Tweede Wonderbaarlijke Grondverkopen door de

 

 

 

Overlast Platanen

Plattegrond Swifterbant De Lange Streek en de Kamperfoelielaan

Kaartje Kadaster De Lange Streek en Kamperfoelielaan knvs04 met ingetekend in groen de kroonprojecties en in rood de wortelprojecties van de platanen. Het gaat hier speciaal om de plataan die stond aan de kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan, achter en naast  de perceeltjes 2557 (Papaverzijde 33) en 1799 (De Lange Streek 48), en die is omgehakt door de Gemeente Dronten (Afbeelding 194kB 834x551).

 

In mijn brief van 10 december 2019, schrijf ik, Reiger(hsch) Kloosterman, aan het Bestuur van de Gemeente Dronten onderaan op de pagina 12/44 het volgende: 

_______________________
pagina 12/44

Kap van plataan kruising De Lange Streek met Kamperfoelielaan
Augustus 2014 kapt u, of laat u een plataan kappen ter hoogte van de kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan te Swifterbant. Deze plataan is ziek geworden? Of de buren hadden last van deze plataan? Ziet u de foto’s met nummers E2066 en E2067 onderaan deze brief.

pagina 12/44
__________________________

 

Hieronder pagina 30/44 uit deze brief van 10 december 2019 met bijbehorende foto's

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019

v pagina 30/44

 

Foto E2066 vs02.1 'Verwijderde plataan aan de kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan te Swifterbant'. De Lange Streek is de weg voor ons en buigt ter hoogte van de eerste lantaarnpaal naar links af en is een doorgaande weg, de Kamperfoelielaan is de straat met alle lantaarnpalen. Ineens is deze plataan omgelegd. Deze plataan, de stobbe is er nog, maakt deel uit van een "bestaande bomenstructuur" in nota bene nog wel een "Hoofdgroenstructuur".  Foto 21 augustus 2014 09:18:17 uur Reiger Copyright
 


Foto E2067 vs02.2 'Stronk van verwijderde plataan aan de kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan te Swifterbant'. Dit was gewoon een gezonde boom, beslist niet ziek, deel uit makende van een "bestaande bomenstructuur" in nota bene nog wel een "Hoofdgroenstructuur". Gemeentelijke Drontense willekeur? Bewoners hadden geklaagd? We gaan erachter komen! Foto 21 augustus 2014 09:18:27 uur Reiger Copyright

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het Bestuur van de Gemeente Dronten d.d. 10 december 2019 v pagina 30/44

______________________________________________
 

 

 

Van de Gemeente Dronten krijg ik, Reiger(hsch) Kloosterman, geen antwoord hierop

Dus schrijf ik in mijn brief van 15 februari 2020 aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten:

_______________________
pagina 10/31

Kap van plataan kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan
U gaat niet in op de kap van de plataan aan de kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan, die ik u beschreef. Mij vertelt u, dat u zuinig bent op uw bomenbestand. Maar deze plataan gaat wel tegen de vlakte. Ik herhaal, u
vindt natuurlijk, dat u mij geen verantwoording verschuldigd bent. Het is uw middelvinger naar ons, burgers, en "Wat weet een burger er nu van", en "Het zijn onze bomen, en wij bepalen wel of we die bomen wel of niet omleggen". Ziet u foto SK3057 en foto 5021 vs02 'Kleine nieuwe plataan'.

 
Hieronder de pagina's 26/31 en 27/31 uit mijn brief van 15 februari 2020 met bijbehorende foto's

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 26/31

 

Foto SK3057 vs03 'Plataan (linker boom) ter hoogte van de kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan te Swifterbant'. Augustus 2014 kapt u, of laat u deze plataan kappen. Deze plataan is ziek geworden? Of de buren hadden last van deze plataan? Wij willen graag weten waarom u deze plataan omlegde. Foto 2009. (135kB 837x496)

 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 26/31

______________________________________________
 

Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020

v pagina 27/31

 

