Vierde Wonderbaarlijke Grondverkopen door de

 

 

 

Overlast Platanen

Wij, een groep bewoners in Swifterbant, hebben overlast van de Platanen aan De Lange Streek te Swifterbant. Wij hebben dit uitvoerig gecommuniceerd aan het Bestuur van de Gemeente Dronten. Wij krijgen nu al zestien jaar lang nul op het request, en hebben besloten ons verhaal op het internet te plaatsen.

Het Bestuur van de Gemeente Dronten is doof voor wat wij te zeggen hebben. Wij hebben ontdekt dat het een selectieve doofheid betreft. Er is sprake van grove en ernstige 'Willekeur'. Burgers worden niet gelijk behandeld.

Reiger, 12 februari 2021

 

In de FlevoPost van donderdag 7 maart 2019 om19:42 uur lezen wij: "Bomen wijken voor voetgangersverbinding tussen Station en Centrum", en "Dronten - Elf essen en één linde zijn er donderdag gekapt aan de westzijde van De Noord in Dronten. Dit was volgens de gemeente nodig voor de herinrichting van het gebied". De Noord loopt van het Centrum van Dronten naar het Noorden, richting Station met de treinen en de bussen.

Elf Essen (Fraxinus excelsior) en één Lindeboom (Tilia vulgaris) zijn tegen de vlakte gegaan. Nee, het Bestuur van de Gemeente Dronten is erg zuinig op de bomen.
 


De FlevoPost 7 maart 2019: "Bomen wijken voor voetgangersverbinding tussen Station en Centrum" en "Elf essen en één linde zijn er donderdag gekapt aan de westzijde van De Noord in Dronten". Hier De Noord richting Centrum met de katholieke St. Ludgerustoren aan de 'Kop van Het Ruim'. Direct rechts is het weggetje 'De Dukdalf' en hier op de hoek rechtsonder de foto, rechts van de foto, is voor dit moment de laatste rustplaats van 'De Polderpioniers'. Hier heeft de Gemeente Dronten twaalf prachtige bomen omgelegd, elf essen en één lindeboom. Met dank aan de FlevoPost voor de foto en het verhaal. Elk jaar zo rond de Kerst geven wij ook de bezorgers van de FlevoPostost een kleinigheid als zij hun kaartje ons geven.
 


De FlevoPost 7 maart 2019: "Bomen wijken voor voetgangersverbinding tussen Station en Centrum" en  "Elf essen en één linde zijn er donderdag gekapt aan de westzijde van De Noord in Dronten". Hier De Noord richting het Noorden, richting het Station. Eerste weggetje links is 'De Dukdalf' en hier even verder, voor dit moment de laatste rustplaats van 'De Polderpioniers'. Hier heeft de Gemeente Dronten twaalf prachtige bomen omgelegd, elf essen en een lindeboom. De slachting heeft reeds plaatsgevonden. Met dank aan de FlevoPost voor het verhaal en de foto's die zij bij ons door de brievengleuf deden.


Aan de kant waar nu 'Het Verdriet van Dronten', voorheen 'De Polderpioniers' van kunstenmaker Kees Jansen staat, nadat het is verwijderd van 'Het Heuvelpark', en hier is heen gesleept, vastgebonden op een aanhanger achter een trekker, tot groot verdriet van de 'Heuvelparkers' natuurlijk. 'De Noordelingen' zijn vol vreugde nu, want de rouwstoeten houden nu weer halt voor hun deuren, om bloemen en rouwkransen néér te leggen, of omheen het beeld te hangen, ter ere van de overledene in de lijkwagen, die ook heeft gepionierd hier in de polder. Dit kan nog jaren zo door gaan, de stroom is eindeloos, en ook wij rekenen ons tot de polderpioniers. Toen wij in 1994 kwamen wonen hier in de polder waren de omstandigheden op het werk nog al primitief, mijn baas vertelde mij dat ze dat hier in de polder "pionieren" noemden. De man is inmiddels ook "gehemeld" en dus opgehoepeld. Bij 'De Noordelingen' is er tenminste weer een hoop levendigheid voor hun deuren. "Daar gaat er weer een", zeggen ze tegen elkander, als er weer een span Friese paarden met lijkwagen op kop van een stoet halt houdt, en de zwarte gordijnen even worden opengetrokken aan de zijkant die naar het monument staat, terwijl 'De Noordelingen' van hun bakkie troost slurpen, en genieten van het schouwspel voor hun deuren. 

