouw Van Lenthe

 

____________________

Kenmerk Zaak 134014
Bladnummer 3
 

Het door u nagestreefde belang kan stellig ook worden bereikt, zonder dat daarbij namen van medewerkers worden genoemd en al helemaal zonder dat een mate van nadruk en herhaling wordt toegepast bij het benoemen van de namen die de focus meer bij de persoon legt dan bij de inhoudelijke kwestie zelf. Dit geldt des te meer voor medewerkers wiens functie geen of hooguit een beperkt openbaar karakter heeft. In dat kader merkt de gemeente graag op dat het enkele feit dat medewerkers al eens op enige wijze met hun functie in de openbaarheid zijn getreden, niet meebrengt dat vervolgens iedere vorm van gebruik van de namen van medewerkers en/of hun functies op uw website gerechtvaardigd is. De nadruk die op de (namen van) de medewerkers van de gemeente ligt is niet proportioneel nu de medewerkers simpelweg hun taak uitoefenen. Het doel (het uitoefenen van kritiek op gemeentebeleid) kan verder uitstekend bereikt worden door in plaats van de naam van de medewerker, slechts de functietitel te gebruiken, bijvoorbeeld: 'het hoofd groenbeheer'. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat u er bij niet-gemeente medewerkers die op uw website figureren voor kiest om zoals u het zelf noemt een "schuilnaam" te hanteren. Om die reden voldoet de verwerking op de website ook niet aan eisen van subsidiariteit, nog doorgelaten de juridische mogelijkheden die u heeft om beleid van de gemeente ter discussie te stellen.

Voor zover het al aan zou komen op een belangenafweging (stap 3 van de toets uit artikel 6 lid 1 sub f AVG), zijn de belangen van de medewerkers erin gelegen dat zij hun functie kunnen uitoefenen, zonder dat zij daarbij hoeven te vrezen dat zij in persoon de spil worden van een openbare discussie over gemeentelijk beleid of spottend worden geportretteerd.

De gemeente Dronten is van mening dat de bovenstaande analyse laat zien dat een geldige grondslag voor de verwerking van de namen van de medewerkers ontbreekt. Dit geldt in ieder geval waar het medewerkers betreft die buiten de politieke arena actief zijn. De verwerking van persoonsgegevens kan dan niet worden gebaseerd op de grondslag 'gerechtvaardigd belang' en is daarmee onrechtmatig.

De gemeente Dronten komt op voor haar belangen en die van haar medewerkers. Wij vertrouwen er dan ook op dat u gebruik zult maken van bovengenoemde mogelijkheden en dat u de namen en functies van de betreffende medewerkers van (documenten op) uw website <www.deregentegenhouden.nl> zult verwijderen en verwijderd zult houden.

We gaan ervan uit dat u uit eigen beweging de namen van de medewerkers zult verwijderen en verwijderd zult houden van uw website. De gemeente Dronten en haar medewerkers behouden zich voor de volledigheid het recht voor nadere rechtsmaatregelen te treffen en/of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoogachtend,

namens het college van Dronten,

 

 


 


___________________________________________
Einde brief van mevrouw Van Lenthe
 

 

Skelet van 'De Vóór Polderpionier'

Het voetregel logo met huisjes, De Meerpaal, kerktoren van Swifterbant, en niet te vergeten de windmolentjes, is al zo zeer vervaagd, dat onze scanner het niet meer pakt. De Gemeente Dronten wil duidelijk van deze desinformatie af, "It's fading away". De huidige windmolens komen nu al ruim boven de Swifterbantse kerktoren uit. De nieuwe reusachtige windmolens gaan een probleem opleveren voor dit voetregel logo. Daarom hebben wij dit kopie van de brief van mevrouw drs. T. van Lenthe, Secretaris van de Gemeente Dronten, voorzien van het nieuwe voetregel logo dat wij speciaal hebben ontworpen voor de Gemeente Dronten en haar, de Gemeente, bij deze aanbieden. Wij zijn coöperatief, denken, en helpen graag mee bij het vinden van oplossingen. Het door ons ontworpen logo beeldt uit het skelet van de Swifterbant mens. Skeletten liggen bijna altijd horizontaal.

Privé-opgraving door Reiger Geschiedschrijving van de Gouw Drontenland, nabij de Klokbekertocht te Swifterbant