Foto 5021 vs03 'Kleine nieuwe plataan ter hoogte van de kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan te Swifterbant'. Deze plataan staat nu midden op het grasveldje. Is dit verjonging van het platanenbestand? Na augustus 2014 geplant. Foto 4 februari 2020 14:19:39 uur Reiger Copyright (105kB 640x427)

 
Reiger(hsch) Kloosterman aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Dronten 15 februari 2020 v pagina 27/31

______________________________________________
 

Gemeente Dronten geeft geen antwoord

In het gesprek dat wij, uiteindelijk 9 september 2020, een afvaardiging van een groep van 28 inwoners van Swifterbant, met de Gemeente Dronten hebben, komt het antwoord ook niet.

Wij zijn de 2e Swifterbantse Verzetsgroep, de verzetsgroep tegen de platanen aan De Lange Streek in Swifterbant. Wij zijn niet tegen bomen of platanen. Wij zijn tegen de locatie waar de Gemeente Dronten deze bomen heeft neergezet.

 

 

Wij krijgen informatie - niet van de Gemeente Dronten natuurlijk

Bij een oudere overbuurman ter plekke bel ik aan en informeer ik waarom de boom is 'omgehakt'. Deze reageert met dat de boom wel dood zal zijn geweest, en dan moet ie om. Wel de boom was niet dood, dus we vermoeden dat deze overbuurman er meer van weet, de man is niet dom en goed bij geest. Hij houdt zich van de domme?!

Wij worden ingeseind door mensen in het dorp Swifterbant, anderen. Zeg maar ons 'bevrienden', ons 'gezinden'. De woning aan de Papaverzijde 33 heeft in het verleden grond erbij gekregen, wordt ons verteld. Wij gaan verder met ons onderzoek.
 


Foto 5024 vs04 De Lange Streek buigt hier naar rechts af, naar links is de Kamperfoelielaan. De woning links is de Papaverzijde 33, de woning rechts is De Lange Streek 48. De schutting is inmiddels een andere dan toen de plataan er nog stond. De plataan stond rechts van de schutting en is augustus 2014 door de Gemeente Dronten gekapt. We zien dat het derde schuttingdeel van rechts net iets minder breed is dan de anderen, maar dat is omdat we het nu weten. Foto 5 februari 2020 11:38:30 uur Reiger Copyright (112kB 640x362)
 


Foto 5023 vs02 De schutting heeft na het derde schuttingdeel een knik. Deze knik zien we ook op het kaartje van het Kadaster. Maar op dat moment hebben we dit kaartje nog niet. Foto 5 februari 2020 11:38:04 uur Reiger Copyright (147kB 640x427)

 


Foto 5022 vs02 Aan de voet van de schutting Papaverzijde 33 kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan in Swifterbant. Grens oude perceel nr. 1570 links, met nieuwe perceeltje nr.
2557 rechts. De schutting is na de perceelsuitbreiding geplaatst. Slordige aansluiting van de rechtopstaande betonbalkjes. Het laatste betonbalkje wordt niet uitgenomen en een kwartslag gedraaid, in plaats daarvan wordt de overgebleven naad een beetje opgepropt met stukken steen en klodders specie. De nieuwe schutting moet zelfs wijken voor dit niet verzette betonbalkje. Wie was hier de aannemer of hovenier? Foto 5 februari 2020 11:37:48 uur Reiger Copyright (147kB 640x427)


'Landje-geef teken'