 

Slachting in de Hoofd Groen Structuur

Het betreft hier bomen in de Hoofd Groen Structuur van Dronten, waar nu ineens Heer Roelof Siepel geen moeite heeft om erin te kappen. Elf essen en een lindeboom gaan er aan.

Na de rotonde richting het Station zijn ook alle bomen (essen) eraan gegaan. En complete kaalslag. Dit is ook allemaal Hoofd Groen Structuur Dronten. Maar als het de wethouder belieft, vindt er doodleuk een slachting plaats. Met nog een kutsmoes erbij dat ze ziek waren, of dat de grond niet goed was, of teveel water, of geen water.

Links en rechts langs de Energieweg in Dronten heeft er kortgeleden, eind 2020 begin 2021, ook een slachting plaats gevonden. Het is weliswaar geen Hoofd Groen Structuur, maar alle bomen gingen er plat. Ook een complete kaalslag. Nee, Heer Roelof is begaan met zijn bomen. "Steeds meer roep om gebruik kettingzaag: Maar we kappen bomen in beginsel niet" kopte en mocht Soepel néérschrijven in zijn DeDrontenaar vrijdag 15 mei 2020. "We zorgen er goed voor en dat doen wij omdat wij bomen heel belangrijk vinden", néérschrijft hij verder.

https www dedrontenaar nl nieuws gemeente 134444 steeds meer roep om gebruik kettingzaag
 maar we kappen bomen in beginsel niet
Klik hier


Maar als wij overlast melden die wij ondervinden van de Platanen aan De Lange Streek in Swifterbant, krijgen we te horen over de Hoofd Groen Structuur, en dat deze 'Heilig' is. Talloze oplossingen dragen wij aan, maar het College van Burgemeester en Wethouders beëindigt zelfs het gesprek met ons. Waarschijnlijk vindt mijnheer de Burgemeester ook ons 'Uitschot' en "Etterbakken".


Wij gaan op onderzoek, wij 'googlen' op "hoofdgroenstructuur dronten", en krijgen het volgende:
 Wij klikken erop, en vinden de volgende pdf (portable document file), zomaar in de Openbare Ruimte:

 

 

Portefeuille: P.C.J. Bleeker
Wethouder

No. B14.000879

Dronten, 10 juni 2014


 

Let wel: Geel (enkel de arcering) en rood is van ons, ondergetekende, zwart is van de Burgemeester, toen nog Aat.

 

Gronden aan de Hoofdgroenstructuur onttrekken om verkoop hiervan mogelijk te maken


 

Aan de gemeenteraad

VOORSTEL

Wij stellen u voor:
Gronden in eigendom van de gemeente Dronten gelegen achter Rozemarijn 149-159, Kruidendreef 165 te Dronten, Het Erf 89 te Biddinghuizen en De Trippen 48 te Swifterbant aan de Hoofdgroenstructruur te onttrekken om verkoop hiervan mogelijk te maken.
 

Nou breekt mijn klomp!


INHOUD

INLEIDING

De beoordeling van de kwesties rondom het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond leidt in een aantal gevallen tot een gewijzigd inzicht ten opzichte van de oorspronkelijke grondhouding. ("grondhouding" is een grappige woordspeling!)