Foto 5029 vs02 Idem, aan de voet van de schutting Papaverzijde 33 kruising De Lange Streek met de Kamperfoelielaan in Swifterbant. Grens oude perceel nr. 1570 links, met nieuwe perceeltje nr. 2557 rechts. De schutting is na de perceelsuitbreiding geplaatst. Slordige aansluiting van de rechtopstaande betonbalkjes. Het laatste betonbalkje wordt niet uitgenomen en een kwartslag gedraaid, in plaats daarvan wordt de overgebleven naad een beetje opgepropt met stukken steen en klodders specie. De nieuwe schutting moet zelfs wijken voor dit niet verzette betonbalkje. Wie was hier de aannemer of hovenier? Dit betonbalkje met bijbehorende vol geklodderde naad wordt een soort van 'Gevelsteen', een historische 'Merkpaal' of 'Merksteen' (Duits: das Merkmal), een beschermde bezienswaardigheid in Swifterbant, het 'Landje-geef teken'. Zeg maar iets 'Polderpioniers'-achtig, maar dan in Swifterbant, en niet getrokken uit de klei, maar met specie geklodderd. Foto 7 februari 2020 11:38:58 uur Reiger Copyright (149kB 640x427)Foto 5027 vs03 Nieuwe scheiding na de perceeluitbreiding Papaverzijde 33 aan De Lange Streek te Swifterbant. De naar achter lopende rij betonbalkjes is verzet. Foto 7 februari 2020 11:38:13 uur Reiger Copyright (117kB 528x352)Plattegrond Swifterbant De Lange Streek en de Kamperfoelielaan

Het verhaal gaat verder. We krijgen het kaartje van het Kadaster onder ogen en zien het lapje grond 2557 dat aanschuift bij de Papaverzijde 33. Tegelijkertijd zien we ook een lapje, een strookje 1799 dat aangroeit bij De Lange Streek 48. Eerst komt het strookje grond 1799 bij De Lange Streek 48, en dan komt kaveltje 2557 bij de Papaverzijde 33.
 

'Landje-geef'

Dachten de ambtenaren van de gemeente Dronten: "Kom, laten wij De Lange Streek 48 er een strookje grond bij gaan geven?". Of woonden hier misschien 'bevrienden' van de Gemeente Dronten, of zelfs een ambtenaar?

Zij stapten in hun elektrische voertuigen en togen naar Swifterbant, en belden aan bij De Lange Streek 48. "Goedemorgen mevrouwtje, wij zijn van de Gemeente Dronten, wilt u er een beetje grond bij? Wij zijn van de afdeling 'Landje-geef'". De mevrouw van De Lange Streek 48 moest natuurlijk wel even bellen met haar man die op zijn werk was. "Ja, gráág", was zijn reactie.

Dat was geregeld.

"Nu we hier toch zijn, gaan we ook nog even naar nummer 33 op de Papaverzijde. Die willen er ook nog wel een happie bij", zegt de ene ambtenaar van de Gemeente Dronten tegen de ander.

Ze bellen aan. Weer een mevrouw doet open. Of ze er een hapje grond bij wil. "Nou, dan moet ik even met mijn man overleggen", zegt ze, en ze gaat naar achter.

"Hoeveel kunnen we erbij krijgen?", vraagt ze, als ze terugkomt. Haar Henk komt niet, want die ligt net even in z'n blootje onder de zonnehemel. "Nou, als u binnen 2 meter van die boom komt, dan kunnen we die ook nog omzagen voor u, als u wil, dat is namelijk wettelijk zo geregeld". "O, dat zou fijn zijn, want we hebben veel troep van die boom in onze tuin. Het is niet fijn als je koffie zit te drinken op je terrasje en er "patst" zo'n zaadbal op je slagroomgebakje, en als je dan een hapje neemt, heb je je mond vol met van dat zaadpluis".

Foto 5364 vs02 Zaadje en zaadpluis Platanus acerifolia (volgens de gemeentelijk bomenkaart Dronten), ca. 10 mm, het pluis haakt aan elkaar, maar ook aan alles wat het tegenkomt, en vormt zo kussens bij bijvoorbeeld hemelwaterafvoeren (HWA's) of ventilatieroosters, ook je slaapkamer ligt er vol mee als je niet oppast. Foto 6 december 2020 14:40:12 uur Reiger Copyright (114KB 750x472)

 


Bij mevrouw Thea van Gessel aan de Oostkaap in Lelystad "patsen" de zaadbollen van de platanen in haar koffie als ze op haar terras zit. De FlevoPost donderdag 31 juli 2008 om 17:01 uur
 

 

___________________________________________________

 

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

   

 

______________________________________________
 

 
 

___________________________________________________