"Oneigenlijk gebruik", zo praat mijnheer de burgemeester Jean Paul Gebben niet over het bushokje in Swifterbant aan De Lange Streek ter hoogte van De Greente, als hier een ruit aan diggelen gaat met Oud en Nieuw. Nee, dan heet het dat het bushokje is opgeblazen, in de krant, en dan heeft de burgemeester het over "Etterbakken", waarmee hij die kinderen en jongmensen bedoelt, die de ruit eruit geknald hebben. Maar hier spreekt zijn voorganger Aat over "oneigenlijk gebruik" van de gronden van de Gemeente Dronten, terwijl deze gewoon gejat zijn door volwassen mensen, 'eerzame burgers?'. Hoe zou dat nou werken, in zo een hoofd van een burgemeester, zeg maar in zo'n hersenpan van een burgemeester?
 

ARGUMENTEN

De betreffende gronden vallen in de (H)hoofdgroenstructuur zoals deze is opgenomen in het Groenbeleidsplan Dronten 2006-2015. Het Groenbeleidsplan is door uw raad vastgesteld. Het onttrekken van de gronden aan de Hoofdgroenstructuur voor Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant leidt tot aanpassing van deze structuur en de besluitvorming hieromtrent is voorbehouden aan uw raad. Burgemeester Aat wast zijn handen in onschuld, en geeft het over aan de Raad.

- De Rozemarijn 149-159 en Kruidendreef 165 te Dronten (tekening 1)

Tekeningen zaten niet bij dit document, dus dat hebben we zelf maar even verzorgd


Met dank aan de gratis Online Kadasterkaart, huidige situatie vrijdag 12 februari 2021.We zien de Rozemarijn nummers 145-159 en de Kruidendreef nummer 165. Het stuk van het College d.d. 10 juni 2014 spreekt over de Rozemarijn nummers 149-159. Achter deze woningen ligt een groenstrook, niet zomaar een groene strook, nee, we hebben het hier wel over een onderdeel van de Hoofd Groen Structuur van de Gemeente Dronten. We zien in deze Hoofd Groen Structuur een stippellijn lopen, dit is een wandelpad. Inmiddels hebben deze bewoners bijgekocht, hebben zij bij kunnen kopen. De Rozemarijn 155 heeft dit nog niet gedaan, is nog niet 'aangeschoven', en de nummers 145 en 147 hebben ook dit recht. Een tweede kadasterlijn ligt er al, dus wanneer zij in de toekomst goesting hebben, kunnen ook zij opschuiven. Aan de andere kant van de groenstrook zien we liggen een perceeltje nr. 8700 achter Hoofdperceel nr. 3429, het laatste perceel ligt aan het Westland. Rechtsboven zien we de nummers 2 en 4 aan de Hunzinge. Ook hier is lekker bijgekocht ten koste van de Hoofdgroenstructuur, ten koste van het Openbare Groen. Wonen hier misschien allemaal vrienden, 'bevrienden', raadsleden, of ambtenaren van de Gemeente Dronten?

 

Nu meneer de Burgemeester Aat weer:

Uw raad heeft op 26 september 2013 besloten gronden aan de Hoofdgroenstructuur te onttrekken om verkoop mogelijk te maken bij Rozemarijn 149-159 en Kruidendreef 165 te Dronten. Ter uitvoering van uw besluit hebben wij de eigenaren van de voorliggende percelen de gronden met een breedte van 1.00 meter te koop aangeboden. Het aanbod van 1.00 meter was een gemiddelde van de overtredingen.

"Overtreding" is ook een 'grappige' woordspeling, iemands grond 'overtreden'. Dus 'Landjepik', diefstal van gemeentegrond, "overtreding", loont? Wordt gefaciliteerd? We zoeken het even op, 'faciliteren': "datgene wat nodig is beschikbaar maken", datgene wat de 'Rozemarijners' nodig hebben en die ene 'Kruidendreef-er'.


Gelet op het aantal vierkante meters dat wij hen te koop aanbieden, vinden zij dit aanbod niet in verhouding staan met de bijkomende kosten van de notaris, de overdrachtsbelasting en het Kadaster. Deze bijkomende kosten zijn in de meeste gevallen hoger dan de grondprijs. Daarbij is door meerdere eigenaren aangegeven dat zij hun tuin willen uitbreiden (Ja, dat willen wij ook wel). Uit de inventarisatie is gebleken dat de meerderheid bereid (wij zijn ook bereid!) is tot aankoop van de gronden met een breedte van 2.00 meter.

Voorgesteld wordt om een strook gemeentegrond met een breedte van 2.00 meter aan de hoofdgroenstructuur te onttrekken en deze te verkopen.

"Een meerderheid", dat spreekt Burgemeester Aat wel aan, daar houdt ie wel van. Ze hebben al een meter gepikt, maar zijn bereid, willen graag, 2.00 meter bijkopen. Wij willen onze tuin ook wel uitbreiden. Hoe zei die Drontense Gemeente-ambtenaar het ook alweer: "Nou mijnheer, het zou u verbazen, ik zit al jaren in dit vak, ik zie het zo vaak ...  Het zit nou eenmaal in de psyche van de mens om zich grond toe te eigenen".

 


Met dank aan de gratis Online Kadasterkaart, huidige situatie 12 februari 2021. Links de Kruidendreef en de Rozemarijn, linksboven het Westland, en we zien de Hunzinge. Daar is ook al aardig bijgekocht en dieper, een bredere strook achter de percelen. Allemaal in de Hoofd Groen Structuur. De Hunzinge 2, 4, 6, 8, 10, en 12 hebben bijgekocht, nummer 14 nog niet. Rechts van de Hunzinge ligt de Oostergo (van 'gouw'). De eerste van de Oostergo, nummer 4A, heeft reeds bijgekocht, en ook de laatste van de Oostergo (Aestergo Oudfries) heeft al een strook bijgekocht opzij van de woning. Ook de Koriander kan gerust bijkopen. "Gelijke monniken, gelijke kappen", zegt u dat maar tegen wethouder Roelof Siepel als ie tegenspartelt, en anders leggen de Norbertijnen of Witheren van de Abdij van Berne het hem wel uit. Het hele College van Burgemeester en Wethouders met de gehele Gemeenteraad kunnen er wel naar toe, voor een retraite, dan gaan die monniken het daar wel even uitleggen aan de dames en heren.

 

- Het Erf 89 te Biddinghuizen (tekening 2)


Met dank aan de gratis Online Kadasterkaart, huidige situatie 12 februari 2021. Links zien we Het Erf 89 met hoofdperceelsnummer 626. Inmiddels is het perceeltje, strook grond met nummer 2538 bijgekocht. Hoe het nu met Het Erf 91 zit is onduidelijk. In ieder geval is achter Het Erf 89 door de Gemeente Dronten gemeentegrond aan de Hoofd Groen Structuur onttrokken en verkocht. Rechts op deze tekening ligt De Koets. De nummers 1, 2, 3, 4, 5, en 6 hebben vrolijk bij kunnen kopen uit, en ten koste van de Hoofd Groen Structuur.

 

De Burgemeester en zijn secretaris weer:

Eind 2013 is de woning verkocht. De nieuwe eigenaar is door de oud eigenaar niet geïnformeerd over het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. De oud eigenaar had een
 

__________________________________ einde blad 1
 

Blad 2

No. B14.000879

beroep op verjaring gedaan. Uit de aangeleverde bewijsmiddelen is niet gebleken dat er sprake was van bezit van de gronden(?) gedurende een onafgebroken periode van 20 jaar. Het beroep op verjaring is weerlegd en wij hebben de oud eigenaar verzocht de gronden(?) te ontruimen en in oorspronkelijke staat terug te brengen.
In tegenstelling tot de oud eigenaar wil de nieuwe eigenaar de gronden
(?) graag kopen om de ontstane situatie op te lossen. Verkoop is vanwege de ligging van de bewuste gronden(?)  in de hoofdgroenstructuur niet mogelijk.

"De nieuwe eigenaar wil de ontstane situatie graag oplossen". Dus eerst pikken, 'Landjepik', en dan graag willen oplossen?! Hij moet bij de oud-eigenaar van zijn 'gronden' zijn volgens ons, die heeft informatie achtergehouden, of ligt (d)ie soms op het kerkhof. Heeft ie het meegenomen zijn graf in?
 

Door de oud eigenaar is een aantal jaren geleden een nieuwe schutting geplaatst en deze ligt in het verlengde van de erfafscheiding van Het Erf 91. Het terugbrengen van deze schutting zou een verspringing van de huidige achtergrens betekenen. Aangezien er sprake is van een situatie die door de eigenaar netjes en keurig wordt onderhouden zijn er geen bezwaren tegen verkoop van deze gronden(?).

Het is onduidelijk wat hier aan de hand is. Nieuwe schutting ligt in het verlengde van de erfafscheiding van Het Erf 91. Het terugbrengen van deze schutting zou een verspringing van de huidige achtergrens betekenen? Nu weet je zekere dat de Leden van de Raad het niet snappen, en maar braaf van 'ja' knikken. De 'gronden' (het lapje grond) zijn immers verkocht. Slimme man, die Aat.
 

Voorgesteld wordt om een strook gemeentegrond met een breedte van 1.00 meter achter Het Erf 89 aan de hoofdgroenstructuur te onttrekken en deze te verkopen.

Wij dachten nog dat de Hoofd Groen Structuur 'Heilig' was!?

 

- De Trippen 48 te Swifterbant (tekening 3)
 


Met dank aan de gratis Online Kadasterkaart, huidige situatie 12 februari 2021. We zien De Trippen nummer 48 (Hoofdperceelsnummer 816), aan de zijkant is een strook bijgekocht (zij-perceeltje-nummer 2255), achter het Hoofdperceel is een strook grond bijgekocht (achter-perceeltje-nummer 2951), en nu is er nog een hoekje van 2x2 [m] over (hoekje-perceelsnummer 2941). Voorts zien wij dat De Trippen 44 ook reeds een lapje heeft bijgekocht (lapje-perceelsnummer 2936). Alles ten koste van de Hoofd Groen Structuur Swifterbant natuurlijk. Er ligt nu een tweede kadasterlijn, dus de andere De Trippen-nummers 46, 42, 40B, en 40A, hoeven alleen maar aan te schuiven, of op te schuiven. De Trippen-nummers 38, 36, 34, 32, 30B, en 30A hebben nu natuurlijk hetzelfde recht: "Gelijke monniken, gelijke kappen". De Burgemeester weet precies wat u bedoelt, en anders wethouder de heer Roelof Siepel van de ChristenUnie wel, die babbelt immers met de monniken.


De situatie bij De Trippen 48 is ietwat complex. De eigenaar is aangeschreven voor het in gebruik nemen van gemeentegrond gelegen achter zijn perceel. Zijn perceel bestaat uit twee kadastrale percelen.
De strook gemeentegrond achter het hoofdperceel is sinds 1985 in bezit en hiervoor kan een geslaagd beroep op verjaring worden gedaan. Een beroep op verjaring is om deze reden ook erkend bij De Trippen 44.
Door de eigenaar is in 1999 een strook gemeentegrond met een oppervlakte van 53 m2 gelegen aan de zijkant van het hoofdperceel gekocht. De strook grond ligt evenwijdig aan het perceel en de achtergrens loopt gelijk met de kadastrale grens van het perceel. Welk perceel bedoelt u mijnheer de Burgemeester?

In 1999 is tevens een bouwvergunning verleend voor de bouw van een schuur op de nieuw, aangekochte strook gemeentegrond. De achterliggende gronden zijn toen ook in bezit genomen doordat deze door een hekwerk zijn afgeschermd.

Het oneigenlijk grondgebruik is ontstaan in twee fasen.

  1. Direct nadat de woning is gekocht in 1985, achter het kadastrale hoofdperceel. Alle bewoners hebben toen een nieuwe ‘erfgrens’ gehanteerd en hierop een erfafscheiding aangebracht. Dit zijn dus allemaal 'Landjepikkers'!
     
  2. Nadat de gronden in 1999 zijn gekocht en de schuur is gebouwd, achter het nieuwe kadastrale perceel. Bewoner van De Trippen 48 wist zogenaamd niet, dat het hoekje niet van hem was. Eerst zet hij het even af met een hekwerk, neemt hij het in bezit, gaat hij erop zitten, en vervolgens zet ie er vrolijk zijn schuur op.

Door de eigenaar van het voorliggende perceel kan duidelijk en overtuigend worden bewezen dat de gronden achter het hoofdperceel sinds 1985 in bezit zijn genomen en sindsdien in bezit zijn. Echter de betreffende hoek is sinds 1999 in bezit genomen. Voor een geslaagd beroep op verjaring is het noodzakelijk dat er sprake is van een onafgebroken periode van 20 jaar. Hieraan voldoet hij niet. Dit betekent feitelijk dat de betreffende hoek ontruimd dient te worden. Wij zijn van mening dat dit om een maatwerk oplossing vraagt waar beide partijen het meest bij gebaat zijn.

De Trippen 48 gaat gewoon door met 'Landje-pikken' en de Burgemeester helpt de arme sloeber wel, met "een maatwerk oplossing". "Misdaad loont", zeggen wij dan.


Voorgesteld wordt om de hoek die sinds 1999 in bezit is genomen te koop aan te bieden. Het betreft slechts 4 vierkante meter.

Het college

 

 

  
R. Kool
secretaris
mr. A.B.L. de Jonge
burgemeester
 

 

- 2 -

______________________________________________

 

De Drainhaak 30, 28,26, en 24 te Swifterbant


Met dank aan de gratis Online Kadasterkaart, huidige situatie 12 februari 2021. Onderin zien we weer De Trippen 48 te Swifterbant met Hoofdperceel 816, zijperceel 2255, achterperceel 2951, en hoekperceel 2941 (2x2 m). Naar het Noorden zien we De Drainhaak de nummers 24, 26, 28, en 30. De nummers 26, 28, en 30 hebben reeds grond bijgekocht achter hun 'Hoofdpercelen'. In de Hoofdgroenstructuur en/of ten koste van de Hoofdgroenstructuur. Een tweede kadastrale lijn ligt er. De Drainhaak 24 hoeft alleen maar aan te schuiven. Hetzelfde geldt ook voor De Drainhaak nummers 16, 18, 20, 22, en de nummers 32, 34, 36, en 38. Als nummer 26 het mag, dan mag 36 het ook. Dat noemen ze het "gelijkheidsbeginsel", iedere burger heeft gelijke rechten en krijgt een gelijke behandeling, "Gelijke monniken gelijke kapper". De Drainhaak 16 heeft opzij al bij kunnen kopen.
 


De een wel, de ander niet
Alleen burgers die wonen aan Gemeentelijk Drontens Groen kunnen bijkopen. Ten koste van dit Algemene Groen. Burgers die niet wonen aan Gemeentelijk Drontens Groen kunnen niet bijkopen. Burgers die huren ook niet. Dit betekent, dat burgers verschillende rechten hebben. Hier zijn wij niet blij mee. "Gelijke monniken, gelijke kappen", is ons devies. Het blijkt dat burgers, die wel aan Drontens Gemeentelijk Groen wonen ook weer niet gelijkelijk behandeld worden. De een mag wel bijkopen, de ander niet. Bovenstaande Gemeentelijke brief is een duidelijke voorbeeld van het fêteren van sommige burgers of inwoners door in dit geval de Burgemeester (Aat) van Dronten.


Verjaring

Voorts is daar het fenomeen van de 'verjaring'. In Nederland hebben we het Kadaster. Daar is precies vastgelegd wat van wie is, tot op de cm nauwkeurig. Vervolgens hebben we een heel stelsel van notarissen, notarissen die met aktes en van alles, precies bijhouden wie wat gekocht heeft, en wie eigenaar is. Deze jongens en meisjes verdienen hier allemaal behoorlijk aan. En met "behoorlijk" bedoelen we hier: "Héél véél".
 

Maar,
als jij je schuurtje, of je afscheiding, of je tuinhuisje vrolijk over de grens heen zet, als jij op de grond van een ander gaat "zitten", als jij deze grond "in bezit neemt", en de ander heeft het niet in de gaten, dan wordt het na 20 jaren automatisch van jou.
 

Let wel
Wat wij hier allemaal hebben opgeschreven, over 'Landjepik' geldt natuurlijk niet alleen voor Dronten, maar voor héél Nederland.


Moord

Als jij stilletjes iemand omlegt, uit de weg ruimt, en niemand heeft het in de gaten dat jij het gedaan hebt, na 20 jaren is er sprake van verjaring. En als jij weet wie de dader is, en je doet je mond open dan wordt jij vervolgd wegens smaad en laster. Zoals in de zaak van Martien Hunnik die na ook nog eens hoger beroep de gevangenis inging en zelfs tbs kreeg opgelegd, maar de moord niet gepleegd had. Hij zou op 10 november 1981 platenbaas Bart van der Laar hebben vermoord. Journalisten Lammert de Bruin, die we kennen van EenVandaag, en Babs Assink van het NOS-journaal, hebben uitgezocht wie de moord wel gepleegd hebben, en zeggen eind 2020 bij EenVandaag: "Als we hun namen toch noemen, worden we vervolgd voor smaad en laster". Pas sinds 2006 is de wet gewijzigd en kunnen moorden niet meer verjaren. Deze wetswijziging in 2006 geldt echter niet voor alle moorden. Zaken die op dat moment al verjaard waren, zijn en blijven nog steeds verjaard.

https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-showbizzmoord


Drinken tijdens je studie
Een boompje van een paar meter hoog, een klein boompje, of een reusachtige boom van 35-40 meter hoog, twee meter uit de scheiding, is wel even wat anders. Nee, mijnheer of mevrouw de rechter kijkt in haar boek en daar staat toch echt 2 [m], en dat is het dan. Kan het zijn, dat die rechters wat simpele zielen zijn. Of zijn ze simpel geworden, toen zij nog aan Nederlandse Universiteiten studeerden, wat veel gedronken hebben, en meer aan het feesten waren, meer met hun studentenvereniging dan met hun studie bezig waren, eigenlijk hun hele 'studie' aan het 'ontgroenen' waren, en hun denkvermogens wat zijn aangetast, en anderen die ook al niet al te veel hersenen meer hadden, de wetboeken geschreven hebben. Hoe kan het anders, dat je in Nederland veroordeeld wordt voor moord, terwijl je niets uitstaande had met de moord. En dat is niet een keer gebeurd, dat is veel vaker gebeurd. En dan hebben meerdere rechters zich over zo'n zaak gebogen.
 

Dolende rechters
En zo komen we bij het fenomeen van de "justitiële dwalingen". Dan hebben we het over "dwalende" en "dolende" rechters. We zien een beeld voor ons van een onherbergzaam, ledig, en treurig landschap. En op een oud scharminkelig en mager paard, dat niet meer vooruit komt, een rechter wiens kleren onder stof en modder en vergaan.
 

"Met Erik"
We gaan eens even met professor dr. Erik Scherder bellen: "Hallo Erik, met Reiger. Hoe gaat het met jou?"  .........................................  "Zeg, ..........".

 

______________________________________________
 

 Ing. Reiger
(hsch) Kloosterman
De Kruisboog 16
8255 GC  Swifterbant
 

 
 

 


Dré en Gertra, 'De Polderpioniers'. De man wijst naar, wat zij al weet.

Gertra (uit te spreken als Kèrtra) 'De Polderpioniers' als Boekenlegger ook verkrijgbaar bij
de plaatselijke boekhandels Bruna, Voster, Pirmera, Odd Fellows, e.a.

 

 

 

Terug naar onze hoofdpagina die we hebben ingericht voor de Gemeente Dronten

www.deregentegenhouden.nl/Dronten.htm
(Klik hier)

 

 

 

______________________________________________